30/5 ,,, Lite från denna dag,,,,,,,,,,,,,,,,


Ännu en dag snart till ända efter att samtalat med Jenny,, träffat min moder och hjälpt henne att ta emot alla 20 000 hushållsutskick som vi ska sända till Lidköpingsborna,,,,,,
Sedan så fick jag åka till ett gammalt hus intill en fantastisk sjö i Varnhem för att vid en grill bli intervjuvad av Anna Erneus från vgt , med anledning av att jag står på första plats på regionen....

Jag ansåg mig gilla att grilla ,,, närproduserat kyckling samt att jag liksom den tyska mannen (min moder är tysk) gillar den så kallade grillmeister känslan...

Frågorna . typ vilken fråga viktigast för mig.,.

Helhetssyn inom hälso o sjukvården ... Jag påpekade att jag verkat mycket för att stärka miljöpartiets politik i sjukvårdfrågan och att det nu finns med i vårt valmanifest....
Jag påpekade bl,a att Vi vill utveckla närsjukvården i regionen och att detta inte mins nu när vi satsar så mycket på vårdgarantin.....
Vi vlll ha ökat läkarmedverkan i den kommunala hälso och sjukvården, samt att jag påpekade att det vi nu klararar att ge vård i hemmet för 10 år sedan gjordes på sjukhusen....
Jag var kritisk till att vi inte helt klarat strukturbeslutet intentioner från 2004 gällande bl,a Nu sjukvården,,,

Vi samtalade om att 60 % är helt ointresserade av region valet ,,, och då sade jag att frågade du de 10 000 som demonstrerade för sjukhuset 2004 i april så får du ett helt annat svar om de var intresserade av regionen,,,,,,,,,
Sjukvården berör när den förändras ,, och då sätts regionen i fokus,,

Hur som helst så diskuterade vi strukturförändrings behov inom psykiatrin... de lokala handlingsplanerna mm och inte minst satsningen på jämnstälda löner samt även regionala skillnader i löner....

Jag tog naturligtvis upp vår syn på alternativmedicin samt den förebyggande vården,,,,

Ni som är intresserade får läsa fortsättningen på intervjuven i månads skiftet juli/augusti,,,,

Jag sade t ex att jag hoppades på en s-v-mp majoritet i regionen , men att jag också kunde tänka mig en s-c-fp-mp majoritet,,,,, Jag anser att fp är klart mer socialliberala än de är på riks.....

Men som sagt  mer säger jag inte nu....

Tack för inlägget gällande suicid,,,,, tack,.. jag ska gå igenom det noga och jag kommer också att göra ett studiebesök och studera frågan,,jag anser som du att det är brottom att ageramvh

Göran ,

Kongressen 2006 25-28/5

Man kan bara säga ett ord om denna kongress !

Den bästa som jag har deltagit och detta var min 6,e kongress. Det fanns en glädje och framgångskänsla som jag inte upplevt förut och jag har aldrig känt mig så positiv för detta gröna parti !

Jag ser att det finns potential att klara minst 6 % i valet den 17/9 och det innebär för mig att vi ska kunna komma in i kommande rödgröna regering som ska kunna genomföra en stark grön politik.

Vi har kompetenta erfarna politker i Mp och vi kommer att tillsamman med representanter från S och V skapa ett mycket starkt lag som kommer att verka för en offensiv och miljövänlig  politik.

Jag själv kan nämligen precis som Maria och Peter inte på något se att vi skulle kunna vara med i en Allians styrd regering då det på många fronter för en miljöovänlig politik och i dag ver vi ju alla att nu har C släppt kravet på kärnkraft avveckling. Jag undrar om vi i Mp inte skulle kunna värva Torbjörn Fälldin !

Jag själv hade många trevliga möten på kongressen med härliga gröna vänner som ger en energi och stimulans att jobba vidare poltiskt för att flytta fram mp,s positioner på kommunal,regional och riks plan.

Livet på en kongress är ett härligt på många sätt och det märks att man möter människor som delar mycket mellan varandra och det gör en harmonisk på många sätt.

