Gott nytt År 2010--med ett nyårslöfte

   Peter Eriksson och Göran Larsson

Årets politiska bild för mig som ordförande i Skaraborg och en av de huvudansvariga att arrangera årets kongress i Skövde i maj där bilden är tagen.
Mitt nyårslöfte är att Peter Eriksson blir an av våra 4-6 ministrar i den kommande nya rödgröna regeringen efter valet 2010-09-19..
Jag är säker att många kommande nyårsnatt kommer att önska bort den nuvarande Alliansregeringen inhumana politik som skapar klyfor i vård svenska samhälle-- Vi behöver en ny rödgrön regering där alla skall ha en plats i vårt svenska samhälle med att politik som ska bygga på arbete och ett offensivt grön omställning som kommer ge sverige och dess invånare ett ledande position i det framtida samhället som ska bygga på hållbarhet(socialt,ekonomiskt och miljömässigt)

GL,s Årskrönika 2009


Ett år går fort och det är inte lätt att sammanfatta 2009 på ett kort sätt. För mig som grön politiker sedan 98 vill jag beteckna detta år 09 som mitt bästa utifrån att var 10,e medborgarna nu är beredda att rösta på oss om man ska tro årets opionsundersökningar sedan europaparlamentsvalet den 7 juni ...

När jag började hos de gröna i 98 så var det knappt var 20,e medborgare som var beredda att rösta på oss..
Vi har i de val jag varit med om = 98,02 och 06 legat från lite över 4% till ca 5% vid sista valet.
Opionsundersökningarna har då under dessa tider många ggr också legat under 4% under perioden 98-02..
Därefter mellan 4 och upp till 7 % ngn enstaka gång men nu ligger vi stabilt i alla de ca 5 instituten mellan 8 till 10 % och nu sist i ett opionsinstitut upp till 10,7 %--

Vi är nu det tredje största partiet och vi är nu mogna att klara detta med den ökade makten detta bär med sig.
Maria Wetterstrand är i dag enligt en panel utsedd av Aftonbladet landets 4,e mäktigaste person efter Reinfeldt, Borg och Sahlin !

Detta gör att jag som varit grön lokal politiker känner en styrka på ett helt annat sätt när man representerar landets tredje största parti och man upplever en mycket större respekt från kollegor från andra partier och då inte bara de som man sammanbetar med.

I Lidköping har vi ju i den gröna rörelsen redan uttalat vår vilja att gå till val 10 för att bibehålla ett rödgrönt styre här i Lidköping. Vi gjorde det i samband med att vi sagt ja till att vara med på 1,a maj 09 och 1,a maj 10.
Det var en härlig upplevelse detta år att få tala på 1,a maj tillsammans med min kollega Herman Andersson 17 år.

Jag kände en stolthet att vara politisk aktiv i detta ögonblick och det gav mig energi att satsa hårt de kommande 4 åren efter valet 10..11-14-
Vi kan inte vara stillatigande mot denna nuvarande bakåtsträvande regering. Vi ska besegra dem på valet 10.
Lidköping kommer att var en viktig symbol för denna kamp då vi redan har detta viktiga samarbete och vårt gemensamma 1,a maj 2010 kommer tydliggöra detta än mer för medborgarna som jag tror efter både misslyckanden med miljöpolitiken, arbetspolitiken och den katastrofala styrningen av försäkringskassan är många som vill bli av med Alliansregeringen,,,,

Annars så var det fantastiskt att få vara med och arrangera Milljöpartiets rikskongress i Skövde 14/5 till 16/5.
Fantastsikt möte blev det och särskilt kul att det blev ett uppmärksammat reportage i Rapport om uranbrytningen.
Vi gjorde en lokal kampanj med att visa en fingerad bild hur ett uranbrytningsgruva ser ut utanför kongress salen.
Uran och kärnkraftsfrågan hör i hop och Alliansens vilja att bygga nya reaktorer är en skandal och det skulle på sikt innebära en risk att billinge landskapet som nu projekteras av bolag skulle kunna bli ett nytt Ranstad (brytning av uran i Sverige)

Själva EP valet var en härlig grön triumf = 11.02 % av rösterna--2 mandat och jag som kampanjade hårt i skaraborg (var med på 22 plats på listan) kände in i märgen hur positivt vårt klimatbudskap uppfattades !


