Tack


Tack Gunnar för din senaste kommentar. Det är alltid trevligt att få `` kredit``.

Den 4,e december har kommunstyrelsens arbetsutskott möte och där ska man besluta hur arena ärendet skall drivas framöver.
De som sitter där är följande personer :

Kjell Hedvall  (S)   Kommunalråd
Carin Lexmom (M) Oppostionsråd
Henrik Artursson (C) 
Marita Bengtsson (S) Ordförande i kommunfullmäktige
Bo Eliasson          (V)


Beslutet om en investering av en arena görs av kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna    21 mandat
Moderaterna                  12 mandat
Kristdemokraterna         5 mandat
Centern                            5 mandat
Vänstern                          4 mandat
Folkpartiet                       2 mandat
Miljöpartiet                      2 mandat

S-V-MP  =   27
Alliansen = 24

Som det ser ut så har linjen att avvakta och få in fler förslag som kan dra ner driften till 10 millioner en majoritet
då S-V-Mp-C har 32 mandat
     M och Fp          14 mandat
               Kd              5 mandat  (ej tagit ställning ännu ?)


Kommunfullmäktiges sammansättning !
Det är vi folkvalda som kommer ta beslutet som kommer vara det största när det gäller anläggningar för kultur/fritid i Lidköpings historia. Dessa människor bör särskilt lyssna på medborgarna då det är ju medborgarna som har röstat in dem !

2:e vice 


Hemberg Jan (m)

1:e vice


Ohlsson Carina (s)

Ordförande 


Bengtsson Marita (s)

Kommunstyrelsens ordförande
Hedvall Kjell (s)

Lexmon Carin (m)

Utbildningsnämndens ordförande
Fröjdh Johnny (s)

Eliasson Bo (v)
Larsson Göran (mp)
Böckmann Petter (m)
Arthursson Henrik (c)
Larsson Tommy (kd)
Svensson Inger (fp)
Dalemar Ludvig (m)
Lundell Kenneth (s)
Åkerman Christina (m)
Johansson Gunnar (c)
Kvist Cristina (v)

Barn och skolnämndens ordförande
Melani Mario (s)

Holgersson Kenneth (kd)
Lindén Johan (m)

Vård och omsorgsnämndens ordförande
Blomgren Lena (s)

Svensson Kenneth (m)
Glans Jan-Peter (fp)
Larsson Jan (c)
Berglund Susanne (s)
Landström Ann-Carin (v)
Berling Linda (mp)

Kultur och fritidsnämndenn ordförande
Bengtsson Bengt-Arne (s)

Carlsson Louise (m)
Johnsson Birgitta (s)
Karlsson Carina (kd)

Samhällsbuggnadsnämndens ordförande
Sundström Jonas (s)

Karlsson Lisebritt (s)

Socialnämndens ordförande
Bengtsson Jan-Erik (s)

Rodic Irena (s)
Arvidsson Bertil (v)
Kjörk Göran (s)
Jonsson Bertil (m)
Lidberg Ulrika (s)
Hjalmarsson Kjell (c)
Classon Kristina (m)
Robertsson Ann-Christine (s)
Lager Sten-Eric (kd)
Jansson Anita (s)

Teknisk/service ordförande
Persson Torben (s)

Holm-Bergh Anna-Lisa (s)
Eliasson Lundgren Carina (m)
Nilsson Marianne (c)
Kempe Thyr Anna (kd)
Stenholm Martin (s)
Johansson-Åhl Lars (m)


Jag kommer att informer er bloggläsare om hur detta ärendet kommer att fortgå och det vore mycket bra att få in era uppfattningar på denna blogg .. Ni kan också maila : goran.larsson@mp.se
                                                                                         ringa : 0730 204260

Ha det gott så länge...

Göran

Info.,. villa koll mm


Villa fick stryk mot Vetlanda med 5-4 efter att de gjort sista målet när det var lite under 10 minuter kvar av matchen på hörna.

Sett två hemmamatcher på raken,, Sandviken i söndags och i dag Vetlanda och publiktillströmningen är ca 1500 .
Kostnad a 100kr för inträde.

Talade i kväll med tvä Vetlanda supporters som hade en son som spelar i laget men som i dag var skadad.
De berättade att det finns en diskussion att göra hall i Vetlanda men han var orolig för kostnaderna och hade förståelse för att detta var svårt för politiken .

Vi var båda överrens om att det är en fantastisk idrott Bandyn och att den kan stå sig starkt även framöver om man kan locka till sig ungdomen. Det finns härliga historiska och kulturella arv i denna idrott och den är verkligen en folksport i Sverige och framtiden har inte enbart med att det byggs hallar för idrotten utan om att föreningarna överlever både de på bredden och de på spetsen. Detta har med ekonomin att göra och det är viktigt att kommunerna har satsningar på ungdomsidrotten och att man har föreningsbidrag samt inte för höga hyres kostnader för föreningarna.

Jag kände att denna djupare diskussion måste finnas här i stan oxå och att vi får en mer lugnare dialog som ser till helheten för både isidrotterna och kommunen och samtidigt ska man väga in eventuella evanemangs möjligheter. Dialogen nu är mer antingen eller karaktär men nu ska vi nog kunna få till en bättre politisk dialog med Centerns beslut att se över kostnaderna .

Hall ska det bli och beslut kommer att tas i kommunfullmäktige inom några månader.

Det var trevligt att träffa Peter Böckman (M) kommunstyrelse ledamot på bandyn . Det är inte allt för ofta jag träffar på andra från kommunstyrelsen vill jag säga.
Moderaterna har ju redan nu bedömt att man kan säga ja till den presenterade hallen
Kostnad 104 millioner i investering  . samt Sparbanken 70 millioner .
Drift kostnad  17 millioner
Intäkter  0.5 millioner per år.

