Val 2006Hej alla läsare . Det har varit bra dagar. I måndags så var det kul att läsa Nlt gällande biogaståget samt min regionintervju.
Kul med bilder med mig och tåget Amanda.
Var sedan på valstugan och det var trevligt samt nu i tisdags så var jag i Skövde på biogasturne där vi visade upp på ett härligt soligt Hertig Johan torg en Etanol (Saab) o en Biogas(Volvo) vilek gav uppmärksamhet,,, Vi kan inte bara ha 2 biogasstationer i Skaraborg ( Skövde-Mariestad) o jag lovade på stående fot att vi skall ha en biogas mack i samtliga skaraborgska kommuner innan nästa mandatsperiods slut 2010. Alexander Chamberline var där (Gu,s språkrör) o pratade om vår enimenta ungdomspolitik.
På eftermiddag kl 15 till 16 var jag med i ett telefonväkteri om regionpolitiken med 7 representanter för de andra partierna i regionen,... tack Tony J för komlimangen,,,,,

Sedan blev det travkväll på Axvall , där jag gjorde debut som travkusk på ponnyn Kardemumma (du var underbar min vän) Jag är tacksam att jag framför ca 1700 personer lyckades ta mig i mål på detta 600 meters race,,, utan att gallopera allt för mycket.. resultatet var ,,, 1,a M-- Cecila W  2,  S Urban Halin (knappt slagen) 3,a Bo Eliasson 4 hästlängder fter och sist men inte minst ,,, jag själv som i ensamt majistät vinkande till publiken (viss mp jubel från Linnea,hördes.. tack) ca 8 längder efter Cecilia W..
Kvällen gick bra o vi fick ut mycket material och vårt lopp.,.det 4,e stoloppet gick bra och det var trevligt att stå i vinnarcirkeln med mina mpvännerm,,, Linnea-Linda-Malin... Peter som vann loppet blev nästan blyg när han fick kramar av oss alla....

I dag så bar det i väg till Nossebromarknad,, kl 07 till 11 med biogasbilen,,.. härlig väder och jag och ann samt min moder o mats från mp nossebro fick ut värdefull mp material.. ca 1000 st,,, underbart,,.. vi har gott flyt nu, skulle jag säga,,, får väl se om det består..
Mellan kl 12 till 17 var jag på Läckö,,, se rapp på Lidköpingsnytt... bra info gällande kommande planer för Läcköslott och dess framtid.....

Jag fick sedan mellan kl 17 till 19 köra ut våra valsedlar till de tre förpostningslokalerna,,.(Kommunhuset, Vinninga skola o i Järpås (Björkhaga Äldreboende)

O nu till min lagda motion gällande Hbt frågan i Regionen :

Stärk hbt- personers rättigheter i Västra Götalandsregionen

Under många år bestod det politiska initiativet på hbt- området i att skydda en avgränsad grupp homosexuella från diskriminering och ge dem vissa rättigheter. Under det senaste decenniet har flera andra identiteter, bland annat bisexuella, transpersoner och hiv-positiva, inkluderats i en kraftfull rörelse med politiska, akademiska och aktivistiska grenar. Begreppen, frågorna och de politiska verktygen har förändrats, kartan ritats om, fler grupper har inkluderas och utgångspunkterna förskjutits. Istället för att prata om ”homosexuella” används numera termen ”hbt”, som står för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Med transperson menas såväl transsexuella som transvestiter och alla som vill kalla sig själva för transperson.

Sexualpolitiskt arbete handlar inte längre om att uppmärksamma och vurma för en sexuell identitet utan att genomskåda en konstruerad struktur, där några ständigt premieras framför andra. Eftersom heteronormen i vårt samhälle är så grundläggande har den blivit transparent och svår att få syn på. Därför är det en stor politisk utmaning att upptäcka förtryckande strukturer och bekämpa de diskriminerande privilegier som heterosexuella per automatik garanteras i dag. I en värld med lika rättigheter kan alla som vill känna sig lika hemma. Vi tror att alla människor, oavsett sexuell orientering, blir lyckligare utan tvingande etiketter och trånga kategorier.

Hbt- samhället innebär också att offentliga förvaltningarnas arbete och insatser måste utvärderas och förändras. Ett sådant steg var att Västra Götalandsregionen efter en del vacklande, valde att ta ställning för att lagen om lesbiskas rätt till insemination ska tillämpas fullt ut och att det först presenterade förslaget, som innebar diskriminering, avslogs.

Undertecknad och Miljöpartiet anser att det nu är dags att gå vidare i arbetet med att göra Västra Götaland till en region där hbt- personer ska tilldelas samma rättigheter som andra.

Med anledning av ovanstående föreslår jag regionfullmäktige besluta:

-       uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnderna att undersöka behovet kring en separat gynmottagning för lesbiska

-       tillföra kompetens på ungdomsmottagningarna för att stärka hälso- och sjukvården för unga människor som drabbas av hot och trakasserier på grund av sexuell läggning

-       att sjukvårdspersonalen skall utbildas i hbt- kompetens, så att hbt- personer kan få service och vård på ett likvärdigt sätt

-       att det skall genomföras en utbildning och hbt- frågor för regionfullmäktgies ledamöter och ersättare

Lidköping den 25 augustiGöran Larsson, Miljöpartiet de Gröna

Samt så vill jag informera om följande pressmeddelande:
'

PRESSMEDDELANDE

2006-08-29Enig regionstyrelse ställde sig bakom
(mp)- motion om närsjukvård

Det var en enig regionstyrelse som på tisdagen beslutade bifalla Miljöpartisten Ole Borchs motion om förbättringar av närsjukvården. Regionrådet Stefan Kristiansson välkomnar beslutet:

-       Det är med glädje som jag konstaterar att de andra partierna säger ja till en utredning om primärvårdens dygnetruntansvar för patienter. Det känns som att vi nu äntligen kan få en uppslutning i arbetet med att omfördela resurser till närsjukvården.

