GL sommar

Sommaren är här i dess fulla blomster och jag och Madde och Jane ska snart på flottfärd på Lidan. Denna färd är arrangerad av min vän Gunnar och i morgon kan ni kolla på bilder från hans hemsida. www.gunnarkarlqvist,se I går var jag och Madde på Harrys med Hedvall och åt en sommrig kvällsbuffe . Det är trevligt att träffas av och till på detta sättet och tala om livet utanför det politiska och jag kan väl säga att samarbetet inför kommande mandatperiod har stärkts. Det känns bra att vara ledig från det politisk om än att jag kollar lite vad som händer på politikerveckan i Almadalen och det är kul att de rödgröna samarbetet fungerar så bra som det gör.

Vårterminen slut... sommaren är här !

I dag så avslutar jag min vårtermin i Vänersborg. (nästan!) och det får symboliseras med bilden på mig och Peter Eriksson. Jag kan väl inte säga något annat än att jag alltid har stött hans strategi och jag tycker att det nu är extra kul att vi redan har en sådant rödgrönt samverkan i Lidköping som han vill åstakomma på riksplanet . Jag kommer att på min lokal politiska nivå på alla sätt verka för detta och det är ju så att ska vi verkligen kunna föra en hållbar politik i ordets bästa bemärkelse så krävs detta en rödgrön regering. I dag är jag i Vänersborg och har varit på HSU. (Hälso och sjukvårdsutskottet) det var trevligt som vanligt och vi fick information om detta med att kvalitetsbättra vården och då i synnerhet hjärtsjukvården. Det ska bli en särskild konferens om detta i höst på regional nivå mellan proffesionen. Vi har inte en dålig hjärtsjukvård men den kan ju förståss utvecklas och vi har ju som mål att ligga över rikssnittet vilket 2008 års siffror inte visar. Vi fick information om att Vårdvalet till vårdcentralerna som startar i augusti (15/8 till 3/9) Det är ju så att det förekommer försök från både de privata och våra egna att lista innan och detta har man nu hindrat ! Det kommer väl att bli mellan 200 till 210 vårdenheter mot dagens 141,,, ¨' Vi får väl se i oktober,, när allt startar ! ha en riktig fin sommar.. alla vänner, kollegor, mfl