Men nu när , MP-S-V-C = 31 mandat i kommunfullmäktige av 51 sagt att driftkostnaden för hallen
inte ska överstiga 10 millioner och att man vi se över kostnaden för bygget samt se över intäktsidan och få in fler sponsorer, så tror jag att Moderaterna kommer att följa med i dialogen att nå lägre kostnader ,,, Detta gäller Fp också (sagt ja) Kd har inte sagt vad de tycker ännu.

kritiken från Johan i NLT på fria ord mot S-V-Mp styret får man ta till sig men vi har gjort mycket mer än byggt om De La Gardie,,
Motorstadion, Konstgräsplan, resecentrum, förskole byggnation, äldreboende byggnation, gratis lördags buss trafik., planerar hamnstaden med affärer och lägenheter,.
satsningar på skola-vård - omsorg på 17 milllioner i drift 2008.
Satsningar på vårt sockerbruk som kostade 14 millioner för kommunen,,
Ny bygge av villaområden som sjölunda  och råda mosse,,
Jag vi gör mycket mer än detta.,. gå in på Lidköpings hemsida,,

Vi invetsterar på över 160 millioner per år vilket är 4 ggr så mycket som exempelvis Götene gör som har en befolkning som är 3 ggr lägre än våran..
Men det är ju så att vi människor värderar olika men jag värderar högt att vi bygger bra förskolor,, kanske modernast i landet för våra barn och sedan ska vi oxå betänka att regionen ny bygger en del av sjukhuset i Lidköping för 250 millioner,, detta är fantastiskt eller hur.,..

Ha det gott
Göran


TACK

Hej Gunnar och Carina.. !

Tack för den trevliga stunden på Garströms igår.

Det är alltid trevligt att träffas som kollegor på detta sättet som vi gjorde..


I dag är jag i Vänersborg och jobbar i mitt arbete som politisk sekreterare och gruppledare för Hälso och sjukvårdfrågor i Mp.

Göran

Intressanta nyheter

76717-86

Hej !

SKL ´sade ju ja till en motion att kvalitetssäkra ambulanssjukvården då den har ett allt större anvsvar i modern akutsjukvård då man gör allt mer på själva skadeplatsen .
Man vill också titta på samverkan med kommunernas räddningstjänst när det är så att ambulansen skulle var sen och detta skulle vara mycket bra tycker jag.
Ordförande i regionstyrelen Roland Andersson (S) har tykte att detta är bra och vi diskuterar ju i Regionen nu hur vi ska utveckla SOS inför den nya upphandlingen då nuvarande avtal från regionens sida med regionen går ut 2008.

Vi vet ju alla att det varit några uppmärksammade insidenter i skaraborg med vår ambulanssjukvård och det gjorde att min nämnd, Hälso och sjukvårdsnämnden 9, skickade en skrivelse om detta till regionstyrelsen.
Jag har ju själv personliga erfarenheter om det som hände den 5 maj 2007 då det var fantastiska insatser av två medmänniskor och den räddningstjänst som kom och såg till att en polisbil kunde köra in den skadade till sjukhuset, vilket beskrevs i NLT den 24 juni 2007.


I dag har jag skrivit en debattartickel gällande hallen och varför vi och majoriteten har handlat som vi gjort . Läs gärna den.  Jag är mycket nöjd med Centerns förslag och det verkar nu som vi har 4,a partier som ligger i linje när det gäller högsta driftkostnader på 10 millioner per år för den tilltänkta arenan samt att de vill få in fler sponsorer och ideella krafter och detta med att nyttja solenergi stöder vi självklart.

Det känns verkligen bra med detta budskap och det visar på att det ser väldigt bra ut att nå konsensus i denna fråga mellan alla partier.

Ha det gott och ta hand om varandra

Göran

ps mitt 40 års kalas närmar sig och det kommer bli kul ,,,,,,
I dag var jag hos min broder på hans dotters Hannahs 8 års kalas och det var jättekul och hon fick presentkort från stadium för hon spelar både fotboll och hanboll nu... för Kållandsö och Kålland ,,,,

Kul att hon gillar idrott,,.,


Kort och gott


I dag har jag legat halv krasslig som så varit denna helg.

Var kul med Villas vinst och kul att gå med kollega och kamrat Gunnar på stan i går och uppleva ljulskyltningen.

Jag kan väl säga att detta med Carin Lexmons utspel mot Kjell landade i intet och hon verkar inte veta hur hon ska tolka Kjells argumentering men hon måste ju förstå att kommunen inte på något sätt kan bära driftkostnader på 17 till 20 millioner och detta har ju vi Mp och V varit tydliga mot S och detta gäller nu för Alliansen att förstå.

Denna kommun leds av en ansvarsfull majoritet som har helhetsperspektiv när man går till olika beslut och jag måste säga att jag nu mer än nånsin är nöjd med att vi efter valresultatet kunde göra upp med S och V .


Göran

INFO


I går var jag i Göteborg på Mässan på den så kallade Kvalitetsmässan.
Vi hade Hälso och sjukvårdsnämnden där och vi tog blandannat beslut om att ge ett folkhälsopris till en organisation i Skara som jobbar med integrationsarbete . Detta tykte jag var mycket bra och uttrykte detta på vårt möte .
Jag gick på tre seminarier under dagen.

1 Om behovet av storregioner där vår regionchef Johan Assarson pratade samt även vice sjukvårdsdirektör Peter Lönnroth. Detta var främst för lyssnare som kommer från ställen i landet som inte har regioner men ändå intressant. Jag är klart för en regionalisering av Sverige indelat efter våra regionsjukhus och detta är inte precis som Fredeik Reinfeldt tycker men han vill i alla fall låta vår försöksregion kunna permanentas efter nästa val vilket är mycket bra.

2 Om behovet av fermaceupter (Apotekare) i vården som stöder läkaren och sjuksköterskan under läkemedelsgenomgångar, vilket jag tykte var intressant. Det var föredragande från Uppsala och Lund om detta och det görs nu ett projekt inom Skåne Regionen som SKL följer och rapporten kommer strax vilket ska bli intressant.