I skarborg fick vi hela 8,22 % av rösterna och nästan 10 % i Lidköping...Ja detta val är en viktig plattform för
det kommande val 10...
Mp har ju efter detta valet gått upp från 6-7 % innan valet till 8-10 % i opinonsundersökningarna..
Scbs stora undersökning visar detta tydligt från Maj ca 6 % till något över 8 % i Nov.
i skaraborg går vi från 3 till 3.5 %--- en viss fingervisning mot en uppgång som kan tyda på ett riksdagsmandat !'

Annars var det kyrkoval 09 i sept. och jag var valansvarig för skara stift  och det kändes bra att vi kom in i Skara stift med 2 mandat och att vi på riks nivå blev dubbelt så stora. Kyrkomötet beslutade några dagar efter valet att godkänna giftermål för homosexuella ! Bra !

Den stora Köpenhamnskonferensen i december blev tyvärr inget resultat mer än ett icke förpliktigande papper och en vilja att nå resultat i dec. 10 i Mexiko ! Klimatet kan vänta men inte rådande livsbetingelser på jorden-Vi måste handla nu..
I kommunen så har vi satsat på kärnuppdraget= skola,vård och omsorg men ändå beslutat om Biogasanläggning,Östra sannorna som kommunalt naturreservat och inte minst den 25/26 12 invigt den nya fantastiska arenan ! Härligt att vara där på matchen mot Kungälv tillsammans med över 4000 andra.. Detta var ett bra beslut jag var med den 30/6 2008 att ta i kommunfullmäktige . Det känns så rätt faktiskt !
Ni som såg att hela ena långsidan var ståplats.. Detta var faktiskt inte ursprungsideen.med max 3500 åskådare och 2500 sittplatser. Vi strök 2000 m2 av ytan och tog bort kortsidornas stå ! Samtidigt som jag fick igenom ett yrkande på fler ståplatser i kommunstyrelsen inför beslutet som också godkändes i kommunfullmäktige.
Nu är det 1250 sitt och 3000 = 4250 stå på vardera sidan och bandysupportern tror jag föredrar att stå !

1 nov tog vi i Lidköping vår Lista på 17 personer.. Jag fick förtroendet att vara 1,a  .. Lovar att jobba hårt i valrörelsen ! Kul att vi är så många på listan och målsättningen är 4,a mandat-..Vi är nästan 50 medlemmar mot de knappt 20 när jag började 98.--Det känns så fantastiskt att vi nu är så många som är beredda att föra fram det så viktiga gröna budskap--Det var extra kul att det kom fram en ekobonde på mitt kalas den 12 dec som vill vara med på listan och det visar väl vår nuvarande styrka mot hur det var 02 när man fick kämpa för att få folk att ställa upp..!
14 nov tog skaraborg listorna på region och riks-- och båda toppas av Lidköpingsbor vilket visar på den styrka vi har i vår gröna förening här.. Det är jag på regionen och Helene Stiernstrand på riks..Det var 48 ombud som röstade fram oss. Härlig stämning med framåtanda och vi fastslog målsättningen om 2 regionfullmäktigeledamoter och en riksdagsledamot..Vi har i skaraborg ökat från strax över 200 när jag började 2002 till ca 260 nu och aktiviteten är mycket större! Det våras för den gröna rörelsen !

Ja detta var några nedslag under detta år och nu ser vi framåt mot (om jag får nyttja Chinas sätt att namge år )
Till den gröna valsegerns år !

Personligt så var detta år en höjdpunkt med mitt giftermål den 1,e augusti med Madeleine !


God jul och gott nytt år 2010


God jul och ett gott nytt år vill jag önske er alla som går in på denna blogg av och till ....