GL nytt.. skattehöjning i Lidköping

demostration mot uranbrytning Denna bild från kongressen får symbolisera vårterminens sista möte i Lidköping då vi i den röd gröna majoriteten antog budgeten på 60 öre i skattehöjning och 2% i besparing. Detta utifrån att jag känner allt mer att vi i S-V och MP bildar ett starkt lag som tillsammans vill motverka Alliansen i Lidköping att få makten i denna kommun som sedan 94 inte styrs av någon borgerlig majoritet. Linda som ska föda barn inom snar framtid gjorde mycket bra i från sig och hade ett tänkeväckande inlägg om visioner ! Här kommer nu mitt tal för er som har extra intresse: Budgetförslag för 2010 och plan 11-12     Jag vill börja med att yrka bifall till S-V och Mp ,s förslag till budgetramar för 2010 -11 och 12. Detta innebär en skattehöjning på 60 öre och en besparing på 2 % = 40 millioner på verksamheterna 2010,samt att vi i rödgröna har ett finansnetto på 5% vilket är 61 millioner som vi lägger in i budgeten.   Vi har en tuff ekonomisk situation i landet och detta påverkar förståss kommunekonomierna och vi i Lidköping är inget undantag. Det är viktigt med att vi gemensamt försöker klara denna utmaning att klara en hög och jämlik välfärdsnivå samt ett fortsatt progressivt miljö och klimatarbete där vi ska fortsätta och ligga i framkant bland landets kommuner.   Lidköping är som sagt var en kommun i framkant inom många områden och då inte minst när det gäller en utvecklad offentlig sektor ( skola, vård och omsorg) Det finns ingen anledning att byta en vinnande strategi gällande att vi i huvudsak vill driva vår offentliga sektor i egen regi.    Vi i majoriteten för en hållbar politik när det gäller de tre perspektiven , sociala, ekonomiska och ekologiska !    Vi har nu en förskola med i snitt18 per grupp och på detta sättet förebygger vi att enskilda barn faller mellan stolarna och hamnar fel i ett samhälle som sätter allt hårdare individuellt tryck på våra barn !   Vi sätter kvalitet i fokus i vår grundskola där eleven ska vara i centrum samt att vi har en prioritet på att vi ska ha landsbygdsskolor vilket är mycket viktigt för en levande landsbygd.     Vi har en rätt strategi när det gäller , hemvård/korttid /LSS och särskilda boendeplatser och att detta främst sköts inom kommunens egna regi och det gäller att stärka alla dessa områden framöver då vi vet att andelen äldre kommer att öka under den kommande perioden och då gäller det att vi står oss starka !   Vi behöver på sikt fler äldreboendeplatser och vi ska nu bygga ett äldreboende (skogsgläntan) på ågården som ska vara klart till slutet av 2010. Det är bra att vi då får särskilda platser för de som behöver detta, som tillhör omsorgen.(LSS) !   Vi har en bra samverkan mellan regionen och kommunen inom närsjukvården och detta skall vi fortsätta att satsa på. Vårdkedjan måste klaffa och ingen enskild skall hamna mellan stolarna !  .      När det gäller planeringen av Lidköping framtida bebyggelse så är det av absoluta vikt att våra naturområden som : Östra Sannorna som from nästa år blir ett kommunalt naturreservat, Råda ås, Framnäsområden mellan båtgården och campingen och ågårdsområdet( efter att nu skogsgläntan byggs så skall inget mer bebyggelse göras där)   bevaras som rekreations områden för framtiden för den så viktiga ekologiska balansen mellan oss människor djur och växter samt att vi även utvecklar och bevarar våra grönområden centralt i staden som Stadsträdgården(Växthusen är oerhört viktigt att vi har kvar i egen regi), örthagsparken och inte minst de grönytor vi har på Nya stadens torg och längs med lidan mm.. !   Detta är fantastiska områden som skapar en härlig karaktär för vårt så vackra Lidköping och detta måste vi också låta framtida generationer få uppleva !   Vi har ju sedan inom kommunen fantastiska områden som hindensrev, kållandsö med hela den fantastiska skärgården !Vi får inte glömma vårt vatten och det finns utrednings resultat nu gällande vad vi på sikt skall göra för att kunna göra lidans och kinnevikens vatten rent  !   Glöm inte att vårt läge med vänern ger oss fantastiska möjligheter men med en fortsatt försämring av vattenkvaliteten i kinneviken och Lidan så riskerar de Lidköpings framtida utveckling inom alla de tre perspektiven sociala, ekonomiska och ekologiska 2008 har  Naturskyddsföreningen på nationell nivå utsett Lidköping som 2,a bästa klimatkommun efter Trollhättan och för mig är detta ett klart tecken på att vi är på rätt väg här i Lidköping ! Vår målsättning är att ligga i framkant även i framtiden och vara ett gott exempel för andra inte bara nationellt utan även på den europeiska nivån.   