Kort o gott


En härlig vecka går mot sitt slut..

Efter att ha gått igenom alla ärenden inför regionfullmäktige på måndagen så inledde jag på tisdagen med att ställa frågan till Hälso och sjukvårdsutskottets orförande om han var nöjd med att cs 5 % av de 112 millioner (statliga medel)
var använda för att minska sjukskrivningarna och Jonas Andersson höll väl till sist med mig att det var viktigt att vi agerade kraftfult i frågan och vi använder pengarna som finns fram till 2009 både att minska den totala sjukskskrivningen bland alla medborgare i regionen samt att minska sjukskrivningsdagarna än mer bland våra anstälda från nuvarand 25 dagar, men han kunde varit mer tydlig ut mot våra egna verksamheter i detta fall tycker jag..

När jag sedan kom med min interpellation gällande breddad statistik gällande de vi inte klarar vårdgarantin för så verkade det som om jag först blev missförståd av Jonas och att jag sedan enligt Anneli Stark slog in öppna dörrar då den antagna budgeten kräver analys av kön mm mm. I detta ingår detta förstod jag men att man bara måste utveckla hur.. Vi får se...

Sedan var jag uppe och stöttade att vi ska ha ett ungdomspolitiskt program som en naturlig fortsättning av de påverkanstorg som anordnades mellan regionens politiker och gymnasieelver på flera gymnasier i Regionen.. Märkligt nog så var Moderaterna emot detta ,,,

Jag hade också ett inlägg gällande Nu sjukvården och sjukvårdspartiets vilja att dela upp sjukhusen näl och Uddevalla vilket är omöjligt ur ett ekonomiskt perspektiv samt ur ett samverkan perspektiv då vi har två akutsjukhus med ett avstånd på 27 km mellan varandra,.,
Jag tog upp detta med att vi som politiker lyssnas på mer än man tror och att man har ett ansvar i detta när man tex pratar om akutsjukvården och försämringar och där en del kommer med rena skrämsel propagandan...
Jag sade att vi i dag klarar saker akut som vi inte gjorde för ett 10 talet år sedan pga vår sjuksköterske ledda ambulans organisation och dess kontakt med läkarna i en akut sitvation..
Efter detta anförande så tackade Fernov mig extra och det var kul att få uppskattning från en Fp representant på denna nivå,,

På onsdagen så var jag på utbildning i Göteborg gällande presidier och det handlade mycket om beställar och utförar modellen ,samt att Johan Assarsson var där,, regiondiriktör,, Nu varit hos oss i regionen i två år.Han påpekade att det under en tid i landstinget var medelanställningslängden,.. men han hoppades vara kvar ett tag till..
Ha berättade om tjänstemanna organisationen.. han betonade vikten av att tjänstemän servar politiken med alla material och underlag men att poliriken sätter upp målen och uppdragen och fördelar pengarna.
Han menade på att detta är en skillnad på de små landstingens budgetberedningar där tjänstemännen också går in på politikens område ,, ¨Johan menade att Budgeten är det styrande materialet och denna skapas helt och hållet av politiken,,
Han har 70 chefer som han har medarbetar samtal med och sedan har vi totalt 1800 chefer i regionen bland ca 50 000 anstälda

Vi fick också en intressant genomgång om demokratin och förvaltningslagen och den enskilde medborgarföreträdarens skyldighet,,,. Här gäller inte partipiska som föreläsaren uttrykte det..
Man ska ta ansvarsfulla egna beslut,..
Roland Anderssonn regionstyrelsens ordförande pratade också om politikens struktur i regionen...

ja dagen gick fort och var helt ok,,,

I går på torsdagen hade jag socialförsäkringsnämnd på förmiddagen samt möte med Mp skaraborgs styrelse på kvällen... vi funderar på att anordna en almedals resa under politiker veckan för att utveckla vår ledning och styrning inför val 2010,,,
Detta kommer upp på årsmötet i Hjo den 10 mars,,,

Nästa vecka
så ser det ut enligt följande :

26/2 i vändersborg ,... MP,s regionstyrelsegrupp
på kvällen möte med s-v-mp gruppen i SBN
27/2 Kommunstyrelsen på fm och Samhällsbyggnad på em
Mp-Lidköpings årsmöte... Vi ska diskutera handels utvecklingsförslaget ,, Skara rondellen..
28/8 Hälso och sjukvårdsutskottet

ja tiden löper på och man kan ju undra när våren är på antagande.. lugn den kommer

Ha det gott alla
Jag själv ser det som mycket viktigt att politiken

Göran Larsson

Gl,s mittiveckoinfo


Hej !
I Tisdags hade vi KSAU och fick förutsättningar
Jag får hålla med Hedvall när det gäller att vi har en långsiktig budget och att vi jobbar utifrån detta.

