Från MP,s partiprogram

Transportsnålt samhälle
Vi vill bygga ett transportsnålt samhälle baserat på nära försörjning, lokal
livsmedelsproduktion och lokalt arbete, där fler har möjlighet att arbeta hemifrån och nå både
information och service med hjälp av IT. Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen
ska ske med hjälp av cykel, energisnål kollektivtrafik eller med bil med låg
bränsleförbrukning och förnybara bränslen. För att åstadkomma det vill vi bygga ut
järnvägsnätet, öka turtätheten, satsa på förnybara bränslen, anlägga fler cykelbanor och arbeta
för lägre taxor i kollektivtrafiken. Vår vision är nolltaxa inom lokal kollektivtrafik och en låg
enhetlig taxa för interregional järnvägstrafik. Kollektivtrafik ska prioriteras framför
privatbilism och bilfria innerstäder är en målsättning för att bevara levande stadskärnor. De
olika tågbolagen måste samordna taxor, biljettbeställning och tidtabeller för att bli mer
konsumentvänliga. Priserna ska styra mot användandet av mer miljövänliga
transportalternativ. Miljöstyrande trängselavgifter är ett annat verktyg för att styra om
transporterna. Godstransporter ska styras över från vägtransporter till järnväg. Vi ser positivt
på framtida transportteknologier, till exempel spårtaxi och utvecklade bussystem.
Merparten av de hälsofarliga ämnen som finns i luften i städerna kommer från vägtrafiken. Vi
vill skärpa avgaskraven så att bättre reningsmetoder och mer miljöanpassade drivmedel sprids
snabbare. Vi vill också arbeta för att helt få bort de mest bränsletörstiga och förorenande
fordonen från stadsmiljön.
Minskning av bränsleförbrukningen är en strategisk fråga eftersom det är svårt att byta ut all
bensin och dieselolja i världen mot biodrivmedel om inte fordonen blir bränslesnålare. De
tekniska möjligheterna att minska förbrukningen är goda, men det krävs politisk vilja och
envishet. Efter 2015 anser vi att det inte ska vara tillåtet att tillverka och sälja nya bilar som
drivs med enbart fossilbränsle i Sverige.

Hållbar sjöfart och minskad flygtrafik
Sjöfarten har den i särklass största andelen av landets godstransporter och är ett energisnålt
transportmedel. För att minska de miljöfarliga utsläppen från sjöfarten måste vi ställa hårdare
avgaskrav på fartyg och även driva denna fråga internationellt. Trenden mot allt snabbare
fartygstransporter med hög energianvändning måste brytas. Ett ökat internationellt samarbete
krävs för att förhindra att fartygstankar rengörs till havs. Alla tankfartyg bör förses med
dubbelskrov för att minska risken för utsläpp från fartyg vid eventuell kollision till havs. Flyg
är det sämsta transportsättet ur miljösynpunkt. Flygbolagen ska tvingas betala för
flygbränslets negativa miljöpåverkan genom bränsle- och koldioxidskatter.

MP-Nej till att utveckla föreslagen flygverksamhet på Hovby.

Jag deklrarerade på Torsdagen när vi gruppledare i kommunen träffades MP,s nej till att etablera föreslagen typ av flygverksamhet på Hovby som är en blandning av destinationsflyg och inrikesflyg .

Det var i enighet som
MP,s fullmäktigegrupp och ledningsgruppen(telefonrundringning) sade nej till att vi ska ingå i flygsatsningen på Hovby flygplats.
Jag återkommer med info om detta efter tisdagens kommunstyrevlse.

Grunden finns i vår syn på att driva en aktiv klimatpolitik och att vi gröna vill satsa på tåg...
Vi driver ocksa ingen inrikesflyg ska behövas under 50 mils avstånd.
Lidköping-Landvetter = 135 kilometer..

MP har presskonferens kl 12 i kommunhuset...på tisdag..


GL,s valfunderingar

Saab köps av spyker,,
Jag hoppas verkligen att de 3500 i fabriken kan känna vissa förhoppningar inför framtiden som ännu har många frågetecken,
Saab överlevde denna rond och kom på fötterna innan nio.