Vi i den grönröda majoriteten driver en politik för att göra Lidköping fritt från beroendet av fossila bränslen.   Vi kommer att i december i år fastställa en klimatplan med inriktning mot just detta och hur det ska gå till.   Det görs ett aktivt arbete inom ramen för vårt Miljöledningssystem och detta gäller inte minst detta med att vi upphandlar bilar som går på etanol , biogas och miljödisel,.   Jag vill uppmana alla i kommunen att jobba hårt för att inga bilar inom kort tankas med bensin !   Vi har en bra utveckling av fjärrvärmen som är ett bar exempel på återvinning som gjort oss oberoende av oljan utan vi nyttjar vårt egna skräp i stället ! Arbetet när det gäller att utveckla egen biogas genom att vi under 2010 färdigställer en egen anläggning är på gång och planen är faststäld och det är självklart mycket positivt !          Ett annat viktigt område här är vindkraftverksutvecklingen vi ska utvärdera nuvarande policy under hösten och den ska därefter vara en del av översiktplanen för kommunen.  Det är positivt att etableringen på Hasslösafältet är under utredning och för oss i Mp är det själklart att vi ska göra allt vi kan för att vi ska kunna få till en vindkraftverkspark där trots de problem som finns ! Vi i Mp vill gärna diskutera frågan kring etablering i vänern samt möjliggörande av verk på Norra kålland !     Ca 2 % av vår samlade elproduktion kommer från vindbruket i dag och som jag sagt tidigare så hoppades vi i Mp att vi skulle nå 5 % strecket inom mandatperioden men det ser väl inte så ut men så vår reviderade ambition är detta inom kommande planperiod 10-11-12..Vi återkommer med denna fråga framöver !    Vi vill att Sverige och då även Lidköping skall gå i framkant när det gäller att ställa om vårt energiberoende från det ändlösa till det förnyelsebara . Lidköping är på rätt väg gällande vinkraft och biogas utveckling  !   När det gäller kollektivtrafiken så är det mycket positivt med ökningen på kinnekullebanan och trafiken mellan Lidköping och andra kommuner i främst skaraborg. För att skapa möjligheter och särskilt stimulera för människor att byta ut bilresandet mot kollektivtrafikresandet så krävs det satsning även på en ökat statstrafik och därför så har vi nu haft en utredning tillsammans med västtrafik där vi låtit   ett bolag vid namn trevector utrett hur vi ska kunna öka vårt resande ! Här handlar det om att vi långsiktigt ska få mer turer samt linjer som är anpassade till resenärerna. Vi har nu ett resande som är dubbelt så lågt som det var 1990 då vi hade 30 minuters trafik . Vi har nu ca 220 000 resande per år = 7 per person och detta kan vi naturligtvis öka och vi ska nu till hösten komma fram till hur denna plan ska se ut för att nå målet med ökat resande .   Vårt resecentrum som invigdes i oktober 2008 har blivit fantastiskt bra och vi har nu en stark grund för att nå en utvecklad kollektivtrafik .   När det gäller vår arbete med att stärka  kuturen  !  Vill mp framhålla vikten av fortsatta satsningar på kulturen och det innebär att vill framhålla ; Vänermuseet och inte minst biblioteket samt sockerbruket,  !Det behövs fortsatta satsningar här inom dessa områden som jag nämnt !Vi i Mp anser att sockerbruket är en mycket bra plats för biblioteket och stödjer flytten dit som nu ser ut att bli till 2012.   Inom kulturen så skapar man möten mellan människor som skapar ett fantastiskt mervärde och det är ju så att varje satsad krona på kultur ger mångfalt tillbaka ! Mp har fört upp diskussionen att ytterligare öka öppetiderna på Biblioteket..Många kommuner har söndagsöppet ! Mp har fört upp diskussionerna att stärka framnäs området som en kulturplats med vänermusseet som bas !Mp har fört upp diskussionerna att utveckla sockebruket för ungdomar/vuxna och inte minst våra äldre till en framtida viktig mötesplats mellan generationer!   Från majoritetens sida vill vi satsa på de ungdomar samt unga vuxna i åldern 16-24 som har det svårt genom att stärka samverkan mellan våra förvaltningar inom detta område.     Vi har en tuff ekonomisk tid framöver men genom att vi nyttjar vårt kapital på rätt sätt samt att vi höjer skatten med 60 öre vilket ger ca 35 millioner i ökade intäkter så ska vi klara våra utmaningar som vi fastställer i visionen om en välkomnande och hållbar kommun !             