Vi har ju en del nya åtagande i pipeline som Evanemangshallen samt inte minst Recesentrum och det är klart att helt nya åtagande inte finns plats för just nu.

Vi måste hela tiden utveckla vårt kvalitetsarbete och dettta pågår såväl inom Vård och omsorg som inom barn och skolan. Vi har en god service som utvecklas och det är inspirerande att vara politiker i Lidköping.

Jag ser fram mot en bra dialog med S och v framöver när det gäller att få fram ett starkt och hållbart budget 2008 med plan för 09 och 10.
Vi har ju också en grund i detta arbete i vårt gemensamma politiska program :

· Grunden för vår politik är att kommunen utför sin verksamhet i egen regi. Brukarnas

valmöjligheter och inflytande skall öka inom den kommunala verksamheten.

· Barngrupperna inom barnsomsorgen skall minska under perioden. Kommunala vårdnadsbidrag skall inte införas.

· Äldreboenden skall finnas i sådan omfattning att inte några oacceptabelt lång kötider uppstår i kommunen. Taxor inom vård- och omsorg skall hållas låga.

· Innerstaden skall inom två till tre år få sådan framkomlighet att även funktionshindrade kan ta sig fram.

· Kollektivtrafikresandet i tätorten skall utvecklas.

· Lidköpings tätortsnära stränder skall röjas och strandpromenaden rustas upp och successivt byggas ut. Området mellan båtgården och Lidans utlopp skall göras mer attraktivt och mer tillgängligt som rekreations- och strövområde.

· Vattenkvalitén vid Framnäs skall förbättras. Hur Kinnevikens och Lidans vattenkvalitet kan förbättras skall utredas.

· Kommun skall i anslutning till satsningen på Sockerbruket tillförsäkra ungdomar billiga lokaler för musikutövande och andra kulturaktivteter.

· Kommunen skall vara en bra arbetsgivare med ett öppet klimat där alla anställda skall känna sig trygga, hörda och viktiga. Strävan efter lika lön för likvärdigt arbete oavsett kön skall fortsätta.

· Dialog med medborgarna skall utvecklas.

· Kommunen skall så långt som möjligt använda produkter som producerats lokalt och på ett miljömässigt hållbart sätt.

· Kommunen skall medverka i en etapputbyggnad av isstadion med ett större utbud av isyta. För att ishall ska kunna förverkligas krävs privata finansiärer som huvudsponsorer.

· Satsning på biogas skall ske, med produktion och tankställe i Lidköping.


Jag har i dag varit på HSU. Hälso och sjukvårdsutskottet i Vänersborg.

Vi fick dragningar om det pågående kvalitetssäkringsarbetet gällande blandannat
vården av prostata cancer, Vården av Ändtarmscancer och ögonbottenundersökningar av diabetespatienter.
Man mäter i dag kvalitetsresultat ner till sjukhusnivå . Det finns forfarande brister i mätningssystemet som är under utveckling.
Det gick ett uppdrag att utröna vilka parametrar som vissa tydliga skillnader stod för i den redovisning som fanns mellan sjukhusen i dag,

Vi fick också en intressant redovisning om det statliga medel som regionen fått för att agera mot det sjukskrivningarna i Regionen .
Som det ser ut i dag har drygt 5 % används av de knappt över hundra millioner som fanns för 2006. Arbetet sträcker sig till 2009 och jag hoppas på att de otaliga projekt som dragits i gång skall få ordentlig fart framöver. Vi behöver verkligen få fart på detta arbete.
Jag kommer att ställa en fråga till Hälso och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson om detta i regionfullmäktige den 20/2.  Lyssna gärna på närradion mellan kl 10 till 18 under dagen ...
Missar du direktsändningen så kan dy lyssna i efterhand på www.vgn.nu

/ Göran Larsson


Schema

Veckans schema


Måndag :

Träff med Västragötalandsregionens Riksdagsmän: Peter Rådberg, Max Andersson och Tina Ehn.
Vi kommer blandannat att prata om klimatpolitiken framöver.

Tisdag ;

Kommunstyrelsens Arbetsutskott : Ett utökat med mig och Inger Svensson från Fp.
Vi kommer att prata om kommande inriktningsbeslut i budget 2008

Onsdag

Hälso och sjukvårdsutkottet har möte.