Jag sänder också en tanke till alla dem som inte har så mycket..Köpenhamnsmötet ett fiasko !Vi kommer inte ge upp klimatkampen trots misslyckandet med att nå ett bindande avtal i Köpenhamn efter 2 veckors möte där nere och två års förberedelser så bidde det en `tummetopp`!
Varför kan man ju undra men kortsiktiga intressen var viktigare är långsiktig överlevnad för vår jord !

Vi vet alla riskerna för en tempraturhöjning med 2 grader med våldsamma klimatförändringar som kraftigt kommer påverka livsbetingelserna på jorden för oss alla arter .

Men dokumentet bleb en så kallade Köpenhamnsöverrenskommelse som bara säger att man ser problemen utan att säga hur man ska lösa broblemen.-
Man skjuter upp detta och hoppas på mötet i Mexiko 2010..

Det vi nu ser är såkallade små överrenskommelser mellan grannländer i Amerika--I Afrika I EU ,,,mm
Men det krävs ett bindande avtal på global nivå annars så kommer det ta för lång tid vilket vi vet kommer bli ödestigert för oss alla !

Sverige måste visa ledarskap i detta och inte sitta passivt !
Vi måste agera nu !

kinnekullebanan.

Hittat på Wikipedia;
Den första delen av banan, Håkantorp-Lidköping öppnades 1877, och sträckan Lidköping-Mariestad öppnades till en del 1887 och helt 1889.
Kinnekullebanan har ganska låg standard[ http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinnekullebanan/#cite_note-vgupprust-0 ][1]. Den är inte [ http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinnekullebanan/wiki/Elektrifierad_j%C3%A4rnv%C3%A4g ]elektrifierad. Banan saknar både [ http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinnekullebanan/wiki/Automatic_Train_Control ]ATC och ett fjärrstyrt trafikstyrningssystem.
Trafikstyrningen sker med hjälp av [ http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinnekullebanan/wiki/T%C3%A5ganm%C3%A4lan ]tåganmälan, manuell hantering. Banan har i allmänhet träslipers och finare grus i banvallen, inte [ http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinnekullebanan/wiki/Makadam ]makadam.
Det gör att banvallen tar åt sig regnvatten och blir känslig för tjäle. Största tillåtna hastighet är mestadels 90 eller 100 km/h.
Det finns utredningar[ http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinnekullebanan/#cite_note-vgupprust-0 ][1] och riksdagsmotioner och annat om upprustning, men pengar har inte tilldelats.

Västtrafik, Banverket och flera kommuner vill bygga ett [ http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinnekullebanan/wiki/Triangelsp%C3%A5r ]triangelspår i Håkantorp, så tåg kan gå Mariestad–Lidköping–Vänersborg–Trollhättan–Göteborg,
och det skulle ge fler resemöjligheter och underlag för fler tåg på Kinnekullebanan, och avlasta Västra Stambanan.
Detta är dock stoppat av [ http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinnekullebanan/wiki/Vara_kommun ]Vara kommun där Håkantorp ligger, eftersom de fruktar färre tåg genom Vara tätort[ http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinnekullebanan/#cite_note-Varatriangelsp.C3.A5ret-1 ][2]
: dessutom fryser de gamla tågen fast och kan inte köras vid temp på -5gr. Endast de nyare tågen klarar detta, men de är på reparation;)

Är det rätt att stänga den elektiva kirurgiska slutenvården på Falköping sjukhus.

http://tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/skaraborg?videoId=1.1401792


MP vill som sagt var se mer konsekvensanalyser mm--


I kväll var det dags för den årliga julavslutningen och utdelning av 25 årsgåvan till de som jobbat sedan 84.

Bra mat, trevlig återblick om året 1984 av Marita Bengtsson ordförande i kommunalfullmäktige och god underhållning . Irländs folkmusik...


Falköping i fokus

Hälso och sjukvårdsnämnden i västra skaraborg godkände i dag möjligheten för Skaraborgs sjukhus styrelse att lägga ner slutenvårdskirurgin i Falköping till slutet av 2010 och även om möjligheterna finns ta bort röntgen i Vara.