Miljöpartiet menar i motionen att en trygg och bra behandling ofta kan ges i hemmet under en läkares ansvar och vägledning. Problemet i dag är att distriktsläkarna numer gör mycket få hembesök utöver när dödsfall skall konstateras:

-       Denna rutin är av gammal datum, minst 30 år, menar Kristiansson. Mycket har skett sedan rutinen kom till, åldersfördelningen i befolkningen har ändrats och nya effektiva behandlingsformer har utvecklas. Behandlingsformer som inte behöver ges på sjukhus.

Partiet påpekar att motionens inriktning ligger väl i linje med den år 2004 fastställda utvecklingsstrategin för framtidens hälso- och sjukvård. Man är även hoppfull för framtiden:

-       Att vi fick ett enigt stöd för den här motionen bådar gott, med tanke på eventuella samarbetsdiskussioner efter valet.


För mer information:

Stefan Kristiansson, gruppledare (mp) 0709-223281
 


Val 2006


Hej och tack Karin,Tony och Gunnar för era kommentarer . Det är kul att ni finner det intressant att läsa det jag har att förmedla samt ger mig intressanta saker att fundera på.

Ja nu har helgen och vårt möte i Borlänge med Miljöpartister i Landstinget i Sverige över , Vi var 20 personer som hade två intressanta dagar som var väldigt bra organiserade av Mp Dalarna.

Jag måste säga att Lars Ångströms 3 timmar med oss på lördagen gällande hur vi ska vinna fler väljare till valet var mycket intressant,,

Vi har våra väljare hos ungdomen 18-24 , samt hos kvinnor 18 till 36 år. Lars menar att vi ska satsa på dessa grupper nu i valspurten och ska vi komma in i nya grupper så måste vi ta strategiska beslut nu efter valet till 2010.

Nu gäller det att köra valrörelsen till att vi står vid vallokalerna på valdagen . Vi har hos våra väljare de minst lojala och här gäller det att våra väljare som till slut till 27 % väljer S och till 20% väljer V, att de väljer oss. Därför är det viktigt att vi inte slutar vår valrörelse förrän vallokalerna stänger kl 20 den 17/9.

När det gäller huvudfrågan så är det Miljöfrågan som är nummer 1 hos oss utifrån våra väljare och det som är bra är att inför årets val så har miljöfrågan gott från 11,e 2002 till 7,e plats 2006 i prioritet för våra väljare och det är ju bra för oss.

Vi hade sedan ett trevligt besök på Sunnborn, Karl Larsson gården, vilket var ett mycket intressant besök med en förträfflig guid som verkligen beskrev Karls liv med frun Eva och 7 barn på ett fantastiskt sätt.
Livet på slutet av 1800 talet och i början av 1900 talet var inte alltid så lätt för konstnärer men Karls fantastiska konst gjorde det möjligt för en fantastisk uppbyggnad av Karls gård med dess två ataljeer.
Mycket väl värt ett besök mina läsar vänner.

På söndagen så diskuterade vi vårt kommande val och profilfrågor inom valet.. som den förebyggande vården, närsjukvården och komplementärvården.
Vi kommer också att annonsera i Riks Metro med orden,.. Soffligare behöver ingen Hälso o sjukvård eller !
Detta för att inspirera folk att rösta i landsting och region valet,,,,
Miljöpartiets hälso o sjukvårdsfrågor har låg tyngd hos väljarna 27,e plats , så vi måste stärka detta tills nästa val 2010 vilket jag tänker agera för framöver.

I dag är det början på v 2,,, och måndagen var mycket regnig på torget så möten med människorna blev inte så många men ändå inspirerande då det åtminstånde var några som funderade på att rösta på Mp.
En person funderade på om han kunde rösta då han skulle åka i väg på onsdag till USA o komma hem i november,, Jag informerade om förröstningen och att detta börjar den 30/8 och att han kunde rösta på morgonen i kommunhuset.. Han var i 20 års åldern och verkade nöjd med att jag tog mig tid med att informera honom om detta.
Det är viktigt att vara vid valstugan utifrån ett demokratisk perspektiv och detta exempel påvisar detta och även att vi ger material och information till elever på högstadie nivå samt gymnasiet.
i kväll träffade jag och Linda också Lidköpings Handikappsrörelse mellan kl 18 till 19,20 och det var mycket intressant och viktigt,, vi behöver stärka oss på alla plan inom detta område,,

I morgon blir det full fart på valrörelsen,,, till skövde med biogasturnen och riks etanol bil... samt så bär det av till Falköping på eftermiddag,.,.
Jag själv ska inte till Skövde då jag ska till Radioskaraborg (1,a gången) kl 15 till 16 som handlar om regionen och lyssnare kommer att ringa in och ställa frågor,, vi får se hur detta går,,
Sedan så bär det av till Valtravet på Axvall ,,, kl 17 till 21,,,
rapport om detta kommer i nästa blogg,,  kom gärna dit,,,,

val rapp 2006 dag 4 i slutspurtenÄn en dag i valets tjänst för mitt kära Mp,, och det har varit mycket trevligt att åka tillsammans med min vän Ann från Falköping med hennes Biogas (volvo v 70) bil till Töreboda och träffa trevliga människor på deras lilla torg, Det var faktiskt uppehåll från alla skurar när vi var där mellan 11,30 till kl 14 .

Vi pratade mycket om att vi har en fantastisk möjlighet i detta med biogas och att det finns en framtid att vi själva ska tillverka detta i större skala och jag talade för en liten skala om att detta kan bara ske om det Mp får mandat att vara med och styra lander efter valet.
Vi har i dag 2 biogasstationer i skaraborg (mariestad-skövde) men jag sade att tii nästa valrörelse när jag återkommer så finns det en biogasstation i varje skaraborsk kommun = 15.