I dag var det en trevlig förmiddag med intressant information från Kairosfuture. Lidköping är en säker och trygg kommun men vi måste utmana mera för att få hit mer människor och socialchefen sade på ett bra sätt att det finns för få lägenheter. BRA!
Vi måste fokusera på det vi gör nu gällande barnfamiljer, men också andra grupper. 50 % av alla hushåll i lägenhet är singelhushåll.
Intressant som sagt var då vi var de högsta styrande politikerna där med tjänstemän.

Min politiska bedömning om MP i dag är:

riks 9,8 %
region/skaraborg  6,4%
Lidköping 7,3 %

I dag är det den 26 januari och den 19 september är det val.

GL,s valfunderingarJag tänker mycket på hur jag ska utveckla min politiska förmåga och den som är min förebild är Peter Eriksson.
Jag blev vald som ordförande i Skaraborg i mars 2002 och var på kongressen i Sundsvall i maj samma år då Peter valdes till vårt ena språkrör . Jag kommer i håg hans inspirerande tal varför han ville bli språkrör och jag glömmer aldrig hur jag strax innan valresultatet skulle förkunnas ut talade kort med Peter och sade att han kommer att bli vald och inte motkandidaten Carl Schlyter..

Han verkade glad av att jag sade detta då och därefter har vi väl träffas ca 1 till 2 ggr/år på olika träffar där vi distriktordförande funnits med. Denna bild är från kongressen i Skövde 2009.
För mig är politik att få vara med och få något gjort och inte sitta på läktaren och titta på när en majoritet styr. Peter har alltid trykt på detta att vi måste vara konstruktiva, ansvarstagande och villiga att ta ansvar. Att sitta på oppositionssidan är det enklaste som finns och absolut very boring.
Jag citerade Birger Schlaug i mitt 1,a maj tal 2009 i Lidköping
- Politik är att vilja..
För mig har Peter en enastående vilja att ta ett ansvar i det politiska arbetet som jag inte sett hos någon knappt.
Jag har försökt att använda min vilja och energi till att verka som lokalpolitiker i sann Peter anda allt sedan jag hörde han första gången i Sundsvall 2002.

I går var det annars en trevlig dag med kommunalpolitisk information om vad vi har gjort i kommunen 2009 och morgondagens utmaningar. Alla ledande tjänstemän och politiker var på plats och vi träffas i dag igen.
I går eftermiddag var jag i Skövde tillsammans med Anna och Nils och träffade ledande S-politiker från skaraborg utifrån mitt partiuppdrag i Skaraborg och det känns verkligen att vi nu är det som Peter så tydligt myntade..
De rödgröna--
Jag har alldrig sett fram så mycket inför ett val som detta och en sak är säker att det hade inte varit som det är nu om Peter Eriksson hade förlorat valet, vilken han denna soliga dag när han stog där själv på kullen strax innan beslutet skulle förkunnas själv funderade på om han skulle göra när jag gick fram och på säkert maner sade att det blir du Peter som vinner detta val och nu kommer Peter att ta oss till Regeringsmakten---
VInnare Gunnar Karlqvist i 2010 års GL,s klurigheter....

Vinnare Gunnar !


Du Lyckades svar rätt på MP Gruppledarna i Borås och Busslinjen..o majoriteterna i dessa kommuner
BOllebygd= Borgerliga och Borås = Borgerliga-vägvalet o MP, samt vilka kommun-centra denna stuga ligger
Borås-Bollebygd

I MP Bollebygd är det Pembe och Lisa..altså inte Birgitta..

Gällande stugan så ligger den vid Hultafors Behandlingscenter som i dag har ett flyktingmottagande.
i Hultafors som tillhör Bollebygs kommun såsom Gesebol--

Alltså inte i Gesebol i vilken du gav x och Y koordinator från..'

Det kom bara in ett svar och det var från dig och på vår lilla kommande bandysupe .3/2 så kommer den dryck du intager gå på min lilla plånbok..
Stort grattis Gunnar till vinsten,..

