Ansvarig för Hälso o sjukvårdsfrågorDet är alltid kul att träffa människor och det var trevligt i lördags på Eddies .. Segerfest för att S-V-Mp samregerar kommunen 2007-2010.

info om festen .. se Hedvalls blogg.

I dag blev jag vald som Gruppledare för Hälso-o Sjukvårdsfrågor...för Mp i regionen....

Stefan Kristiansson   ordinarie i Regionstyrelsen
Birgitta Losman          ersättare i Regionstyrelsen


Skall bli ett intressant arbete att utveckla vår hälso o sjukvårdspolitik samt och att detta i kombination med det kommunalpolitiska arbetet skall ge mig en bra bas för att verka politiskt.

I morgon är den Kommunstyrelsen och då lägger vi fram vår Budget för 2007(plan)-08-09
återkommer med info om detta framöver.

mvh

Göran

Viktig möjlighet i ett modernt samhälle


En lördag som denna mitt när hösten har som störst grepp om oss så skall nog mycket till att en politisk debatt ska väcka upp människors debatt lysta och inspiration men i dag när jag som vanligt läste i Gp så fick jag sa en intervju med vår nya socialminister Göran Hägglung (kd) och jag blev verkligen inte glad åt vad han sade där.

Han vill se till att ensamstående inte ska kunna adoptera . Detta innebär att den nuvarande regiösa lagstiftningen som är garant till att innan man av Socialnämnden i sin kommun får bifall till att ansöka till annat land om att få adoptera ett barn inte ska göra det möjligt att få låta sig prövas som adoptivförälder till ett ensamt barn utan föräldrar eller närstående släkt i tex China pga man inte har en egen partner.

Jag anser att detta visar på en ihålig människosyn samt att manär dåligt upplyst över den rådande verkligheten som finns .

Det är ju så att det krävs mycket för att gå igenom en adoptionsprocess när man väl har bestämt sig för att göra detta så anmäler man sig för detta till kommunen där man bor och då inleds en lång process där social sekreterare gör en utredning som tillsist efter 1 till 1 1/2 år leder till ett utlåtande till nämnden som sedan tar ett beslut.

I denna process så träffar man andra både par och andra ensamstående som ansöker samtidigt i handledning. Det kräva naturligtvis en stor mognad hos de som vill adoptera och medvetenhet vat det innebär och därför så har man naturligtvis denna process så att man medvetandegöres vad det kommer att innebära att vara förälder alt föräldrar till ett adoptivbarn.

Det är ju också så att man gör en noggrann kartläggning över det sociala nätverket samt de får också komma till tals hur de ser på den enskilde eller de båda som tänker sig adoptera.

Man gör också hembesök mm mm.

Det är också en kostnad som kräver en medvetenhet över vilka prioriteringar man vill göra i sitt liv mm mm.

Sedan så är det så att Sverige beslutar bara att man får ansöka om att få adoptera ett barn från annat land inte att man sedan ska få det.
Detta göres av mottagarlandet , där jag i mitt exempel använder mig av China.
Det är ju så att det finns många barn som pga olyckliga omständigheter kommer till barnhem och det är så att det egna landet på alla sätt kontrollerar om det finns föräldrar eller annan nära släkt till barnet innan man ger tillstånd till en förälder alternativt föräldrar att få adoptera ett barn .
Med förälder ingår naturigtvis även samkönade.

Jag anser att vi har en mycket bra process i Sverige som är en garant för att de barn som blir adopterade från svenska föräldrar eller förälder skall känna sig tryggt och känna sig välkomna i hemmen som vilket svenskt barn som helst oavsett familjekonstellation i dagens svenska samhälle.

Jag kommer med all tyngd vända mig emot Göran Hägglunds försök att stänga ute ensamstående från att få adoptera i framtiden.
Den politiken är ett eko från svunnen tid och hör inte hemma i ett modernt upplyst samhälle.

mvh

Göran  L

Budget ... S-V-Mp

I blogg världen så sker informationen snabbt och det är mycket riktigt så att vi nu tillsammans med S och V har kommit fram till ett budgetförslag för 2007-2009

Vi höjde med 500 tusen till kultur o fritid för konstgräs och Sockerbruket.
2008 fick Vård o Omsorg 5 miljoner ytterligare.
Kultur o Fritid fick 3 miljoner bl.a.

