Förhandlingar i såväl Lidköping och regionen

Tiden efter val är en slags silly season och det handlar om att det ska formeras majoriteter och även om vi har olika styrmodeller i så väl region som kommuner så är det bäst att den leds av en formerad majoritet och det är ju det som vi i Lidköping håller på med och det som händer i regionen är ju att MP också är i förhandling i syfte att finnas med i ngn form av majoritet. Det är denna som beslutar vem som ska vara kommunstyrelsens ordförande eller regionstyrelsens ordförande . Det skapar också en nödvändning trygghet för de anstälda i regionen är det ca 50 000 och i kommunen ca 4500..att ha en trygg majoritets ledning som vet vad den vill !

Det handlar också om att när det politiiska är klart att utse personer på poster och vi i MP Lidköping hoppas kunna få poster för följande personer i 1,a hand :'Göran Larsson, Anna Ejstes Kelemen, Herman Andersson, Msdeleine Larsson, Peter Skallström, Alexandra Ryberg, Mikael Larsson, Amanda Odner, Mira T Hansson, Emma Holmen...

I regionen har vi beslutsmöte på måndag och i Lidköping på måndag och onsdag,,,gällande uppdrag så jag återkommer med mer hot info så fort jag kan..

GL nytt

Inget är klart än gällande hur det ska se ut i regionen !

Gällande kommunen så blir det en rödgrön majoritet som väljarna vill ha och jag återkommer med hur den politiska plattformen samt våra platser kommer att vara !

MP är som sagt på gåmg och det känns mycket positivt !

Nästa information blir i nästa vecka !