Jag sade också att vi i miljöpartiet vill ge vården nära människan och inte tvärtom att vi i dag gör vård hemma som för 10 år sedan gjordes på sjukhuset,, Jag vill se en föstärkt primärvård med en större möjlighet för läkare till hembesök,,
Jag tog naturligtvis också upp detta med ohälsan ,, fetma hos barn ,,och att vi måste satsa på den förebyggande vården för att vi ska klara morgondagens vård och dess krav,,,

Jag hoppas och tror att vi ska kunna gå bra i valet om än att vi är vana att ligga på strax över 4 % som dagens prognos från Ruhab visade (mycket osäker)
Men nu ligger Alliansen under igen... o detta 24 dagar före valdagen.. hmn,, detta blir spännande..

Jag kommer att ge er läsare en prognos för var dag from i dag  !

Riks tot ,, 1, S 38,4  2,a  M 26,8  3,a   Fp 10,9   4,a   Kd  6,1  5,a C 6,0  6,a   Mp 5,9    7,a V 4,5

Som sagt detta blir ett rekordjämt val och detta borde göra att intresset för valet ökar,,,

I dag började också partiledarutfrågningen--
Kd,s Göran Hägglund...
Han var helt ok men när det gäller hans sätt att uppifrån kräva cevilcurage så känns det liksom lite obekvämt,,, Jag ser det som en viktig mänslig naturlig förmåga att stödja och hjälpa varandra och i det humana samhället utvecklas detta hos oss människor , men naturligtvis så sker det insidenter där vi som medmänniskor inte räkt till och känner skuld men att avkräva uppifrån cevilcurage är i i sig kontraproduktivt och medverkar absolut inte till att vi människor ska agera än mer humant i stöd till andra än vad som göres i dag,.,,
Men detta med alkohållås i varje bil är mycket bra Göran !
Men detta med att sänka bensinskatten är väl inte alls bra för miljön Göran och där fick ni ju backa när det gäller ert gemensamma valmanifest,, !

Annars så hade jag öppet  Valstugan lite på kvällen /17,30 till 18 och det kom fram åtminstånde 3,e som kommer att välja på mp och det känns gott när man får höra detta  !
Regnet faller ju och vattenpölen framför sossarna är fortfarande lika stor som i går trots en äldre s jäntlemanns idogna sopande med sin piasava kvast i dag.,,.på morgonen,, naturen följer sina egna lagar och visst påvisar detta viken sårbarhet vi har för ev. kommande översvämningar på torget...

Jag i  dag blir det att åka biogaståg från Mariestad till Lidköping på morgonen för att sedan komma på intervjuv med NLT óm regionen,, Tar upp Förebyggande vård, närsjukvården ingen ska hamna mellan stolarna, samt kollektivtrafiken och satsningar på detta,,, Lidköpings sjukhus står sig starkt som ett akutsjukhus och skall så fortsätta med utvecklad planerad vård,,

Jag han faktiskt med att simma 1000 meter på utomhusbassängen framnäs,, Viktigt att röra på sig för att förebygga egen ohälsa,,, Jag sitter ju i folkhälso-kommiten i regionen,,,

nä nu är det dags att blunda
god nattt

Valstuge rapport


Hej alla ivriga läsare av min blogg och tack för hälsningen Karin. Jag är glad att vi nu har en ny bloggvän från det politiska livet i kommunen ,,välkommen Jan Larsson (c) 

Läste din kommentar om mitt inlägg och välkomnar aktivt en bra miljödebatt mellan oss partier och som sätter focus på långsiktighet,,,

Jag har ideer när det gäller detta med vattenkvaliteten som vi kommer att diskuera med alla partier i fullmäktige och är intresserad av att se till era och kan vi komma överens så vore det bra naturligtvis.,.

Man jag är dock fortfarande oroad hur centern ska kunna få med sin Allians vänner på en offensiv grön politik .
I dag var det en trevlig dag på torget och det var roligt att flera av mp medlemmarna kom fram i dag, som Kerstin Maria Stalin, Josef Kjellqvist och Mp Varas Solveig Eliasson..

Det kom fram en del trevliga vänner och flera andra som hämtade vår information .,.

Jag kan medge att jag slölyssnade mest på V i dag och tog mig ett schakparti med en trevlig mp-vän,som också visades på foto av Lidköpingsnytt.

Man jag tycket det är mycket viktigt att V kommer att öka från den senaste opinionsmätningen på 3.6 % för att det ska finnas någon som helst chans för oss att undvika ett Alliansövertagande,,,
Om jag får spekulera så bör vi komma upp till 6 till 7 % och V mellan 5 till 7 % om detta ska vara möjligt men då måste det bli krafttag från S sida och man kan inte sitta med benen i kors och vänta på bättre tider,, ut på banan nu .. S ,, både lokalt som på riks och förklara varför vi ska ha ett alliansfritt sverige,.,,

Jag ser fram mot en förstärkt intensivitet i debatten och tydliggörande av vad vi som olika partier vill ?

Det stora problemet för S i dag var den lokala översvämningen (5 min.össkur) utanför deras valstuga som gjorde att Kjell Hedvall tappert försökte borsta bort vattnet,,.under deras egna valstuga,, men vattnet rann oundvikligen tillbaka,, men ta det lugnt Kjell mm jag tror vattnet rinner av under natten,, men jag måste tillstå att detta påvisar hur lätt man kan drabbas av en översvämning,,,

Så med detta lilla exempel så påvisar det vikten av att motverka ökade koldioxid utsläpp.

ha det gott alla läsare...

mvh

Göran

Valstuge rapport


Hej !

Miljöpartiet har startat upp ordentligt i Lidköping med sin kampanj...,,
 
I går den 22 så öppnade vi öpp vår valstuga på torget och redan nu har vi blivit lovade ett 40 tal röster,.