För 2007 så finns det klart med att vi inför att statstrafiken blir avgiftsfri på lördgar.
Vi kommer att jobba med att rusta upp stranden vid framnäs mm.


Vi har en bra budget som vi kommer att fastställa den 27/11 i fullmäktige.
Mötet börjar kl 10 i Lidbeckska huset och det är trevligt om ni som läser min blogg kom dit och lyssnade alternativt lyssnade på närradion 93.8.

i kväll blir det segermiddag med S och V på Italia ,, politician spelar ,,,,
ska bli trevligt....

mvh

Göran

25/10 beslut i Mp LidköpingVi har nu beslutat att följande personer skall ha uppdrag för Mp Lidköping under perioden 2007 till 2010.

Kommunstyrelsen : 1,a suppleang  Göran Larsson¨
                                     Ersättare           Linda Berling

Barn o Skolnämnden    Ordinarie    Veronica Berling

Samhällsbyggnadsnäm. Ordinarie  Göran Larsson

Utbildningsnämnden       Ersättare  Josef Kjellkvist

Kultur o Fritidsnämnden  Ersättare  Alexandra Ryberg

Miljö o Byggnadsnämnden Ersättare Mirozlawa T Hansson

gruppledare för kf,ks och nämnde gruppen  Göran Larsson.

I Kommunfullmäktige  är Göran Larsson och Linda Berling ordinarie
                                             Josef kjellkvist och Veronica Berling erättare

Vi kommer att närvara med två personer på S-V -mp,s segerfest på Italia nu på lördag .
politikerbandet Politicians spelar ,, måhända kan jag gästspela som jag gjorde i valrörelsen..


mvh

Göran Larsson

Veckans Politik

hej Gunnar ,,,
Man får ta dessa test som just vad de är.. opresisa test som inte säger så mycket mera än att de är ett test och någon form av tendens..

Man kan säga att jag är klar lång ifrån konservativ kristen politik och det vet jag att jag är och det visar också testen jag gjort men att använda uttrycket vänsterextimist är nog att ta bort meningen med det ordet då jag som grön social radikal absolut inte är intreserad av någon form av kommunistisk statligt styrelse där alla ska vara lika .. Vi är ju alla unika individer som ska möjliggöras så bra livsmöjligheter som möjligt i samexistens med natur och djuren i vår värld,, detta finns inte i kollektivismens kommunism och ej heller det gröna perspektivet.


När det gäller kommande vecka så blir det intressant politiskt..

23/10 Gamla fullmäktige gruppen träffas kl 13
           Kl 18 Mp-S-V    Budgeteten 2007-08.-09
24/10 Regionfullmäktige

26/10 Hälso och sjukvårdsnämnden ..Avtalen med läns-primärvården
          Mp i Lidköping väljer sina personer till nämnder och styrelser

30/10 Regionfullmäktige gruppen. väljer oppositionsråd
                                                              ersättare i regionstyrelsen

jag återkommer med information

mvh
Göran

Veckans Politik

hej Gunnar ,,,
Man får ta dessa test som just vad de är.. opresisa test som inte säger så mycket mera än att de är ett test och någon form av tendens..

Man kan säga att jag är klar lång ifrån konservativ kristen politik och det vet jag att jag är och det visar också testen jag gjort men att använda uttrycket vänsterextimist är nog att ta bort meningen med det ordet då jag som grön social radikal absolut inte är intreserad av någon form av kommunistisk statligt styrelse där alla ska vara lika .. Vi är ju alla unika individer som ska möjliggöras så bra livsmöjligheter som möjligt i samexistens med natur och djuren i vår värld,, detta finns inte i kollektivismens kommunism och ej heller det gröna perspektivet.


När det gäller kommande vecka så blir det intressant politiskt..

23/10 Gamla fullmäktige gruppen träffas kl 13
           Kl 18 Mp-S-V    Budgeteten 2007-08.-09
24/10 Regionfullmäktige

26/10 Hälso och sjukvårdsnämnden ..Avtalen med läns-primärvården
          Mp i Lidköping väljer sina personer till nämnder och styrelser

30/10 Regionfullmäktige gruppen. väljer oppositionsråd
                                                              ersättare i regionstyrelsen

jag återkommer med information

mvh
Göran

ideologisk test på nätet

Your Score

Your scored -5 on the Moral Order axis and 4.5 on the Moral Rules axis.

