budget mm

Hej !

Nu åker jag snart på semester!
17/6 tom 3/7 till Tyskland...

Det kan ju bli några inlägg där i från men ej säkert så gå gärna in och kommentera på denna sida !
Tack Rustan och Gunnar för era senaste kommentarer,,
och det var en fin trofe jag fick av dig Gunnar ! Kul att vinna tips-cupen !

I dag var det kommunfullmäktiges budgetdebatt och vi antog den grönröda budgeten utan problem !
I mitt tal sade jag följande:


Lidköping är en kommun i framkant inom många områden och då inte minst när det gäller en utvecklad offentlig sektor ( skola, vård och omsorg) ~Vi i miljöpartiet vill att vi ska föra en hållbar politik och denna budget är hållbar när det gäller de tre perspektiven~, sociala, ekonomiska och ekologiska !~Vi fortsätter arbetet med att förstärka barn och skola genom att minska barngrupperna till 18 per grupp och på det sättet förebygga att enskilda barn faller mellan stolarna och hamnar fel i ett samhälle som sätter allt hårdare individuellt tryck på våra barn !

Vi gör en särskild satsning på grundskolan genom att nyttja överskottet och använda 9 millioner på 3 år, för att öka kvaliteten och på detta sättet underlätta för eleverna att klara gymnasiekravet.

Vi avsätter 2 millioner i 2 år från överskottet inom äldreomsorgen och vi avser att eventuellt återkomma till hösten gällande LSS.

Vi har en rätt strategi när det gäller , hemvård/korttid och den avlastningsplatser och särskilda boendeplatser och att detta sköts inom kommunens egna regi och det gäller att stärka alla dessa områden framöver då vi vet att andelen äldre kommer att öka under den kommande perioden och då gäller det att vi står oss starka ? Vi behöver på sikt fler äldreboendeplatser än de vi planerar nu gällande ytterligare utbyggnad vid ågården, fler korttids och avlastningsplatser samt förstärka hemvården och detta kräver en långsiktighet i planeringen !

Vi har en bra samverkan mellan regionen och kommunen inom närsjukvården och detta skall vi fortsätta att satsa på. Vårdkedjan måste klaffa och ingen enskild skall hamna mellan stolarna !~~Vi behöver också se över LSS området och utveckla en långsiktig plan gällande hur vi ska klara av de framtida kraven inom detta område.. ~När det gäller planeringen av Lidköping framtida bebyggelse så är det av absoluta vikt att våra naturområden som : Östra Sannorna, Råda ås, Framnäsområden mellan båtgården och campingen och ågårdsområdet bevaras som rekreations områden för framtiden för den så viktiga ekologiska balansen mellan oss människor djur och växter samt att vi även utvecklar och bevarar våra grönområden centralt i staden som Stadsträdgården, örthagsparken och inte minst de grönytor vi har på Nya stadens torg och längs med lidan mm.. !Detta är fantastiska områden som skapar en härlig karaktär för vårt så vackra Lidköping och detta måste vi också låta framtida generationer få uppleva !

Vi har ju sedan inom kommunen fantastiska områden som hindensrev, kållandsö med hela den fantastiska skärgården !Vi får inte glömma vårt vatten och det utreds nu gällande hur vi på sikt skall göra lidans vatten rent och jag ser fram mot den dagen när det åter går att bada i den !

Glöm inte att vårt läge med vänern ger oss fantastiska möjligheter men med en fortsatt försämring av vattenkvaliteten i kinneviken och Lidan så riskerar de Lidköpings framtida utveckling inom alla de tre perspektiven sociala, ekonomiska och ekologiska

2008 har Naturskyddsföreningen på nationell nivå utsett Lidköping som 2,a bästa klimatkommun efter Trollhättan och för mig är detta ett klart tecken på att vi är på rätt väg här i Lidköping !

Vi i den grönröda majoriteten driver en politik för att göra Lidköping fritt från beroendet av fossila bränslen.

Det görs ett aktivt arbete inom ramen för vårt Miljöledningssystem och detta gäller inte minst detta med att vi upphandlar bilar som går på etanol , biogas och miljödisel,.