Torsdag

Beredningsinformation från Regionen

Fredag och Lördag

Möte i Stockholm med gruppen på 20 personer som ska vara ombud på Svenska Kommuners och Landstingets kongress den 27 mars i år, då man slutligt beslutar om ett samlat SKL.

Söndag

Vilodag, med skidträning i Örebro

/ Göran Larsson


Mot våren vi vandra

Göran Larsson sommarbild


I kväll har jag plötsligt fått en längtan till våren , som jag på många sätt tycker är den unerbaraste av årstid då allt blir som en återfödelse hos moder jord.

Jag känner stort och energiskt engagemang framför mig och våren ger en underbar inspiration till detta.
Jag gillar att verka politiskt och ser fortfarande möjligheterna i denna vår komplexa värld med så mycket olika problem som tynger ner en på olika sätt.

Mvh

Göran Larsson

fortsatt statistik

Inger Svensson                        ( Fp)  1.                  10 personröster                      Nya staden Södra2.                   7 personeröster                     Vinninga Filsbäck3.                   6 personröster                       Dalängen3                    6 personröster                       Nya staden Norra3                    6 personröster                       Tofta Ulriksdal3                    6 personröster                       Ågården7                    5 personröster                       Stenhammar7                    5 personröster                       Sunnersberg7                    5 personröster                       Fredriksdal7                    5 personröster                       Hovby Majåker11                  4 personröster                       Gamla stadens Centrum11                  4 personröster                       Järpås13                  3 personröster                       Wennerberg13                  3 personröster                       Margretelund Södra13                  3 personröster                       Örslösa16                   1 personröster                       Tun16                   1 personröster                       Lidåker Ljunghed18                   0 personröster                       Framnäs18                   0 personröster                       Gillstad18                   0 personröster                       Otterstad18                   0 personröster                       Råda18                   0 personröster                       Norra Härene18                   0 personröster                       Saleby                                                          

fortsatt statistik

Göran Larsson¨             ( Mp) 1                       16 personröster                   Nya staden Södra2                       14 personröster                   Sunnersberg3                       12 personröster                    Ågården3                       12 personröster                     Fredriksdal5                       11 personröster                    Gamla stadens Centrum6                         9 personröster                    Dalängen7                         8 personröster                    Margretelund Södra8                         7 personröster                     Vinninga Filsbäck9                         6 personröster                     Lidåker Ljunghed9                         6 personröster                     Tofta Ulriksdal9                         6 personröster                     Stenhammar9                         6 personröster                     Råda9                         6 personröster                     Nya staden Norra14                    5 personröster                  Otterstad15                    4 personröster                   Wennerberg15                    4 personröster                    Järpås15                    4 personröster                     Framnäs18                    3 personröster                     Norra Härene18                    3 personröster                     Hovby  Majåker18                    3 personröster                     Gillstad21                    2 personröster                     Saleby21                    2 personröster                     Margretelund Norra23                    1 personröster                     Tun23                    1 personröster                      Örslösa   

fortsatt statistik

Tommy Larsson              (  Kd ) 1                       26 personröster               Örslösa2                       22 persoröster                 Stenhammar3                       20 personröster               Nya Staden Södra4                       14 personröster               Tofta Ulriksdal4                       14 personröster                Ågården4                       14 personröster               Vinninga Filsbäck7                       13 personröster                Hovby Majåker7                       13 personröster                Wennerberg9                       12 personröster                 Sunnersberg9                       12 personröster                 Otterstad11                     11 personröster                  Gamla stadens Centrum11                     11 personröster                  Fredriksdal13                     10 personröster                  Framnäs14                       8 personröster                  Margretelund Södra15                       7 personröster                  Dalängen15                       7 personröster                  Gillstad17                       6 personröster                   Margretelund Norra17                       6 personröster                   Råda19                       5 personröster                   Nya staden Norra19                       5 personröster                   Lidåker Ljunghed21                       4 personröster                   Järpås21                       4 personröster                   Norra Härene21                       4 personröster                   Saleby24                       0 personröster                   Tun                         

fortsatt statistik

 Christina Kvist                    ( V ) 1                       28 personröster            Gamla stadens Centrum2                       21 personröster             Hovby Majåker3                       19 personröster             Lidåker Ljunghed3                       19 personröster              fredriksdal5                       17 personröster              Wennerberg5                       17 personröster              Margretelund Södra7                       16 personröster              Margretelund Norra8                       15 personröster              Framnäs8                       15 personröster             Nya Staden Norra8                       15 personröster              Råda8                        15 personröster             Stenhammar12                      12 personröster             Vinninga Filsbäck12                      12 personröster              Tofta Ulriksdal14                       10 personröster              Dalängen15                         8 personröster             Ågården15                         8 personröster             Otterstad17                        7 personröster              Örslösa17                       7 personröster            Sunnersberg19                       5 personröster            Nya staden Södra20                       4 personröster            Norra Härene21                       3 personröster            Saleby22                       3 personröster           Järpås23                       1 personröster            Gillstad24                       0 personröster            Tun                         