Matches

The following items best match your score:

 1. System: Socialism
 2. Variation: Extreme Socialism
 3. Ideologies: Social Democratism, Activism
 4. US Parties: No match.
 5. Presidents: Jimmy Carter (79.63%)
 6. 2004 Election Candidates: Ralph Nader (83.91%), John Kerry (69.94%), George W. Bush (39.04%)

Statistics

Of the 241450 people who took the test:

 1. 0.5% had the same score as you.
 2. 8.8% were above you on the chart.
 3. 87.8% were below you on the chart.
 4. 84% were to your right on the chart.
 5. 11.2% were to your left on the chart.

Others

 1. Want to understand more what this all means? Then start with the Overview and step through the pages by clicking Next.
 2. For President and Candidates, the percentage measures the distance between you and them where 100% is a perfect overlap and 0% is the longest possible distance.
 3. If you overlap two regions, they are both listed. So if you see both Liberalism and Conservatism, you are a "perfect" Centrist.
 4. See the distribution for all respondents.
 5. Email the link to a friend.
 6. Tell us what you think.

Kul att göra detta testet.
tack för tipset Tony J


kanske det---men efter omständigheterna bra,,,,

Hej Karin T...
Grattis min vän.. jag hoppas komma upp några dagar i november,,,till hjärtat i Sverige,,,, östersund ?

Jag ska vara tydlig med att säga att vi med våra två suppleanger har förste ersättaren för gruppen i Ks... och de är bra då det innebär i praktiken att vi alltid kommer att vara ordinarie.,....
Sedan så kommer vi att ha förmöte inför ksau samt naturligtvis inför ks...
Jag är naturligtvis nöjd och så får man betänka att vi har 2 mandat s har 21 mandat och V 4 mandat och vi har sedan jag varit med sedan 98... haft 2 mandat och mellan 98 -02 vara vi bara med i budgetberedning
02-06 med i ersättare Miljö-byggnad samt adjungerad ks...
så nu har vi både ett samverkans avtal politiskt, en budgetsamverkan..vi ska träffas nu den 23 inför budget 07-plan 08-09   

mvh
gl

SVAR till GUNNAR

Tack Kamrat Gunnar för dina frågor.


När det gäller Lidan /kinneviken så är det att vidtaga åtgärder gällande utsläppen av typ kväve och fosfor och detta innbär att dialog med landägare invid Lidan måsta vidtagas samt att det nu på kort sikt går att direkt att agera i Lidan med miljörenande åtgärder,.,

specifikt vad skall denna utredning komma fram till.-.
därav att vi nu i vår överrenskommelse har detta med att det skall till en utredning gällande kinneviken och lidan.

Detta innebär att man från utredningen kommer att få åtgärdsförslag som man sedan politiskt beslutar om att göra eller inte.

mvh

Göran

Kommun/region rapport

Tack för ditt inlägg Gunnar Karlqvist...


självklart har vi medlemmar som kan ta de platser som vi nu har i följande styrelser och nämndr. (ej alla men det vi hade som ursprungskrav)


Till kommunstyrelsens 2 ersättarplatser . så kandider vi som nu är ordinarie i Kommunfullmäktige för Mp
i Lidköping :Göran Larsson och Linda Berling

Till Barn och skolnämnden kandiderar : Veronica Berling

Till Samhällsbyggnadsnämnden kandiderar  ;  Göran Larsson

Till ersättarplatsen i MIljö och Byggnad så kandiderar ; Mirozlawa T Hansson

Till ersättarplatsen i Kultur och fritid så kandiderar ; Alexandra Rydberg

Till ersättarplatsen i Utbildningsnämnden så kandiderar : Josef Kjellqvist

Vi har nu ett utskick till samtliga ca 40 medlemmar gällande dessa uppdrag och att de kan kandidera och vi tar slutlig beslut på vårt medlemsmöte den 25/10 kl 18 till 21 i lokalen på Hagagatan 14 d källarlokal 11.