Vi i MP och V sade nej till beslutet med att kräva en återremiss för att få bättre underlag om patientnyttan !et
Det var ett tunt beslutsdokument och frågan verkar ha hastat fram...


GL nytt


Kjell Hedvalls Blogg

Kul att läsa kommunalrådets senaste daganteckning på hans blogg.

I dag var det kf mellan klockan 14 till klockan 18..Det var lite intressant när Karin Lexmon missade att vi i MP haft presskonferens om att vi i partiet sagt jag att vara delaktiga i Hamnstadsprojektet. Detta gjorde ju att när jag kom upp i talarstolen efter en timma så blev det lite tyst hos alliansföreträdarna som försökt göra detta ett projekt mellan Alliansen och S.
Jag sade att detta projekt är medborgarnas och inte några specifika partiers..
Jag påminde om frågan gällande att säkra området utifrån framtida översvämmningar mm och att det är i mars som kommunen ska svara på frågan om 47,2 eller mindre,,,
Mp står bakom det kommunstyrelsen sade i april 07--att vi ska ta hänsyn till klimat och sårbarhets utredningens nivå på 47,4..
Länsstyrelsen och vi i Lidköping ska absolut ha samma linje i frågan...

KF sade nej till att kompletera `landsbygdsutveckling inom strandnära områden = LIS`direkt i översiktsplanen med 27 -23  = s-v och mp---Alliansen--
Utan detta ska utredas om det skulle finnas sådana områden..och det får man se ur ett hållbarhetsperspektiv...

Bra beslut .


Bra dag

väljarbarometer.


Trevlig läsning---

Mitt tips val 10 
Kommun    MP 7.5 % S 39 %  V  6 %  M 23 % KD 6 % C 7 % FP 5 %   SD 4 % ÖVR 2,5%

Region       MP   8 %  S 35 % V 5 %    M 25 % KD 4 % C 6.5 % FP 6 % SJV 4,0  % SD 3.5%  ÖVR 3

Riks          MP  10.5 % S 35.5 % V 5%  M 25.5 % KD 4.5% C 5.5 % FP 8 % SD 4.0 % ÖVR 1.5 %


Trevlig lucia dag med träff i Vara med Lidköping/Vara gruppen gällande utbildningen Utvald..MP i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan--Det handlar om det politiska hantverket..Mycket bra bok och bra sätt att jobba på ,


Tankar inför stundande julhelger

Politiken är snart på väg att ta julledigt. Det ska kännas riktigt skönt då livet i sig på alla sätt är mycket mer än att bara syssla med politik.
Familjen är hjärtat i ens liv och under detta året så har jag fått denna gyllene chans att få en alldeles egen underbar och kärleksfull familj och detta är fantastsikt men också det centrala i mitt liv framgent.

En julhelg är ju familjens helg och det ska kännas underbart att fira jul detta år 2009 .

Jag är dålig på julkort men ni alla som läser denna blogg av och till ska ha en fin och avkopplande jul tillsammans med nära och kära.

Tyvärr finns det många ensamma människor som verkligen känner sig ensamma under denna familjens högtid,,
Jag sänder tankar till alla dem !

TACK

www.vastsverige.com
Cabare och showkväll med akrobatik dans och god mat

Tack alla sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden som bjöd mig på denna kväll tillsammans med min Fru som gratulation efter vårt giftermål den 1 augusti i år.
Min fantastiska kollega Gunnar Karlqvist som samordnade detta och hans fru var mycket trevligt att ha som bordskamrater denna kväll.

kolla
http://www.gunnarkarlqvist.se/

så kan ni se några bilder från kvällen från Gunnars hemsida.


Rödgrön ledning efter SCB,s partisympatisörsmätning i november

Valresultatet "om det varit val idag". November 2009

Skattning av valresultatet "om

S-V-MP 50 %(36,5-8.4-5,1)   M-KD-C-FP (26.2-4.8-5.0-6.5) 42.5% och SD 5 %- i riket...ser ut att kunna bli en ny rödgrön regering.,härligt !