fortsatt statistik

Jan Larsson              ( C ) 1                       38 personröster           Stenhammar2.                      23 personröster           Råda3.                      21 personröster            Saleby3.                      21 personröster           Hovby Majåker3.                      21 personröster            Tofta Ulriksdal6.                      20 personröster            Järpås7.                      16 personröster            Nya staden södra8.                      14 personröster            Tun8,                      14 peronröster              Örslösa8.                      14 personröster            Norra Härene11.                    13 personröster            Ågården11                     13 personröster            Sunnersberg13.                    12 personröster            Dalängen13.                    12 personröster            Gillstad15.                    10 personröster            Nya staden Norra16.                      9 personröster            Otterstad16.                      9 personröster            fredriksdal’16.                      9 personröster            Lidåker Ljunghed16.                      9 personröster           Vinninga Filsbäck20.                      7 personröster            Framnäs20.                      7 personröster            Gamla stadens Centrum22.                      6 personröster            Margretelund Södra23.                      4 personröster            Wennerberg24.                      2 personröster             Margretelund Norra                  

Fortsatt Statistik

  Carin Lexmon           (m) 1.                        90 personröster        Stenhammar2.                        76 personröster        Nya Staden Södra3.                        75 personröster        Gamla Stadens Centrum4.                        73 personröster        Hovby Majåker4.                        73 personröster        Vinninga Filsbäck6.                        68 personröster        Nya Staden Norra7.                        61 personröster        Ågården8.                        57 personröster        Tofta Ulriksdal9.                        56 personröster        Råda10.                      54 personröster       Otterstad10.                      54 personröster       Dalängen12.                      53 personröster       Margretelund Södra13.                      51 personröster       Wennerberg14.                      48 personröster       Sunnersberg14.                      48 personröster       Norra Härene16.                      44 personröster       Lidåker Ljunghed17.                      39 personröster       Fredriksdal17.                      39 personröster       Gillstad19.                      34 personröster      Örslösa20..                     30 personröster      Framnäs20.                      30 personröster      Margretelund Norra22.                     28  personröster          Saleby23.                     24 personröster          Järpås24.                     16 personröster           Tun                        

fortsatt statistik

                          Kjell Hedvall             (S)  1.                      100  personröster       Margretelund  Södra2.                        93  personröster       Fredriksdal3.                        92  personröster       Lidåker/Ljunghed4.                        87 personröster        Ågården5.                        86  personröster       Framnäs6.                        84  personröster       Margretelund Norra6.                        84  personröster      Gamla Stadens Centrum8.                        81 personröster        Wennerberg9.                        80 personröster        Vinninga Filsbäck10.                      77 personröster        Hovby Majåker11.                      77 personröster        Dalängen12.                      76 personröster        Nya Stadens Södra13.                      71 personröster        Nya Staden Norra14.                      68 personröster        Tofta Ulriksdal15.                      62 personröster        Stenhammar16,                      60 personröster        Råda17.                      41 personröster        Norra Härene18.                      38 personröster        Järpås19.                      37 personröster        Sunnersberg20.                      31 personröster        Saleby21.                      25 personröster        Gillstad21.                      25 personröster        Örslösa23                       18 personröster        Otterstad24.                      17 personröster         Tun                            