Att dansa till Peps Perssón tillsammans med några hundra andra mp,are var fantastiskt . Att höra högstandard live kan nog inte beskrivas i ord,,,
Vi ropade in Peps tre gånger efter att vi den sista gången skriket ... En gång till i 10 minuter,,, och med lite stöd av Håkan Wåhlstedt....

En annan för mig rolig upplevelse var att på Hotell Grands discoteks golv dans bugg med vårt språkrör i ett allt annat än lågt tempo,,, det var kul... och tack för dansen Maria.....

Sedan så är det ju så att sömnen inte direkt är prioriterat för mig under en kongress..
ca 12 timmar sammanlagt mellan den 25 till den 28,,, När jag ko hem så fick jag ta en ordentlig nattsömn och drömde gott från kongressen och då inte minst över vissa möten...

Jag avslutade kongressen med att dansa och det med Lazlo och Jenny... det var härligt,,,,,

Jag fick en gul blomma som tack för mitt funktionärskap här på kongressen..
som jag sedan överräckte till en person som på många sätt symboliserar en grön livsstil.

Roligaste tal...: Max Anderssons förståss....
mest väntade,,,, Eva Goes på kongress festen...
argaste mp,are   Mannen som påstod att Peter kramade honom för att säga att regeringsförhandlingarna
                              sköter vi,...efter den roliga debatten om regeringsfrågan !!!!!
Kast med Dator  ,,, Jag blev en gång uppringd i mitt arbete som säkerhetsvakt,,, då en man som blev ombedd av personalen att sluta använda deras dator då de behövde den.. blev så arg att han slängde den i marken....,, men datorn klarde sig och allt blev bra efter att det lugnat sig..

Bittraste talare  Raymond --- han var allt annat än nöjd när han talade,,,,,

Alltid i tjänst,,,,,,, Allas vår Tony Johansson,,,,,när han tar ledigt vete gudarna !!

Trognaste i partiet,,,, Ingvar Högström .. som vi högtidligt avtackade med en gps på festen.

Bästa dansare,,,, Vem annars om inte Maria Wetterstrand,, i en 10,e minuters intensiv bugg med mig....

bästa talen... Jag kan bara buga mig inför Marias invigningsanförande och Peters avslutning...

orolig person,.. När Ingvar förstog att jag tänkte säga något på festen.... men han lugnade sig fort,,,, 
                            Det blev en skål för partiet då jag fick 500 att ställa sig upp samt ett fyrfaldigt levene,,

mp..,are som inte kan sova... Malin Larsson undrade varför folk i run 209 inte ville lägga sig,,, typ vid 03,30,,,
¨¨Snart Kongress i Borås,, 25 till 28/5


Nu går verkligen politiken på högvarv på både kommunal och regional plan då jag först åkte till Karlstad den 22/5 för att vara med kommunstyrelsen bär de hade studiebesök på Vänerhamn , där till min glädje Miljöpartisten Magnus Karlsson var tjänsteman och redogjorde för verksamheten . Sedan så hade vi ett intressant samtal med Karlstads Vård och omsorg gällande hur deras entreprenad inom hemvård/boende fungerar samt deras ny upphandling av fritt val inom hemvården. Intressant och spännande men tåls att diskuteras mer i vår mp-grupp i Lidköping. Sedan så träffade vi deras turist/kulltut chef som var mycket engagerad och har skapat tryck i Karlstad inom detta område . Vi avslutade studiebsöket med ett bostadsbygge nära en älv centralt i Karlstad.(mycket exklusivt men inte ngt imponerande direkt)
Vi hade sedan i middag på kvällen som var mycket trevlig samt att innan dess så var jag med på travet och fick se Hedvalls häst rysningen vinna för första gången på denna nivå. Mycket kul !!