Vid 2002 års val hade vi lite över 600 kommunröster och jag har sagt att nu ska vi över 1000 röster i Lidköping och det började ju lovande skulle jag vilja säga,,,

Jag vet att det alldrig ska tas ut något i förväg men jag är säker på ett bättre resultat än 2002,,

vi behövs i politiken och vi spelar roll i och med samverkan i Budgetarbetet 2006 och rambudget 2007,,,

Jag blev glad av att människor som just fått uppehållstillstånd kom fram och tackade oss i MP för vår kamp för dem som varit gömda flyktingar..

som sagt ,, jag återkommer med valstuge rapp...
V är lite molokna ,,just nu men jag försökte muntra upp dem med att de kommer på sluttampen,,
och det behövs för annars så får vi inte ett alliansfritt sverige varken på riks eller på lokal plan.,.

mvh

Göran

Valstuge rapportAtt vi nu 22/8  äntligen har i gång vår så kallade valstuga (campingvagn) känns alldeles underbart och man känner äkta glädje i valarbetet som nu går från att jobb med planering och adminstration.

Jobbet med alla valsedlar och hushållsutskicket som nu är klart i och med att under dessa dagar mellan den 22 till 24 så lämnar vi in vårt hushållsutskick till posten för hela skaraborg förutom Grästorp.

Nu gäller det att vi visar oss ute hos våra väljare och det var verkligen trevligt att träffa människor i dag och jag kan inte unvara er mötet med en person som inte får så länge sedan var en gömd flykting i Lidköping men som tack vara beslutet om tillfälligt uppehålls tillstånd . (Mp drev i höstbudgetförhandlingar 2005) nu hart fått uppehålls tillstånd.  Han går nu på utbildning med många andra och han sade att många är oerhört tacksamma till Mp och då inte minst Peter Eriksson själv och de hoppas att han kommer hit i valrörelsen.. Jag kunde inte lova detta tyvärr men jag ska försöla så gott jag kan...
Det känns så härligt att höra hur människor berättar om sitt liv och att man faktiskt kan göra saker politiskt som känns så rätt som detta .
Vi i mp känner att vi måste driva en humanare flyktingpolitik i Sverige och att vi kunnat gjort detta känns gott på alla sätt,, men vi har forfarande mycket att göra för att förbättra oss gällande att motverka diskriminering för att man har en annan etnisk bakgrund.

Jag tycket det känns som en god valvind just nu för oss, men det gäller att ligga i om vi ska få något gjort och det finns en sådan anda just nu i partiet.,.och då inte minst här i Lidköping...

Vi kommer att ha uppe valstugan var dag fram till valdagen och ni är alla hjärtligt välkomna...
som läser mina inlägg på denna blogg,,

min prognos för valet i dag,,, Jag är oroad att V är så svagt för det gynnar Alliansens möjlighet till maktövertagande vilket jag på intet sätt vill,,

I dag onsdag så blir jav vid valstugan och det förhoppningsvis blir det regnfritt !

ha det gött

Göran

valspurt inlägg


Jobbat i natt och sedan efter detta parkerat vår husvagn på torget i Lidköping som nu ska vara vår valstuga fram till valdagen den 17/9.-..

Det känns klart positivt och det finns nog ett lokalt intresse för detta med valet och detta visar inte mins den undersökningen som Rackeby gör på sin hemsida där hittintills 108 röster är lagda och vi toppar tillsammans med Socialdemokraterna på 30 röster .,... detta visar inget annat än att det finns ett intresse och att vi som parti är kända och har möjlighet att få ut vårt budskap på ett bättre sätt i och med detta.

Just nu är jag i Borås och väntar på att vara med på mp väst styrelsemöte... Vi kommer se över valspurten och tänkta nya ev. satsningar som behövs göras.

Jag kommer i morgon att lämna in lidköpings.. 17 700 hushållsutskick som min moder har bladat in valsedlar i.. Ett stort tack riktas till henne för detta fantastiska arbete...


Vi hade möte i går i Mp lidköping hemma hos min moder och vi besämde att vi ska satsa på att Alexandra  som valstuge ansvarig de sista tre veckorna,, Hon är mycket duktig och jobbar som egenföretagare inom keramik sektorn och gör bl.a kakel... sitter mycket på Limtorget och jobbar.,..
Kom och träffa henne ..´stugan kommer att vara öppen from den 23/8 ,,, målsättningen är alla dagar ned undantag för söndagar.. eventuelt,, beroende på va de andra partierna gör,,

Jag hoppas  på ett gott valspurt väder..

hej så länge

mvh
Göran

Valtest inför 2006 års Val

Kollat mig på kompassens valsajt... gå in på Borås tidnings valsajt. När jag fick bedömma 27 frågor , från friskolor till privatisering av sjukhus så fick jag följande ej helt överraskande resultat för mig. 1 Mp 80% 2 S 77% 3 V 75% 4 C 55% 5 Kd 45% 6 Fp 31% 7 M 19 % Så det känns ju bra att veta att detta ur en objektiv synvinkel- mvh Göran

Val 2006...


Nu börjar valspurten närma sig och den sista mätningen hade vid 5.8 % och var 4,e parti efter S-M-Fp, så visste ser det positivt för oss och jag ser möjlighter för oss i Skaraborg att nå målet på ett riksdagsmandat och 2 regionmandat samt att vi ökar kommunfullmäktigemandaten från nuvarande 17 till 28 .och går från 2 till 4,a mandat här i Lidköping.

Jag kommer att ställa upp vår campingvagan på torget nu på måndag morgon och sedan så kommer det att bli full fart skulle jag vilja säga .

måndag 21/8 Valstugan öppnar . Ska själv till Borås kl 14... Mp Väst styrelse samt Gusta Fridolin är där,
                                                              på kvällen.

tisdag  22/8  Valstugan på förmiddag samt att Annonsbaldet kommer till oss kl 12 för fotografering.

onsdag 23/8  Valstugan -- torgdag och taltid 30 min .. presentation av vårt lokala valmanifest.
                          Vi lämnar in vårt hushållsutskick på 17 700 st på postcenttralen

torsdag 24/8  Jag och Ann K åker på Biogasturne till Töreboda,,, starten på vår skaraborgska turne,

fredag 25/8    Valstugan hela dagen ... utdelning av material

lördag 26/8    är på möte med 1,a namnen för miljöpartiets region/landstingspolitiker i Borlänge
Söndag 27/8  som ovan.