Val 2006 i Kommunen

1   Kjell Hedvall    1512 röster 6.39 % tot av 23 669 röster.   15.9 % av S röster på 94712  Carin lexmon    1222 röster 5,16 % tot av 23 669 röster.     22.4 % av M röster på 54433  Jan Larsson        324 röster  1.37 % tot av 23 669 röster     13.8% av C röster på 23464 Cristina Kvist     279  röster  1.18 % tot av 23 669 röster.    14.6 % av V röster på 19055 Tommy Larsson 254  röster  1.07 % tot av 23 669 röster    12.98 % av Kd röster på 19566 Carina Ohlsson  226 röster    0.95% tot av 23 669 röster      2.38 % av S röster på 94717 Marita Bengtsson 208 röster 0.88 % tot av 23 669 röster     2.19 % av S röster på 94718 Peter Böckman    167 röster   0.70 % tot av 23 669 röster    3.06 % av M röster på 54439 Göran Larsson    152 röster   0.64 %  tot av 23 669 röster   16.22 % av Mp röster på 93710 Sten Erik Lager 140 röster  0.59 % tot av 23 669 röster      7.15 % av Kd röster på 195611 Jan Hemberg     130 röster  0.54 % tot av 23 669 röster      2.38 % av M röster på 544312 Mario Melani    122 röster  0.51 % tot av 23 669 röster      1.28 % av S röster på 947113 Kjell Hjalmarsson 109 röst. 0.46% tot av 23 669 röster     4.64 % av C röster på 234614 Inger Svensson        84 röst. 0.35 % tot av 23 669 röster     7.47 % av Fp röster på 112415 Henrik Arthursson 83 röst. 0.35 % tot av 23 669 röster     3.53 % av C röster på 234616 Nermin M Bunyemen 81 röst. 0.34% tot av 23 669 röst.    3.45 % av C röster på 234617 Anna Kempe Thyr     79 röst.  0.33 % tot av 23 669 röst    4.03 % av Kd röster på 195618 Jonas Sundström        68 röster 0.28% tot av 23669 röst    0.71 % av S röster på 947119 Lise-Britt Karlsson    60 röster 0.25% tot av 23 669 röst   0.63 % av S röster på 9471

Valstatistik kommunval 2006 i Lidköping

Flesta personröster av de politiker vars partier kom in i kommunfullmäktige  1   Kjell Hedvall    1512 röster 6.39 % tot av 23 669 röster.   15.9 % av S röster på 94712  Carin lexmon    1222 röster 5,16 % tot av 23 669 röster.     22.4 % av M röster på 54433  Jan Larsson        324 röster  1.37 % tot av 23 669 röster     13.8% av C röster på 23464 Cristina Kvist     279  röster  1.18 % tot av 23 669 röster.    14.6 % av V röster på 19055 Tommy Larsson 254  röster  1.07 % tot av 23 669 röster    12.98 % av Kd röster på 19566 Carina Ohlsson  226 röster    0.95% tot av 23 669 röster      2.38 % av S röster på 94717 Marita Bengtsson 208 röster 0.88 % tot av 23 669 röster     2.19 % av S röster på 94718 Peter Böckman    167 röster   0.70 % tot av 23 669 röster    3.06 % av M röster på 54439 Göran Larsson    152 röster   0.64 %  tot av 23 669 röster   16.22 % av Mp röster på 93710 Sten Erik Lager 140 röster  0.59 % tot av 23 669 röster      7.15 % av Kd röster på 195611 Jan Hemberg     130 röster  0.54 % tot av 23 669 röster      2.38 % av M röster på 544312 Mario Melani    122 röster  0.51 % tot av 23 669 röster      1.28 % av S röster på 947113 Kjell Hjalmarsson 109 röst. 0.46% tot av 23 669 röster     4.64 % av C röster på 234614 Inger Svensson        84 röst. 0.35 % tot av 23 669 röster     7.47 % av Fp röster på 112415 Henrik Arthursson 83 röst. 0.35 % tot av 23 669 röster     3.53 % av C röster på 234616 Nermin M Bunyemen 81 röst. 0.34% tot av 23 669 röst.    3.45 % av C röster på 234617 Anna Kempe Thyr     79 röst.  0.33 % tot av 23 669 röst    4.03 % av Kd röster på 195618 Jonas Sundström        68 röster 0.28% tot av 23669 röst    0.71 % av S röster på 947119 Lise-Britt Karlsson    60 röster 0.25% tot av 23 669 röst   0.63 % av S röster på 947120 Bertil Jonsson            59 röster 0.24 % tot av 23 669 röst  1.08 % av M röster på 544321 Marianne Nilsson      57 röster 0.24 % tot av 23 669 röst  2.4 % av C röster på 234622 Carina E Lundgren  53 röster 0.22 % tot av 23 669 röst   0.97 % av M röster på 544322 Ludvig Dalemar       53 röster 0.22 % tot av 23 669 röst   0.97 % av M röster på 544324 Kenneth Lundell      52 röster 0.21 % tot av 23 669 röst   0.54 % av S röster på 947125 Irena Roderic          51 röster 0.21 % tot av 23 669 röst    0.53 % av S röster på 947125 Johan Linden          51 röster 0.21 % tot av 23 669 röst    0.93 % av m röster på 544327 Sussane Berglund   50 röster 0.21 % tot av 23 669 röst    0.52 % av S röster på 947128 Claes Göran Borg  39 röster 0.16 % tot av 23 669 röst    2.04 % av V röster på 190529 Mikael Malmborg  39 röster 0.16 % tot av 23 669 röster 1.99 % av Kd röster på 195630 Linda Berling         37 röster 0.15 % tot av 23 669 röster  3.94 % av Mp röster på 93731 Kennet Svensson   35 röster 0.14 % tot av 23 669 röster  0.64 % av M röster på 544332 Lena Blomgren     34 röster  0,14 % tot av 23 669 röster   0.34 % av S röster på 5443