Den 23 blev det ks möte där både vår grön röda budget lades fram samt alliansen. De satsar ngt över 10 millioner mindre totalt i kommunbidrag till våra verksamheter och det märks på kommunstyrelsen, kultur och fritid och samhällsbyggnadsnämnden .
Ks antog förståss den grön röda budgeten (mp-V-S) med sina satsningar på minskade barngrupper, motverka ungdomsarbetslösheten, avgiftsfria bussar på lördagar mm mm.

Det blev sedan en diskussion gällande arvodet till oss politiker och det beslutades om ett gå ytterligare en runda via ksau för att försöka få en enighet,korthet så gäller det kommunalrådslönen;  v 43 000 kr ,,
mp 45 600   alliansen 48 000 s 48 000 kr.. det lades fram ett förslag från alliansen på 43 200 kr, men beslutet blev återremiss till Ksau.-

sedan åkte jag till Vänersborg och talade i min o Olle Borchs motion gällande införande av medborgarförslag i regionen och jag ville att det skulle vara ett individull beslut då vi sitter alla som befolkningsföreträdare. Detta slutade med 7 för 2 avstod ( 2 från mp , vilket överraskar då detta finns i vårt partiprogram) 136 mot.
Jag fick press på detta vilket jag tykte var bra och jag kommer att återkomma med detta som motion.
Jag avslutade med att diskutera med interpellation gällande handslag mot orättvisa löner mellan kvinnor och män.  Jag tycker det var bra att majoriteten i alla fall gått halvvägs i denna fråga då jag inte trott detta och jag sade att vi i mp inte kommer att nöja oss i detta.

i dag den 24 så var jag tillsammans med Karin S Smith och Dan Garnström gällande besök hos kommunal och vårdförbundet på kss, samt sedan körde jag dem till falköping där vi hade en middag tillsammans med Lars Nordgren , Malin Larsson och tre från LRF en från Landsbygds utveckling och två journalister från land resp falköpingstidningen,
Det var en mycket bra dialog över vår syn på jordbruket och Lrf, s samt hur vi kan överbrygga oenigheter gällande storskalighet/småskalighet- konventionell/ekologisk odling. konstgödsel-bekämpningsmedel / giftfri och naturlig gödsling utan konstgödsel.
Vi kunde hålla en bra dialog trots olika synsätt samt att vi alla såg behovet av landsbygdsutvecklingen för våra trakter och vi villa alla utveckla biogasen , som dock ej ska inkräkta på huvudnäringen inom jordbruket. Vi diskuterade oxå vindkraften ocg det fanns önskemål om att minska avgifterna för dessa företag att investera i detta, vilket vi ska ta med oss.
Vi avslutade dagen med tre företagsbesök.-.-entreprenörer inom närproducerat(gårdsförsäljning) , underhåll av järnvägen samt producent av odlingsjord från slam-avfall-mm.

Jag kom hem vid 19 och förbereder mig nu inför kongressen.. torsdag till söndag.. kolla tv 24 som sänder direkt om ni vill föja när vi beslutar om vårt valmanifest.. Jag kommer att kunna nås på mobil 0730 204260   om ni vill fråga ngt eller få en kommentar.. Ni är välkomna att ringa press som andra.

ha det gott..
mvh
Göran

Vindkraften är en viktig valfråga för MP

Jag börjar stilla undra om det är så att det bara är vi i mp som vurmar för vindkraftverken och dess utbyggnad när det kommer till kritan????


Man har nu i Lidköping stoppat två vindkraftverk och jag börjar bli orolig att detta bara är början till en tuffare inställning till Vindkraftverk och dess utbyggnad.

Det är så att vi i Mp har påpekat vår inställning i debatten men vi sitter inte med ordinarie plats i miljö o byggnadsnämnden och vi kan därför inte påverka besluten på de sättet som vi önskar.

Men en röst på mp i valet är garanterat en röst för vindkraftverksutvecklingen i Lidköping vilket som jag ser det inte gäller med de andra partierna i Lidköping.

Vi har ett ansvar att ställa om vår energianvändning till att vara oberoende från oljan och en del av detta är utbyggnaden av vindkraftverken som också är ett nationelt intresse.