3 Finnansminister Anders Borg redovisade på ett mycket proffsigt sätt han syn på den nya regeringens jobbpolitik utifrån prospektet - då-nu och framtid under moderatorn Britt Marie Matssons ledning och han är en mycket Amerikaniserad talare men hans innehåll delar jag inte halt men som talare är han en av de bättre jag hört på länge. Kul med hans hästsvans och ungdomliga stil i detta så seriösa uppdrag.
Hans föredöme var Kjell Olof Feldt sade han efter fråga från Mattson.

På kvällen var jag sedan på träffen med ett 300 tal Vinniga och filsbäcksbor för demokratirådets räkning och vi fick ut nästan samtliga av våra broschyrer samt att varje person som ville fick lämna in det han eller hon tykte var den viktigaste frågan just nu och till mid sade en . Fjärrvärme till Vinniga samt en sade gång och cykelväg mellan Vinniga-Filsbäck som knyter an den som går från stan till filsbäck i dag. Vi har möte den 6 december igen och ges då en redovisning på vilka frågeställningar som lämnats in.
Jag kände igen ett antal personer som jag jobbat med inom vården på Bäckliden (Vinninga) och som nu är pentionärer och det var trevligt att prata med dem. Jag tycker detta är bra initiativ men vi fortsätter att göra på detta sättet tycker jag  än vad jag nu läste på Hedvalls blogg att bjuda in alla på en gång det ser jag inte som möjligt och förresten så kan de som vill komma till våra kommunfullmäktige sammanträde ca 10 ggr per år och nästa är den 10 december.
Jag håller dock med Kjell att vi behöver se över vår politiska och tjänstemanna organisation då den nu har en för liten organisation och behöver utökas om vi ska klara alla kommande utmaningar för en växande kommun.
Detta har jag redan klargjort i våra diskussioner inom majoriteten och jag tror att vi sammarbetspartier känner att vi kan göra mer politiskt om vi får mer tid för detta.
Bra att V tagit samma stånpunkt som S och vi så nu planerar vi för en bra bandyarena att besluta om inom snar framtid..

Göran


Djupare förklaring


Hej Gunnar Karlqvist !

Kommuner har en investeringsbudget och en driftsbudget.
Man brukar säga att 10 millioner i investering ger 1 million i ökad drift men särskilda höga kostnader kan innebära att det ger högre kostnader som typ uppvärming mm !

Typ evenemanghallen som är ritad ger en ökad elförbrukning på 9 % per år.
Den kräver fler personal mm
Detta innebär att den beräknas kosta ca 15 -20 millioner i drifts ökning per år vilket vi inte har i budget för 2010 . Vi har 7 millioner och vi kan alltså öka denna med 3 millioner för en hallsatsning.
Men kan någon sponsor gå in och betala i driften så ökar ju möjligheten att klara den årliga kostnaden för kommunen.

I lidköping med 38 000 invånare och nästan 25 000 skattebetalare så innebär 10 öre i skattehöjning = 5 millioner.
Men vi i Mp kan inte tänka oss en skattehöjning för hallens skull¨, kommunskatten är 21.07 kr

Tittar vi på skillnaden som finns i dag på beräknad driftskostnad för hallen på 15 till 20 millioner och den möjligheten vi har på 10 millioner så skulle detta utan extra sponsorer för driften innebära en skattehöjning på 10 eller 20 öre och detta har vi och som jag ser det S tillsvidare sagt nej till och vi vill se över det hela igen för att komma till ett beslut som inte medför skattehöjning eller besparingar på skola , vård och omsorg.

Vi ska ju nu bygga ut ågården med två extra äldreboende avdelningar 2010 på 40 millioner i kostnad och vi ska bygga en förskolla i råda mosse sóm 2008 kommer att kosta 26 millioner och tillika en i sjölunda som kommer att kosta 26 millioner 2009 eller 2010 . Detta är inte klart ännu.
Dessa utökade satsningar inom förskolan kommer medföra driftkostnadsökningar på ca 5 millioner och lika så den ökade satsningarna på äldreboendet ca 4 millioner.Dessa pengar finns i driftbudgeten.

Vill du veta mer exakt kring kommunal ekonomi och dess funktion så kan du kontakta kommunledningskontorets ekonomer.

Vi i Mp vill ha en långsiktighet i ekonomin och vill inte på något sätt äventyra vår stabila kommunala ekonomi som om vi gör det skulle kunna vid en lågkonjunktur innebära nedskärningar hos personalen.

I dag kostar Grundskolan/ förskolan ca 500 millioner och detta gör också Vård och omsorg och tillsammas så har dessa områden ca 3000 anstälda ..
1 milliard per år av en totalbudget på nästan 1.7 milliarder per år.ca 4800 anstälda) Totalt är kostnaden för personalen 68% av budgeten)
Och behoven inom detta områden minskar inte de närmaste åren. Vi behöver fler förskoleplatser samt inom äldreboendet detta måste tas i hänsyn när vi ska bestämma nivån på vilken kostnad kommunen kan ta utan att rikera denna satsning vilket är inom vårt kärnuppdrag vilket inte hallbygge är.
Vi har tillsammans med S kommit fram till att taket ligger på ca 100 millioner i investering och 10 millioner i driftökning .
Jag tror ingen av våra medborgare vill att vi ska risker att skära ner personalen inom bla skola och omsorg .
Vi pratar om medborgarnas skattepengar och jag tror att de vill att vi ska hantera det på ett långsiktigt hållbart sätt.


Evanemagshallen med sina i dag presenteraade 3500 sittplatser och ca 1000 ståplatser som kan ge 12500 platser vi evanemang har en totalkostnad på ca 220 millioner vilket ombygnationen av De La gardieskolan kostade kommunen. Med 70 millioner i sponsorpengar och avdragen moms så ger det ca 100 millioner i investeringskostnad men dess uppvärmingskostnad och behov av evanemangspersonal mm ger en hög driftkostnads beräkning på 15 till 20 millioner ,,,

Detta kräver fler sponsorer i drift och som vi ser det en mindre lyxig anläggning med mer ståplatser som typ ABB arena i Västerås med ca 6000 platser och inte samma uppvärmning samt att den är mer inriktad på isidrotterna .
Samt att vi bedömmer läget att bibehålla huvudsposorn som bra samt att även intresset från andra lär finnas så detta vill MP pröva ...

