GL nytt

En vecka går fort inte minst när man hsft möjlighet att följa med regionens hälso och sjukvårdsutskott med tjänstemän från hälso och sjukvårdsavdelningen och vår internationella beredning från Västragötalandsregionen till  Bryssel-
från onsdag tom fredag. VG anordnade tillsammans med Westcom..för första gången ett hälso och sjukvårdsseminarium inom EU i Bryssel på parlamentet.
Den var i tosdags med  150 deltagare (vi var med tjänstemän ca 35)  VG vill förstärka vår regionala påverkan inom hälso och sjukvårdsdialogen i EU-   Vi pratade om kvalitet och patientsäkerhet och samverkan. Det var personer från EU-kommesionen, regionkommiten där. Det var också personer med intresse från bla, Apoteket , företag och från andra länder inom EU där. Det poängterades självfallet att hälso och sjukvården är och förblir en nationell angelägenhet och inte  minst Anneli Stark (S) underströk detta med visst eftertryck men att vi kan lära och ha utbyte av varandra och att det faktiskt finns krafter som vill förändra saker och ting gällande detta med Hälso och sjukvården inom EU-parlamentet som på sikt kan leda till ett större intrång från EU i medlemsländernas hälso och sjukvårdssytem. Jsg uttrykte stöd att VG ska förstärka sitt arbet gälllande hälso och sjukvårdssektorn men betonade att jag har åsikten att varje medlemsland ska bestämma över sitt egna hälso o sjukvårdssystem men att vi kan ta lärdom och kunskapsutveckla varandra inom EU samverkan.. Tykte att det vara bra möte och intressant att få veta att Både Martin Andreasson (M) och Jonas Andersson (fP) verkar ligga bra till i sina partier för omval och Martin var mycket positiv till mig och MP,s arbete i VGPV (prim
ärvårdsreformen) . Det känns som om alla räknar med oss i sjukvårdspolitiken och det känns som att det finns en respekt för våra nuvarande positioneringar inom regionens hälso och sjukvård.. I regionen har vi ju en majoritet av S C  och FP och det är svårt att se att någon av blocken ska få egen majoritet.,,Alliansen eller de rödgröna då vi har ett sjukvårdsparti som tar missnöjes röster med sin plakatpolitik...Jag vill att vi ska finnas med i en majoritet efter nästa val då det nu finns en grön vind i samhället och våra frågor måste prioriteras högre inom regionen. Därför mäste vi hålla uppe dörrarna till olika alternativ men det är klart ett MP i majoritet i regionen måste få betydande genomslagskraft i en regional regeringsförklafring inom inte minst kollektivtrafiken , närsjukvården och hälso vården,..

I morgon dka vi i Lidköping fastställa vår lista och fastställa vår målsättning där ledningsgruppen har som förslag om att gå från 2 till 4 mandat.. och här är vi själklart tydliga med att vi vill ha en rödgrön majoritet med ett klart mycket större grönt inflytande än i dag.....

Analys...Nytt Alliansledarskap----Nya ledare..vart är de på väg o valtips 2


Läget i kommunpolitiken i Lidköping känns lite speciell då både Centerns Henrik Artursson, Folkpartiets Jan Peter Glans och Moderaternas Carin Lexmon har aviserat sin avgång inför valet 10.

Kf i går bekräftade detta med spänning i luften..

Man kan ju tycka att en fråga om motionspårens tillhörighet till nämnd inte skulle ge en särskilt upphetsande debatt, men så blev fallet.. då följande debattörer-.--Kjell Hjalmarsson C, Sten Erik Lager KD, Hasse Rasetorp M och Bertil Arvidsson V slogs hårt för att motionspåren skulle tillhöra Kultur och frtid emedan Carin Lexmon M, Bengt Arne Bengtsson S, Inger Svensson Fp och Jag själv talade för kommunledningskontorets förslag att motionspåren skulle tillhöra Samhällsbyggnad....så som det gör nu..
Motionen om ändring att den skulle återgå till kultur och fritid skrevs under av alla alliansledare,,
När motionen var uppe i SBN och KFN så vann motionen men jag reserverade mig till förmån för att motionspåret skulle ligga under SBN..
I debatten så försvarade Carin Lexmon sin ändrade uppfattning väl vilket jag stöttade henns om--och då emot de `tunga herrarn i SBN och KFN...Kjell HJ, Sten Erik L, Hasse R och Bertil A...
Det kändes mycket gott då det finns en alldeles för stark övervikt på såkallade `starka män `i dessa nämnder..