Fin midsommar önskas

Midsommar är en fantastisk tid och jag hoppas alla njuter av denna vår egentliga nationaldag. Vi ska vara stålta medborgare i ett land som är mångkulturelt med öppenhet och humanitet som signum. Jag har nu jobbat två nätter i mitt arbete som sjuksköterska i kommunen som jag trivs utmärkt med och jag är tacksam för vad mycket fint som detts yrke ger mig som människa. Jag vill med dessa rader önska er `bloggisar`härliga midsommar dagar med fina mänskliga möten !

GL nytt

Miljöpartiet ges 6 % i SCB,c stora majmätning och MP i skaraborg ges 3,1% med en felmarginal på 2,7% och det är också en höjning mot novembermätningens 2.5 och vi är större än Fp samt nästan lika stora som V och KD. Jag ser detta som en positivt tecken för oss gröna i skaraborg och bilden kan väl symbolisera att vi inte rusar fram i väljar opinionen men att vi ändå i en långsam mak går framåt och allt fler vill haka på vagnen ! Måndag och tisdags var jag i Vänersborg och debatterade för MP,s budget med en 50 öre skattehöjning utan sparbeting på 1% och jag tykte att vi i Mp fick fram vårt budskap om en bättre kollektivtrafik, bättre klimatpolitik samt att vi i vården måste satsa på den förebyggande, nära och planerande och inte på bara på kortsiktiga kö satsningar ! Det kom fram en trevlig kvinna från Moderaterna efter debatten och tykte att vi engagerade oss bra och att hon tykte det är synd att man inte säger ja till bra ideer bara för att majoriteten inte kommer fram med dem. Vi ville ha ett ökat KOL test för personalen som rökar och det ville personalutskottet och det fanns också bra möjlighet utan större kostnad men det sade man nej till då vi inte har pengar och vi menar ju att varje satsad peng på folkhälsa ger mångdubbelt tillbaka i form av bättre hälsa hos personalen och mindre sjukvårdskostnader i vården ! Jag kommer återkomma i detta ärende ! Jag tycker det är extra kul att det kommer fram representanter från andra partier och säger på detta sättet.. Jag tror att trägen har framgång ,, och det kan väl denna bild också få stå för !

Inför budget debatten i Regionen (Mån-Tisd)

Jag är i Gesebol över helgen och vilar upp mig inför regionbudgetdebatten nu på måndag/tisdag. Jag ser fram mot denna då vi i MP har en bra helhetspolitik för vår region och dess över 1,7 millioner invånare. Vi vill ha en grön hälso och sjukvårdspolitik som bygger på hälsa och där individen ses och alla skall kunna ges vård efter behov utan att plånboken styr. Vi vill för att klara finanskrisen och ej spara i nödvändiga vård och klimatsatsningar höja skatten från 10,45 till 10.95. Debatten kommer att vara i Vänersborg måndag/tisdag och går att följa på nätet eller närradion ! Jag kommer att tala i folkhälso och sjukvårdsdebatten och jag kommer att inrikta mig framåt och försöka förtydliga den viktiga politik vi vill ha för framtiden och som också är nödvändig ! Ha en fin hel mina blogg vänner och tack alla ni än en gång för stödet i valrörelsen och jag hade de sista två veckorna inför valet den 7/6 över 800 unika besökare vilket visar på att jag når ut och att det finns ett politisk engagemang !

Summering Europaval 2009

MP Miljöpartiet de gröna 348552 röster = 11,02% +198949 från tidigare val 99 +5,06 % Vi fick 2 mandat . MP Personröster Miljöpartiet de gröna 204383 röster = 58,64% av totalandelen. MP Carl Schlyter 89216 25,60% Kom in (grattis) MP Isabella Lövin 47964 13,76% Kom in (grattis) Övriga som ej kom in men fanns på listan ! MP Zaida Catalán 16296 4,68%, MP Bodil Ceballos 9985 2,86%, MP Per Gahrton 5810 1,67%, MP Kristin Lilieqvist 4842 1,39%, MP Rebwar Hassan 3602 1,03% ,MP Max Andersson 2799 0,80% ,MP Eva Hallström 2493 0,72%, MP Ulf Holm 1952 0,56%, MP Roy Resare 1729 0,50%, MP Emmali Jansson 1683 0,48% ,MP Björn Lindgren 1524 0,44% ,MP Fredrik Frangeur 1508 0,43%, MP Lena Klevenås 1416 0,41% , MP Göran Larsson 1351 0,39% ,MP Jabar Amin 1246 0,36% ,MP Lotta Hedström 1103 0,32% ,MP Sofia Bothorp 1091 0,31%, MP Jan Lindholm 1068 0,31%, MP Birgitta Losman 1055 0,30%, MP Christian Valtersson848 0,24%, MP Ewa Larsson 747 0,21%, MP Ingegerd Saarinen 637 0,18% ,MP Per Olsson 581 0,17% MP Merete Kapstad 497 0,14%, MP Akko Karlsson 438 0,13%, MP Agneta Granström 424 0,12%, MP Valter Mutt 346 0,10% ,MP Erik Frostegren 132 0,04% Mp i Västragötaland Miljöpartiet de gröna 65093 röster 11,89% av rösterna +37224 fler än 99 +5,46 % MP Miljöpartiet de gröna i Lidköping 1361 röster 9,80% av rösterna +848 fler än 99 +4,91 % Mp Lidköping hade möte i dag och vill tacka samtliga gröna röstare i detta valet och vi ska nu börja vårt arbete mot valet 2010. Vi ska ta vara på ert goda förtroende till oss gröna i Lidköpings politiken. Vi gröna är mycket taggade till att göra ett fantastiskt arbete framöver ! Jag själv känner att det var kul att jag även fick ett visst stöd som person i personvalet. Jag vet att innan Lidköping och Skara var räknat så hade jag 965 röster så jag förstår att jag fått ett bra stöd i dessa kommuner ! Tack.. Vi hade nomineringsmöte i dag och jag kandiderar till kommunen som fortsatt gruppledare för MP. Beslut fattas den 24 oktober . Jag känner att jag fått en ökad inspiration att verka i politiken till 2014 ! Då kanske tiden är inne för andra saker men nu ger jag allt för att verka i lokal och regional politiken ytterligare 5 år ! Jag hoppas att många gillar detta förståss ! Det är tack vara att jag känner ett allt mer ökat stöd från er gröna väljare som jag fortsätter, för det ger mig en känsla att jag fortfarande jobbar rätt och att jag får er väljares godkännande i mitt politiska värv !

Härligt för den gröna rörelsen

Ett strålande valresultat för den gröna rörelsen med ca 10,9% av rösterna . I Lidköping så blev vi 4,e största parti och det känns mycket bra att med detta stöd från över 1300 röster av de ca 13 500 som röstade jobba för de gröna frågorna ! Jag jobbade hårt i valrörelsespurten och var på lördagen i Falköping på deras nationaldagsfirande och där alla partier var samlade ! Jag var sedan i Lidköping och i samband med att vi gjorde vårt nationaldagsfirande i statsparken så kunde jag där efter när detta fantastiska firande var slut dela ut ett hundratal valmanifest broschyrer . På valdagen så röstade jag i min vallokal i statsparken . (Hade förröstat för jag hade inte planerat att vara i stan på valdagen) Jag åkte sedan till Bollebygd och hjälpe till med att stå utanför vallokalen i Olsfors mellan kl 17 till 20 . Det var kul och trevligt att göra detta för första gången. Bra träning inför nästa år val då vi ska göra detta i Lidköping. Jag och Madde och Bäcklund hade sedan en fantastisk trevlig valvaka i Gesebol (Flahult) och vi jublade stort när den stora valvake undersökningen gav oss 11,5 % av rösterna ! (Blev sedan 10,9%) Detta var min roligaste valrörelse och jag brinner av energi till nästa års kommun,region och riksdagsval.

Valdag


Klimatpolitik är inte att utveckla kärnkraften herr statsminister och Hökmark !

Bild Jasmin Wizlin
            Carl Schlyter   Göran                               Per Bolund  Max Andersson
                                                                                             Rustan
Vi stog här i samband med kongressen för att manifestera mot Världens uranbrytning och dess kärnkraftsberoende !
Alliansen kommer efter Ep-valet genom ett förslag till riksdagen se till att möjliggöra för 10 nya kärnkraft-reaktorer, vilket S-V och Mp säger nej till !  Detta kommer att sätta sverige i ett 100 årigt beroende av det fossila energislaget uran,vilket i sig innebär att Sverige precis som man nu gör i ; Australien, Canada, Ryssland och Sydafrika rimligtvis måste starta egen uranbrytning !

Här vet vi att skaraborg och Billingen är intressant och just nu har ett Canadensiskt bolag fått rätt att projektera uran, vilket har överklagats av flera landägare !
Mp ville ge kommunerna vetorätt mot projekteringen som avslogs av riksdagens alla partier förutom vi och V !

 I går var statsminister Reinfeldt i Ringhals där han pratade om en ny reaktor där till stor glädje för ansvariga på Ringhals !
 Reinfeldt anser att detta är rätt sätt av klimatpolitik inom EU ! Han vill exportera kärnkraftsel till bl,a Polen så att de ska ta sig ur sitt beroende av fossil energi!

Detta är helt fel politik och vi i Mp anser att EU ska jobba för en avveckling av Europas kärnkraft för att lägga pengar på grön energi vilket leder till millions tal nya jobb i EU,s 27 länder och ca 500 millioner invånare ! En röst på M och M,s första namn Hökmark är en röst för att bevara EU,s och Sveriges beroende av fossil energi (Olja, Kol, gas och uran) vilket innebär att Eu inte kommer att kunna ta sitt ansvar gällande omställningen till förnyelsebara energislag !

Val nytt 2009


Satsa på snabbtåg till Bryssel


var addthis_pub="miljopartiet";

Peter Eriksson inviger centralen, fotograf: Johan Schiff

- Med transeuropeiska höghastighetståg skulle en resa mellan Stockholm och Bryssel ta 7 timmar istället för dagens 22. Vi måste satsa på att bygga ut spåren så att detta kan bli möjligt, säger Peter Eriksson.

Under den sista veckan före valet kampanjspurtar Miljöpartiet på Stockholms Central. En spektakulär installation i form av en bassäng med 10 000 liter vatten illustrerar klimatförändringarna och den framtida höjningen av vattennivån.

För att fira mammorna på Mors dag bjöd Miljöpartiet alla förbipasserande mammor på energimassage, och påpekade vikten av att rösta.


EU val den 7/6 2009


Jag står på plats 22 på MP,s lista i valet till Europaparlamentet !
Jag vill att vi ska vara det partiet som ser till att Europa för klimatpolitik som är ledande och att Europa inte ska jaga fildelare!  Kolla vår hemsida www.mp.se !

Jag ska vara i Lidköping på torget i dag till kl 12 och sedan i Skövde kl 13 till kl 16och därefter i Skara kl 17 tlll kl 19.
Kom gärna och prata med mig om Mp,s politik !
Gå och rösta och nyttja din demokratiska rättighet ! Rösta klimatsmart = MP

MP har över 10 % i de sista opionsmätningar !

Så här fördelar sig väljarsympatierna i Sifos mätning, med förändringen från föregående mätning inom parentes: Vänsterpartiet 6,0 (-0,5), Socialdemokraterna 27,9 (-3,8), Miljöpartiet 10,9 ( +0,7), Centern 5,1 (-0,1), Folkpartiet 11,4 (+1,3), Moderaterna 21,3 (-1,3), Kristdemokraterna 4,4 (+1,3), Junilistan 1,7 (-0,2) Piratpartiet 8,2 (+2,2).

Mätningen genomfördes mellan 25 maj och 3 juni, och bygger på intervjuer med 1 897 personer.

Mp når 11 procent

 

Så här fördelar sig väljarsympatierna i Synovates mätning, med förändringen från majmätningen inom parentes: Vänsterpartiet 5,0 (-1,0), Socialdemokraterna 26,2 (-4,1), Miljöpartiet 11,0 (+1,9), Centern 6,2 (+0,5), Folkpartiet 10,9 (+1,9), Moderaterna 22,0 (-4,3), Kristdemokraterna 6,2 (+1,5), Junilistan 2,9 (+1,4), Piratpartiet 6,1 (+0,7).

Val nytt

I dag har jag kampanjat i bollebygd kl 11 till 12. 15 och röstat där i kommun huset. Madde hade möte med s och v. Jag känner att vi ska klara 2 mandat i valet. Jag kampanjade på centralen . jag är nu på väg till skövde och möte om val finalen. Vi ska in i kaklet.

GL,s val nytt ! Kungabesök på Läckö !

Jag och Madde !

En fin dag på läckö tillsammans där vi var med på den högtidliga invigningen av Läckö för denna sommarsäsong !
Jag är med i läckös vänner och var väl alla medlemmar där och respektive 8ca 500) då vår Kung Karl Gustav var där och invigde på en solig borggård hans egna utställning `kunga gåvor `!
Det var en fin utställning väl värd att kolla på ! 

Gårdagen började jag kl 06 på resecentrum och delade ut Mp,s valmanifest ! Jag var där till kl 08,15 för att sedan vara på torget till kl 09,45. Jag upplevde det mycket positivt att åter stå på resecentrum och flera var mycket positiva till MP.
Några hundra flygblad gick det åt !

Nu är jag i Bollebygd och vilar upp mig inför slutspurten !
I dag hjälper jag till lite på station i Göteborg ( ändrat mot Gullspångsplanerna) Vi som sitter i VG styrelse har ett sådant ansvar att om man kan även vara där ! Jag åker till Skövde för möte kl 18 med distriktstyrelsen ! Vi drar upp de sista planerna inför valspurtens slutskede !
Jag tackar dig Gunnar för de trevliga orden !