Vi har en bra utveckling av fjärrvärmen som är ett bar exempel på återvinning som gjort oss oberoende av oljan utan vi nyttjar vårt egna skräp i stället !~Arbetet när det gäller att utveckla egen biogas genom att vi anskaffar en egen anläggning är på gång och det är självklart mycket positivt !~Ett annat viktigt område här är vindkraftverksutvecklingen de ca 20 stycken !Detta innebär något över 2 % av vår samlade elproduktion och som jag sagt tidigare så hoppas vi i Mp att vi ska nå 5 % strecket inom mandatperioden och att för att vi ska kunna göra detta så utreder vi nu möjligheten att äga egna verk !(

Vi återkommer med denna fråga framöver !

~Vi vill att Sverige och då även Lidköping skall gå i framkant när det gäller att ställa om vårt energiberoende från det ändlösa till det förnyelsebara .

Lidköping är på rätt väg gällande vinkraft och biogas utveckling !

När det gäller kollektivtrafiken så är det mycket positivt att den avgiftsfria lördagstrafiken som varit ett 1 års försök fråm ¼ 07 till juni 08 för att stärka resandet gett ett ökat bussåkande på över 20 %.

För att skapa möjligheter och särskilt stimulera för människor att byta ut bilresandet mot kollektivtrafikresandet så krävs det satsning på en ökat trafik och därför så har nu kommunstyrelsen sagt till samhällsbyggnad att räkna på kostnaden att redan från i höst ha 30 minuters trafik mellan 08 till 15 i stället för dagen timmes trafik mellan 08,30 till 12,30.

Nu i oktober invigs resecentrum vid nuvarande järnvägsstation och bygget kommer att starta igång efter semestern och när detta är klart så lägges alla linjer om mot resecentrum och under 2009 så kommer en ny busslinje igång(sjölunda linje~!

När det gäller vår arbete med att stärka kuturen !~

Vill mp framhålla vikten av fortsatta satsningar på kulturen och det innebär att vill framhålla ; Vänermuseet och inte minst biblioteket samt sockerbruket, !Det behövs fortsatta satsningar här inom dessa områden som jag nämnt !Vi i Mp anser att sockerbruket är en mycket bra plats för biblioteket om det flyttas.

Inom kulturen så skapar man möten mellan människor som skapar ett fantastiskt mervärde och det är ju så att varje satsad krona på kultur ger mångfalt tillbaka !~Mp har fört upp diskussionen att ytterligare öka öppetiderna på Biblioteket..Många kommuner har söndagsöppet ! Mp har fört upp diskussionerna att stärka framnäs området som en kulturplats med vänermusseet som bas !Mp har fört upp diskussionerna att utveckla sockebruket för ungdomar/vuxna och inte minst våra äldre till en framtida viktig mötesplats mellan generationer!

Från majoritetens sida vill vi satsa på de ungdomar samt unga vuxna i åldern 16-24 som har det svårt genom att stärka samverkan mellan våra förvaltningar inom detta område.

~Vi har en hållbar skattenivå och vi nyttjar vårt kapital på rättsätt vilket innebär att vi avsätter för våra pentionsåtagande och att vi värdesäkrar vårt kapital !~Vi i Miljöpartiet ser inte att någon skattesänkning är möjlig framöver och vill varna för vilka risker som gör att man kanske måste justera skatten uppåt !~Lss kostnaderna : Kostnaderna har ökat mycket och Lss kostnaderna överstiger i dag kostnaden för hemvården


Hemma efter Vättern


Hemma igen efter att ha cyklat i ca 20 h och 30 minuter och klarat det jag var lite fundersam på om jag skulle göra.
Jag skriver om Vätternrundan 30 mil på cykel som jag nu har avklarat 10 ggr = 3000 mil  .. 1987-1992, 2003-2005 och nu 2008-
Jag startade kl 22,50 på fredagen och var i mål kl 19,11 på lördagskvällen. Jag vill tacka Ulf och Ann Korswandt som kom till Karlsborg kl 13 och gav mig hemmalagad kycklig med ris.. Helt fantastiskt-- bilder kommer om detta senare.