På söndag är jag laddad för ev skidtur..

vänligen
Göran LarssonSvar på trevlig kommentar

Hej och tack Peder för din kommentar :
Välkommen till partiet och jordbruksfrågan är en mycket prioriterad fråga för MP och mycket trevligt att du vill engagera dig och vi i MP i Lidköping kompleterar listan den 24 februari på årsmötet i februari på vuxenskolans studieförbundets lokaler kl 18 till ca21.

Alla medlemmar nya som gamla till MP Lidköpings årsmöte..
Vi har alldrig varit så många och alldrig haft så många som vill engagera sig...
Det känns bra att vara gruppledare i MP Lidköping--

GL nytt

En vecka går fort och nu börjar det politiska arbetet ordentligt inför 2010 års val den 19 september.

Måndag och tisdag är det dialogdagar i kommunen där de de ansvariga politikerna för varje nämnd och styrelser tillsammans med tjänstemännen blickar framåt mot 2011-12-13,
Det i en väldigt pressad ekonomi . Det ser på många sätt positivt ut för Lidköping och vi i de rödgröna har god kontroll över både ekonomi och verksamheter.

Vi rödgröna har som jag ser det ett mycket starkt mandat att leda Lidköping inför framtida utmaningar.
Vi ska möta välfärdshotet och klimathotet med en progressiv kärnpolitik för alla inom skola, vård och omsorgen samt forstätta ställa om Lidköping för att bli av med koldioxid utsläppen.

På onsdag är det årets första Hälso och sjukvårdsutskott i Vänersborg och på fredag är miljöpartiets hälso och sjukvårdsgrupp i Angered i Göteborg för att studera utvecklingen av närsjukhuset där samt börja arbetet med att formulera detta årets hälso och sjukvårdpolitik för oss gröna här i regionen.

Det känna ju onekligen mycket bra att som MP,are läsa veckans opionsmätning för oss på 11,3 %..

Jag kommer nästa vecka med en ordentlig månadsanalys gällande detta inför valet på alla nivåer.
Detta kommer återkomma en gång i månaden sedan.
Kommer heta GL,s valanalys 10.

GL nytt

Tiden går fort och just nu längtar man till våren och kommande sommar--denna bild är från sen sommaren 08,,,
I dag var det partiledardebatt och de rödgrön vann ....Alliansen försöker vara tuffa i debatten men faller platt ..
Jag kommer kämpa på alla sätt för att vi ska uppleva dagen efter valet allians fritt---

Min blogg är ju en form av dagbok som i sig beskriver ngn form av politisk vardag och ni som följer denna ska ngn form av känsla för vad det är att verka politiskt.

Just nu jobbar jag hårt med planeringar med vår årsmöte i Lidköping den 24,e februari...kl 18 till 21 .
Den äger rum på studieförbundet vuxenskolans lokaler på skaragatan 26,,,,
Ledningsgrupp på 5 personer och 5 ersättare ska väljas mm
Kommunlistan ska kompleteras..mm
Valfrågor ska fastställas och prioriteras..samt valbudget
Jag jobbar också med att planera årsmötet i skaraborg den 13 mars i Karlsborg i fästningen på soldathemmet.
Styrelsen ska väljas på 5 ordinarie och 2 ersättare..mm
Valbudget ska beslutas samt kompletering av listan----

Välkommen nya som gamla medlemmar--.

MP över 10 % i demoskop och V-C och KD under 4%Detta visar att vi är på gång i MP. Våra frågor är mycket viktiga tycker allmänheten och det visar sig tydligt i
opionen.

MP info---vi är på gång


Möte i MP Lidköping den 13/1 09 .

Vi beslutade att jag ska till mötet med MP Göteborg ta med vikten av en utveckling av vänersjöfarten och att detta kan ske i samklang med brobygge.