Måndag 28/8 Valstugan

tisdag 29/8  Biogasturne skaraborg i Skövde kl 10 till 14 samt att riks Etanol bil kommer dit ,, med Alexander Chamberline Gu språkrör, som sedan ska vara i falköping kl 14,30 till 17.
Jag ska sedan mellan kl 15 och 16 vara med på ett telefonväkteri i skaraborgsradion. i skövde.

Vi kommer sedan att vara på Axevalla travbana from kl 17 till 21 och vara med på arrangemang där.

onsdag 30/8  Noseebromarknad from kl 07 till 12 . (Biogasturnen) Annonsbladet ut.

torsdag 31/8 Valstugan Lidköping . Hushållsutskicket ut. i Lidköping o övriga skaraborg.
                         Sudiebesök med regionfullmäktigegruppen
Fredag 1/9    valstugan Lidköping

Lördag 2/9 Valstugan Lidköping med taltid . (ev Alexander Chamberline är där.
              kl 14 ska vi vara i Gullspång med biogasturnen,
             kl 16 ska vi var i Mariestad för biogasturnen.

söndag 3/9  Valstugan i Lidköping

Måndag 4/9  valstugan i Lidköping

tisdag 5/9   Valstugan i Lidköping

onsdag den 6/9  Valstugan i Lidköping. Biogasturnen i Lidköping.

torsdag den 7/9 Valstugan i Lidköping- bIogasturne i Vara, kl 17 till 21. slättatorsdag.

Fredag den 8/9  Valstugan i Lidköping

lördag den 9/9 Vastuga i Lidköping

söndag den 10/9 Valstuga i Lidköping

måndag den 11/9 Valstuga i Lidköping samt biogasturne i Skara.

tisdag den 12/9 Valstuga i Lidköping

onsdag den 13/9  biogasturne i Tidaholm,Hjo samt till Götene från kl 16 till 18.

torsdag den 14/9  Biogasturne i Karlsborg kl 14

fredag den 15/9   Vara folkhögskola kl 9 till 15

lördag den 16/9 avslutning på torget Lidköping .

Söndag 17/9 dela ut valsedlar på våra 27 vallokaler i Lidköping from kl 07,30 och framåt.
                        kl 20 och framåt är det Valvaka ,. plats ej bestämd.

Så här ser det preliminära chemat ut för tf men naturligtvis kommer det ske vissam ändringar snabbt med i det stora hela så ser planen ut på detta sättet.
Jag kommer att försöka göra en dagsaktuell bedömning över valet var dag samt tar givitvis emot råd och annat.

Ha det så gott framöver så kanske vi syns i valspurten.

mvh

Göran Larsson


Nu kör vi


Jag är mycket glad attvi i Mp nu kan få spela en roll i årets valrörelse lokalt och en av våra ideer för att stimulera kollektivtrafikåkande gällande kostnadsfri lördagsbussar som v redan har en överrenskommelse lokalt med S och V nu blir en valfråga när nu Carin Lexmon för moderaterna går ut och säger nej till detta och menar att detta är ofinansierat när det i verkligen inte är detta !

Jag blir bara så nöjd över ett sådant oövervägt påstående av Carin för det hjälper till att få igåg den lokala valdebatten.

Nu kör vi med fullt gaspådrag och hoppas på gått resultat.

S-V-MP verses Alliansen 4-2S-V-Mp verses Alliansen  4-2 (2-0)   2* 25 min

Publik ca  65

Målgörare

1-0  Claes-Göran Borg   (10 min)
2-0  Joakim Siljebäck     ( 18 min)

3-0 Joakim Siljebäck      ( 33 min)
4-0 Joakim Siljebäck      ( 38 min)
4-1 Sture Eliasson          ( 40 min)
4-2 Henrik Artursson       (45 min)


Alliansen startade i högt tempo och hade 5 till 6 personer som kom till flera bra anfall de första 10 minuterna och det var inte lång ifrån att det de fick in ett mål men antingen rann bollen ut längs kortlinjen alternativt att skotte gick utanför eller att vår säkre målvakt Bo Eliasson räddade genom att stå bra plaserad. Jag fick  själv jobba hårt i flera djupledslöpningar för att hinna före de snabba Alliansspelarna.

Våra Kvinnor ; Berlings (Veronica-Linda), Marita Bengtsson, Anita, Carina Ohlsson, Britt Rham, Birgitta och Irena Kureida gjorde en fantastisk kämpa insats och det var mycket kul att spela med dem.

Vi i S-V -Mp kom långsamt in i matchen och i samband med en bra brytning av Irena på mitten så kom bollen till Bengt Arne som spelade Joakim som satte bollen snett inåt bakåt till Clabbe som med en fin bredsida satte bollen i mål. 
Efter detta så skapade båda lagen en del lägen där Alliansen hade mer boll och skapade många hörnor som vi med viss tur kunde rensa bort,, Torbjörn Svensson, Sture , Jan Larsson, Henrik Artursson och Bo Råderlöv gjorde en mycket stark kämpa insats i Alliansen men också deras kvinnor som Inger Svensson mfl var duktiga.
när vi sedan genom en långboll från min sida som gjorde att Siljebäck kom fri på högerkanten så gjorde han inga misstag utan satte den fint i nättaket efter att ha lurat bort en försvarare.