MIn kära vän Gunnar Karlqvist som anordnade allt och fick mig att köra trots lite cykel erfarenhet innan ska ha ett stort tack för hans engagemang att få mig att åka !
kolla hans reportage med bilder på hans hemsida  
http://www.gunnarkarlqvist.se/
 
Gunnar , Emma Alexandra och Stewe cylkade alla mycket bra och är härliga kamrater !

I morgon är det först kommunstyrelse om invetsteringarna inklusiive hallen ( blir svårt) och sedan kommunfullmäktige där vi antar budgeten för 2009 med plan 10 och 11 med oförändrad skatt 21,07.

Sedan bär det i väg på riktig semester till Tyskland tom 3/7

ha det gott

Göran


kort och gott

Hej !

Det har varit trevligt i dag(i går) då jag varit på Carinas bjudning vid Billinge sluttningen ! Mycket tack och kul att ha så fina kollegor. Se gärna Gunnars bilder på hans hemsida.  www.gunnarkarlqvist.se


Innan dess så har jag varit hos mp skaraborgs Kassör Ulf von Korswandt och fru Ann i Sätre vid sjön viken och vi gick igenom miljöpartiet i skaraborgs planering inför hösten.
Vi startar med styrelse/seminarie hos Korswandts första helgen i september.. fred/lörd..
Där ska vi lägga upp planeringen för valet 2010 !


Göran
ps
Tack Tony och Jane för kommentarerna,
alltid trevligt att få sådana.

Göran nytt

Hej på er kära läsare av min blogg..
Nu har det varit riktigt fantastiskt väder ett bra tag och jag har haft semester från jobbet och njutit av solen men jag har förståss haft politik.

Jag vill gratta Jane för hennes student och önska henne all lycka framöver !

I det politiska så var det regionfullmäktige i två dagar och jag har varit upp i tre inlägg om vår personalpolitik, vår övergripande hälso och sjukvårdspolitik två gånger.-.
Vi pratade främst om den nya primärvårdsreformen.. där alla partier förutom Vänstern sagt ja till processen hittintills men vi får väl se om det inte finns en möjlighet att få med V på tåget i att utveckla medborgarnas primärvård (vg primärvård)
De debbaterade väldigt bra för sin inställning men nu tror jag att de framöver kommer att ta en mer pragmatisk hållning !
återkommer om detta !

Mp ville höja skatten med 50 öre och var det enda partiet som inte har sparbeting för 2009 !
Majoritetens budget kommer att göra det problematiskt framöver när nämnderna ska beställa vård från sjukhusen och vårdcentralerna inför 2009..
återkommer om detta !

jag är nöjd efter två dagars regionfullmäktige,.. nu ser jag fram mot..
Vätternrundan på fredag/lördag ( Sverige spelar mot Spanien på lördag kl 18 ( då måste jag vara i mål )
Kul med segern i dag mot ett tamt Grekland ! med 2-0-.-. ibra och hansson ,, härligt !

på söndag kväll spelar mitt damlag match kl 18 i Örslösa mot Örslösa/ söne damlag !

På Tisdag åker jag till Tyskland !  I 3 veckor...,så då får ni avvakta info från denna blogg i några veckor men det kan vara skönt med ett brejk för både er läsare och mig ! 

Politiskt är det fullmäktige på måndag och då antar vi budgeteten som S-V -Mp lagt,..
Vi har mp-möte på torsdag samt extra kommunstyrelsemöte kl 09 på måndag innan kf börjar kl 10...
Det handlar om Arenenan.. det verkar bli dyrt i drift så hittar vi ingen lösning innan måndag i detta så kan vi i Mp inte gå med på ett förslag på klart över 12 millioner i drift,,


Ha det så gott
'nöjd larsson efter sveriges vinst,,

sommarnyttHej på er !

detta är en bild från avslutningen från kongressen i Östersund med mig och mina vänner från Bollebygd och Borås. Alla fantastiska gröna människor som inspirerar mig i min gröna kamp.