Vi gav mig och Herman och en vakant uppdraget att diskutera med S och V inför 1,a maj den 26/1
Vi gav mig och Herman uppdraget att skriva fram ett förslag till Årsmötet den 24/2 ,
Gällande verksamhetsplan och budget och här inkluderas valmanifestet
Vi hade ett trevligt och engagerat möte som visar att vi står oss starka inför framtiden.
Vi ska he ett kulturseminarie och bevaka det mångkulturella i maj

Gällande budgeten så handlar det om :

1,a maj aktivitet
Kampanjer
Torgveckorna inför valet med husvagn på torget
Att vi ska vara valsedelsutdelare utanför vallokalen
Att vi ska skicka ut 1,a gångs och 2,a gångs väljar utskick.
Att vi ska köpa in mkt material
Att vi ska satsa på stor annonsering
Att vi ska afiischera
Att vi ska ha en installation på valspurten
övrigt

MP,s lista till KF 2006 , 3,96 % av rösterna 2 mandat o ca 950 röster

 1. Göran Larsson, Sjuksköterska 38 år
 2. Linda Berling, Gymnasielärare
 3. Veronica Berling, Gymnasielärare
 4. Josef Kjellqvist, Studerande
 5. David Kjellqvist, Kyrkogårdsarbetare, Grön Ungdom
 6. Miroslawa Trendowicz-Hanson, Arbetslös akademiker
 7. Bengt Eriksson, Lantbrukare
 8. Joakim Siljebäck, Studerande
 9. Karin Roland, Lärare
 10. Clary Bertilsson, Sjuksköterska
 11. Torborg Widell, Småbrukare
 12. Kerstin-Maria Stalin, Pensionär
 13. Margarete Larsson, Pensionär
 14. Björn Kornerup, Läkare
 15. Solveig Eliasson, Lärare

NU MÅSTE DET HÄNDA NÅGOT

Vi kan inte låta nuvarande sitvation fortgå med kinnekullebanan och Arriva som vann upphandlingen våren 2008.

5 sökte där priset avgjorde. Anbudet som Arriva vann på innebar att Västtrafiks kostnader för kinnekullebanan minskade med c a 4 millionen kronor/år.

Detta avtal sträcker sig från den 14/6 2009 och 7 år framåt med möjlighet till förlängning i som mest två år.
Anledningen till detta var att avtalet med Veolia transport löpte ut vid denna tidpunkt. Västtrafik uttalar sig på sin hemsida att de var mycket nöjda med detta samarbete och att det har fungerat utmärkt med Veolia. Varför bytte man bolag som fungerade !

Det har varit så många problem det senaste halvåret .

1 Överfulla Tåg
2 Icke fungerande eller halvt fungerande tåg
3 Kraftiga förseningar som i bland varit på flera timmar
4 Dålig info gällande förseningarna vid de mindre stationerna

Nu är (många pendlare) förtvivlade.. De missar både arbete och studier.
Det riskerar bli en allvarlig förtroendekris för västtrafik.

Västtrafiks politiker måste agera och nu på kommande regionfullmäktige den 2 februari kommer detta att diskuteras...

GL,s klurigheter

'

Bilden visar ett hus ? frågan är vart den ligger,,,rätt svar ger en bra vinst ? Viktigt med rätt X och Y koordinatorer. Samt vilken busslinje man ska nyttja för att komma dit. och mellan vilka kommuncentran ligger denna stuga ...vilken politisk majoritet finns det i de båda kommunerna och vad heter MP,s gruppledare i resp. kommun.
svar senast kl 24 nu på lördag !

Min vän har ju en frågetävling på sin  hemsida : www,gunnarkarlqvist.se
Jag kallar min...för..GL,s klurigheter..

Pris är bra webblänkar till historiska personer--

svar skickas till : goran.larsson@mp.se
Val 10

En lista på heta frågor framgent skulle kunna vara=

1 Höjd avgift på bensin genom höjd skatt på koldioxid.

2 Stora satsningar på Höghastighetståg..minskade på väg.

3 Införandet av Klimatinvesteringspengar igen.

4 Förstärkt lagskydd inom strandskyddet.

5 Förbättrad djurskyddslagstiftning.

6 Ökad skatt för hög och medelinkomsttagare

7 koldioxidavgift på flyget.

