GL nytt

Det är självklart så att vi måste ha en kommun som bygger på helhetssyn och det innebär att vi erbjuder en framåtinriktad välfärd, en progressiv grön framtid och ett varierat kultur och fritidsliv som ses som en tillgång in i allas vår framtid. , Jag kan liksom Kjell Hedvall förvånas över den debatt som nu blivit efter att tjänstemän beskrivit olika sparförslag som på en gång kan läggas i papperskorgen. Vi behöver tvärtom använda konstgräsplanen mera och då kan inte värmen stängas av förståss och självklart så¨ska våra ca 30 fotbollsplaner erbjudas kommmunal gräsklippning fortsättningsvis. (Jag själv klippte degeberg i rackeby med en gammal maskin på början av 80 talet som 15 åring, --vilket ej är rekommendabelt) Nu har vi haft en första sittning i det särskilda ekonomi utskottet och vi jobbar på-- Vård och omsorg, socialnämnden, kultur oc fritid påvisade att erbetet med att erbjuda ett överskott på 1% i år ser bra ut med reservation för att vi undantar socialnämndens iFO del= socialbidrag i besparingen, Vi har ett finansläge som gör att vi nu har nått precis över förra årets underskott vilket är bra.. Skattefrågan och att 60 öre ger ca 40 millioner till ser inte i nuläget ut att inte behövas.. Vi avvaktar regeringens extra bidrag till kommunerena mm.. Viktiga datum! 20 september Kyrkoval... Miljöpartister i svenska kyrkan finns på listorna.. lokalt, stift och på kyrkomötets nivå.-. Vi vill ha en öppen och human kyrka i tiden som verkar i samhället och vi är för att samkönade äktenskap nu kan vigas och en jämstäld kyrka är väldig viktig att jobba med .. Det finns kvar ett kvinnopräst motstånd .. 1 November MP Lidköping tar sin lokala lista 14 November MP Skaraborg fastställer valkretsens riks/region lista detta till valet 2010 förståss..

GL nytt

I dag var det presskonferens tillsammans med Kersti Ingeborn(x1) och Magnus Gunnarsson som toppar respektive lista till Kyrkomötet(x1) och till Stiftet(x2) med Skaraborgs läns tidning.. Kl 13 till 13,50... Kolla skaraborgs läns tidning...i morgon eller ngn annan dag i veckan om det inte publiseras i morgon ! Det är så att detta är en nyhet då vi aldrig i Skara stift ställt upp i valet till Svenska Kyrkan,,, Vi vet att Sverigedeomokraterna satsar på detta valet och det är vår vilja att ställa oss tydligt emot dem med vår syn om en öppen och human kyrka.. Valet är den 20 september och är du medlem i kyrkan så ta din chans att rösta, Alla över 16 får rösta... I morgon börjar budgetprocessen ,,för 2010 (skattefrågan),,11-12-13- kl 08-12,,, viktigt att säga att inget är klart gällande något och inte heller vilka besparingar det blir 2010..men 1 % är 20 millioner ,,till de 20 i år så det är prioriteringar som gäller..

Valplanering 2010

Jag hoppas verkligen att både jag och Peter kommer vara nöjda om ca 12 måndader och 3 veckor då valresultatet är klart. Nu sitter vi med valplaneringen som är mycket för att få ut så mycket av det vi vill av våra gröna ideer och värderingar som jag hoppas minst var 10,e av svenska väljare ska se som sitt val... Den 1 november så ska MP Lidköping anta sina lista och det ser bra ut inför detta. Den 14 november så ska MP Skaraborg anta sin riksdag och landstings lista(till VG -regionen) Vi planerar också en gemensam valanställning mellan Skaraborg/sjuhärad. När det gäller valstrategi så är vi i Lidköping klara med att vi vill behålla vår rödgröna majortitet. På regionnivå så¨vill vi på något sätt tillhöra en majoritet. Vi har i dag en majoritet bestående av S-C-FP och jag har inget emot en rödgrön majoritet här heller förståss. På riks är det förståss en rödgrön majoritet som gäller.. Våra handlingsplaner på lokal/regional/riks ska också antas framöver. I regionen den 7 november. I Lidköping den 1 november På riks antar ks/kongress i Maj i Uppsala vårt valmanifest. Jag träffade ett gäng från Uppsala med oppositionsrådet /partistyrelseledamotet Johan Edstav i spetsen i dag i Göteborg för att prata MP VG,s sjukvårdspolitik samt hur vi i Skövde/Skaraborg planerad kongressen.. Det var kul och det ser ju verkligen Uppsalas valupptakt i samband med kongressen och de har stora förhoppningar på deras lokal och landstingsval. De var nu också på väg till Kiel för att träffa Die Grune politiker och besöka sjukhus där. Jag själv ska tillsammans med min broder åka till Tyskland i morgon via Kielbåten för att hämta vår mor som är i sin uppväxt ort Bardowick . Jag själva kommer med spänning följa det Tyska valet som är i slutet av september. Jag hoppas Die Grune når stora framgångar..