Partisympatiundersökningen i november 2009

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i november skulle ge regeringspartierna (dvs. C+FP+M+KD) 42,5 procent av rösterna. Oppositionen (dvs. S+V+MP) skulle få 50,0 procent.

För regeringspartierna är det en statistiskt säkerställd minskning sedan både Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2009 och riksdagsvalet 2006. Centerpartiet skulle i november få 5,0 (±0,4), Folkpartiet 6,5 (±0,5), Moderaterna 26,2 (±0,9) och Kristdemokraterna 4,8 (±0,4).

För oppositionspartierna innebär det en statistiskt säkerställd ökning både jämfört med PSU i maj och riksdagsvalet. Socialdemokraterna skulle i november få 36,5 (±1,0), Vänsterpartiet 5,1 (±0,5) och Miljöpartiet 8,4 (±0,7).

Övriga partier skulle vid val i november få 7,5 (±0,6) procent av rösterna. Bland övriga partier är Sverigedemokraterna klart störst. Partiet skulle få 5,1 (±0,5) procent av rösterna i november. I resterande del av gruppen övriga partier dominerar Piratpartiet.

I tabellen nedan redovisas partiskattningar samt förändringsskattningar sedan riksdagsvalet 2006 och partisympatiundersökningen i maj 2009. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en *. För en mer detaljerad redogörelse för intervallen hos både procenttals- och förändringsskattningar se tabell 2 och 3 i det Statistiska meddelandet.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2009

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

PÅ valkretsnivå tittar jag självklart på skaraborg..=

Mp har 3,6 % i skaraborg och S 37 % och V 3,6 %  = Borgerliga större samt att övriga fick 6,4 % vilket tyder på att sd går framåt starkt här vilket är oroväckande och kan påverka majoriteter i kommunerna..,,,
I landet så ser det bra ut---8,4 % och över 14 % i Stockholm, över 12 % i Malmö och över 10 % i Göteborg vilket påvisar en stadig uppgång för vårt gröna parti...

Det känns fantastiskt på alla sätt och jag har tillförsikt i skaraborg då vi i mätningara går stabilt uppåt från 2 % till 3% och nu 3,6%...och vi ligger lika med V och nära FP ca 5 % och KD ca 5 %...

Centerns nära 10 % visar att de hittintills har klarat kärnkraftssveket men det kommer en valrörelse att ändra på..Moderraternas nästan 30 % är att de har mycket media utrymme i denna del av landet och att de har som ledande regerings parti kommit ut mycket här och Skövde som ledande M kommun går ju väldigt bra för tillfället med deras utvecling som högskole och evenemangsstad...
Partisympatier i valkretsar, november 2009

Partisympatiundersökningen (PSU) november 2009

 

Producent:      SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen

Förfrågningar: Mikaela Järnbert, tfn 08-506 942 43   e-post: psu@scb.se

                        Richard Öhrvall, tfn 08-506 941 58  e-post: psu@scb.se

                    

SCB:s partisympatiundersökning (PSU) för november 2009 genomfördes som telefonintervju under tiden den 28 oktober till den 25 november med ett representativt slumpmässigt sannolikhetsurval utan övre åldersgräns. Riksresultaten rapporterades i Statistiskt meddelande ME 60 SM 0902.

 

Här ges en redovisning av partisympatiernas ("bästa parti") fördelning i valkretsarna. Även om riksurvalet omfattade 8 984 personer blir underlaget i valkretsarna i många fall ganska litet, och det är därför viktigt att man tar hänsyn till felmarginalerna (±ost) då slutsatser skall dras. Varje mellanvalsperiod kan betraktas som en särskild tidsserie. Resultaten för november 2006 kan således betraktas som början på en ny tidsserie eftersom det var val i september 2006. Direkta jämförelser med valresultaten får ej göras eftersom det är partisympatier ("bästa parti") som redovisas och hänsyn således inte tas till bl.a. röstningsbenägenhetens variationer för olika partier – frågan har här inte heller gällt vilket parti man skall rösta på.