Jag kommer att med en dåres envishet fortsätta att prata vindkraftverk i valrörelsen och jag hoppas på ditt stöd för detta.

mvh

Göran Larsson

Miljöpartiet behövs i Lidköping

Hej ! Jag hade i dag ledigt på förmiddagen och kunde njuta till fulla av sommarvärmen samt den fantastiska natur vi har vid framnäs och dess stränder och inte minst Kinneviken.. Vi i Mp vill bevara detta fantastiska område som natur och rekreationsområde och vill inte exploatera området med husbyggen mm. Vi vill också förbättra strandområdet och verka för förbättrad vattekvalitet och då måste man satsa på att minska utsläpp av kväve från jordbruket via Lidan mm. Vi har en bärande framtid med våra stränder och det måste vi ta ansvar för.. Jag själv tog faktiskt årets första dopp vid campingen i dag och det var i alla fall över 15 grader i vattnet.. En röst på mp i kommunvalet kommer vara en röst på att satsa på framnäs som ett natur och rekreationsområde. ha det gott och njut av sommarvärmen- Jag återkomer med rapport från regionen,.då jag jobbar för att regioninvånare skall kunna skriva sina egna motioner till regionen samt att vi gör det även kommunalt. Ni som läser detta får gärna tipsa mig på ideer tankar inför det kommande valet den 17/9... Ju aktivare debatt destå bättre för demokratin.

Folkhälsomedel till RFSL i Borås och Skaraborg

Västra Götalandsregionen folkhälsokommitté har beslutat avsätta folkhälsomedel till RFSL:s föreningar i Borås och Skaraborg. Det är glädjande att folkhälsokommittén avsätter medel till RFSL i Borås och Skaraborg för det förebyggande arbetet inom hiv- prevention, attitydpåverkande arbete och skolinformation.

RFSL Borås får ett stöd på 200 000 kr kan de arbeta med hälsofrämjande arbete, såväl inom den egna organisationen, som genom kunskaps- och attitydpåverkande lokalt arbete i Borås och Sjuhäradsbygden, och RFSL Skaraborg (i Skövde) får ett stöd på 80 000 kr till social verksamhet och kunskaps- och attitydpåverkande arbete i skolan.

Vi vet att utsattheten hos HBT- personer har ökat, i och med att antalet hatbrott ökat. Därför är det extra viktigt att regionen stödjer arbetet med information, så att vi kan förbättra samhällets attityder kring synen på sexualitet.

Besluten innebär också att folkhälsokommittén uppmanar till fortsatta överläggningar med hälso- och sjukvårdskanslierna, RFSL- föreningarna och smittskyddsenheten för att kunna nå en enighet kring hur framtidens bidrag till detta arbetet skall se ut.

Inga kvinnojourer skall hamna i kläm på grund av regionens nya riktlinjer

I  Radio Skaraborg redovisas att det finns en risk att Kvinnohuset i Skövde riskerar läggas ner till följd av Västra Götalands nya riktlinjer för bidrag.  Detta ska inte behövas då Miljöpartiet fått in ett tillägg till regionens beslut.

Alla partier är överens om att det är kommunerna som är huvudansvariga för kvinnojourerna, och att regionen är huvdansvarig bidragsgivare till deras paraplyorganisation. Men på regionstyrelsen kunde vi ändå få alla partier med oss kring vårt tilläggsförslag som skall borga för att övergångsperioden inte skall drabba verksamheterna.

När det gäller självmord behövs en nollvision

Att antalet självmord är så många som över 200 stycken om året i regionen måste tas på allvar. Här, om någonstans, borde vi arbeta för en "nollvision".

Vi måste våga diskutera frågan, vi kan inte tyst acceptera att fyra människor tar livet av sig varje vecka i regionen. Min mening med interpellationen är att synliggöra frågan, och få igång en diskussion med de ansvariga politikerna kring hur vi förbättrar arbetet med självmordsprevention.

Första inlägget

Välkommen till min nya blogg!