I dag var det invigning av vår gemensamma lokal med Mp Skövde och det gick bra.
Vår politiska sekreterare i Mp Agneta Börjesson klippte bandet och sedan var det tal från henne med flera under dagen samt infrastrukturdebatt med Birgitta Losman med bla Jonny Magnusson från Moderaterna . regionråd. Det gjorde hon mycket bra..

Göran

Kongress

Kongress
Östersund kongress 08

Så här såg kongresslokalen ut som vi var i från fre förmiddag till sön eftermiddag,
<nästa år kommer kongressen att vara i Skövde på Billingehus, och det känns extra kul nu när
vi ska inviga en ny gemensam lokal i Skövde den 7 juni. Vi kommer att ha en rad duktiga talare
som vår partisekreterare Agneta Börjesson och Stefan Kristiansson vårt regionråd.
Vi kommer också att ha en debatt mellan Johnny Magnusson vice ordf regionstyrelseln (m),
och vår ersättare i regionstyrelsen Birgitta Losman,
Annars så hade jag en bra dag där jag firade min kära mor på hennes 75 årsdag, samt åkte till skogen och sitter nu med en kall citronvatten.
Nät det gäller vår budget så redovisas den ordentligt i NLT.
Några besvikna medborgare frågade mig om varför jag inte var med på bild, jag svarade att det var väl bra att s och v:s representanter var med på bild och att vi fick en grön strandpromenadsbild *s*
Pratade med Kjell idag om detta med hallen och meddelade att vår inställning är att klarar vi inte kostnadsbilden på ca 12 miljoner så får vi erbjuda det vi sa från början med en isyta (se Kjells inlägg på Lidköpingsnytts debattsida).
Är orolig inför Vätternrundan men jag hoppas få stöd från er bloggisar genom kanske några kommentarer.
Ha nu en trevlig nationaldag - ta hand om er ni är alla viktiga.

Göran!

Lite av varje,,

76717-109bild på Gunnar Karlqvist !
Jag får medge att det är tack vare Gunnar jag nu står åter inför utmaningen att cykla de 30 milen runt vättern. (Motala t o r) 13-14/6 En fantastisk vacker natur får man uppleva när man tar sig runt denna sjö. Jag ska fota lite på min resa och beskriva hur jag kände mig under turen. Jag tränade lite med min cykel när jag åkte till hagavallen på ca 45 minuter i går (23 min) för att vara med på mitt damlags träning. Det kändes väl ok, men jag får åka på rutin och psyke då jag gjort denna runda 9.e gånger tidigare i mitt liv. Jag kan väl säga att jag inte vet om jag klarar mig runt men med vilja så ska det nog gå !

Annars så var det ju möte om investeringarna i går med ksau och repr för Fp och Mp för att få ner de allt för höga nivåer vi hade. Vi lyckades skjuta på objekt som ; Sjölunda skolan utanför planen, (vi bygger  förskola vid gamla konvux), hopptorn och rutchkana samt akvarie utanför plan, flytten av växthus mm vid ågården utanför plan, flyttning av stenportsgatan 1 år, delning av östra sannornas återplantering på .
Vi diskuterade också Arenan och kom fram till att ge Kjell, Carin och Kenth ett förhandlingsuppdrag för att nå de där 12 millioner i drift som vi satt i budget för kultur och fritid 2011. Nu ligger det på 20,8-( stängning av isstadion ca 4 mille ?- driftsponsor 3 million ? - intäkter 1 million- besparing på bygget 1 million )  Vi ska ha extra ks den 16/6 kl 09 innan kommunfullmäktige och når vik ner till i alla fall 13 så ska blir det ok men över detta så blir det svårt vilket inte skulle medge beslut den 16/6 på kommunfullmäktige.... (återkommer om detta förståss.. fått kommentarer på debattsidan om detta på Lidköpingsnytt vilket jag ska svara på förståss)

I dag var de presskonferens med NLT om vår S-V-Mp budget !