MP ställer sig bakom att medverka i Hamnstads projektet..2012-2025?

På det kallade mötet den 7 december till våra nästan 50 medlemmar beslutade de som kom av
MP Lidköpings medlemmar(Madeleine, Amanda, Rustan, Herman, Margarete, Alexandra och jag
Hur vi nu ska gå vidare med hamnstaden : ( de som via telefon haft samma åsikt är Linda, Veronica och Anna )

Att vi nu innan beslut gällande detaljplan för Hamnstaden i samhällsbyggnad i september 2010 och Senare Kommunfullmäktige beslut i juni 2011 och byggstart 2012 med 1,a inflyttning 2013

-         Ställer oss positiva till att deltaga aktivt i processen för att få igenom så mycket som möjligt av våra prioriterade frågor inom detta planerade bostadsområdet .

" Klimatskyddet och hänsynen till klimat och sårbarhetsutredningens krav på 47,2 meter "
" Att kommunen är tydlig med sitt ansvar och efter tid vid förändrade omständigheter gällande att skydda detta området som nu ska byggas och då också kommunen i sin helhet gällande översvämmningsrisker"

" Att allmänheten ska känna att de är aktivt delaktiga i processen innan beslut"

" Att man ska bygga energismart och inte belasta CO2 utsläppen"

" Att området skall vara rikt på grönområden samt möjligheter för exempelvis möjligheterna att erbjuda odlingslotter för att uppmuntra eget närodlat i området"

" Att tillgängligheten för allmänheten till området skall säkras med möjligheter för resauranger , fik och stranden och dessa strandpromenad"

" Att området skall utvecklas med all hänsyn tagna ur barnens perspektiv, med lekplatser mm"

" Att området och bostäderna skall tillgänglighetsanpassas ur ett livslångt perspektiv"

" Att området tillsäkras god kollektivtrafik förbindelser

" Att det ska finnas ett mångfald av utbud gällande bostadsform i området vilket det tänkta konsortium har ett tydligt ansvar för där nu samhälssbyggnadsnämnden den 3 december bestämnde att de som i starten får vara med är : Ab Bostäder, HSB, Riksbyggen, Skeppsviken och Senäte . "

" Att Hamnstadens styrgrupp regelbundet framöver avrapporterar till en politisk grupp bestående av en person från varje parti invald i kommunfullmäktige"

" Att vi under processens gång kan komma med olika typer av förtydliganden samt att vi förbehåller oss rätten att ev komma med reservationer på detljnivå under beslutsproccen på nämnde, kommunstyrelse och kommunfullmäktige nivå"


Göran , Linda och Herman fick till uppgift att ha presskonferens med NLT kl 11 den 8,e dec.(detta har gjorts i dag kl 11)

Mötet beslutade om att vi ska ha medlemsmöte den 13 januari samt att vi ska ha årsmöte den 24 februari.
Vi vill gärna bjuda in kommunens energirådgivare...för att informera oss om hur arbetet ser ut---


Sjuhärads listor klara gällande toppnamnen

I dag var jag i Bollebygd.

Listorna i sjuhärad faststäldes..

På riksdagslistan ;  Johan Hellström, Eva Theen Johansson, Lise Nordin,
På regionlistan    ;  Birgitta Losman, Staffan Falk, Ingegerd Borg Savihauro, Göran Larsson, Hanna Werner , Tony Johansson

Hoppas det finns anledning att hurra den 12,e..


SCB,s stora valundersökning släppes samma dag jag fyller år och det är den 12 december !
Ingen behöver hurra för mig men vi kan kanske få göra det för MP..

Det ser ju bra ut och då kanske mest i de större städerna där vi har våra kärnväljare..yngre/akademiker/kvinnorg
- I Skaraborg som kan betecknas som industri och agralt fortfarande är vi ju inte än så länge lika populära men viljan att rösta på oss i eu valet den 7 juni kommer kanske att visa sig-.--vi har under denna mandatperiod i scb,s mätningr--maj och november..varit det klart sämsta partiet av oss 7 i riksdagen o legat på 2,5 till 2 & vilket kan vara enligt de som bedömmer ca 4,5 till 1 % och detta räcker förståss inte på ngt sätt för att komma in i riksdagen..