Så de ser mycket bra ut skulle jag vilja säga samt att vi nu kommer att kunna göra ett gott arbete under kommande mandatperiod 2007-2010

Nu har vi också att ta beslut inför budgeten 2007 och plan 08-09
och vi kommer sitta i diskussion med S och V,,,
Kjell har bla skrivit på sin blogg om satsning på fritid a 40 million
vilket jag kan ställa mig bakom men det är viktigt att påpeka att vi har kulturen och där ska vi tyddliggöra satsningar som jag vill få fram i budgeten....
Sedan så har vi ju satsningen som gäller framnäsområdet och vattnet  (vallningen samt dagvattenutsläppen)
samt att vi nu måste starta utredningen på kinneviken och lidan...
och satsning på att utveckla stranpromenaden,.
vi kommer att stärka kollektivtrafiken framöver med bl.a en ny linje men även när det gäller att vi 2007 ska börja med avgiftsfri busstrafik på lördagar.
satsningar på vård skola och omsorg ,, gällande minskade barngrupper i omsorgen till att vi måste utöka platser i äldreboende kommer oxå.

Jag återkommer med info gällande mp i Lidköping efter den 25/10.
När det gäller regionen så har vi ju nu fått stöd av majoriteteten gällande platser i samtliga 15 nämnder ordinarie och ersättare vilket är mycket bra det innebär ju att vi blir två i alla hälso o sjukvårdsnämnder samt i regionstyrelsen..
 
Nya regionfullmäktige den 5/11 tar beslut om de 15 + 15 som ska sitta i regionstyrelsen och vi i Mp tar vårt besluti slutet av oktober gällande våra två platser....

Jag återkommer med mer information gällande regionen i nästa vecka....


MVH
gÖRAN


Klart med en GRÖN RÖD ledning i Lidköping ...

 Hej !

Det är nu mycket trevligt att redovisa vår överenskommelse och att vi nu har ett rejält inflytande i politiken de kommande 4,a åren.

Jag kommer nu att vara avslutande budgetberedning i dag samat att vi kommer att vi snart ska sätta oss ner och lägga fram budgetförslaget för 2007 med plan för 2008 och 2009.
Ni får gärna skriva egna förslag till mig vad ni tycker jag ska driva ,.,.Jag tycker det är viktigt att vi vill stärka dialogen med kommuninvånarna och på detta sätte stärka demokratin,.., så sätt igång och skriv

mvh
Göran
Överenskommelse S – V – Mp  

Partierna är överens om följande inriktning för den kommande mandatperioden 2007 –2010.

 

Grunden för samverkan är valteknisk där partierna fördelat mandat i styrelser och nämnder

samt ordförande och vice ordförandeposter enligt bilaga 1.

 

I övrigt vill vi särskilt redovisa följande inriktning för politiken under mandatperioden.

          

·        Grunden för vår politik är att kommunen utför sin verksamhet i egen regi. Brukarnas                        

valmöjligheter och inflytande skall öka inom den kommunala verksamheten.

 

·        Barngrupperna inom barnsomsorgen skall minska under perioden. Kommunala vårdnadsbidrag skall inte införas.

 

·        Äldreboenden skall finnas i sådan omfattning att inte några oacceptabelt lång kötider uppstår i kommunen. Taxor inom vård- och omsorg skall hållas låga.

 

·        Innerstaden skall inom två till tre år få sådan framkomlighet att även funktionshindrade kan ta sig fram.

 

·        Kollektivtrafikresandet i tätorten skall utvecklas.

 

·        Lidköpings tätortsnära stränder skall röjas och strandpromenaden rustas upp och successivt byggas ut. Området mellan båtgården och Lidans utlopp skall göras mer attraktivt och mer tillgängligt som rekreations- och strövområde.

 

·        Vattenkvalitén vid Framnäs skall förbättras. Hur Kinnevikens och Lidans vattenkvalitet kan förbättras skall utredas.

 

·        Kommun skall i anslutning till satsningen på Sockerbruket tillförsäkra ungdomar billiga lokaler för musikutövande och andra kulturaktivteter.

 

·        Kommunen skall vara en bra arbetsgivare med ett öppet klimat där alla anställda skall känna sig trygga, hörda och viktiga. Strävan efter lika lön för likvärdigt arbete oavsett kön skall fortsätta.

 

·        Dialog med medborgarna skall utvecklas.

 

·        Kommunen skall så långt som möjligt använda produkter som producerats lokalt och på ett miljömässigt hållbart sätt.

 

·        Kommunen skall medverka i en etapputbyggnad av isstadion med ett större utbud av isyta. För att ishall ska kunna förverkligas krävs privata finansiärer som huvudsponsorer.