Ha det gott

Göran

Information mm

76717-89

Demokratin är mycket viktigt och det gäller att slåss för den var dag !

I går var det kommunstyrelse och vi räddade blandannat formakademin från konkurs med ett extra lån på 700 000 kronor och deras verksamhet ska ses över till 2009.
Lidköping är känt för att vara porslinsstaden och vi har haft en keramikutbildning , där jag inte minst har lärt känna många människor som Alexandra (Mp) Amanda, Håkan  och inte minst mitt ex ex Åse !
Det är riksintag där så det har varit människor från hela sverige där som också kommer tillbaka på enstaka kurser och typ evanemang som drejar mästerskap.
Det handlar nu om att flytta verksamheten från Tofta , designhuset, till Rörstrand mm.
Detta kostar, men verksamheten är viktig då den kommer ha samverkan med HDK ( Göteborg ) universität.
Vi ska vara medvetna om vilket fantastisk värde själva rörstrand har som varumärke och att att vi kan bibehålla en nationell keramik utbildning på sikt är mycket viktig.
Lidköpings kändaste varumärke är väl Läckö, Rörstrand och Villa !

Vi hade förmöte med S och V och vi blev nästan överrens om investeringarna för 2009-10-11 som skall upp till beslut ,  Vi har ett frågetäcken gällande sjölunda förskola 09 eller 10 kvar som V lyfte och sedan har vi detta med motorstadion som vi nu är överrens om att investera färdigt i på två år och då kommer vi att kunna lyfta bort motorsporten från Råda -Åsen för gott.
Nästa konstgräsplan är skjuten till 2011 pga detta men jag har lyft detta till en vidare diskussion till nästa års investeringsbeslut dec 2008 .. detta gäller åxå permanent satsning på rutchkana och nytt hopptorn på badhuset.
Vi diskuterade också evanemangshallen och ni som har läst dagens NLT vet vår inställning i detta och det förklarar också den fråga som Gunnar hade på min blogg i går,
Vi vill ha en ishall för isidrotterna först och främst som sekundärt kan nyttjas till evanemang som i de andra arenorna som är bygda och skall byggas,,,
Vi verkar eniga med S , V har inte sagt sitt än medan M sagt ja till evanemangshallen tillsammans med Fp och C och Kd väntar vi på.
Meningen var att partierna skulle komma med uttalande i November månad och sedan så startar den politiska beredningen via KSAU i början av december.
Det som jag ser är att man där får lägga fram en tidsplan för beslut till som jag ser det februari alt mars och att man också lägger fram ett utredningsdirektiv att se fram olika alternativ för att vi ska sätta beslut i kommunfullmäktige där vi kan vara eniga förhoppningsvis.

I dag har jag varit i Vänersborg på Hälso och sjukvårdsutskottet och jag fick informationer om att man vill utveckla den målrelaterade styrningen av sjukvården och det skulle kunna innebära att 3 % av totalsumman inom vården på ca 27 milliarder = 750 millioner ca skulle styras av hur vården lyckas med vården efter vissa krav på medicinska resultat. Jag tycker detta verkar intressant och meningen är att detta ska komma med i beställningsdiskussionen med utförarna till 2009.
Återkommer med info om detta.
Annars så besvaras min motion gällande vilka regler SU har när det gäller lesbiskas rätt till insimination men ett bra svar gällande ändring av fel på hemsidan och ett med ? Man hävdar att man måste ha en stabil relation i två år innan och på detta avvaktar jag nu HOMOS uttalande gällande ett anmält ärende om just detta innan jag uttalar mig om detta.
det var lite kort och gott..
I dag går Sverige till EM genom 2-0 seger mot Lettland.
Zlatan och Mellberg gör målen,..

Ha det gott

Göran

Info från dagens kommunfullmäktige och lite om hallen


Ett sanbbt fullmäktige där jag och min kollega hade en lugn kväll .
Beslut om detaljplan för Marina området där ett antal villor ska byggas på Kållandsö

Det var också en fråga om jämstälda löner hos grundskolelärare från Jan Peter Glans till  Mario Melani som är barn och skolnämndens ordförande. Det blev ett uppdrag att kommunstyrelsen skall bli informerade imorgon om hur vårt lönelots system fungerar och resultatet av detta.

Det är bra att diskutera en sådan fråga och viktigt att inte lönerna är ojämnstälda vilket det finns frågeställningar om men det är alldeles för få män såväl inom vården som inom skolan för att man ska få helt rättvisa jämförelser men man kan ju också se att själva yrket i sig är kvinnodominerande och att de därför har lägre lön än jämförande yrkesgrupper som är mansdominerande typ ingengörer mm.
Jag tror att det är bättre ha den vinkeln och inte sätta kvinna mot man inom samma yrke.
Men jag själv är sjuksköterska och vi är ca 85 i kommunen och vi som är män är väl ca 10 och det är klart att skulle atla dessa ha topplönerna så skulle det ju sticka i ögonen hos våra kvinnliga kollegor men så är inte fallet utan vi män ligger inom en allt ifrån mitten nivå till topp nivå. Men för vårdförbundet som är för individuella förhandlingar så vill man få upp kollektivets löner på totalen med hjälp av en högre lönespridning och då är det intressantaste inte om den sjuksköterska som har topplönen är man eller kvinna . 
Jag anser presis som Mario sade att det är viktigt att få in fler män som lärare och detta gäller också inom vården tycker jag. 