GL,s valnytt mm

 Bild Göran/Madde/ Rebecka
Fotograf :Teres

En fantastisk gårdag slutar nu med bloggande ! Jag vill tacka alla ca 70 som kom till bion och upplevde den med mig !
tack Gunnar för ditt inlägg och filmen Erin Bronkowich är tankeväckande och värd att ses mer än en gång ! Det var första gången denna film visades på folkan och det var extra kul ! Bion behövs i framtiden oavsett egna filmstudios mm ! Min kära mor var där och tykte det var synd att inte annu fler kom och hon har ju själv inte varit på bio på åratal ! Nu ska Mario Melani välja film i höst och då ska mor och Solveig som också var där i dag åter besöka denna klassiska biograf !

Jag förstår Paula och som miljöpartist vill jag gå från ord till handling och i kommunen köper vi upp ekologiskt mjölk och har en målsättning på 25 % ekologiska livsmedel ! Jag vill att lantbruket ska bli mer ekologiskt och MP sitter inte i majoritet på riks nivå eller på Eu nivå ! Vi har ett valmanifest på 25 punkter där vi vill gynna lokal odling fritt från GMO ( genmanipulerad mat)
I går var jag och kampanjade i Vara med vår riksdagsman Tina Ehn som jobbar med jordbruksfrågor och hon sitter i jordbruksutskottet och Paula du kan gärna maila henne :
tina.ehn@mp.se
Ställ frågor kring vikten av en en hållbar jordbrukspolitik mm och att detta med att gå från ord till handling ! Jag är själv uppväxt på landet och min farbror i 80 års åldern driver ännu hans föräldrajordbruk/skogsbruk på ett hållbart sätt där man värnar om det långsiktigt hållbara ! tack för ditt inlägg och min mail är  goran.larsson@mp.se
Jag ska vara på torget i dag kl 09 till 10,30 och på fredag förmiddag så om du har tid så kom gärna fram och prata !

På kommunstyrelsen i går så faststälde vi vår S-V-Mp budget !
60 öre i skatte höjning  / Alliansen Avslår dett och lägger en underfinansierad budget på 20 millioner
61 millioner i finansnetta / Alliansen avslår dett och bygger sitt på en summa på ca 32 millioner
2 % besparing / Alliansen säger 2,5 % plus 1 % ofördelat som centralt skall prioriteras !

Debatt om detta blir kl 10 till resten av dagen på måndagen den 22 juni i kommunfullmäktige !

Glöm ej att rösta den 7 juni !
Slutdebatt på torsdag  !  Mp ligger kontinuerligy över 10 % nu i mätningar !

GL nytt .. Ep valspurten känns bra på alla sätt !

En fantastisk sommardag och den var mycket trevlig att bedriva Ep valrörelsearbete i !
 
Tibro gymnasium var mycket trevligt där jag fick debatera mot ungdomsförbundsrepresentanter från samtliga partier förotom fr¨ån C där riksdagsmannen Carina Karlsson representerade dem..
Vi hade en debatt kl 10 till 11 där de som har rösträtt hos tvåorna lyssnade (ca 150).. Jag talade om klimatet och fildelningsfrågan och det kändes mycket bra och det är så att att man faktiskt upplever att vi har flyt i denna valrörelse då klimatfrågan faktiskt nu är topp-prioriterad !
Jag delade direkt efter debatten ut material till 80% av deltagarna..
Tidningen från Tibro var där som tillhör SLA !
Reportern intervjuvade oss därefter där jag trykte än mer på nya gröna jobb !
Mallan kl 12 till 13 var det ca 150 tredjeklassare som längtar efter studenten men jag fick nog en del att bry sig om klimatet då den handlar om allas våra levnadsbetingelser ! Jag fick även här ut mycket material Ca 80 % av deltagarna och två sade efteråt att de ska rösta grönt på Carl Schlyter.,, !

Jag åkte sedan buss/Tåg och bil med Olofssons i Tidaholm för att kampanja där och vi lyckades mycket bra med att utanför en Ica affär få ut många 100 tal flygblad och det var ett tiotal som talade om att de skulle rösta på Mp och en vid namn Yvonne sade att jag skulle hälsa till Schlyter !

Nu är jag hemma igen och i morgon blir det kommunstyrelsen och på eftermiddag kampanj i Vara för att jag sedan kl 18 ska gå på Folkan och den bio som Jag fått äran att välja ut,,

kl 18  Erin Bronkowisch ! (Julia Roberfts)
Civilcurage gör skillnad !
välkomna !