Våra gubbar spelade på följande sätt,,, Jag själv mittback/libero , Mario Malani Mittback/vb, Clas Göran Borg deffensiv mf, Bengt Arne Bengtsson innermittfältare, Tomas Lidberg Innermittfält/yttermf , Göran Körk innermitt/yttermitt, Kenneth Lundell center, Josef kjellqvist mittback/vänsterback, Joakim Siljebäck Center,

Alla spelade så mycket de ville och jag själv fick inte byta mer än två ggr,,5 min i första och 5 i andra,, men jag erbjöd mig och jag fick en del förfrågningar om detta från Alliansen på skämt förståss då jag måste erkänna att de var ett mycket bra lag och mycket väl kunde ha vunnit denna mycket roliga match där alla höll glädjen högt men visst var det härliga kämpa tag och då inte minst våra kvinnor som verkligen tog i närkamperna och jag måste framhålla Irena Kureida enorna kämpa anda i närkampspelet , Hon flyttade verkligen på Alliansen gubbar av och till.

I andra halvlek så var det spelmässigt jämnt och det var ca 50/50 i bollinehav men 2-0 i hörnor till Alliansen och i avslut var det jämnt . I första så var det  5-0 i hörnor till Alliansen samt ca 60/40 i bollinnehav till Alliansen , Så ni förstår att det var en jämn och bra match för publiken.

Vi fick två mål i början av andra halvlek genom att vi passade djupled till Joakim Siljebäck som båda gångerna drev två personer och satte den fint chanslöst för Alliansens duktiga målvakt.

När sedan reduseringen kom som var rättvist genom en fin genomskärare av Jan Larsson till Sture som fint vrickade bollen i mål så blev det lite härlig nerv i matchen och när sedan Henrik på en bar skott i nättaket otagbart satte bollen från mv högra sida så blev det riktig energi i matchen och Alliansen kom med 5 till 6 spelara igen i flera fina anfatt som vi antingen lyckades få ut mot kortlinjen eller räddades av både mig , Josef och Bo i målet.. och så hade vi lite turen på vår sida att bollarna som sköts slank utanför våra stolpar,,

som sagt en härlig match och kul att vara spelande lagledare för ett sådant här gott kämpande lag och jag måste säga att det var en av de roligaste matcherna på länge.

Tv 4 skaraborg var där och följde matchen och Nlt och Lidköpingsnytt ,,, härligt,.
Vår insamling blev lyckat då va 4 500 i inträde till Hospice samt 1400 som hagavallens egna kiosk försäljning stog för och som de gav till insamlingen..

Ett stort tack till Kållandsö GoiF / och till våra domare
Kenth Lindström
Mikael Larsson

och till den månghövdade publiken ,, jag hade hoppas på 40 !

Samt att vädret blev så bra som det blev..
och tack till Henrik Artursson som hade ursprungsiden,,. bra jobbat och jag får önska dig lycka till i valet men om reultatet ska tolkas i mandat så skulle det innebära att S-V-Mp  får två mandat mer än Alliansen.
ja vi får väl se

god natt

Politkermatchen


TISDAG KL 19 Match S-V-Mp mot Alliansen på Hagavallen.


Hoppas nu att vädret blir bra så poltikermatchen på hagavallen blir en härlig match och att det blir kul för oss som spelar men framförallt kul för de som kommer och tittar på oss politiker . Man är ju annars van att se oss i fullmäktige salen ( 2 till 3 personer vanligtvis så om det bara komer typ 50 så har fler sett oss fullmäktige politker än som gör det under ett helt års fullmäktige debatter ca 10 st..

Jag är mycket nöjd att jag och Henrik från C kunde ro detta i land och att Kållandsä GoiF ställde upp på detta arrangemangt.


Jag hoppas på öppet och positivt spel samt att det ska kunna bli en del skratt både från de spelande politikerna samt från publiken.

Jag kommer att återkomma efter matchen med ett matchreferat.

må gott

mvh

Göran

Smått o gott i Valtider från Göran


Nu är det den 10/8 och jag har varit i Göteborg sedan i går och det har varit trevligt.
Jag jobbade hela dagen för vg regionen på nordstaden i deras projekt att promota akrivitet och hälsa som jag tidigare beskrivit på denna blogg.

Det var mycket trevligt och det var många som både hoppad stående längdhopp samt svarade på våra frågor för att både  vara med i tävlingen om en cykel samt få ett hopprep.
Från pensionärer till 3 åringar hoppade samt folk från olika delar av världen och sedan fick jag t o m den tjeckiska kvinnliga sputkastaren i Em att hoppa ett hopp som blev ca 2 meter 30 cm .

På kvällen bevistade jag Ullevi och såg bla på den fantastiska höjdhoppsfinalen som ni alla vet hur den slutade med brons för Holm och 4.e plats för Thörnblad.
Det var en härlig atmosfär och stämning och det blev bara bättre och bättre i Göteborgsnatten när allas vår Carro åkte cortege runt Göta platsen/Avenyn.
Hon är värd all vår beundran inte bara för hennes tävlingsresultat utna också för hennes inställning att bry sig om andra , vilket hon tydliggjorde när hon blev intervjuvad av Oldsberg efter cortegen och inte minst denna hennes sätt att vara har verkligen gått in i oss svenskar och det märkte man tydligt när man upplevde hur tusentals människor firade henne på Avenyn i går.
Carro uppmanar oss att hjälpa andra och det är väl verkligen en utmaning för oss som sysslar med politik att ta in och göra något åt i ett samhälle där tyvärr många kommer utanför och inte tar del i den allt mer ökade välstånd som vi andra har. Detta utanförskap är ett allvarligt problem och det gäller att vi nu ser till att dessa klyftor nu börjar minskas och vi i Mp har en vilja till en sådan politik och hoppas få igenom denna under kommande mandatperiod i regering med S.
Vi vill bl,a öka möjligheten till att få en bostad . Detta är en mycket viktig fråga för våra hemlösa och jag är själv mycket nöjd med att det kom in som en punkt i vårt valmanifest.
S säger ju nu att alla ska med .-.- med detta får inte bara vara tomma ord utan ha en verklig mening och det komer vi från Mp,s sida att slåss för om vi kommer in i regeringsförhandlingar.