8 stop för allt för stor privatisering av offentlig sektor.

9 under mandatperioden skall man presentera en kontrollerad avvecklingsplan av kärnkraften

10 stor satsning på småföretagare med sänkt arbetsgivarskatt med10 %


Rösta bort (Alliansen) Moderaterna i val 10 Ja till de rödgröna

Moderaterna är Alliansen......
För året !
kom detta ut i nyheterna :

-artikel "105 år med Moderaterna" här kommer några axplock ur denna: 1904-1918 - Nej till allmän rösträtt 1919 - Nej till kvinnlig rösträtt 1921 - Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige 1923 - Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige ör 1934 - Nej till A-kassa 1938- Nej till två veckors semester....

- Vad har de nu gjort med A kassereglerna och försäkringskassan--under denna mandatperiod..

- Samt försämrat `kraftigt`miljö/klimat och djurskyddspolitiken

Det är Moderaterna som leder Sverige sedan efterkrigstiden mest centraliserade regering !


GL-info


Nu börjar snart den politiska vårterminen ...
Möten i Lidköping den 13/1 och årsmöte den 24/2..
Möten i Skaraborg den 14-28/1
Nu är det redan dags för att börja planera inför vårt viktiga år 2010.  Därför har vi bestämt att vi kallar alla S-föreningar, er i MP och V till en första träff inför 1 maj tisdag 26/1-10. kl. 18.30...
kommunfullmäktige den 18/1,,,

Mitt tips val 10 
Kommun    MP 8,3  % S 38,5 %  V  6 %  M 22,7 % KD 6 % C 7 % FP 5 %   SD 4 % ÖVR 2,5%

Region       MP   9 %  S 35 % V 5 %    M 24 % KD 4 % C 6.5 % FP 6 % SJV 4,0  % SD 3.5%  ÖVR 3

Riks          MP  10.5 % S 35.5 % V 5%  M 25 % KD 5 % C 5.5 % FP 8 % SD 4.0 % ÖVR 1.5 %
GL nytt

Tack Gunnar med familj för er gästvänlighet i kväll med fantastisk god mat. 65
Vad vore livet utan vänskap och hur trevligt är det då inte att avnjuta en god middag tillsammans denna trettondatogsafton 2010..

I dag var jag o moder också i Vara hos partivännerna Solveig och Knut med en julblomma där de bjöd på härlig god lunch. Det är för mig mycket viktigt med att vi i vår gröna förening kan ha genuin vänskap och det finns det verkligen mellan oss. Jag känner mig nu stärkt med energi att verka för den gröna rörelsen under detta valår och vi vet alla vad det krävs för att nå fram med vårt alldrig så viktiga gröna budskap som nu verkar tilltala upp till var 10,e väljare vilket skulle innebära ca  650 000 röster...I skaraborg ca 16 ooo röster...


GL nytt

Dessa rödgröna grupper ska vara klar i mars i år och deras material ska vara grunden till denna kommande rödgröna regeringens regeringsunderlag och naturligtvis våran gemensamma vårbudget och gemensamma valmanifest

1. Gruppen för jobb och ekonomi
I kampen för jobben finns också möjligheterna till framtida utvecklingskraft i hela landet såväl som för den enskilde individen.
S: Tomas Eneroth, vice ordförande i näringsutskottet och Berit Högman, vice ordförande arbetsmarknadsutskottet
Mp: Ulf Holm, ledamot i arbetsmarknadsutskottet och Per Bolund, ledamot i näringsutskottet
V: Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, Gävle och Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Stockholm

2. Gruppen för klimat och miljö
I kampen mot klimatkrisen ligger också möjligheterna till hållbar utveckling, djärva tekniksprång och många nya jobb.
S:Anders Ygeman, ordförande i miljö och jordbruksutskottet och Lars Johanson, vice ordförande skatteutskottet
Mp: Åsa Romson, doktorand i miljöjuridik ledamot i Stockholms kommunfullmäktige och Lennart Olsen, fd politiskt sakkunnig finansdepartementet, ekonom.
V : Wiwi-Anne Johansson, miljöpolitisk talesperson, Mölndal och Jens Holm, EU-parlamentariker, Stockholm