33 Sabina Johansson 33 röster 0,13 % tot av 23 669 röster    0.33 % av S röster på 5443

33 Bo Eliasson           33 röster  0,13 % tot av 23 669 röster    1.73 % av V röster på 190535 Ingemar Sixtensson 33 röst. 0.13 % tot av 23 669 röster   1.68 % av Kd röster på 190536 Anita Jansson          32 röst  0.13 % rot av 23 669 röster    0,33 % av S röster på 947137 Hasse Rasetorp      31 röst   0.13 % tot av 23 669 röster    0.56 % av M röster på 544338 Ulrika Liderg        30 röst   0,12 % tot av 23 669 röster    0.31 % av S röster på 9471     

Räddningsnämnden inte glömd


Jag ska inte glömma Räddningsnämnden som gör ett utmärkt jobb och det är bra att det nu finns en samverkan med vård och omsorg gällande att kunna göra insatser.

mvh
Göran Larsson

Dialogdagarna


Hej !

Två härliga dialogdagar är slut. Man blir faktiskt ganska trött av att lyssna intensivt i två dagar om lidköping nu och framöver. Här kommer lite nedslag från min sida utan att på ngt sätt rangordna eller prioritera ngt.
Jag dock säga att vi i Mp har som målsättning att vi den 18 juni tar ett beslut om en hållbar och stark rödgrön budget.

Vård och Omsorg : Har behov av täckning gällande de nya Eu regleringen av arbetstiden, där alla måste ha minst 11 timmars dygns vila.
Redan i år så krävs det flera millioner i extra anslag.
Inför framtiden så kommer kostanden gällande LSS att öka , som måste kompenseras med några millioner per år från 2008 om man inte ska spara på annat inom vård och omsorg.
Kostnaden totalt för LSS uppgår i dag till 26 % av totalen medan hemvården har ett belopp på 22% och boendet 52% ..

Barn och Skola : Här får vi en sänkning av elevantalet men kostnaderna för att minska barngrupperna i förskolan mm gör att det krävs prioriteringar som inte tål minskade anslag på totalen.

Utbildning : Puckeln är som störst inom kommande två år och vi maxar elevantalet till strax över 1900,
Detta innebär att tryck på nämnden och även här tåls inga minskade anslag.

Samhällsbygg: Här gäller satsningen på Nya Resecentrum med en kostnad på 22-24 millioner och i och med detta satsning på gamla stadens tord samt nya stadens torg.. Förbättrad kollektivtrafik samt en ny busslinje till sjölunda ....det nya bostadsområdet,,,
 Vi har satsning på badplatser, strandpromenad mm mm.
Här krävs det tydlig prio i budsget .

Teknisk/service  
Inget kommunbidrag klarar sig på taxor och avgifter som nästan är lägst i landet på el, vatten och avlopp,
mm mm- Det pågår utredning på lidans vatten vilket är utrmärkt och man tittar också på våra utrinningsplatser till kinneviken.. Man tittar på möjligheten att bygga över reningsverket mm.
Man jobbar med fastbit gällande bredbandsutvecklingen till landsbygden.. bra

Miljö och bygg
Liten budget ,,, en myndighetsnämnd.... jobbar nu med Vindkraftspolicyn som nu är ute på remiss.
Skall framöver fastställas på kommunfullmäktige...
Viktigt arbete ,,,

Socialnämnd

Mycket bra arbete,,, med behandling på hemmaplan ..
Projektet boendetrappan är mycket intressant och skall utvecklas,, Gäller personer med missbruksproblem.. Mycket bra initiativ.
Vi har också ett mycket bra integrationsarbete i kommunen., Över 80 % kommit till jobb eller utbildning.
Bäst i landet troligtvis,,..
Eloge till nämnden !