Jag tycker att detta med vårt delade samhälle , där klyftorna ökar , måste bli en viktig valfråga i valrörelsen och jag kommer själv att på olika sätt ta upp detta på gator och torg i mina kommande möten med människor

Jag kommer nu att ha en hektisk tid framför mig men den ska bli mycket kul samtidigt.
vi går nu in i en mycket spännande tid och det blir mycket spänande när man ser vilket block som ska få majoritet . Jag såg i Gp att den senaste sifomätningen på ett underlag på 1800 människor gav Alliansen en ledning på 4 % och då ska man veta att det är brukligt att S tar 5 % under själva valspurten när det sätter in sitt maskineri på bred från i alla sveriges 290 kommuner, med deras målsättning att träffa alla valberättigade ca 6.5 millioner. Vi får se men min nuvarande bedömning är att vår siffra på 5.9 % står sig om inte ökar ngt, medan V ytterligare förlorar 1 % till ca 4,6 % vilket skulle innebär att M som står på 26% nu sjunker till ca 22 % och med detta hypotetiska resonemang som jag nu för skulle valet i stort setta sluta oavgjort !
Jag återkommer i detta och annat smått o gott
mvh
Göran

ps jag hade avslutningsvis en mycket trevlig pratstund med gamla vasaloppsmästaren Lars-Arne Bölling i natt på Dubliners på ca en timma och han lovade mig att om jag hörde av mig inför nästa års öppna spår så skulle han hjälpa mig med valla och andra tips...


Regionen behövs i centrum inför Val 2006

 Hej !

Jag måste säga att vi har en härlig sommarstad och det var bara underbart att ligga på svalnäs några timmar i går och njuta av sol/vatten bad.

Vi ska vara glada för det vi har och ta vara på vår natur och vad den kan ge oss och då gäller det att föra en hållbar politik.

Jag hoppas förövrigt att ni som av och till läser denna min blogg , hör av er om ni har några frågor inför valet om allt från himmel och Jord.
Ni kan skriva in frågor i kommentaren till text,..Jag tycker att man kan utveckla demokratin genom denna form och jag svarar mer än gärna . som sagt var.

I går kom också den intervju  Skaraborgslän tidning och Anna Ernius gjorde med mig och det var väl ok..
kul att få beröm från en kvinnlig kollega från V som sitter i den hälso o sjukvårdsnämnd jag sitter i + att hon själv jobbar inom vården, vilket gör att ett beröm från henne känns extra bra.. Min trevliga manliga ssk kollega grattade mig också så det är ju kul att det man säger uppskattas av ngn i alla fall.
Jag grillade med Anna och gav prov på ett bra politisk recept fför en bra och hållbar vård i regionen.
Jag prioriterar närsjukvården..
Samverkan mellan region och kommun så att de enskilde inte ska falla mellan stolarna, 
Detta är a och o för oss att kräva och jag vill satas mer resurser inom detta område.

Jag önskar er alla en god dag,,
Jag spelar fotboll in dag kl 19 för RIK c  mot SIL c.
På degerberg,,, ska bli kul men tufft i den värme vi har nu.
tips 3-1 till oss, 

mvh
Göran 

4/8 i Nordstan för Folkhälsokommiten


Det var mycket trevlig att vara i Göteborg i går för regionens räkning.

Regionen vill stimulera till aktivitet i Nordstan genom sitt aktivitets område , där man ger möjlighet för de som vill att svara på frågor om bl,a fysisk aktivitet samt själv få pröva på genom att hoppa stående längd.

Jag var med mellan 10,30 till 15,30 och hade ansvar för att stimulera folk att hoppa stående längd och det blev ett 100 tal som genomförde detta under dagen , från 70 års ålder till 2 år.

Det var människor från hela sverige, norge, danmark, tyskland,hooland, polen, italien, iran,skottland som genomförde detta och fick ett hopprep som tack för sitt deltagande.

längdrekordet var en fotbollspelande man från Simrishamn på 2,75 och för kvinnor var det en från Holland på 1,95. Massor av barn hoppade förståss i alla åldrar från 16 ner till 2...
och det var mycket trevligt att vara på plats och stimulerande att möta alla dessa människor fråm så olika platser i världen och att vi alla förenas i viljan till rörelse och aktivitet.

Mellan den 4,e till den 13,e är detta aktivitetsområde öppet och jag själv kommer att vara där nu på onsdag den 9,e mellan kl 10 till 16.
På kvällen kommer jag att titt på finalspasset , där bl,a höjdhoppet avgörs.

sov gott alla läsare

Göran


Konsekvensanalys krävs !

Miljöpartiet de Gröna i Skaraborg vill att en
konsekvensanalys görs av vilka kort- och långsiktiga
effekter en kärnkraftsolycka i Ringhals skulle få för
Skaraborg. Effekter vid evakuering av invånarna bör
utredas, liksom de långsiktiga effekterna för
lantbruket och näringslivet. Effekterna vid olika
nivåer av radioaktivt nedfall bör utredas och
jämföras.
Incidenten i Forsmark den 25 juli kunde ha lett till
en härdsmälta. Om fler slumpfaktorer varit inblandade,
eller än värre, sabotörer eller terrorister, så hade
katastrofen kunnat vara ett faktum. För inte så
längesedan tog sig ”turister” obemärkt in på Ringhals
område och fotograferade. Det finns stora
säkerhetsbrister i de svenska kärnkraftverken, som
inte lever upp till internationell standard. Fyra
reaktorer har nu stoppats efter att man upptäckt
brister i säkerhetssystemen. Det är bra att detta görs
nu, men det borde gjorts långt tidigare. Ska en
allvarlig incident behöva inträffa innan man tar
säkerheten på allvar?
Ringhals ligger mycket farligt till för Skaraborg då
den dominerande vindriktningen är sydvästlig. I
Gävleborg märker man fortfarande av Tjernobylolyckan,
trots att den inträffade långt från Sverige och för
hela 20 år sedan. En olycka i Ringhals, även ett
mindre radioaktivt utsläpp, skulle kunna få
katastrofala konsekvenser på både kort och lång sikt
för Skaraborg. Människor skulle behöva evakueras akut.
Vart skulle vi ta vägen? Jordbruk skulle inte kunna
bedrivas på många, många år. Hela Skaraborgs
näringsliv skulle troligen kollapsa.
Därför vill vi i Miljöpartiet i Skaraborg att en
regional utredning tillsätts för att utreda vilka
konsekvenser en möjlig olycka eller terrordåd riktat
mot Ringhals skulle få för Skaraborg.