- Vi har ju 02 o 06 nått ett valresultat på lite under 4 %,,,ca 5800 röster..och jag hoppas nu att vi kan nå upp mpt 10 000 röster vilket inta ska vara möjligt om jag visar er följande ;

Lidköping   från 1050 röster tiill 2100 röster
Skövde     från 1150 röster till  2300 röster
Mariestad från  550 röster  till   1100 röster
Falköping från   700 röster till   1400 röster

Vara       från   200 röster till    400 röster
Hjo        från   400 röster till     800 röster
Tidaholm från 150 röster till     300 röster
Skara    från  500 röster till    1000 röster

Töreboda från 150 röster till    300 röster
Götene   från 400 röster  till    800 röster
Essunga från  130 röster till     260 röster
Gullspång från 110 röster till   230 röster

Karlsborg från 120 röster  till   240 röster
Tibro      från  100 röster  till   200 röster
Grästorp från  80 röster   till   160 röster

Vi har nu hård planering på att ha listor i varje kommun !
Årsmötet den 13 mars ska fastställa MP skaraborgs valmanifest..

Bra besök !

Jag , Tony och Lars har varit på ett intressant studiebesök på Kurhälsan i Falköping i lördags. Representanterna för denna non profit- verksamhet är störtnöjda med VG Primärvård, så som det är utformat. Det enda tillägget de önskade om, var att rehaben skall ingå i VG PV, i övrigt var de fantastiskt nöjda med den västsvenska primärvårdsreformen..

Jag som var med tillsammans med Tony och förhandlade fram systemet för VG Primärvård, så som det är utformat. Det är därför trevligt att höra hur det fungerar ute i verksamheterna med detta nya system som infördes den 1 oktober i år..


Vi kommer i vår på hälso och sjukvårdsutskottet diskutera hur rehabilitering ska ingå. Jag håller med representanten från Kurhälsan och hoppas att vi framgent kan landa i ett bre förslag som gör att läkare/sjukgymnast kan jobba sida vid sida på en vårdcentral..

Dec. 3, 2009 Historiskt beslut

Vi godkände I dag kl 09,00 enhälligt: (På extramöte efter dragning från tjänstemän gällande det struktur som styrgruppen för Hamnstaden kommit fram till : 15 sidigt dokument.)  Förslaget på Konsortium och det förslag på bostadsbolag som ska vara med i detta med solidarisk finansiering se #. Fördjupad detaljplan skall beslutas om i september 2010 av vår nämnd och det nuvalda kommunfullmäktige tar beslutet i 2011 om Översiktsplanen och denna fördjupade detaljplan om framnäsområdet gällande Hamnstaden. Förändring från tidigare tänk är att hela området 3 st skall finnas med i denna detalj plan mot tidigare inriktning som vara var områden närmast lidans mynning i Värnern.
Förslagsställare till mötet var :
Styrgruppen för Hamnstaden
Kjell Hedvall S kommunalråd
Karin Lexmon M oppositionsråd
Hasse Rasetorp M vice ordförande i Samhällsbyggnad
Jonas Sundström S ordförande i Samhälssbygnad
Tjänstemän
Kommunchef Kenth Lindström
samhälsbyggnadschef  Kristina Lundgren

Konsult Leif från Arkitektgruppen Lijevals (Göteborg)
#
1 AB Bostäderåd
2 Riksbyggen
3 HSB
4 Skeppsviken
5 Senäte
6 Kommunen
Beslutade : 
Jonas Sundström (s) ordförande Var ej med då han anmälde jäv pga hans engagemang i Riksbyggen.
Claes-Erik Knutsson (s)
Mari-Anne Lenhult (s)
Tommy Jansson (s)
Ingvar Karlsson (v) 1:e vice ordförande( Var ordförande på mötet)
Göran Larsson (mp)
Hasse Rasetorp (m) 2:e vice ordförande
Sture Eliasson (m)
Jan Hemberg (m) Var ej närvarande.
Kjell Hjalmarsson (c)
Sten-Eric Lager (kd)