Kultur och Fritid

Vi satsar redan nu nästan mest i landet på detta område och vi skall naturligtvis hålla denna höga nivå.
Vi skall satsa på sockerbruket, biblioteket mm
Det gäller nu två stora utrednings områden:
Idrotts centret : Ågårdsområdet, Med evenemangshall mm mm..
Samt kultur centret Framnäs med kulturscen mm..
Investerings nivån framöver får påvisa hur satsningen ska se ut.......
Vi får tänka på helheten,.,.
Men man får tillstå att alla partiledare i kommunen har sagt ja till en evanemangshall i sammfinansiering med bl,a sparbanken innan beslut på demokratisk nivå har tagits så man kan inte belasta kultur och fritid för detta på ngt sätt.
De har lagt 23 millioner för den nya isen på nuvarande parkering framför tennishallen...
Jag är glad att leva i en stad som så tydligt satsar på kultur och fritiden...
Men allt måste ses ur ett helikopterperspektiv så vi får se hur vi till sist prioriterar i kommande budget beslut i kommunfullmäktige den 18 juni.

Nu träffas den 13/2 ett förstärkt KSAU med Mp och FP .
Vi börjar då processen med inriktningsbeslutet den 27/2 i Ks.
Sedan i April så blir det Ett Förstärkt KSAU med Mp och Fp.
Där vi träffar alla förvaltningar igen, För att under Maj och Juni via KSAU och KS komma med ett budget
förslag till KF den 18/6 med beslut gällande Budgeten för 2008 och plan för 09 och 10.


Dagens budget vilar på en kommunskatt på 21,09 , samt ett finansnetto på 73 millioner.
Vi ska verkligen vara glada åt vårt Gullspångskapital som vi förvärvade efter försäljningen 1997.
Utan den så hade vi för att klara dagens verksamhet fått haft en skatt på 22,29 kr.
68% av budgeten går till personalkostnader.
Vi har nästan 5000 som jobbar i kommunen varav några hundra av dessa inte är fastanstälda.

Jag tycker att dialogdagarna var mycket bra och informationsrika sen så utvecklas dem för var år. Det var andra gången och från politiken så var alla gruppledare inbjudna samt ordinarie arbetsutskott från varje nämnd och jag uppskattar att ca 70 % deltog vilket var klart mera än det 1,a året men jag hoppas att vi
når över 90 % nästa år.
Det är vilktigt att alla makthavare i Lidköping på politisk och tjänstemanna niv på detta sättet möts för att vi gemensamt kan ta del av det som sker i Lidköping och kommande utmaningar samt att får en gemensam förståelse för helheten, vilket är bra när vi sedan skall göra politiska prioriteringar .

Jag önskar alla en trevlig helg .
Göran


Gott o kort


Hej !

Politik är fantastiskt trevligt att vara med i och jag hoppas kunna bidraga med något och när historien skrivs lokalt så kanske det skrivs något om hur jag kämpade för den lilla människans rätt i det stora samhället.

Inget i livet är självklart och inga rättigheter är självklara. Jag undrar verkligen om detta efter ett samtal med en fantastisk kvinna från Brasilien i dag.
Varför kan vi inte ta vara på det kulturella kapitalet när vi samtidigt är det mest resande folket och samtidigt säger oss vara ett öppet och upplyst folk.
Vi sätter gränser som Berlinmurar för människor med annan ursprung än det europeiska förutom den östra och södra delen av Europa. Varför..: Kanske rädsla för det föränderliga det nya .. Vi har svårt att vara flexibla på hemmaplan men vi skryter om att vi är det på bortaplan.
Jag vill att kommunen går ännu mer i fronten för det öppna och mångkulturella samhället än vad vi gör i dag. Vi gör inget dåligt jobb men inte tillräckligt,,,

Ja då kommer vi in till politik :

Frågan om golfen är väl den att vi sitter i en omöjlig moment 22 sitvation,, och bör ge en fölängning av den borgen vi antog 2003. Men kan inte golfklubben göra mer reklam för sig och sälja sina andelar kan man kanske tycka,, Det är ju trotsallt en folksport nu och jag är säker på att det finns en stor del av kompetens i denna golfklubb att de ska kunna hitta flexibla lösningar till att få fler att köpa andelar....