Annars så har MP nu gått ut till media när det gäller hallen och vi säger att vi godtar en investeringsnivå på 100 millioner men inte högre drift än 10 millioner och vi vill ha in fller som delar på driften . Jag är utsedd till förhandlare för Mp och vi hoppas nu på en bra politisk beredning som ser över olika modeller innan beslut skall tagas.
Vi hoppas att detta kan görar under en snar framtid typ innan våren 2008.
Men vi kan inte höja skatten pga detta .,
Det kommer i tidningen på Onsdag.. (NLT)
Det stog en kort notis om detta på LIdköpingsnytt. i kväll.

I morgon är det kommunstyrelsen då vi ska godkänna inriktningen på investeringarna som ska tas kommunfullmäktige den 10 december.

Ha det gott

Göran

Hedvalls foto 3 av mig i talarstolen på SKL,s kongress

76717-87  Foto Kjell Hedvall


Hedvalls foto 2 av mig i talarstolen på SKL

76717-86


Som jag lovade publiserar jag här bilder av mig på skl,s kongress i Väserås, när jag talar om demokratin och värdet av det mångkulturella samhället i blandannat en debatt där Svewrigedemokraternas Björn Söder talar om behovet av assimilering och det negativa med det mångkulturella samhället.

Göran


Hall för isidrotternas bästa.....

76717-84

Hej !

Jag väljer att publisera mig med kommunalrådet Kjell Hedvall (s) igen då jag efter att denna vecka nu har gått till sitt slut måste påpeka att han klarat debatten gällande hallen och hur vi ska kunna få till det bästa alternativet framöver på ett trovärdigt sätt och att Mp är eniga med S att vi ska gå igenom fler alternativ för att sedan komma tilll bästa möjliga beslut som gangnar Lidköping ur ett helhetsperspektiv.

Vi i Mp hade ett medlemsmöte där jag fått uppdraget attt vara förhandlare för att blandannat diskutera med Kjell och Marita och förhoppningsvis kommer de andra partierna gå med på denna dialog fastän M-Fp nu tykts ha bestämt sig för den första modellen av arena.att de är med på en förhandlingsrunda, samt de partier som ännu inte bestämt sig. Kd-C och V.

Att vi ska skjuta på beslutet några månader för en ordentlig politisk beredning som startade i och med vårt fullmäktige beslut i slutet av februari 2007 är inte alls konstigt utan självklart är det så att dessa typ måste ta en viss tid för att beslutet ska vara så bra som  möjligt och som vi i Mp ser det förhoppningsvis i konsensus med alla partier i kommunfullmäktige.
Denna hall ska ju sedan finnas för isidrotterna i flera decennier. Samt för andra idrotter och evanemang .


Annars så var jag efter kongressen i Västerås i Skövde på en diskussion om vår interna organisation där jag förordade att vi har kvar våra valkretsstyrelser, där jag är ordförande i Skaraborg sedan 2002.
Vi har ett Mp Väst i dag . där alla valkretsar väljer in sina representanter och jag sitter där för skaraborgs räkning .
Vissa i partiet vill avskaffa våra valkretsstyrelser och ha ett Mp -väst parti men det skulle för min sida ge för mycket makt till Göteborg och på sikt riskera engagemanget i t.ex Skaraborg.
Beslut skall fattas i April 2008 på årsmötet för MP-Väst med de 30 talet ombud som var där i lördags var majoriteten emot ett enat MP-Väst parti och det känns bra inför årsmötet.
Vår partisekreterare var där Agneta Börjesson och hon berättade om bl,a partiets vilja att nå samverkan med S och detta tycker jag är en mycket bra inriktning och jag tror att även V kommer var med när vi ska formera oss mot Alliansen inför valet 2010. Jag tror och hoppas att vi kommer att komma ut med något innan valet.
Återkommer i detta.
I dag var det klimat dag och 3 bra föreläsare om , biogastillverkning i Skövde, samt kommande klimathot.
Vi i de rika världen måste inse att vi måste ställa om från oljeberoendet nu och inte vänta.
VI i Sverige och alla våra strax över 290 kommuner (inkusive-Lidköping) måste ta detta klimathot som i realiteten kan innebära höjd havsnivå med över 5 meter innan 2020 om Antarktis och Grönlandsisen smälter vilket i praktiken är en risk. Detta skulle innebära stora översvämmningar i Sverige och inte minst alla kuststäder inklusive de runt vänern ligger illa till.
Vi kan agera nu och det är ju så att den rika världen produserar mycket mer Co 2 än den fattiga länderna .

Länder som China och Indien exporterar ju till oss och vi har ett ansvar där att påskynda deras omställning.
Det räcker inte med 50% sänkning av Co 2 till 2050 utan vi måste nå längre och Sverige och Eu och de andra i I-världen måste leda denna utveckling-

Det kommer att vara en stor världsomspännande möte i december för alla länder inom Fn . där man ska bärja diskutera ändringen av Kyoto fördraget och nu hoppas jag att USA är med på tåget. 
Över 100 kommuner i USA har förresten redan skrivit under kyotokontraktet.

I veckan så har jag kommunfullmätige på måndag, kommunstyrelsen på tisdag, Hälso och sjukvårdsutskottet
på onsdag , Hälso och sjukvårdsnämnden på torsdag samt medborgarmöte med befolkningen från Vinninga på torsdag kvällne. På fredag till söndag åker jag till min tvillingsyster i Örebro och hennes adoptivson Theo 3 år och det ska bli trevligt..

Ha det gott
återkommer med info om hall, investeringar mm i veckan

Göran

SKL-Kongress i Västerås 12/11 till 14/12

76717-84

Hej !
Både jag och Kjell är ombud på Sveriges Kommuner och Landstings kongress här i Västerås och han har lånat mig sin bärbara dator vilket gör att jag nu kan blogga lite.

Det går att följa debatten i TV 24 och kan man inte detta så kan man gå in på webben och se på sändningarna i efterhand.
VI ska på två dagare ta beslut om ett inriktningsdokument för 2007-2011 .