Ersättare
Stefan Ernevik (s)
Gull-Inger Rebscher (s) Ersatte orförande Jonas Sundström i beslutet
Bengt Josefsson (s)
Kristin Persson (s) Var ej närvarande
Linda Jonsson (s) Var ej närvarande
Bertil Arvidsson (v)
Lars Härefors (m)     Var ej närvarndeMar
Jan Manitski (m) Ersatte Jan Hemberg på mötet
Enar Svensson (c)
Börje Rask (kd) Var ej närvarande
Steve Karlsson (fp)

Underlaget är nu utdelat till mig och representant för V... Vi ska informera våra partigrupper på måndag.
Fråga 1 är ju remissvaret till länsstyrelsen där styrgruppen har som förslag 46,5 som i Mariestad och länsstyrelsen har ju tidigare sagt 47,2 meter.. Vi ska ta detta på ordinarie nämnd den 8,e december..
-Jag kommer som sagt var gå på vad länsstyrelsen säger...förståss..

Det finns frågan om kostnad för VA, gällande reningsverk..kinnevikens strandkant och påfyllning av sand, Chell byggnaden och pipelinen kostnad ,,,mm--
Detta blir ju nu ärenden i kommunstyrelsen mms
Demokratirådet ska in nu då man nu tar hela området på en gång.
Medborgarna måste få se grundtankar samt kunna komma in med åsikter,,kanske på Rörstand..kan man få till ett så kallat show-rum...
Alla partier måste kunna deltaga aktivt i arbetet genom att den nuvarande styrgruppen måste kunna stämma av med denna grupp mm

kort o gott

I dag samtalade jag med en mycket duktig tjänsteman om detta men planarbete och kommande detaljplanering för det områden som Hamnstaden ska byggas på och det kändes mycket bra då den korta info på kommunfulmäktige om detta ställde mer ? än svar--

Vi ska ta beslut om en process som startade december 08--gällande hamnstaden i samhällsbyggnd--ll
Det är självklart att vi ska ha skyddsnivån 47,3 meter och frågan om höjden på husen mm är viktiga att fundera på vidare..16 våningar känns ej `lidköpingsstandard om man säger så`..

På torsdag kl 08 är det extra möte i samhällsbyggnad...
Viktig info kommer leveras på denna blogg så fort som möjligt... Det handlar om ett consortie ( samverkan mellan bostadsbolag )

Detta kommer vara vårt störste enskilda bostadsprojekt sedan ``drömstaden`byggdes på 50-60 talet...
MP och V har sagt att vi vill få utredningen klar innan byggstart process som har som syfte att vara 2012 med syfte att kanske på en 10 års period få till tillräckligt med lägenheter för ca 3000 människor !
Detta krävs att senast nu på vårterminen 2010 måste vi i samhällsbyggnad ha faststäld en detaljplan för området för samråd och utställning för att kommunfullmäktige ska kunna besluta om planen i kommunfullmäktige i dedecember 2010.. Detta skulle vara en pressad tidplan....

MP och V säger hitintills nej till att lägga exploateringspengar för 2011 på 10 millioner innan vi vet mera,,, MP vill se ett klimatsäkrat område samt att det ska vara ett helhetsperspektiv på det..allas tillgänglighet ,,,mm

I måndags kommunfullmäktige sa Alliansen nej till skattehöjning på 30 öre ..De vill spara ytterligare 40 millioner..
Ja det är nog många kommunmedborgare som är glada att de inte styrs av de borgerliga !

Vi i majoriteten sade i dag på ks nej till att i tillägget till översiktsplanen lägga in så kallade LIS områden= Landsbygdsutveckling inom strandnära områden..20 meter till strandkant ,,,
Vi vill i stället innan vi lägger in detta utreda var detta i så fall ska vara då vi inte är säkra att vi överhuvudtaget ska lägga in dessa LIS - områden..