resultatet i omröstningen--=
Ja till att ligga under SBN  30 pers  S = 21  MP = 2  FP = 2 och 5 st moderater med Carin L, Böckman med flera.
Ja till att ligga unde KFN    21 pers..7 st moderatet, V = 4 , KD = 5, C = 5

detta är första gången jag upplever något liknande sedan jag kom in i kommunfullmäktige efter valet 1998-.

Jag tror att det finns en såkallad maktkamp inom Alliansen,, Vilka ska ta över ledarskapet ...''

Bertil Jonsson ?, Hasse Rasetorp ? annan ?
I Centern så var den nye Kent Folkesson för första gången i talarstolen och möjligt så är han kandidat till ledarskapet i C eller är Herr Hjalmarsson intresserad .,.!
I folkpartiet så har ju både Inger Svensson och Jan Peter Glans aviserat avgång men de har ju två ledamöter i KF så det är svårt att tolka vilka nya det skulle kunna bli via ett kf möte ??
I KD så ser det ut som om Tommy Larsson verkar fortsätta men Sten Eriks energi är i ökande så vi får se vad som händer inom KD..
Oavsett vad så var vi gällande Valfrihetsdebatten hårt attakerad av Bertil Jonssom som anser att vår majoritet driver ett sociallistisk styre...
Han verkar ha intresse av att polarisera debatten och tydliggöra skillnaderna hårt--.! Carin Lexmon har ju på många sätt som jag känner hennes ledarskap sedan 1998 drivit mycket av en koncensus politik och det tror jag under denna tid har varit bra för Lidköping och dess invånare..
Nu om man ska tolka tongångarna från Bertil, Hasse , Sten Erik och Kent Folkessom så vill man från dessa `starka herrar `sida inte fullfölja Carin Lexmons recept..(min alldeles egna tolkning)

Vi får se vad som händer ...och inom några månader så är väl alla kf partier klara med sin lista,
Vi i MP ska ha beslutsmöte den 1 nov..om listan ..18 personer är intresserade och det är rekord för oss ..Vi var med första gången 1985..
presskonferens är kl 16...på Garströms och media är inveterade..även ni som driver hemsider och andra bloggar som skriver politiskt är självklart välkomna..

Mitt andra valtips ger jag nu..

S   34 MP 9,7 V 6,5   M 23  C 7 FP 7,5 KD 4,1   SD  övriga

                  50,2 %                44,6%               4 %  2,2%

Alltså en ny regering där Peter och Maria tar plats.-

I kommunen

S  39 MP  7,5  V 5,5    M 24  C 9  FP 5  KD 6     SD      öVR

            52 %                    44 %                      2,6 %  1,4 %

Alltså vi fortsätter i Lidköping att regera,.......


Rovdjursfrågan ...kommande valdebatt---

MILJÖPARTIET OM ROVDJUR/VARGAR

 

I onsdags den 21/10, har riksdagen debatterat "En ny jordbruksförvaltning".  

Regeringen lutar sina förslag på utredningen "Rovdjuren och deras förvaltning" (SOU 2007:89) som har fått hård kritik från många remissinstanser. Propositionen har starkt fokus på ett påstått motstånd mot rovdjur.

 

Miljöpartiet anser inte att det är bra att regional förvaltningen blir beslutande i stället för som tidigare rådgivande (genom nya viltförvaltningsdelegationerna).