Jag själv var uppe i debatt igår gällande demokrati och integrationsavsnittet , där jag var mycket tydlig mot Sverigedemokraternas 3 motioner där man ville säga nej till att kommunerna skall ha hemspråksundervisning som obligatorium . Man ville också förändra när det gäller socialbidraget, och ställa mer krav mot nya svenskar och sedan så ville man förändra vår integrationpolitik i syfte mot det mångkulturella till assimilationspolitik och motsättande av det mångkulturella.
Alla partiers företrädare förutom då Sd,s var mycket tydliga mot dessa invandrar fientliga motioner vilket var mycket bra och vi tog verkligen debatten vilket man tidigare kritiserat oss riksdagspartier för.

På kvällen hade vi senare en trevlig middag med dans till trippel and touch.

Jag började dagen här i plenum klockan 9, så det var bara att gå upp kl 07-

Kjell har tagit bilder på mig i talarstolen vilket jag återkommer med.


ha det gott

Göran

debatten slutar här vid 16 i dag.

Privata reflektioner samt lite info


En helg där jag är ledig för en gång skull känns mycket bra för att vila batterierna för kommande utmaningar inom både den kommunala och regionala delen av politiken.

Det är viktigt att ombesörja sitt privatliv , då tiden efter att jag och min förra flickvän gick skilda vägar inte var så lätt till en början vilket är naturligt , men nu känns det faktiskt riktigt bra.

Vi satt i går jag och några mycket fina vänner och diskuterade kärlek och vi kom fram till att det är mycket viktigt att man pratar om det mer än vad man gör . Livet är en fantastisk spännande resa och man ska ta vara på den och inte låta den springa ifrån dig. 

I dag är det Kållandsö GoIF,s årsfest och jag ska dela ut priser till mina B-Lagskillar och det ska bli kul.
Idrotten och fotbollen är en del av mitt liv och jag älskar att finnas i sådana sammanhang och kommer nog på ett eller annat sätt göra det hela mitt liv. 
Nästa år ser det ut som jag ska vara en av två som leder damlaget i Kållandsö . Återkommer med mer info om detta.

I veckan nu är jag i Västerår måndag till onsdag på Sveriges kommuners och landstings kongress (SKL) . 
Sedan så blir jag i Örebro till fredag och så har Västra götlands (Mp) möte på helgen , lördag och söndag om organisation samt klimat så mina vänner nästa gång jag uppdaterar denna blogg blir troligtvis inte förrän nästa måndag vilket är samma dag, 19/11 som  vi har fullmäktige på i Lidköping. 

När det gäller debatten om hallen så är det så att visst ska det bli hall, men det handlar om vilken modell och kanske hinner jag få lite mer info om ABB-arena i Västerås med ca 6000 stå och nästan 1000 sitt platser , som jag tycker som modell är mycket intressant.

Ha det gott

Göran 

Sorgens dag i vårt grannland , Finland

76717-82


En novemberdag går mot sitt slut och jag har varit ledig !

Men mina tankar har gått till den tragiska händelsen i vårt kära grannland , Finland, och det känns fortfarande som om det vore på film och inte verklighet. Man har nationell sorgedag i Finland i dag och flaggorna hänger på halvstång.
Dagen manar till eftertanke och möjlighet till att formulera tankar om det ofattbara och sända varma tankar till alla som drabbas av detta nu i Finland.
Det är bara tillsammans i mänsklig gemenskap man kan gå vidare och det är just detta som är så viktigt att man möter varandra i tider av chock och förskräckelse pågrund av mänsklig inhumanism .
Jag tänder ett ljus i dag och tänker på de som drabbats och det hoppas jag många gör en sorgens dag som denna.
Saker som bandyhall med mera känns så förskräckligt oväsentliga i skenet av detta som nu hänt.

Göran

SORG I Finland efter skolmassaker


Det går inte att förtså det ofattbara !

Att en 18 årig till synes , vem som helst, kan gå till sin skola och skjuta ner 7 elever och rektorn.

Man blir bara förstummad och ledsen och tänker på alla som berörs i denna stund.


Det känns så otroligt meningslöst detta !Göran


Novemberdag i politiken

76717-80

Vi kommer inte ifrån den långa höst och vintersäsongen och den är på många sätt jobbig mycket pga det är så mörkt hela tiden men det blir lättare om frost eller den vita snön lyser upp tillvaron för oss.

Som ung längtade man verkligen efter den först frosten , issen och sedan snön..
Jag är ju uppväxt på landet `Rackeby `så jag vet hur mycket jag tykte om detta .

Jag bor nu ca 100 meter från torget och jag har väl inte samma längtan längre och tycker mer om snö och isfria vintrar än tidigare men när jag ser på ovanstående kort så kan jag faktiskt få något sentimentalt i tanken om livet i Rackeby och de många vackra vintrarna med snö och is och frosten på träden..

Jag sitter nu på kontoret i Vänersborg och mår gott. Har tillbringat eftermiddagen i samtal med min kollega Tony Johansson som har på olika sätt varit politiker och tjänsteman för partiet i Regionen sedan starten av denna 1998.
Han har ett djupt och förankrad kunskap om vår Region och dess politiska styre och jag har genom åren sedan jag kom in i Regionfullmäktiige 2002 lärt mig mycket och gör så fortfarande av han , då han sitter som heltidsanstäld politisk sekreterare för oss i Regionen .

Vi har diskuterat vår planering med MP,s hälso och sjukvårdsgrupp för 2008 samt även diskuterat min interpellation om Malögården till decembermötet den 4,e dec. Jag har också en fråga gällande vårt avtal med Vidarkliniken i Järna (Södertälje) antroprosofisk vård filosofi på gång.  Det behöva vad jag förstår möjligheter till att få skicka fler människor dit då trycker är stort och pengarna som nu finns bara räcker 3/4 av året enligt uppgift.
Chefen på Järna ska svara mig på en fråga först innan jag formulerar någon fråga.
Man tar emot patienter med fibromyalgi besvär , människor med svåra smärtor mm. Och andra .