Vi satsar på en kvalitetshöjning i grundskolan på 9 millioner på 3 år (tas av överskottet)
Vi satsar på stranpromenad och bad ,mm        700,000 kr  drifthöjning
Vi satsar på Utbildningsnämnden                         3 millionen i drifthöjning för att klara det individuella programmer utan besparingar samt på gymnasiesärskolan.
Vi satsar på miljö och byggnadsnämnden         50 000 kr för att nämnden ska klara sina möteskostnader(myndighetsnämnde)
VI satsar på vård och omsorgsnämnden          2 millioner på 2 år för att stärka äldrevården( tas ur överskotte samt att vi avvaktar ev ytterligare behov inom handikappsvården (LSS ) till hösten.
Vi fortsätter satsning på kollektivtrafiken med ny linje samt att vi har gett samhällsbyggnad i uppdrag att räkna på kostnad att flytta fram 30 minuterstrafiken 1 år till hösten 2008 då den avgiftsfria trafiken avslutas och att den varit positiv utifrån ett ökat åkande av kollektivtrafiken.. 
Detta var lite från denna budget.. jag återkommer med mitt tal i kommunfullmäktige den 16 juni samt att läs gärna fredagens Nlt om vad vi sa till NLT.....
Jag och Veronica var med från Mp och Marita Bengtsson från S samt Bo Eliasson från V.

I dag var jag annars i Göteborg gällande seminarie om VG primärvård / medborgarens primärvård med den politiska styrgruppen och tjänstemanna gruppen,,
Vi gav vissa rekommendationer till det fortsätta arbetet.,. 
1 Att arbetsnämnet ej är helt klart,..se ovan .. diskussion till nästa seminarie 10 september.
2 Att detta med avgiftsfrihet ej är klart .. utan vi öppnade upp ett spår att räkna på en viss kostnad att räkna upp en trappstegs stegrande kostnad för besök på vårdenhet där man gynnar den egna listade och dyrast sjukhusbesök.
3 Att inte lägga ner specialistsjukvård i primärvården direkt utan det får formas av sig själv utifrån enhetens specifika behov av kompetens , typ 12 timmar extra/ vecka geriatriker / psykiatriker/gynekolog /barmedicin mm
Det innebär att vi nu inte gåt vidare med barn och ungdomsmedicin/ gynmottagning!
4 Man ska utreda vidare om MVC/BVC ska vara ett basuppdrag eller ligga som ett eget vårdval.
5 Vi ska nyttja skånemodellen gällande detta med täckningsgrad-- stimulerar den enskilda enheten som alla ligger olika till utgångspunkt .. från 57 % i Göteborg till ca 75 % i norra dalsland att stärka sig utifrån sin nuvarande nivå..
6 Titta på en befolkningsmodell gällande förskrivning av mediciner där allmänna mediciner ligger på primärvården och andra mer specifika ligger på resp länssjukvård/regionsjukvård mm.. detta system ska vi fundera på.,. stimulerar helhetssyn och ansvar hös enheten för sin nvå av mediciner.. går ej att införa direkt.. Skåne tänker på detta också
politiker som deltog var: ( tjänstemän/politiska sekreterare ej nämnda förutom mig och tony)
Jonas Andersson Fp, Martin Andreasson M, Annelie Stark S, Jan Åke Simonsson S. Annete Ternstedt V, Cicci C, Jag själv och Tony mp, Monica Selin Kd (sjukvårdspartiet deltog ej)
Mötet kändes bra och jag gillar att vi jobbar med Skåne och att vi synkar våra vårdvalssystem som kommer vara föregångare i hela nationen när den nationella regleringen gällande vårdval kommer att beslutas i Riksdagen på senhösten med trolig införande krav till hösten 2009.
När det gäller pengar så har mp som enda parti redan i budgeten förespråkat ett tillägg på ca 500 millioner på tre år vilket jag tror på sikt behöver ökas... Det som sades nu är att det besparingskrav på 1 % på sjukvården inte skall inkluderas i simuleringen av kostnaden av införandet av systemet..
Det känns bra att vi i Mp är på tå i denna för oss så viktiga fråga inom sjukvården (primärvården) ..

det var lite av varje som vanligt.....