 

Miljöpartiet anser att bevarandet av rovdjuren bör vara ett fortsatt statligt ansvar. Regeringens förslag riskerar att försvaga rovdjurens situation.

 

Miljöpartiet anser att det är fel att sänka den nationella miniminivån på lodjursstammen.

 

Miljöpartiet anser att det är olämpligt att öka jakttrycket på vargstammen och säger nej till licensjakt på varg.

 

Miljöpartiet anser att förslaget om licensjakt som ska inriktas på svaga individer (genetiskt defekta) verkar vara orimlig och ogenomförbart.

 

Hotet mot genetisk utarmning är stort, Miljöpartiet anser att det måste skapas möjligheter för vargar att invandra till Sverige på naturlig väg.

 

Miljöpartiet anser att vargstammens tillväxt bör få fortsätta parallellt med åtgärder som syftar till att förbättra dess genetiska status (invandring).

 

Miljöpartiet anser att man borde utvärdera efter att etappmålet nåtts. (Etappmål är inte ett tak som det ibland tolkas.)

 

Ett av de största hoten mot vargstammens utveckling och långsiktiga överlevnad är den genetiska situationen, då alla individer (ca 200)härstammar från ett fåtal individer.

Ett annat hot är den omfattande illegala jakten.

 

Regeringens förslag presenterar inga lösningar på dessa hot, i stället vill man tillåta ökad jakt. Och inte har presenterat ett lagförslag om kriminalisering av försök och förberedelse till jaktbrott.

 

Läs mer om riksdagens hantering av rovdjursfrågan: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:MJU8

 

 


Okt. 25, 2009,,,,10 1/2 månad till val 10....

Haft en fantastisk helg i Örebro med 450 härliga mp,are...på vår valupptakt och samtidigt kommun och landstingsdagar.

Jag var på tre viktiga seminarier om klimatet, ensamstående föräldrar och landsbygdpolitik..
Vi har som mål att fördubbla oss i alla tre valen = riks,landsting/region o kommun..
Vi är i dag i opposition i 85 % av kommuner o landsting/region och detta kommer att ändras på naturligtvis när vi nu siktar på att bli det tredje största partiet...

Tittar man vår trovärdighet som nu är upp på hög av 35 % av sveriges befolkning så är detta en historisk hög nivå och bara ca 5-10 % under S och M samt 10 % över de andra borgerliga partierna..

Det var mycket inspirerande att höra Marias och Peters invigning och avslutningstal som apploderades mycket....
Vi ska morska oss som de säger lokalt och ta ett ledaransvar över allt där vi finns..Detta är en utmaning för partiet men det ska vi klara och Lidköping tar listan den 1 nov och den 14 tar skaraborg sin region/riksdags lista och det är fler är någonsin som vill vara på dessa listor,,,

Gällande synen på SD från de rödgröna så kommer här en artickel från våra ledare..

I dag har samtliga de fyra borgerliga partiledarna med statsminister Reinfeldt i spetsen givit besked. Högeralliansen tänker sitta kvar i regeringsställning, även om de inte skulle få egen majoritet efter valet 2010 och om Sverigedemokraterna skulle komma in och bli en maktfaktor.

Vi har gång på gång pressat de borgerliga på den punkten. Efter många turer samlade de sig till ett svar. Det står nu helt klart att de är beredda att göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Den egna principiella uppfattningen de tidigare drivit – både i Riksdagen och i Grundlagsutredningen – att en regering som inte längre får en majoritet av väljarna ska avgå, är som bortsopat. Makten framför allt är signalen, alltså även om det innebär passivt beroende av ett främlingsfientligt parti. De borgerligas ställningstagande innebär i praktiken att en sådan minoritetsregering ger Sverigedemokraterna stora möjligheter att försöka skaffa sig inflytande i varje förslag som regeringen lägger fram. Det liknar situationen de borgerliga försatte Sverige i 1991-1994 med Ny Demokrati, men den här gången med ett ännu värre högerparti med ännu grumligare värderingar än då.

Våra tre parter är eniga.