3. Gruppen för välfärd och rättvisa
I kampen mot orättvisorna finns också möjligheterna till ökad trygghet, förbättrad välfärd och ett Sverige i sammanhållning, i stad såväl som landsbygd.
S: Ylva Johansson, vice ordförande socialutskottet och Veronica Palm, vice ordförande socialförsäkringsutskottet
Mp: Gunvor G Ericson, ledamot i socialförsäkringsutskottet och Lage Rahm, suppleant i utbildningsutskottet
V: Ingrid Burman, fd riksdagsledamot, Uppsala och Emil Berg, gruppledare i Sveriges kommuner och landsting, Linköping

4. Gruppen för storstadens utmaningar
I strävan efter ett motverka segregationen och växande klyftor finns också möjligheterna att utveckla moderna och trygga städer där människor och kulturer kan mötas.
S: Mikael Damberg, distriktsordförande Stockholms läns partidistrikt och Anna Johansson, distriktsordförande Göteborgs partidistrikt
Mp: Yvonne Ruwaida, oppositionsborgarråd i Stockholm och Kia Andreasson, kommunalråd i Göteborg
V: Anneli Philipson, kommunalråd, Malmö och Kalle Larsson, antirasistisk talesperson, Stockholm

5. Gruppen för en rättvis och hållbar värld
I strävan efter ett gemensamt ansvarstagande i vår omvärld finns svaren på hur Sverige ska agera aktivt i EU, FN och gentemot omvärlden med en tydlig utrikes- och säkerhetspolitik.
S: Urban Ahlin, vice ordförande utrikesutskottet och Lena Hjelm-Wallén, bla fd utrikesminister
Mp: Annika N. Christensen, fd riksdagsledamot, ledamot i försvarsberedningen och Per Gahrton fd riksdagsledamot och EU-parlamentariker
V: Hans Linde, utrikespolitisk talesperson, Göteborg och Ulla Hoffmann, fd partiledare och riksdagsledamot, Tyresö

MP 10,9 %

Den senaste Skop-mätningen av väljarsympatierna inger glädje som miljöpartist !

 

Nedan ser du de olika partiernas siffror i procent. Inom parentesen anges förändringen sedan mätningen i  november november månad:

M 28,9 (+0,9)

FP 9,3 (+1,5)

C 4,7 (-2,1)
KD 3,4 (-1,6)

 

S 31,1 (-1,7)
V 6,4 (+1,5)

MP 10,9 (+1,3)

SD 3,2 (-0,9)

Sedan november månad har vi i det rödgröna blocket ökat med 1,1 procentenheter och den blå alliansen
minskat med 1,3 procentenheter.

Det mest glädjande i denna mätning är naturligtvis att det rödgröna blocket leder över den blå Högerregeringen.

 

Det är vidare glädjande  miljöpartiet befäster sin ställning och går fram som det tredje största partiet. Wetterstrand-effekten är tydlig.


Villa obesegrade i nya Arenan

Trevligt att vara på Villas andra hemma match i den nya Arenan med kamrat Gunnar och hans bror Ingemar.
Vi var lite över 3500 åskådare på matchen som Villa vann med 5-2 mot ett deffinsivt spelande Sirius.

Det är härligt att vi nu har denna Arena och det känns som sagt var mycket positivt på alla sätt. Det kommer att bli en succe med denna Arena som verkligen uppskattas av bandypubliken.

Vi behöver bara få till bättre ljud och mer platser att köpa biljetter på då den luckan som nu finns vid gamla isstadion inte räcker till och kön var ett tag halva gamla isstadion .

Nu har jag jobbat tre nätter och har lite vintersemester med lite skidåkning mm framför mig nu när vi har en vinter för första gången sedan 2001...