I går kväll hade jag som ordförande för Mp Skaraborg möte i Skövde och vi gratulerade Skövde för att ha fått kongressen till 2009.  Vi kommer ju också ha en gemensam  lokal med Skövde och vi håller på och iordningsställer denna just nu . Vi besökte den först och det behövs en del jobb framöver så det kommer vara arbetsdagar den 24/11 samt 8/12.. Vi hoppas kunna starta lokalen i februarie 2008.
¨Det känns positivt att vara mp,are just nu inte bara för att våra frågor som klimatfrågan ligger på dagordningen utan att det känns som fler aktivt vill vara med och jobba för partiet.

Ha det gottt

Göran

Nytt i politikenHej !

På dagens förmiddags möte för kommunstyrelsens arbetsutskott sa man ja till att införa medborgarförslag , så I dag kan man vara glad som miljöpartist när vi nu får igenom att man inför detta i kommunen med start 2008 -03 och detta skall utvärderas efter 2 år.
Jag tycker att detta är en bra utveckling av det system med förslagslåda vi har nu och som kommunfullmäktige sa ja till på motion från C 2004 i stället för vår medborgarförslags-motion.

Jag var annars kallad till ett extra möte efter kl 13 gällande Arenan och och dess beräknade kostnader.

Driftkostnader för 17 millioner och det är bättre än uppskattade 25 millioner.
Samt en kostnad på 103 millioner för investeringen.
Vi fick också en uppskattad kostnad för alternativ 2 .. Bandyhall på 90 millioner som ligger på drift på ca 11-12 millioner.

Jag understryker det som Karin sagt till Lidköpingsnytt gällande att man behöver se vad sparbanken är villiga att komma med gällande ett sådant alternativ.

Jag kommenterade till NLT att det är bra att den politiska dialogen är igång och att det vore bra om vi kom fram till ett gemensamt ställningstagande.

Vi har i budget 2010 7 millioner i driften och med 17 så ligger detta 10 millioner minus.
så det är bra att se över olika alternativ. Intressant och titta på Västerås arenan också.
Vi behöver komma till beslut inom rimlig tid.

MP har sagt nej till skattehöjning för detta eller att man ska ta av grundkapitalet från vår Gullspång-fond.

Diskussionen inom och mellan partierna fortsätter och jag är positiv att vi ska kunna komma fram med ett gemensamt ställningstagande i detta såsom vi tex gjorde när vi beslutade om De La gardie skolan och där var utgångssiffran 300 millioner och vi slutade på ett gemensamt ställningstagande på 200 millioner.

Politisk så vill vi utveckla våra isidrotter på bästa möjliga sätt och detta innebär att vi måste göra en bra omvärldsanalys. Det har byggts, håller på att byggas och beräknas byggas ,  i Sandviken, Västerås, Surte, Vänersborg och så vi själva då .

Debatten har lite låst sig utifrån den modell som framkommit av fullmäktige direktiven i mars men det är ju självklart att man nu ser över olika alternativ utifrån en helhetsbedömning och det hoppas jag huvudsponsorn uppskattar och ser som viktigt också samt så finns det ju väldigt många andra företag som verkar vara intresserade i detta också .

Jag återkommer i detta och annat

Göran


Vi går mot vinter men det ät är överhettat i politiken just nu !

76717-76     Man glömmer ibland hur vackert Lidköping är som vinterstad.och att det faktiskt trots klimatförändringar, kan bli en bra vinter på våra breddgrader. Jag hoppas att detta ska ske denna kommande vintersäsong.

Men just nu råder det en febrig tempratur i den politiska debatten om evanemansarenan här i stan och våra kommunalråd ,  Carin och Kjell är i het debatt mot varandra så hade det varit snö så hade den smält.

I kväll var jag och Linda Berling på S möte inför morgondagens kSAU = kommunstyrelsena arbetsutskott.
Vi pratate om ; arenan, investeringarna som äldreboende mm, motorstadion och införande av medborgarförslag .

Jag blev också inbjuden till att deltaga på ksau,s eftermiddags möte om evanemangshallen.

Jag återkommer i morgon för det kommer att komma fram intressant saker efter morgondagens möte.

Ha det gott

Göran Larsson (Mp)

Intervjú med Göran Larsson

76717-77


Vad tycker du om hallens vara eller inte vara?
-Jag är en positiv till att vi ska bygga en evenemang/bandy arena.
Vad är det som är problemet? Varför händer det ingeting?
-Problemet är den stora kostnaden för kommunen. 
Vad är det för stora kostnader du syftar på?
-Det är en investering på 100 miljoner samt driftkostnader som kan uppgå till 20 miljoner.
Hur kommer det sig då att många betydligt 'fattigare' kommuner funderar på att bygga dylika anläggningar?
-Problemet här är att vi har en föreslagen anläggning som är en sorts lyxmodell.
Vem är det som har beställt en sk 'lyxmodell'?
-Vi har beställt en evenemangshall som ska kunna utvecklas successivt, men istället fick vi ett färdigt koncept som troligtvist är för kostsamt.
-Varför kan vi inte ta pengar ifrån Gullspångskapitalet för att finasiera byggandet?
-Vårt kapital - som vi har från 1997 - är till för en långsiktighet. Vi använder redan idag det årliga överskottet från detta kapital till bland skola vård o omsorg.
Är inte en bandyhall något långsiktigt?
-Nej, istället har vi ett ansvar att tillhandahålla kapitalet till kommande generationer för att stärka kommunens grunduppdrag som är skola, vård och omsorg. Samt klara pensionerna.
Vad vill Du Göran med byggnationen av denna omdebatterade arena?
-Jag vill ha en 'modell medium' som kan utvecklas efter hand som Jag uppfattade det beslut som togs i mars 2007. Jag tror på den 'modellen' som Västerås har byggt.
Tack för dina synpunkter.
Vid pennan
Gunnar Karlqvist 

Rapport

76717-72      Gunnar Karlqvist          http://www.gunnarkarlqvist.se/     

Detta är min vän och sjuksköterskekollega som också ställer så intressanta och viktiga frågor på min blogg , så därför vill jag presentera han för er bloggläsare.