Frågan om nytt handelsområde vid skararondellen ställs nu till partierna att ta beslut om i sina grupper för att man sen ska kunna ta beslut i ks i slutet av Mars . Gällande att ge uppdrag till SBN om en detaljplanering av området,, Jag ser gärna att ni som läser detta mailar in era åsikter på denna plats eller kontaktar mig. Fråga väcker känsler gällande detta med vår centrumhandel kontra ny handel och vilken typ av handel vi med nuvarande bedfolkningsmängd kan utveckla utan att man konkurerar ut varandra.
Vi har en Dagligvarohandel på 105 % och en sällanköphandel på 86%.
Denna vill man öka och enligt utredningen som kostade 70 000 kr så kan man utveckla sällanvarohandelsgraden något och då på en yta på 10000 m2 . Inte 40000 m2.
Skulle det bli dagligvaror så skulle det konkurera med andra i Lidköping.
Min frågeställning är varf¨ör måste vi nu ha så brottom med detta så det inte finns tydliga insitament för detta som jag tycker Kjell Hedvall frågar efter.
För mig står det klar om att området finns ju kvar och jag funderar på att vi måste ha en högre befolkningstillväxt i Lidköping om vi ska stå i konkurensen med Skövde.
Därför bör vi planera för ett större bostadsområde med varierat boende. Allmännytta -Bostadsrätter-radhus mm. Vi behöver öka inflyttningen med flera hundra per år samt. Vi kan inte bara erbjuda villor i Sjöluna ,Råda måsse och kommande Askerslätt för kostnader för 2-3 millioner.
Lidköping skall vara levande för alla oavsett generationer och socioekonomisk klass.
När vi gör detta så behövs det fler handelsområde, fler förskolor mm.

Jag vill påminna om att denna fråga inte ingår i vår politiska överrenskommelse. Vi har ju två ersättar platser i KS. S 5 ordinarie och 3 ersättare, V 1 ordinarie och en ersättare, M 2 ord, Kd 1, C 1och Fp 1.
Dessa ordinarie kommer att avgöra frågan gällande planering av ett nytt handelsområde.
Vi får se hur det går.

I morgon och övermorgon är det dialogdagar.  Fövaltning och presidie från alla nämnder och styrelse träffas i två dagar för att beskriva nuvarande förutsättningar och prioriteringar för framtiden. Alla gruppledare för partierna är också på plats förståss.
Kommunstyrelsen tar inriktningsbeslut i slutet av november och sedan budget beslut i Juni för att vi slutligen skall ta ett beslut i Kf i mitten av Juni. Vi tar sedan investeringarna i början av december i KF.
Detta är första året vi jobbar med denna modell i Lidköping. Skall bli spännande på många sätt.
Jag hoppas vi i majoriteten skall komma överens och lägga en stark rödgrön budget för 08- med plan 09 och 10. Vi är beredda att ta ansvar för helheten och vi har redan visat detta med vårt agerande hittintills.


I dag var jag i Vänersborg och planerade mit uppdrag med kommande sjukvårdsgruppen, Vi är 24 personer och detta ska bli en spännande 4,a års period när vi ska formera vår politik.
Jag börjar vt, med besök på SIL i mars och Strömstad i April.
Jag bevittnade också Regionstyrelsen och det är intressant¨hur snabbt och effektivt dessa heltidspolitiker genomför sitt uppdrag,
1, 24 ärenden på under 30 min. 5 min ek. redovisning .. över 700 millioner plus i en totalbudget på ca 30 milljarder. 
2. Beslut om 24 ärenden på samma snabbhet,,, 
Det är vekligen som ett supersnabbtåg,, med god stämning under detta möte skall sägas.
Jämnfört med våra Ks möten så är vi mer ett hederligt regiontåg -typ kinnekulletåget...

Jag dömmer inte vilket som är bäst mer än att det alltid är spännande att uppleva dessa olikheter och det gör väl politiken mer spännande ,,, 

till sist... 
God natt
Göran 

MP I LIDKÖPING HAR ÅRSMÖTE
27 FEBRUARI
18.30 TILL 21.00
VINBERGSGATAN 6b

Smått o gott


Ja nu har man då startat det aktiva arbetet i samhällsbyggnadsnämnden och det ska bli mycket spännande och intressant.

Vi resecentrum, nya busslinjer och mycket annat i pipeline,,,

Jag har också på onsdag och torsdag haft Hälso och sjukvårdsnämndsmöte i Lundsbrunn med de nyvalda personerna från våra två nämnder 9 och 10 i Skaraborg.
Detta var ett givande möte samt mycket matnyttig information om framtida vårdbehov i Skaraborg.

Nästa vecka ser ut på följande sätt.

På måndag i Vänersborg och möte med regonstyrelsegruppen i (mp)
På kvällen möte mer majoritetsgruppen i kommunen inför au.

På onsdag och torsdag är det dialogdagar mellan alla nämnder i kommunen.
Detta är en start på budgetprocessen , där vi ska till att besluta om en budget för 2008 med plan 09 och 10 i Juni den 18,e..

Nu åker jag till Stockholm....

Ha en trevlig helg,,,

Göran

Har ni ideer och tankar när det gäller politiken så kontakta mig gärna:

0730  204260

ps Livet blir aldrig bättre än vad man gör det till,,,,