9.58... av Bolt

Livet behöver `just nu känslor` Bolt har nu sprungit på 9,58 på 100 meter och sprängt vallar för vad man anser vara mänskligt möjligt,, Denna känsla gör att man verkligen inser att allt är möjligt och det är det som man måste kunna se i sitt liv när allt verkar svårt och begränsat ! Bolt dansar sig fram i de mest pressade av sitvationer.. Vi behöver lära oss av detta att avslappning är nödvändigt för att kunna nå saker som verkar utanför det man tror sig kunna klara av.. Tack Bolt för din uppvisning Det ger hopp i livet för alla !

Politiken höststartar

Jag anser att hindensrev fantastiska orörda natur så ska få vara. Naturen har redan nu alldeles för få platser att om man uttrycker det få ! - minde there one buissnes...(Få sköta sig själva) Möte i kväll med S inför arbetsutskott... - Vi får bra svar på vår motion gällande bättre information till hushållen om hus man ska ta hand om hushållsavfallet mm.. - Jag är nöjd med att utbildningsnämnden förhåller sig negativa till att vi ska få nyetablering av gymnasiskolor av friskole företag. Politiken drar i gång nu ordentligt inför nästa års val 2010,, bilsJag är glad åt MP,s stabila högre siffror i opinionen efter EU valet på 10 till 8 %,,''

KULTUR och PORSLINS FESTIVAL 12-16 Augusti

Jag har bara ett ord gällande invigningen av kultur och porslinsfestivalen i statsträdgården på Kommunens nybyggda scen Dina ! Succe ! Måste varit upp till 1500-2000 personer där mellan kl 19 till 21 där Scotts spelade mellan kl 20 till 21 och karnevalsgrupp tog oss som var där till Rörstrand ! Det känns gott att vara kommunpolitiker en sådan dag och se att våra satsningar på scen och festivalen blir så bra !

INTRESSAN HÖST I POLITIKEN.. BRA FÖR LIDKÖPING/FINANSIELT

Vår gemenammma rödgröna budget som vi antog i Juni innebär att vi fortsätter en politik med en stark kärnverksamhet där det mesta ligger i vår egna regi samt en progressiv grön klimatpolitik fastän vi hade en besparing på 1% i år och 1% 2010 . Vi är påverkade av finanskrisen som fördjupat den lågkonjunktur som vi nu är inne i. Det som händer nu är att vi kan få mer intäkter både från den finansiella sidan samt att det verkar som om Alliansen ändrat sig (vilket är bra) gällande att de nu ska ge kommuner, landsting och regioner mer pengar , gör att vi kan klara vår budget med en lägre skatteökning än den preliminärt beslutade på 60 öre. Vi i mp vill inte höja skatten om det inte krävs utifrån ett helhets/ långsiktigt perspektiv.. Men vi ska inte hamna i årets situation med ett extra möte igen för att klara en besparing. Det viktigaste är att vi i majoriteten fortsätter med en långsiktig hållbar politik som gör att vi ska klara vår höga nivå på vår kärnverksamhet med en fortsatt progressiv miljö och klimatpolitik... Taket för en kortsiktig besparing är dessa 2 % (1 plus 1) = 40 millioner ..¨ Beslut om skattesatsen fastställes senast den sista november i år. Det blir en intressant höst..

Val 2010

2009-08-09 ! Om ett år så startar valspurten ordentligt och nu vet ju alla att det blir ett rekord jämt val och det innebär att det kommer stärka engagemanget hos alla i valrörelsen vilket kommer att få folk att rösta till högre andel än förra valets ca 80 %. Lidköpings torg med dess fantastiska rådhus är en symbol för demokrati då detta är en fantastisk mötesplats där människor möts och under de sista 4,a veckorna är det demokratitorg på torget där alla riksdagspartier finns på plats. Vi behöver hela tiden verka för en levande och öppen dialog för att stärka demokratin och man kan ju säga att valrörelsen största mål är just detta och att få allt fler som deltar aktivt i politiken på olika sätt. Jag som miljöpartist vill ju förståss få en ökat andel av befolkningens röster och det är också en förhoppning att vi såväl i Lidköping som på Riks ska kunna bilda majoritet med S och V. Det ser bra ut lokalt i Lidköping där mina kamrater vill fortsätta och det kommer någon ny till vårt politiska `grean team`. Vi har ju alldrig sett att vi haft en så viktig roll som nu i dessa klimat tider där det krävs en aktiv klimat/miljö politik.

(Politiken smygstartar..) lyckan i livet är stor

Den 1/8 var en fantastisk dag ! Jag är nu en gift och lycklig man med Madeleine ! Semestern fortsätter ett tag till men politiken finns ju där och jag kan inte undvika att kommentera att Alliansen med Borg i spetsen nu plötsligt lyssnar på oppositionen att det krävs mer pengar till kommuner/landsting/region redan till 2010 om man ska klara våra kärnverksamheter ! Bättre sent än aldrig heter det ju och jag hade nog förväntat detta då det faktiskt är valår 2010, Vi i Lidköping spikar ju budgeten i november och med dagens sitvation och för att undvika allt för stora besparingar ,, mer än 2% så krävs det en 60 öring i skattehöjning = ca 40 millioner ... Men får vi utökade statsbidrag så kan vi sänka skattehöjnings nivån om inte annat drabbas förståss.. Men detta vet vi ju inte ännu då alliansen höstbudget kommer sept/okt.