Det är så att demokratin bygger på det öppna samtalet och medborgarnas möjlighet till insyn i politiken är mycket viktigt för förankringen av allas vår demokrati.
Jag ser mig främst som en medborgarföreträdare som försöker på bästa sätt verka för vad medborgarna vill på lokal och regional plan.
Jag är ju miljöpartist och vill på detta sättet påverka politiken i en grönare riktning.
Mp i Lidköping fick i valet 937 röster samt att jag själv fick ca 160 personröster.
Man jag som folkvald representerar hela befolkningen och detta innebär att även de som inte lagt sin röst på mig skall känna att jag lyssnar och försöker företräda även dem !

Hans fråga om evanemangshallen är inte alldeles lätta att svar på.
Denna fråga är speciell på det sättet att det handlar om ett beslut som vi aldrig tidigare har tagit förut i Lidköpingskommun och därör krävs det extra noggranhet och eftertanke. Vi i Mp är överrens att vi vill försöka få ihop en 7 partiöverrenskommelse i detta med Evanemangshallen . Vi har i gruppen olika fundreringar på den kommande arenans möjlighet när det gäller olika typer av event och hur mycket matcherma kommer att sälja helt enkelt. Jag kommer att sätta mig in i detalj innan själva ärendet skall gå till beslut i december som det ser ut nu !

Jag har uppdraget att få till en överenskommelse med de andra så vi får väl se hur detta kommer att gå. Att det finns lika många åsikter som människor i hur effekten kommer att bli med en evanemangshall står alldeles klart för mig och är helt naturligt !
Jag måste säga att detta ärende är stimulerande och skapar politisk spänning och det kan man inte minst märka i dagens NLT och dialogen mellan våra två heltidspolitiker i stan. Kjell (S) och Carin (M) . Jag hoppas att vi kan sitta ner samtliga gruppledare framöver och diskutera detta gemensamt utan att vi ska behöva göra massa utspel i pressen . Det känar ärendet på .

När det gäller kostnaden i Västerås så hyrar kommunen arenan för 15 millioner/ år.

I går var det demokratiråd och det kändes mycket bra då Jag , Inger Svensson (Fp)och Jonny Fröjdh (s) hade ett trevligt möte där Per-Eric Ullberg-Ornell som är vår tjänsteman gör ett fantastiskt bra arbete att leda arbetet fram.
Vi ska vara med i processen gällande; Hamnstaden , statsmiljöprogrammet (stenportsgatan) samt att vi vill ha en plats på sockerbruket där vi kan ha ett show-roam framöver dit människor kan komma. Där vi kan presentera denb fysiska planeringen på ovanstående projekt .
Vi ska också ha ett projekt mot Eu-parlamentsvalet...
Jag återkommer med vidare information i ärendet...

ha det gott

Göra

Rapport

76717-26


Hej på er alla läsare av min lilla blogg..

Det händer mycket så att det gäller att se med ett långt perspektiv i den Lidköpingska politiken.

Vi har hamnstaden , Arenan , resecentrum , Nya äldreboende avdelningar, motorstadion , nya gruppboenden, framnäsområdet, förskolor på råda måsse och sjölunda + fler.
Det krävs mycket för att genomföra mycket på en gång och det gäller som politiker att vara medveten om olika perspektiv i detta.

I går var det infrastruktur beredning och träffade kommunstyrelsena arbetsutskott tillsammans med repesentanter från Mp (jag) och Fp nämnderna om deras framtida behov.
Jag återrkommer närmre om detta framöver.
tidsplanen är följande för investeringar.
Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige i december 2009-2010 och 2011.
Det handlar om investerings nivåer på mellan 150 till 180 millioner.
Det är så att själva kostnaden för Evanemangshallen inte finns med här och alla partier diskuterar nu denna fråga och den har ett särskilt spår då det handlar om pengar som sparbanken sponsrar oss med utifrån vissa särskilda krav.
Sparbanken vill som gåva ge 70 miilioner för en evanemangshall som har ett värde på ca 220 millioner och med avdragen moms ger det ca 170 millioner alltså en kostnad för kommunen på ca 100 millioner.
Beslut skall ges i december så än finns det tid för partierna.

Vi mp hade möte lokalt i dag och det blev en intensiv  och bra diskussion gällande arenan och vi kommer fortsätta den framöver i partiet innan beslut skall fattas i frågan i fullmäktige i december.
Mp har inte tagit ställning mer än gett mig uppdraget att förhandla med våra partikollegor från de andra partierna.
Att hitta en gemensamt ställningstagande hur kommunen ska få till en evanemangs/ bandy hall.

Jag talade med min kollega Andreas Posvald (MP) som är kommunalråd i Västerrås där man just har invigt deras evanemangshall som ägs av ABB och hyrs av kommunen samt att föreningarna har köpt andelar i hallen.
Han ska skicka mig deras underlag/koncept. 
Han sade att de gärna tar emot besök och blandannat Vänersborg har varit där på besök. Jag tycker det är viktigt att kommunen gör en bra omvärldsorientering.
Deras hall byggdes på 1 år.

Vi kan absolut inte hamna på ökade driftskostander i nivå 15 till 20 millioner utan vi måste hitta sätt genom att få andra föreningar, företag att finnas med på tåget .
Vi ska ju ha ett arenabolag och under detta ett driftsbolag så visst måste det finnas möjligheter här.
När tex Borås Arens byggdes så gick kommunen i borgen + bidraget med ca 30 millioner samt att skanska som byggde arenan äger logerna som gör att kommunen inte sitter med ökade driftskostnader.

Jag träffas S inför Arbetsutskottet på måndag kväll-
På måndag kommer vi ytterligare info av tjänstemännen gällande kostanden för arenan och driften...
Jag återkommer i detta förståss.

Ha det gott
Göran