 

·        Satsning på biogas skall ske, med produktion och tankställe i Lidköping.

  

Socialdemokraterna                             Vänsterpartiet                             Miljöpartiet 

Överenskommelse S-V-Mp                                                           Bil 1.

  

Fördelning av mandat i styrelse och nämnder.

 

Från Socialdemokraterna erhåller Vänsterpartiet och Miljöpartiet följande mandat i en valteknisk samverkan.

 

Kommunstyrelsen.                           Miljöpartiet       2 ersättare. Ersättaren blir förste ersättare

                                                         För gruppen.

 

Barn o skola                                     Miljöpartiet       1 ordinarie. Vänstern 1 ersättare.

 

Samhällsbyggnad                             Miljöpartiet       1 ordinarie.

 

Kultur o Fritid                                  Vänsterpartiet – 1 ordinarie  Miljöpartiet 1 ersättare.

 

Miljö o Bygg                                    Miljöpartiet       1 ersättare.

 

Utbildning                                        Vänsterpartiet    1 ersättare  Miljöpartiet  1 ersättare.

 

Vård  o Omsorg                                Vänsterpartiet    1 ordinarie  1 ersättare.

 

AB Bostäder                                     Vänsterpartiet    1 ordinarie  1 ersättare.

   

Socialdemokraterna tillsätter ordförandeposterna.

Vänsterpartiet Vice ordförande i Miljö o Bygg.

  

Partierna har gemensamma gruppmöten där så önskas före AU.

Gruppmöte sker före Kommunstyrelsen och andra nämndsgrupper bestämmer själva när möte skall ske.

 

Partierna har som ambition att lägga gemensamma budgetar men avtalar ej om att så alltid kommer att ske.

 

Förutom valteknisk samverkan och vad som överenskommits kommer partierna att agera fritt var för sig.

   


 


Göran`s rapport


En vecka går fort i politikens värld och nu sitter vi i budgetberedningen och träffar alla förvaltningar och deras presidier för att höra hur de planerar inför budget 2007 och plan 08 och 09.

Jag tycker att det är mycket viktigt med en bra dialog mellan politiken och tjänstemännen och detta har vi verkligen i våra budgetberedningar som jag varit med i sedan 2000 .

Detta har vi gjort två gånger per år inför rambudgeten och inför att vi ska fastslå budgeten, vilket vi gjort var november vilket nu ska göras i juni som i regionfullmäktige framöver.

Miljöpartiet har verkligen satt färg på politiken efter vaket i media skulle jag vilja säga och det är kul att människor känner igen en och är positiva till oss i mp.. Det är ju så att vi vill föra ett långsiktigt politiskt arbete och att vi vill motverka kortsiktigt exploateringstänkande som av och till finns i politiken vilket jag aktivt vill bekämpa.

Jag har hela tiden varit mycket tydlig med att jag vill se en rödgrön ledning av denna stad och inte en blå alternativt en röd och det känns mycket positivt .
Vi är i förhandlingar som all vet med S och V och det ser bra ut.

Jag är glad åt att det fick bra för oss i regionen och att vi kommer att få ett regionråd vilket innebär poster i nämnder och styrelser.
Jag själv har ju varit mycket aktiv hälso o sjukvårdpolitiker i regionen och inte minst verkat för att sjukhuset i Lidköping ska stärkas utifrån att man är ett bra akutsjukhus med utvecklad planerad och närsjkuvård med en tanke att utveckla den förebyggande vården.

Jag kommer att fortsätta att verka som kommun och regionpolitiker, vilket jag ser som en bra kombination och ger oxå mig en helhetssyn som jag tycker är klart positivt för mig.
Vi får se vilka uppdrag som jag kommer att få i slutändan men min tanke är att jag vill än mer utveckla mig som kommun/region politiker och ser att jag har utvecklingskapacitet i detta.

Min tanke blir att nyttja bloggen som en rapport från mina kommande regionala och kommunala uppdrag samt att ge er som läser detta en bild av hur det är att aktivt verka som fritidspolitiker i sverige av i dag.
Jag vill gärna ta emot tips och ideer ... 

mvh
Göran


ps Tack för ditt inlägg Jan Hemberg. Jag kommer att kontakta dig efter att allt är klart i nästa vecka så vi kan träffas och diskutera de viktiga frågor som du tar upp,