Vi tror och hoppas att vi kan få väljarnas förtroende att för jobbens skull, för klimathotets skull och för rättvisans skull bilda en rödgrön majoritetsregering efter 2010 års val. Den allt högre arbetslösheten, de växande budgetunderskotten, de ökande klyftorna och den passiva miljöpolitiken kräver en ny regering och en ny politik. Vi är också eniga att vi tre – till skillnad från de borgerliga – aldrig tänker göra oss passivt eller aktivt beroende av Sverigedemokraterna. I denna fråga tänker vi agera gemensamt och vi är förvissade om att vi med gemensamma krafter kan hålla Sverigedemokraterna utanför Riksdagen och att en rödgrön regering vinner väljarnas förtroende.

För alla väljare som avvisar tanken att ge främlingsfientliga krafter inflytande finns nu bara ett regeringsalternativ!

Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Peter Eriksson, Lars Ohly


GL nytt

En dag i Örebro !

Mil mötet var trevligt då vi var ett 25 tal landsting och region politiker som pratade hälso ekonomi . Vi hade en föredragshållare som pratade om vikten av att vi jobbar med att räkna ut hälso vinster för att påvisa behovet av att satsa förebyggande.Att med individuelt samtal plus behandling sluta röka kostar ca 3000 kr men vinsten för individen är ca 5 levnadsår(qaly) och är de då friska då sparar sjukvården kostnader förståss.. Vi i MP är ju ett parti som mycket aktivt driver denna fråga som är av stor vikt för att vi ska klara morgondagens hälso och sjukvård.

Spännande att träffa alla MP,are och nu på lördag, söndag är det ju konferens om vår kommun och landstingspolitik och likaså valupptakt..I morgon är det invigning då språkrören Maria o Peter förståss är på plats att tala inför oss..
Sedan blir det seminarier ,,,

I kväll var jag min bror och hans kollega på fotboll på Bhern arena och såg Örebro slå Halmstad med 2-1--
kul match ,,,,Som fotbollsälskare så var detta en match med fairplay och sportmanship och lugnt och trevligt på läktarna( 4500 p) och några få poliser på plats som inte behövde göra något..Så ska det vara jämt eller hur !

TACK FÖR UPPVAKTNINGEN


Tack Gunnar och alla andra sjuksköterske kollegor för den uppmärksamhet jag i går fick pga mitt och Madeleines bröllop den 1/8 09-
Det var fantastiskt att åtnjuta eran gratulation som de fantastiska arbetskamrater ni är ! Härligt tal Gunnar.

Jag och Madeleine blir av er alla den 10 december bjuden till Cabaret i Lovene...Extra trevligt att Gunnar och hans fru Maria åker med på detta.

Tack än en gång !


Nu ska jag snart bege mig till Örebro och kommande kommun och landstingsdagar fredag t om söndag.
Mycket trevligt ska det bli att få träffa mp,are från alla håll i landet och ta del av seminarier inom den kommunala och landstingsområdet.
Vi har ett sådant go i partiet nu och det känns som vi inte kan misslyckas...

I går så var det också MP Lidköpingsmöte där vi var på LImtorget hos Alexandras stuga och det kändes mycket bra.
Det var en ny där som verkar intresserad att börja och vi var 7 personer där och stämningen framåt känns gött på alla sätt.

gl i dag


Vänersborgs regionfullmäktige i två dagar och kvälls besök i går i Vänersborgs Arena med kostnad på ca 230 millioner och en publikkapacitet på ca 3500 och de har inte direkt snålat med restaurangen och enteriörerna .
Man kul att se och det andades optimism trots deras ekonomiska bekymmer..

I Lidköping har vi snålat in och vi kommer att klara ekonomin och trots allt nå en publik- kapacitet på ca 4800--
Det kommer att finnas en restaurang som Villa anordnar och skall sköta..genom någon...

jag har nu fått reda på att jag är valberedningens förslag till regionfullmäktige i skaraborg---kul..
beslut den 14,e november----i skövde...