Göran

GL-nytt

76717-133  Läcköslott invigs den 7,e juni och kulturministern är på plats. Jag är ju med i föreningen Läckösvänner och tycker alltid att det är trevligt att vara på läckö. Tyvärr kan jag inte gå då jag ska vara i skövde på invigningen av vår lokal i mp-skaraborg tillsammans med mp skövde.
Nu har jag haft min första semesterdag och tillbringade den ganska mycket på framnäs där jag solade, badade och läste vår regionala budgettext inför regionfullmäktige 9,e och 10,e.
På kvällen hämtade jag cykeln och nu får det väl bli så att det blir att åka min 10,e vätternrunda,, (87-92) (03-05).
Jag får tacka kollega/vän Gunnar för detta.
Jag tittade på hans 12 åriga son Gustav som spelar fotboll i Heimer p 13 (Målvakt). De mötte Kinne Vedum och matchen slutade 1-1 efter 1-0 i halvlek för Heimer. Gustav spelade lugnt och stabilt i målet och räddade många bra lägen. Jag tykte han var bäst i Heimer .,

I morgon blir det att sola och bada mm men kl 16 är det möte,, om vår kommunala budget för 09-10-11.
i budgetberedningen som är ett förstärkt arbetsutskott. Kjell Hedvall, Marita Bengtsson, Henrik Arthursson, Bo Eliasson, Tommy Larsson, Inger Persson och jag själv. Jag är positiv och tror vi kommer att få till en bra grönröd budget.
Återkommer om detta och mer förståss

Göran

Lite av varje

76717-95  Jag får många frågor om detta med min medverkan i Arnfilmen och¨så här såg jag ut när jag var med som adelsman och dansare på Cecilia och Arns brölopp som kommer att ske i den nu kommande 2,a filmen som har världspremiär i september i Skara i år. Det är kul att så många frågar i vilken film jag är med och vad jag gör för det visar på det enorma intresset av denna film om Arn !
Götene kommun satsar bra just nu när det gäller arn-land på kinnekulle och jag tycker att det är bra .

Nu är jag på semester från jobbet som sjuksköterska tom 4 juli och kommer att åka till Tyskland med min mor och flickvän med dotter. Till min moders födelsestad Bardowiik..
Det är alltid trevligt att träffa familj och vänner där samt att jag med flickvän och dotter ska åka runt i tysklamd också ! Jag ser fram mot detta !

I politiken så stundar budget beslutet i Regionfullmäktige den 9 och 10,e juni samt i kommunen den 16 juni. Det ska bli trevligt.
I regionen vill vi höja skatten med 50 öre med satsningar på västrafik och primärvrd men vi får inte medhåll av majoriteten som kommer att kräva effektiviseringar på 1% inom sjukvården och inte tillräckliga satsningar till västrafiik där vi på tre år vill satsa 1,5 milliarder mer.l
I kommunen har vi extra möte nu på tisdag kl 16 och då ska vi nog bli klara med allt !
Inga besparingar inom den kommunala välfärden med att vi om allt går i lås ska kunna få till en kostnad för 12 millioner i drift en Arena för främst isidrotter,,, Jag återkommer om budgeten innan den 16 juni men jag är positiv och tror på en bra rödgrön budget med S-V och mp, !

I dag i högsommarvärme ca 28 grader på mellbyvallen vann damlaget med 5-0 (2-0)
Vi spelade ett säkert 4-5-1 spel där de höll mycket boll men vi kontrade in de flesta målen..
Denise 3 mål, Emilie 1 mål och Simone 1 mål.
Vi hade 20-6 i bra avslut samt ca 10-4 i hörnor..
Vi gjorde vårt första mål via hörna detta år och det kändes bra då vi tränade på detta i förra veckan och vår nya hörnskytt Julia var duktig på detta !
Nu har vi 10 poäng 6-3-1-2  9-8   ( Nästa match den 15,e juni kl 18 mot Örslösa/Söne.. )

ha det gott