Malin Larsson, riksdags- och regionkandidat,
Miljöpartiet Skaraborg
T. 070-6046068
Göran Larsson, region- och riksdagskandidat,
Miljöpartiet Skaraborg
T. 0730-204260


 
Detta pressmeddelande har vi skickat idag till all media i skaraborg.

Mycket viktigt att följa denna fråga framöver när det gäller kärnkraften och dess säkerhet !
 

__Ordförande_______Mp_Skaraborg____

Göran Larsson, Vinbergsgatan 6B, 531 31 Lidköping
0730-204260, kansli 0510-664 00


Val 2006


I dag var jag i Göteborg på möte med samtliga valansvariga från våra 5 valkretsar med vår regionala Valsamordnare , Tomas Eriksson.

Vi ser mycket positivt på kommande valrörelse på alla nivåer och alla som var där var mycket entusiastiska inför kommande val 2006.

3/8  Ska vara på jobbet  (kommunsjuksköterska i Lidköping ,på kvällen ska jag till Vara och dela material på Slätta tosdagen.
Jobbar sedan natt
4/8 för att på morgonen sova några timmar för att sedan vara i Göteborg på  eftermiddag och vara på Norstan för folkhälsokommitens räkning i samverkan med Em i friidrott (6 till 13/8)

5/8 Jobbar natt till den 6/8 för att sedan spela fotboll på kvällen för Rackeby C på degerberg.

7/8 Arbete på dagen
8/8 Arbete på dagen för att på kvällen vara i Falköping och ha möte med Skaraborgs styrelse.
Viktig planering inför valet ... Hushållsutskicket , kampanjer , annonsering och debatter mm mm.
9/8 Ska till Göteborg igen och vara på norstan (F.H.K) för att på kvällen se på Em i friidrott.
Sover över på vandrarhem för att se fm passet i friidrott den 10/8
11/8 Jobbar dag och sedan natten till den 12/8 och kommer också jobba natten til den 13/8.

den 14/8  ska vi ringa posten för att få ut hushållsutskicket under v 35 till samtliga hushåll i skaraborg (ej Grästorp)
15/8 blir det lokal fotbollsmatch i Lidköping mellan Alliansen och oss i S-V-Mp på Hagavallen i Kållandsö kl 19 till kl 20. ska bli väldigt kul ...

16/8 arbete på dagen
17/8 arbete på dagen
18/8 arbete på dagen
19/8 ska vi i Mp lidköping vara på torget på fm och dela material .. sedan jobbar natt till den 20/8
 och vi har sedan möte (mp Lidköping)hemma hos min moder på kvällen och natt till den 21/8---

Härifrån så kommer jag vara tjänstledig till valdagen för mp-skaraborgs räkning och hålla i hop alla knytar för valspurten vilket ska bli mycket spännande och jag ser med entusiasm fram mot val 2006.

den 22/8 kommer vi att ha en campingvagn som valstuga på torget i Lidköping.
jag kommer naturligtvis utgå från vår valstuga när det gäller mitt valarbete i skaraborg.

återkommer med mer info senare..
har ni frågor om något kan ni gärna kontakt mig på telefonnummer

0730 204260

mvh
Göran Larsson

Val 2006 46 dagar kvar

Kristdemokraterna vill halvera momsen på drivmedel. En liter bensin som idag i Skaraborg kostar 12:90 kronor litern kostar med vårt förslag 11:34 kronor.

Jag anser att detta är en bakåtsträvande politik och kommer med liv och lust sätta upp frågan till debatt och jag är säker på att vi i Mp segrar i längden på våra hållbara argument,,,

Jag ser att Kd vill ha snabba kortsiktiga vinster i form av röster till valet , inget annat  och man är beredd att offra miljön för detta,,, Vi måste bli fria från oljeberoendet , men här vill Kd tvärtom öka beroendet av oljan och hur bakåtsträvande är inte detta,,,

Jag blir lätt upprörd när jag läser debatten i Nlt och där vi beskylls av M,s repr, Dab Åberg att vilja höja bensin kostnaden till 30 kr , vilket är lögn och förbannad dikt,, Vi vill ge möjliget till Etanol och biogasdrifft som vi skatte befriar i vår gröna skatteväxlingspolitik,, men det som höjts av bensin kostnaden av Moms sedan 1998 är 8 öre och resten är oljebolagen själva,, Så utifrån detta och vad en del inom Opec själva säger att  oljan kommer att ta slut inom 25 år och ur ett sådant perspektiv är det lätt att förstå att nuvarande bensinpris kan bli mångfald så mycket högre pga av brist på olja i världen och ändå i medvetande av detta så går Kd,s riksdgasman för Skaraborg (Holger Gustavsson ) ut och kräver halverad moms på bensin som han vet innebär ett ökat oljeberoende och detta går ju stick i stäv emot en politik som tar oss ur oljeberoendet,,, Jag är faktiskt klart besviken på Kd i denna fråga och jag är klart fundersam om detta inte bara handlar om såkallat röstfiske utan att man utifall Alliansen vinner gör verklighet av en sådan politik som halverar moms på bensin.


Jag ska på regionalt valgrupps möte i Göteborg i morgon, så det är dags att blunda några timmar.

mvh

Göran