GL nytt


18 oktober och kul att mina vänner Anna och Gunnar så aktivt kommenterar på denna lilla blogg.
Jag kommer kl 19,35 senast på onsdag Gunnar efter att ha först haft MP Lidköpings möte på Limtorget kl 18 till 19,25. Vi ses där Anna och hjärtliga lyckönskningar i ditt kommande så viktiga förtroende uppdrag i Lidköpings församling.
iv
Nu är det mycket planering och politik den kommande tiden.

19 till 20 oktober är det regionfullmäktige i Vänersborg.. På måndagskvällen så besöker vi Vänsersborgs arena och det ska bli intressant. På tisdag så beslutar vi bl,a om regional infrastrukturplan 2010-2021-- Mp vill bygga ut kollektivtrafiken, cykelleder och järnvägen...Lyssna under tisdagen på närradion ..93,8 mhz..kl 10 till ca17
Vi gröna kommer med energi debattera vår vilja till plan där vi vill till skillnad mot.bla..S-C-Fp-M-Kd-, har ett eget förslag som minskar klimatnegativa vägsatsningar...Denna fråga kommer vi driva hårt i valrörelsen i skaraborg.

Mer satsning på Kinnekullbanan, starta upp Karlsborgsbanan ,,
Nej till E 20  som motorväg..och fortsatt utbyggnad av vägen Skara-Skövde..
Vi är trovärdiga här...

Den 23-25 oktober är det  Kommun och landstingsdagar i Örebro
Den 1 november antar vi i Lidköping vår lista
Den 7 november antar vi det regionala valprogrammet för nästa mandatperiod i Göteborg
Den 14 november antar MP skaraborg sin region och riksdagslista i Skövde
Den 22 november antar MP norra sina toppkandidater på region och riksdagslista i Trollhättan
Den 28 november antar MP göteborg sin riksdags, region och kommunlista..

Politiken är nu alltså i ett skede att formera sina listor och det göres ju i alla partier.
Är ni särskilt intresserad av val så gå gärna in på Valmyndighetens hemsida..

Val 10


En härlig lördag med så kallad fri-tid väntar och det känns gott särskilt som solen lyser och det gäller ju att ladda batterierna nu inför framtiden och den kommande valrörelsen som blir den intensivaste på hur lång tid som helst.

Skaraborgs valberedning släpper på måndag sitt förslag till listor på riksdag och region som ska fastställas av medlemmarna den 14 november i Skövde.

Det känns mycket trevligt att vara ordförande i Skaraborg just nu då det ser ut att kunna bli ett myck et bra val från våra sida.

Det är vad jag förstår över 20 kandidater på varje lista och det är ju klart bättre än den dagen den 27 september 2002 när jag blevvald som 1,a på regionlistan och det bara fanns två på listan och vi hade 1 månad på oss att spika listan.--

Nu kan vi alltså 10 månader innan valet spika listor till region/riksdag med troligtvis över 20 personer .. ''

Det ser med andra ord bara ut !

MP VAL-

http://svtplay.se/v/1725592/146_sa_stilla_flyter_floden_under_bron

Gå gärna in på ovanstående sida och lyssna på min svågers Tony Johanssons bidrag till melodifestivalen.
Han är en av webb-jokrarna och detta är en fin `melankolisk `

I dag sitter jag i köket intill min fru som jobbar frenetiskt `med valarbete`som nu måste göras= Se till att valkretsar kan fixa sina förberedelser inför sättandet av listor.

Jag fick reda på nu på morgonen att jag kom på 22,a plats i provvalet till Göteborgs regionlista och det var väl där jag tänkte mig då jag har som ambition som regionpolitiker att stå på de valkretsars regionlistor som är möjligt=
Skaraborg, sjuhärad, Norra och Göteborg. Bohuslän har bara bohuslänningar !
Jag tror att det är bra för kommande regiongrupps sammanhållning om man gör på detta sättet. Jag vet ju själv den 14 november i Skövde på vilken plats jag kommer på regionlistan i skaraborg.

