Information

Miljöpartiet de Gröna i Lidköping fick i och med valet till kommunen 2006 2 mandat och vi gjorde då en uppgörelse med S och V som gjorde att kommunen nu leds av en grönröd majoritet.   Vi har i partiet haft för avsikt att Lidköping ska ha en stark välfärd samt att vi ska vara ett föredöme i miljö och klimat arbetet !   Jag skulle nu när vi har kommit 3 år in i mandatperioden säga att vi faktiskt har lyckats med detta om än att allt inte är frid och fröjd !   Vi har nu en finans-kris samtidigt som vi gått in i en lågkonjunktur vars följder för välfärdens ekonomi ingen kunde förutse under 2008.   Detta gjorde att vårt egna kommunfullmäktige i politisk enighet sade ja till att spara på årets budget med 1 % = 20 millioner kronor i mitten av februari på våra nämnder. Detta innebar stora belastningar på våra stora nämnder : Vård och omsorgs nämnden och Barn och skol nämnden. De ska spara något över 6 millioner var i år. Detta har föranlett att nämnderna har fått lite tid på sig att komma med förslag som har bäring på detta år, så att dessa besparingar som alla var överens om får den effekt som den skall ha.   Alla drabbas av detta men gör vi inget nu så blir det än värre nästa år, då vi i majoriteten har sagt att vi vill ha ytterligare 1 % besparing med en nödvändig skattehöjning för att undvika ytterligare besparing . Detta har alliansen sagt nej till med att säga att de vill ha ytterligare 1 ½ % besparing samt 2 % på områden som icke är prioriterande.   Ni som läser detta förstår att det finns inget parti som har några pengar i byxfickorna för att slippa några besparingar och Centern som ingår i Alliansen vill ju faktiskt spara mer än vi i majoriteten vill.   Det är våra nämnder som har ansvaret att ta besluten och Vård och Omsorg kommer att stänga en rehab-avdelning på Ågården och Barn och Skolnämnden har beslutsmöte den 18 mars. Från miljöpartiets sida så vill vi ta ansvar och vi måste göra detta när vi sitter och leder en kommun och vi kan inte blunda för svåra beslut heller.   Nu har nämnden ett mycket svårt beslut att fatta gällande nedläggningen av Gösslunda skola,vilket är ett svårt beslut för partiet men om inget radikalt nytt sker innan beslutsmötet på onsdag den 18,e så kommer vi inte ställa oss emot förslaget.   Jag som gruppledare för partiet kände att det var viktigt att i detta skede göra ett klargörande i frågan innan beslutet fattas.   Göran Larsson (MP)

Kommentarer
Postat av: Jan Magnusson

Hej Göran

Jag har barn på både stenhammarskolan och gösslunda har suttit med i förälrarådet på gösslunda och sitter nu med i föräldrarådet på stenhammar.Sistnämda skola är som den ser ut idag absulut ingen dålig skola och mycket väl annpassad för barn i närmiljön. Men att utöka skolan med ci 100 barn som kommer från en helt annan typ av skolmiljö tror jag kan komma att bli förödande för vissa barn,vars föräldrar har valt att bo på landet för att deras barn ska kunna få en lugn och trygg skolstart. Man har förklarat för oss föräldrar att man tar det här beslutet för att spara ci 1.7 milj

Hyran för skolan är ci 1miljon uppvärmning ci 250 000 och så lite kostnader för städ vaktmästare mm

så kommer man upp till totalsumman 1,7 miljoner.

Det man börjar att undra både som förälder och skattebetalare är att man tydligen i förvaltninges förslag tar förgivet att man får sålt skolan?,talade i veckan med fastighetskontoret om vad dom trodde om en ev försäljning eller uthyrning av lokalerna.Där hadde dom inga större förhoppnpngar av någotdera utan snarare att dom kommer att få bära den kostnaden för många år framöver. vad gäller dom andra besparingarna så är det ju som så att både vaktmästare och folk i bespisningen är anstälda av lidköpings kommun och fär förmodligen flytta någo annan stans i kommunen,eller blir dom uppsagda? flytten av barnen till stenhammar kommer naturligtvis att kosta pengar åckså bla trafiksitvationen utanför skolan som är kaotisk redan idag och varit uppe på varje möte med föräldrarådet på stenhammar. Som du ser så kan man verkligen börja att undra var ligger besparingen. Ska man sedan börja och räkna inn hur många barn som kan börja att må dligt i en sådan här karusell .och som dessutom har drabbats hårt redan av den omstrukturering som pågått på gössluda de sista två åren(läs kvalitetsredovisningen för skolan)så kan det nog i sista änden visa sig att ma istället går back.Det finns så mycket mer som är tveksamt i detta förslaget och är du intreserad så får du gärna höra av dig

Jan Magnusson Tolsjö

2009-03-14 @ 00:38:52
Postat av: Göran

Hej Jan Magnusson !Tack för din informativa kommentar. Jag ska delge den min kamrat som sitter i nämnden för oss i MP.Jag är väl medveten om att inga sådana här struktur beslut kan gå konsekvenslöst förbi och du beskriver dem väl.

Man alternativet till detta måste ställas i jämmförelse

2009-03-14 @ 06:49:52

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback