GL på resa


Det var en härlig stämning på matchen i går då Brynäs tyvärr föll i förlängningen ! (1-1)  2-1 .
Skellefteå var det bättre laget men Brynäs hade ett mycket starkt försvar med målvakten som nummer ett !
Han släppte bara in ett på över 45 skott under ordinarie matchtid,
Nu bär det snart i väg med länsbuss till Luleå i Norrbotten. I morgon ska Brynäs försöka slå Luleå !


Politiskt så lämnar vi i majoriteten fram tre politiska direktiv på tisdag i kommunstyrelsen gällande :
1 Att se över dagens politiska struktur.
2 Att se till att vi kan fasställa ett nytt klimatpolitiskt program för 2010-2025 med målet att nå fossil-oberoende !
3 Att se till att vårt alkoholpolitiska program revideras !

Detta kan man läsa i dagens lokaltidning i Lidköping och jag ska göra lite fler kommentarer efter att kommunstyrelsen har varit men jag är självklart nöjd med nummer 2 av direktiven skulle jag vilja påpeka redan nu !
Jag gillar att vi i majoriteten nu börjar göra denna typ av initiativ politiskt genom att lägga politiska direktiv till ks !

Gl på vintertour med Kamrat Gunnar

Efter att ha jobbat förmiddagen i Vänersborg med kollega Tony (jobbade fram underlag till sjukvårdstexter för 2010 i kommande budget med prioriteringar på grön hälso och sjukvård-primär/närsjukvård-planerade vård och den förebyggande vården) , så  är jag nu i Västerbottens nordligaste stad Skellefteå !

Jag och kamrat Gunnar har åkt natt-tåget (Stockholm-Hjörn) och sedan buss till Skellefteå och är nu på hotellet och äter frukost ! Det är vår 4,e vintertour tillsammans. Vi kollar då hockey och det ska vi göra nu också !
Skellefteå AIK - Brynäs i kväll och på Lördag blir det Luleå-Brynäs ! Gunnar är en riktig fan till Brynäs och jag som på 70/80 talet var lite av en Leksand fan har nu glidit över till deras värste rival Brynäs och detta mycket tack vare Gunnar !

Det är annars skönt med några dagars semester och kul att uppleva riktig vinter !
Kolla in min kollegas hemsida

www.gunnarkarlqvist.se

Västragötalandsregionen permanentade !

VIKTIG NYHET !

VG-regionen blir kvar

Allianspartierna är eniga om att permanenta regionförsöken i Västra Götaland och Skåne.

Regeringen kommer också säga ja till att Halland och Gotland får bli regionkommuner. Före valet blir det däremot inget besked om en Norrlandsregion.


jag är mycket nöjd med detta besked och det känns som vi nu är mogna att utveckla vår region i Västragötaland.
Jag har varit invald i regionfullmäktige sedan 2002 och hoppas kunna vara där en period till.


Gl nytt...

Hej !

Har i går träffat `företagare`som pratade om en ide gällande klimatfrågan kan man säga !
De fick på 45 minuter rådgivning av mig utifrån den  riks/regionala och kommunalpolitiska horisonten !
återkommer om detta !

Annars så var de kommunfullmäktige i måndags och det tog 49 minuter !
Rustan Håkanssom är nu invald i kommunstyrelsen för oss i Mp ! (kul)
Vi hade ett möte med S och V efter detta korta Kf !
-diskuterade budget 09 utifrån det ekonomiskt dåliga läget
- diskuterade framtidsfrågor
Det känns mycket bra med sammarbetet just nu och det behövs nu när vi i majoriteten står inför den kraftigaste lågkonjukturen sedan 30 talet ! Vi kommer att klara detta men vår rödgröna politik och vi får inte räkna med stöd från Alliansregeringen utan snart är det ju val och då i nov 10 så kan det ske saker gällande stöd från riks till kommuner/landsting !

Mp har årsmöte den 25 februari och jag -Herman och Rustan träffades i dag och är nu klara med förslag till :
Verksamhetsplan/budget 2009.
Vi kommer att ta spännande beslut gällande valet !
återkommer om detta !

GL nytt

Tack Jane för dina råd och jag hoppas kunna ha fortsatt kontakt med dig i utvecklingen av denna blogg och om mycket annat förstås!
Hälsa Peter!
Vi är just nu inne i Mp,s medlemsomröstning om vilka som ska vara med på vår lista till Europarlamentet som jag enligt valberedningen ska stå på ! 20,e plats ! Jag tycker det är viktgt att Mp gör ett bra val och att vi får in fler än en person till parlamentet ! Jag är beredd att göra ett bra kampanjarbete för detta och kommer att föra ut vårt budskap med ett stort engagemang ! Jag hoppas många medlemmar tar chansen att påverka listan och röstar . Slutdatum för detta är 31 januari.

Det var trevligt att besöka sjukhusen i Borås och skene i går tillsammans med ; Birgitta, Tony, Ingegerd och Ellie !
Sparbetingen på SÄS (Södra Älfsborg sjukhus) är ca 80 millioner och det ska till beslut i ansvarig Hälso och sjukvårdsnämnd senare i vår ! Här sitter Ellie och Ingegerd för oss ! Vi träffade infochefen i Borås och fackliga,läkare och avdelningschefer i Skene ! Vi hade konstruktiva samtal med båda parter !


mer detaljinfo om Vårdval Västragötaland !

Beslut tas ju slutligen den 3 februari i regionfullmäktige i Vänersborg !
Läs gärna !


Frågor och svar om Vårdval Västra Götaland

~

Grundidén

Den 1 oktober införs Vårdval Västra Götaland. Alla invånare som vill ska

då kunna välja vårdcentral.

Grundtanken med vårdvalet är att ge patienterna och medborgarna större

inflytande i vården, att förbättra kvalitet och tillgänglighet och att ge

vårdgivarna större frihet och ansvar på lokal nivå där villkor är lika

oavsett driftsform.

Primärvården ska vara det naturliga valet för medborgarna när de blir

sjuka och behöver vård. Ambitionen är att allt fler av alla vårdkontakter

i de öppna vårdformerna ska ske i primärvårdens regi.

Konsekvenser för invånarna

Vad innebär vårdvalet för invånarna?

· Mer makt och inflytande genom att alla invånare ges möjlighet att välja

vilken vårdcentral man vill gå till.

· Patienten kan byta vårdcentral så ofta man vill - vårdcentralerna får

inte neka någon.

· Patientavgiften blir lägre för besök på den vårdcentral man har valt.

Ett läkarbesök kommer att kosta 100 kronor och ett besök hos

sjuksköterska, kurator eller psykolog kostar 50 kronor. Om patienten går

till en annan vårdcentral kostar det 200 respektive 100 kronor.

· En vårdpeng följer patientens val av vårdcentral, vilket innebär att

patienten blir "attraktiv" för vårdcentralen.

När får invånarna information om vårdvalet

Alla invånare kommer att få information om vårdvalet i början av och strax

efter sommaren.

Måste alla patienter lista om sig?

Alla invånare kommer att få ett brev hem där de får välja om de vill vara

kvar på sin nuvarande vårdcentral eller vill välja någon annan. Den som

inte vill välja kommer att "listas" på den vårdcentral som ligger närmast

bostaden. Särskilda tillämpningsanvisningar kommer att utarbetas.

Hur många gånger får en patient välja vårdcentral?

Det finns inga begränsningar i hur många gånger en patient kan välja om.

Vad händer om det blir "fullt" på en vårdcentral? Kan vårdcentralen neka

patienter?

Nej, det går inte att neka någon patient på annan grund än om den

medicinska säkerheten är hotad. I sådana fall finns det möjligheter för

vårdenheten att få dispens som ska godkännas av regionen. Alla vårdenheter

är skyldiga att ta emot akuta besök.

Konsekvenser för vårdgivarna

Vad innebär vårdvalet för vårdgivarna?

· Uppdraget och ersättningen blir lika för alla vårdgivare oavsett om de

drivs i offentlig eller privat regi

· Större frihet och ansvar på lokal nivå för vårdcentraler i offentlig

regi.

· Alla vårdcentraler som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och

villkor blir godkända och får etablera sig och bedriva vård i regionen.

· Ett nytt ersättningssystem införs, baserat på bland annat vårdtyngd, som

följer patientens val. Kvalitet belönas framför kvantitet.

Besöksersättningen tas bort.

· Vårdcentralerna får kostnadsansvar om en listad patient besöker annan

vårdenhet

· Vårdcentralerna får kostnadsansvar för läkemedel och medicinsk service

· Tydligare styrning på kvalitet

Uppdraget

Vad ingår i vårdcentralernas uppdrag?

• Hälsofrämjande och förebyggande insatser

• Allmänmedicinsk verksamhet inklusive

- Åtagande om psykisk ohälsa

- Medicinsk fotvård

- Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård

- Samverkan

- Närområdesansvar

- Jourverksamhet inkl läkare i beredskap

• Barnhälsovård

• Utbildningsplatser och handledning

• Delta i regionalt och lokalt utvecklingsarbeten och FoU

Vilka andra verksamheter som i dag finns inom primärvården ingår inte i

vårdvalet?

· Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

· Öppenvårdsgynekologi

· Mödrahälsovård

· Psykologer inom barnhälsovården

· Ungdomsmottagning

· Sjukgymnastik

· Arbetsterapi

· Ljusbehandlingsenheter

Dessa verksamheter finansieras genom avtal med hälso- och

sjukvårdsnämnderna

Vad menas med dygnet-runt-ansvar? Ska alla vårdcentraler ha kvällsöppet?

Vårdcentralerna har ansvar för sina patienter dygnet runt. Alla

vårdcentraler ska ha egen mottagning minst 45 timmar per vecka. De

samverkar med andra vårdcentraler om jourverksamheten fram till kl 22

vardagar och minst 6 timmar per dag under lördag, söndag och helgdag.

Västra Götalandsregionen/hälso- och sjukvårdsnämnderna tillhandahåller

utbudsstruktur för jourverksamheten mellan 22.00-08.00. Det innebär t ex

att jourmottagning på natten kan vara lokaliserad till ett sjukhus.

Vad händer med nuvarande "områdesansvar"?

Nuvarande områdesansvar ersätts av ett närområdesansvar där de vårdenheter

som ingår i närområdet kommer överens om hur man ska lösa gemensamma

frågor. Till exempel läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård,

dödsbevis och vårdintyg, medverkan i befolkningsinriktat hälsofrämjande

och förebyggande arbete, deltagande i POSOM-grupper, medverkan i

samverkansforum i närområdet, familjecentraler.

Bemanning

Vilken bemanning ska finnas på en vårdcentral som ingår i vårdvalet?

Vårdcentralen ska vara bemannad med specialist i allmänmedicin under hela

öppettiden. Minst hälften av läkartjänsterna ska bemannas av specialist i

allmänmedicin. Verksamheten kan kompletteras med andra specialister. Det

ska finnas distriktssköterska samt specialistutbildad sjuksköterska med

kompetens inom kroniska sjukdomar. Det ska också finnas tillgång till

beteendevetenskaplig kompetens. Vidare ska finnas BVC-sjuksköterska,

BVC-läkare samt godkänd fotterapeut.

Blir det fler allmänläkare med den nya modellen?

Det är ett långsiktigt arbete att rekrytera fler allmänläkare, men

förhoppningsvis upplevs den nya modellen som så attraktivt att den lockar

fler allmänläkare.

Krav och godkännande

Vilka krav ställs på de vårdgivare som vill ingå i vårdvalet?

Villkoren beskrivs i en krav- och kvalitetsbok. Den är samma för alla.

Vem beslutar om godkännande?

Regionstyrelsen beslutar om godkännande. Sedan är det hälso- och

sjukvårdsnämnderna som skriver avtal.

Vilka kvalitetskrav styr ersättningen?

Bland annat tillgänglighet, deltagande i folkhälsorådens arbete,

ackrediterade laboratorier, läkemedelsavstämningar för patienter över 75

års ålder, anslutning till nationella kvalitetsregister.

Kvalitetskraven ska utvecklas och kompletteras där ambitionen är att den

målrelaterade ersättningen för kvalitetsindikatorer ska öka. Resultaten

ska vara jämförbara mellan vårdcentralerna och ett urval kommer att

publiceras och göras tillgängliga för allmänheten.

Vad händer med den vårdcentral som inte lyckas med sina kvalitetsresultat?

De vårdenheter som visar resultat som ligger under lägsta accepterade nivå

måste få en chans att förbättra sig. Ett sätt kan vara att de får

presentera åtgärdsplaner för hur de ska förbättra sig som sedan följs upp.

När får vårdgivarna information om vilka villkor som gäller?

När beslutet är taget i regionfullmäktige den 3 februari kommer Västra

Götalandsregionen att gå ut med besked till vårdgivarna om vilka villkor

som gäller.

När ska vårdgivarna lämna in sin ansökan om att ingå i vårdvalet?

Senast den 30 april om de vill ingå i den information som går ut till

invånarna när de ska välja vårdcentral i samband med starten. Sedan går

bra att ansöka om att få starta när som helst.

Finns det risk för att vårdcentraler försvinner från icke attraktiva

områden, t ex glesbygd eller områden med höga ohälsotal?

Det ska finnas minst en vårdcentral i varje kommun. Om det blir "vita

fläckar" i vissa områden är det Västra Götalandsregionens ansvar att se

till att någon etablerar sig där. Det kommer också vara möjligt för

enheter att ha filialmottagning på mindre orter.

Ersättningsmodellen och nuvarande avtal

Vilka delar ingår i ersättningsmodellen?

· Vårdenhetens grundersättning (95 procent) som i sin tur består av

primärvårdspengen, täckningsgradersättning och målrelaterad ersättning

· Tolkersättning

· Geografisk ersättning

· Ersättning för socioekonomiska faktorer

· Ersättning för ev särskilda åtaganden.

Hur många "listade" patienter måste en vårdcentral ha för att nå

break-even?

Det finns ingen entydig break-even-punkt. Det beror bland annat på den

listade befolkningens ålder, kön och vårdtyngd samt geografisk placering

och socioekonomiska faktorer. Ersättningen till vårdenheten följer

individens val och ska täcka huvuddelen av kostnaderna.

Hur påverkas de läkare som ersätts enligt den nationella taxan?

Det är svårt att säga hur det påverkar dem. De anser förhoppningsvis att

modellen är så intressant att de vill arbeta enligt den.

Vad händer med nuvarande avtal med privata vårdgivare?

Avtalen är juridiskt bindande och upphör när avtalstiden är slut eller

tidigare om båda parter är överens om att övergå i det nya systemet.

Tidsplan

15/2 Annonsering i dagspress riktad till vårdgivare

30/4 Sista datum för vårdgivarna att lämna in ansökan för att ingå i

information om vårdvalet till invånarna.

Maj-juni Förberedande information till invånarna

30/6 Sista datum för godkännande och avtal med vårdgivare som vill ingå i

informationen till invånarna

15/8 Utskick till invånarna om att välja vårdenhet

15/9 Alla invånare listade på vårdenhet

1/10 Start Vårdval Västra Götaland


Resa med kollektivtrafiken i VG ! och GL nytt

Hej på er alla `bloggisar`! Mitt liv som kollektivtrafikresenär i vårt västragötaland är verkligen stimulerande på alla sätt !

I måndags åkte jag med tåget från Borås till Vänersborg (kl 08,35 till kl 09.57) för att efter detta ha måndagsmöte med måndagsgruppen (Stefan. Birgitta, Anna, Tony och Jag) och vi diskuterade detta med västrafiks kommande styrning efter 2011-01-01. Skall vi utveckla bilaga 13 med 50 ägare eller ska vi göra som i Skåne med 1 ägare (regionen) och kommunal skatteväxling. Vi har haft en bra dialog i partiet om detta sedan i början av 2008 och i maj ska väl ägarrådet fastställa en inriktning i detta ! Återkommer om detta !
Det var också regionstyrelse denna dag och här beslutade man om att säga ja till HSU.s beslut (7 partier förutom V) gällande att införa ett vårdvalssystem västragötalands primärvård den 1/10 i år !(VGPV) Väl godkänd primärvård !
Alla partier sade ja förutom V och nu kommer det upp till regionfullmäktige på tisdag den 3,e februari !
Efter denna em åkte jag med tåget(Vänersborg till Grästorp ) för att sedan ta bussen till Lidköping och här hade jag först en fika med vår representant i utbildningsnämnden Peter Skallström på tre B och efter detta gick jag och vår nya kommunstyrelserepresentan(ersättare) Rustan Håkansson . (Linda Neuvenheusen har avgått) till möte med S och V inför ksau (där vi inte är med).
Vi kom överens om att pga de dåliga ekonomiska tiderna 2009 att av nämnderna kräva ett överskott på 1% = 17 millioner ! samt att vi till 2010 får fortsätta med att kräva 1% var år = 10,11 och 12. = ca 50 millioner att spara under 3 år !
Självklart vill vi undvika avskedningar utan det gäller att hitta andra sätt !
Vi är också överrens att det ev. krävs en skattehöjning (10 öre = 5,6 millioner) 2010-11-12 med målet att när konjunkturen vänder 11-12 att återställa skatten till dagens läge om skatten justeras uppåt !
Rustan tykte det var trevligt att vara med i hetluften och det känns verkligen kul och inspirerande för mig !
På tisdag tog jag bussen till skövde och hade arbetsmöte med Ulf von Corswandt (kassör) i Mp skaraborg inför vårt årsmöte i Vara den 8,e mars ! Kl 10 till 16 för att sedan ta bussen till Götene för att där vara med på ett arbetsmöte mellan våra kommunfullmäktige i Lidköping och Götene. Vi var ca 90 personer i Götenes fullmäktige sal (mycket fin på 2,a våning i centrumhuset) Vi diskuterade detta med samverkan mellan kommunerna utifrån att man i maj skall anta detta med skaraborgsstad i maj i kommunalförbundet skaraborg ! Vi har ett delregionalt tillväxtprogram 08-13 för skaraborg och vi var indelade i 12 grupper (varvat med representanter från båda fullmäktigen ) jag fick äran att från oss plocka fram två viktiga perspektiv = Hållbar ujtveckling med exempel Biosfärsområdet Mariestad-Götene och Lidköping som ett viktigt arbete mellan kommunerna och utvecklingen av Kinnekullebanan ! Kommunikationer och energi var det många grupper som pratade om men också-utbildning-näringsliv-turism/besöksnäring,livskvalitet !
Kvällen avslutades vid 21 tiden med en debatt mellan ( Kommunalråden från kommunerna och kommuncheferna) och det kan sägas så att politikerna var tveksamma till att utvecklingen gick framåt utan man menade väl att när Lidköping och Götene för några år sedan tappade arbetet med Skara så har det snarare gått bakåt !
Den som hade med guist i detta var nog Lidköpings kommunchef som ser mycket positivt med projektet `skaraborgs stad`` Han vill t om ha en särskild chef för detta projekt som kan ta tillvara på skaraborgs behov på tjänstemanna sidan !
Inga politiker kommenterade detta !  Jag märkte att några Götene politiker pratade om en sammanslagning mellan våra två kommuner men detta sade ingen från Lidköping !
I går tog jag igen bussen till skövde för att diskutera kongressen med (Sture-Karin) Jag är ansvarig för funktionärerna och har nu fått ca 35 intresseanmälningar! Jag ska redovisa detaljerna i detta den 12 februari ! Jobb--puh--men kul !
Jag har väl tänkt att jobba med tre grupper med en ledare till varje ! Vi skall ha den leende kongressen och vi i skaraborg är mycket måna om att de ca 800 gäster ska ha det gott den 15 till 17 maj på Billingehus i år !
Sedan var det möte med distriktstyrelsen och det var trevligt ..Jag och Ulf,s förslag godkändes med vissa små ändringar !
Detta innebär att VI ska sätta region och riksdagslistan den 7 november i Skövde på kansliet och att vår trehövdade valberedning ska lägga fram ett förslag efter förberedande intrevjuer mm !
Vi skall här också bestämma ; Valbudget och valplan !
Vi skall ha arbetsmöte med vår styrelse och dess arbetsorgan (revision-valberedning ) den 7 mars i Vara.och diskutera valet 2010. Målsättning.-.- Mp skall gå från ett regionmandat till 2 .Mp skall ha ett riksdagsmandat ! Mp som nu har 16 kommunfullmäktige mandat skall nå 20 ! Vi ska gå till val i samtliga kommuner = 15:
8 mars (internationella kvinnodagen ) är det årsmöte i Vara för Skaraborg !
Jag tog sedan bussen kl 23,15 till Lidköping..24,05 !
I dag har jag tagit tåget t or Lidköping-Herrljunga-Borås för att slutföra avlämningen av den gröna faran till Zaks verkstad i Borås ! Lite sentimentalt men skönt egentligen att bli av med bilberoendet !
I kväll var det sedan möte med Mp Lidköping( Rustan-Herman-Anna - Moder-Alex-Kerstin Maria-Mirozlawa)
Vi bestämde vårt förslag till verksamhetsplan och budget till årsmötet !
Vi valde formelt in Rustan Håkansson till vår representant i Kommunstyrelsen som sedan godkännes nu på måndag i kommunfullmäktige !
Vi vill också utveckla sammarbetet med S och V som på riks. Vi vill att vi ska fasställa listan till kommunen den 24 oktober i år ! Målsättning = 20 personer !
Den 25 februari kl 18 börjar årsmötet hemma hos mig ! Välkommen gamla som nya medlemmar !

VI HAR SOM MÅL ATT NÅ 4 MANDAT TILL KF EFTER VALET 2010 !

I morgon blir det tåg igen till Borås för att tillsammans med lokala sjukvårdspolitiker och Tony, Birgitta i Mp möta sjukvårdsledningen på SÄS. Jag ska prata om de kommande förslagen till nedskärningar på skene lassarett !
Beslut i februari i hälso och sjukvårdsnämnden ! Jag ska både besöka sjukhuset i Borås och i Skene !

PÅ Söndag är det möte med Mp Vg styrelse tillsammans med valkretsarna i Göteborg. Vi ska prata val 10. Vad göra gällade tjänster i valet.och på måndag är det resa till Vänersborg för arbete där och måändagsmöte med (Stefan-Birgitta-Tony och Anna ) och på kvällen bilr det kf i Lidköping och detta innebär nya resor med Västrafik som jag verkligen tycker på många sätt fungerar väl !
Ha det !

GL-RIKS

Viktig info för er som följer politiken då dessa gruppers resultat kan vara basen till den politik som sedan kan komma att föras ! Detta om de rödgröna vinner valet 2010 !Rödgröna arbetsgrupper utsedda

De rödgröna samarbetspartierna har utsett sina representanter i de fem gemensamma arbetsgrupper som nu tillsätts.


- Vi vill återskapa hoppet och framtidstron i Sverige. Som vi tidigare berättat tillsätter vi därför fem arbetsgrupper för full sysselsättning, ökad rättvisa och bättre miljö, säger Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Peter Eriksson och Lars Ohly.
Arbetet med att utse representanter från respektive parti är nu färdigt.

1. Gruppen för jobb och ekonomi
I kampen för jobben finns också möjligheterna till framtida utvecklingskraft i hela landet såväl som för den enskilde individen.
S: Tomas Eneroth, vice ordförande i näringsutskottet och Berit Högman, vice ordförande arbetsmarknadsutskottet
Mp: Ulf Holm, ledamot i arbetsmarknadsutskottet och Per Bolund, ledamot i näringsutskottet
V: Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, Gävle och Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Stockholm

2. Gruppen för klimat och miljö
I kampen mot klimatkrisen ligger också möjligheterna till hållbar utveckling, djärva tekniksprång och många nya jobb.
S:Anders Ygeman, ordförande i miljö och jordbruksutskottet och Lars Johanson, vice ordförande skatteutskottet
Mp: Åsa Romson, doktorand i miljöjuridik ledamot i Stockholms kommunfullmäktige och Lennart Olsen, fd politiskt sakkunnig finansdepartementet, ekonom.
V : Wiwi-Anne Johansson, miljöpolitisk talesperson, Mölndal och Jens Holm, EU-parlamentariker, Stockholm

3. Gruppen för välfärd och rättvisa
I kampen mot orättvisorna finns också möjligheterna till ökad trygghet, förbättrad välfärd och ett Sverige i sammanhållning, i stad såväl som landsbygd.
S: Ylva Johansson, vice ordförande socialutskottet och Veronica Palm, vice ordförande socialförsäkringsutskottet
Mp: Gunvor G Ericson, ledamot i socialförsäkringsutskottet och Lage Rahm, suppleant i utbildningsutskottet
V: Ingrid Burman, fd riksdagsledamot, Uppsala och Emil Berg, gruppledare i Sveriges kommuner och landsting, Linköping

4. Gruppen för storstadens utmaningar
I strävan efter ett motverka segregationen och växande klyftor finns också möjligheterna att utveckla moderna och trygga städer där människor och kulturer kan mötas.
S: Mikael Damberg, distriktsordförande Stockholms läns partidistrikt och Anna Johansson, distriktsordförande Göteborgs partidistrikt
Mp: Yvonne Ruwaida, oppositionsborgarråd i Stockholm och Kia Andreasson, kommunalråd i Göteborg
V: Anneli Philipson, kommunalråd, Malmö och Kalle Larsson, antirasistisk talesperson, Stockholm

5. Gruppen för en rättvis och hållbar värld
I strävan efter ett gemensamt ansvarstagande i vår omvärld finns svaren på hur Sverige ska agera aktivt i EU, FN och gentemot omvärlden med en tydlig utrikes- och säkerhetspolitik.
S: Urban Ahlin, vice ordförande utrikesutskottet och Lena Hjelm-Wallén, bla fd utrikesminister
Mp: Annika N. Christensen, fd riksdagsledamot, ledamot i försvarsberedningen och Per Gahrton fd riksdagsledamot och EU-parlamentariker
V: Hans Linde, utrikespolitisk talesperson, Göteborg och Ulla Hoffmann, fd partiledare och riksdagsledamot, Tyresö

Den 9 februari samlas samtliga gruppers deltagare för ett gemensamt möte på Bommersvik. Grupperna arbetar fram till 2010 med att ta fram ett förslag till en gemensam regeringsplattform.

GL nytt

Hej på er alla `bloggisar`.  Har varit i vackra gesebol över helgen och i går var jag och tjejen på demostration på Borås torg mot kriget på Gaza.
Vår riksdagsman Max Andersson pratade mycket väl om varför Israel ska dra sig ur Gaza omedelbart och varför det nu krävs en krigsförbrytartribunal gällande en rad insidenter på Gaza de senaste veckorna som Israels militära styrkor har åstakommit. Max förklarade också tydligt att vi inte heller kan acceptera Hamas sätt att skjuta över scuddraketer men att våld måste vara propotionerligt ! Israel har på många sätt stärkt den våldspiral som finns på Gaza och de krävs att världssamfundet går in på något sätt för nu drabbas civila på Gaza (barn och kvinnor) !

Jag vill också uttrycka min glädje över kommunalrådet Kjell Hedvalls vilja att göra Lidköping obeoende av olja och det var mycket trevligt att läsa NLT i fredags om detta ! Jag hade ett personligt möte med Kjell i början av året om bl,a detta och det känns positivt på alla sätt att vara Mp,are i dessa tider i Lidköpingspolitiken !

VIKTIG VÄSTRAGÖTALANDSINFORMATION !

S-Fp-C-Kd-svg-mp-m sade i dag på HSU ja till att införa en för Västragötalands primärvård  utifrån vårdenhetsnivå specifik vårdvalsmodell enligt LOV.  Åtagande gäller allmän hälso och sjukvård (somatik och psykosocial vård) och BVC mm.
Gällande rehabiliteringen så ska detta utredas vidare och omfånget på detta åtagandet ska bestämmas senare !
Jag har som gruppledare för Mp tillsammans med Tony Johansson lett vårt arbete i Hälso och sjukvårdsutskottets arbetsutskott och i tisdags så sade vår regionfullmäktigegrupp med röstsiffrorna 11 ja och 1 avstod ja till reformen !

Vill ni veta mera så var god att läs denna länk !
www.vgregion.se/medborgarnasprimarvard

Den 3 februari så beslutas detta i regionfullmäktige - Införande av VG-primärvård enligt LOV skall vara den 1 oktober i år.
Jag svarar gärna på frågor mm gällande denna process framöver !
0730 204260
goran.larsson@mp.se

I arbetet med att rigga den struktur för den nya primärvården så jobbar ca 80 tjänstemän i 9 olika delgrupper och detta är enligt en av de ledande tjänstemännen den största reform-arbetet i regionen sedan Ädelreformen på 90 talet !

mvh
Göran Larsson


kort och gott

hej på er alla som läser denna blogg !

Jag är i vänersborg och jag och Tony skall strax till sista avstämningsmötet gällande VG primärvård inför beslutet i HSU.
I morgon tar gruppen beslut och i övermorgon ¨så tar HSU beslut som sedan går till regionfullmäktige den 3 februari.
Lyssna gärna på radio då = 93,8 mhz mellan kl 10 till 18...

Jag har en rolig sak att berätta och det är att jag ny är bilfri och kollektivtrafiksresenär på heltid. Har köpt månadskort !
kostnad 1450 kr /månad och då kan jag åka över hela västragötaland !
(Den gröna faran är skrotad !)

En annan sak är att vi gör om expiditionen som jag och Tony har, så att vi får en bättre arbetsplats ! Alla som vill är välkomna att besöka oss på residentet !


GL nytt

Hej på er alla `bloggisar`som läser den lilla nyhetssida från mig !

Nu börjar det stora planeringsarbetet som skall innebära att Miljöpartiet i Lidköping i oktober/november skall besluta om en lista på ca 20 personer som vi går till val med 2010-09-17.
Jag samtalade med vår valberedare och vi skall ju i och med årets årsmöte  den 25 februari , ta upp intresseanmälan till att vara med på listan !
Jag kan väl härmed meddela mitt intresse att kandidera för miljöpartiet för perioden 2010-2014.
Jag känner att intresset att engera sig för min del har stärkts i och med att vi fått flera engagerade samt att sammarbetet med S och V fungerar bra !

Jag håller också på med planeringen på den regionala nivån. Vi skall ha årsmöte i Vara den 8 mars och där kommer vi att ta inriktningsbeslut inför valet 2010.. Det är meningen att vi skall ha ett extra årsmöte i november 2009 och ta listorna för riksdag/region för skaraborg !
Jag har nu  varit i regionen sedan 2002 och innehaft regionmandatet för skaraborgs räkning och jag själv ämnar att kandidera ytterligare för en mandatperion 2010-2014 till Västragötalndsregionen !
Jag tycker att det fungerar bra att kombinera kommunal/regional politik för min del och ämnar att om jag får det fortsätta med detta den kommande mandatperioden !

I dag har jag också haft ett planeringsmöte med kommunalrådet Kjell hedvall , vilket ockås ingår i mitt uppdrag som kommunalpolitiker för Mp ingående i Majoriteten !

Nästa vecka börjar arbetet ordentligt med
: 12/1 möte med Hälso och sjukvårdsutskottet, 13/1 möte med regionfullmäktigegruppen, 14/1 kl 17  möte i Skövde om kongressen den 15 maj till den 17,e, 15/1 möte i Göteborg om Västrafik .. det är pågång en fråga om vi ska ändra på dagens ägande = 49 kommuner och 1 regionkommun till att bara vara 1 regionkommun !
16/1 stor folkhälsokonferens i Göteborg !

Som sagt nu rivstartar de politiska arbetet för Vt 2009..-.

Göran

Östra Sannorna

Miljöpartiet har tillsammans med samtliga andra partier i dagens kommunfullmäktige under 2005 sagt ja till inriktningen att införa ett kommunalt naturreservat inkluderat två siktgator på Östra -sannorna och vi anser att det är mycket viktigt att detta beslut nu fullföljs när vi nu ska ta detaljbeslutet senare i år gällande införandet av detta reservat under senare delen av 2010 !

Debatten som är i gång handlar om detaljer gällande utformingen av dessa siktgator och om man skall ha en siktgata på sandbäcken eller vid dessa borttagna jordhögar.

Jag anser att detta skall vi kunna sköta på ett bra sätt politiskt såsom vi gjorde med det tidigare hallbeslutet och det vore en styrka för vår kommun om vi nu i konsensus senare i år kunde besluta om ett nytt naturreservat i Lidköping !

Jag är säker på att detta kommande kommunala naturreservat kommer att vara ett lyft för kommunen och vara ett intressant besöksmål framöver såväl för oss som bor här och besökare !


Göran Larsson


Nu kör vi igång........................09 here we come !

Hej !

2009 års politiska arbete startar i morgon och jag kommer naturligtvis att göra en del nedslag från detta !

Nu är det ju snart dags för att ta beslut om ett igångsättande av den nya Vg primärvård utifrån den nya lagstiftningen LOV !

I Partiet tar vi ställning den 13/1 för att redovisa detta den 14/1 på HSU !
(Har just fått den slutliga versionen som mbl förhandlas-.- ) vi har ett styrmöte kvar i gruppen = den 12/1..
Alla vet att vi i partiet har tagit en ställningstagande preliminärt om att vi säger ja till detta men nu ska vi ta ställning till detaljerna och följduppdragen av detta om Rf säger ja den 3 februari !
Min bedömning är väl att vi ligger i bra fas utefter positionpappret och det ska ju ligga i vår bedömning förståss !
Återkommer om detta !

I kommunen så kommer det snart i gång !
Det kommer att bli ett intensivt arbete gällande budgeten för 2010-11-12..
Inriktningsbeslut skall ju tas redan i början  av mars.. !
Vi majoriteten har ju varnat om en ev 50 öres skattehöjning,, om den finansiella nedgången blir så djup som befarat..
S-V-Mp kräver på nationell nivå att Alliansen går in med 10 miljarder nu i stöd till landsting/kommuner .. !

Ha nu en riktig god fortsättning på 2009
Göran