I Lidköping tar vi vår lista den 1,e november på Garströms. Jag hoppas vi kan fastställa upp till 15 namn redan då..


MP...mot valseger 10


Nu börjar valrörelsen ordentligt och det känns fantastiskt trevligt då det alldrig känt så bra att vara grön politiker inom det parlamentariska systemet.
I går träffade vi i majoriteten på ett mycket trevligt möte och det känns väldigt bra i vår samvarkan och kul att Kjell Hedvall uppmärksammade att jag nu tillsammans med min fru Madeleine är ägare av en travhäst som han har fotat och ska skicka en bild på på hästen till mig..
Detta är bara ett exempel på den goda stämning som nu finns bland våra tre partier och det känns som vi har segervindar bakom oss just nu men det krävs hårt jobb ,,.
Matfrågan har uppmärksammats gällande våra kök i kommunen och det ska ju nu komma till beslut i detta inom en rimlig tid och våran artickel om att ha en mix i kommunen mellan centralkök och mottagnings och tillagningskök verkar vara en bra linje..och det känns bra att vi gröna driver på  i denna fråga, då frågan om mat och kvalitet kommer vara en valfråga...

I dag var det samhällsbyggnadsnämnd och jag reserverade mot att vi i revideringen av översiktplanen tar med frågan om att rita in så kallade lis - zoner..
= Landsbygdsutveckling inom strandnära områden
Vi har redan väldigt mycket områden i Lidköping som är exploaterade strandnära där tidigare dispans mm har givits mo strandskyddslagstiftningens 300 meter som gäller om man inte skapar så kallade Lis-zoner,, Där kan man komma så nära som 20 meter,,.
MP sade nej att kommunerna skulle kunna göra detta i riksdagen och jag säger nu nej till detta i kommunen..
Jag tror att naturskyddsföreningens 100 tals medlemmar tycker detta är bra och många andra gröna vänner..

Kul med Hästar

Teres tog bilden...

Vi har nu blivit hästägare... Sagaro heter hästen som liknar hästen på denna bild som heter Rebecka och Sagaro är också en travare (Valack).
Madeleines dotter Terese som går på naturbruksgymnasiet strömma har hand om hästen och det är kul att hennes intresse är så stort och jag anser det mycket viktigt att satsa på tjejer med hästintresse.
Det är inte fel att satsa på anläggningar som driver hästidrott och Kommunen ska hjälpa till med att bygga ut våran ridskola.

nobelpriset i skaraborg är utdelat


http://www.sr.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/344/745522_1200_900.jpg

Jag vill härmed gratulera min kollega Gunnars broder Ingemar för sitt skaraborgska nobelpris, som utdelades till han på hans jobb i morses.
Han är verkligen en förebild för många. Att ha en kroniska sh sjukdom och samtidigt jobba.

Hör han prata själv .

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1988840&BroadcastDate=&IsBlock=

VAL 10

I dag är jag i Skövde i vår partilokal där jag hälsat vår praktikant för 6 månader Anna Olofsson välkommen vilket känns mycket bra då hon nu ska hjälpa till att organisera oss infölr det stundande valet 2010.
Vi har ju en målsättning på ett riksdagsmandat, två regionfullmäktige mandat och 30 kommunfullmäktige mandat och det innebär mycket jobb i skaraborg för att detta ska kunna bli verklighet.
Vi har i dag 11 mp kommuner som har 16 kf mandat och det var två som inte fick några efter valet 2010. Vi har ju också 2 kommuner där vi inte finns i . Det är Grästorp och Tibro .
Vi har som mål att gå till val i alla kommuner och det får vi se om vi nu ska lyckas med.

Vi kommer nu ha ett valårsmöte den 14 november i skövde som ska fastställa våra region och riksdagslistor.
Vi kommer sedan den 13 mars 2010 vara i Karlsborg för att fastställa våra planer för budget och kampanjer.

I lidköping är det valårsmöte på Garströms den 1 november . Det känns bra inför detta möte i Lidköping och jag hoppas verkligen att vi kan fastställa en gedigen lista då som kommer att fyllas på fram till mars 2010.
Målsättningen är 4 mandat i Lidköping och det är ju en fördubbling av dagens läge. Men det är kul att vara grön i dagens läge när vi ligger på stabila 8 % i opinions mätningarna...

VAL 10


Sitter i Vänersborg efter att ha haft en givande dag tillsammans med Stefan Kristansson som är MP,s gruppledare i regionen och självklart diskuterade vi framtiden för MP i regionen och vår gemensamma målsättning som gruppledare att vi ska vara 3,e största partiet i regionen med upp till 15 mandat mot dagens 8.

Jag träffade ju MP,s ordförande i Partistyrelsens arbetsutskott Magnus Johansson i går när jag var på sjuhärads givande valupptaktsmöte i Borås stad, där han förklarade att vi har en målsättning på att dubblera oss som parti på alla nivåer där målsnöre-inriktningen är 12 % !
Jag uppfattar att vi har goda chanser att klara detta om alla medlemmar står på tårna och är villiga att stödja MP i valrörelsen...samt att vi även låter sympatisörer hjälpa till att supporta oss omän att de inte är medlemmar. Jag har ju en mycket god arbetskollega och vän i Gunnar som man faktiskt kan säga har varit till mycket stöd för mig även i att föra ut mitt gröna budskap lokalt , så jag tror också på detta sättet .

Mitt allra första valtips ger jag nu..

S   32 MP 11,7 V 6,5   M 28  C 7 FP 7,5 KD 4,1   övriga

                  50,2 %                46,6%                   3 %

Alltså en ny regering där Peter och Maria tar plats.-

I kommunen

S  38 MP  7,5  V 6,5    M 26  C 9  FP 5  KD 6

            51,6%                    46 %                        2 %

Alltså vi fortsätter i Lidköping att regera,.......

    

VAL 2010


Nu är vi redan inne i oktober och då mindre än 12 månader kvar till ett många sätt för Sveriges framtida styrning avgörande val då jag tror att genom en seger för de rödgröna så kommer Alliansen att spricka och då också det långsiktiga hotet mot ett två parti system där ideologiska och ideburna partier som MP betydelse minskar.

Jag ser vårat rödgröna sammarbete som ett verkligt sådant och absolut ingen process mot ett sammangifte såsom vissa vill få det till med Alliansen.

Det är bråda tider nu skulle jag vilja säga. Vi kommer att ha klart de nominerade till våra riks/region listor den 11 oktober för att dessa ska tillkännages till våra medlemmar i skaraborg . Beslutet om hur listan ska se ut fastställes alltså den 14 november i Skövde kl 10 till kl 16.
Det ser mycket positivt ut då vi har många intresserade och jag känner verkligen att vi kommer att kunna göra ett rekordval 2010 i skaraborg där målsättningen är att nå 2 regionfullmäktigemandat samt 1 riksdagsmandat.
I Lidköping ska vi fastställa vår lista på Garströms den 1 november kl 14 til kl 16,30. Det ser bra ut och vi har en målsättning att gå från 2 till 4 mandat och det kan gå men det innebär mycket jobb och det känns som att folk är beredda att göra ett jobb i valrörelsen.

Politiskt så träffas vi nu S-V-Mp den 12 oktober för att diskutera budgeten och saker inför valet förståss.
Vi är tre självständiga partier som har som målsättning att få fortätta driva Lidköping gemensamt och det innebär inte att vi är överrens i alla frågor där t,ex vi i MP är ett draglok i frågor kring miljö/mat, barn-ungdomar -demokrati och vi vill hela tiden komma så långt fram som möjligt och det är ju så med samverkan att man får acceptera att vika sig i vissa frågor annars så fungera ju ingen samverkan alls.

Det kommer bli ett mycket spännande år framgent men jag är mycket positiv fortfarande till en rödgrön seger såväl i Lidköping som på riks.