Omval 11


Omval 11 !

Valdagen är den 15 maj och jag hoppas verkligen att över 60 % kommer att lägga sin röst i detta så viktiga val.

Vi har 19 sjukhus, ca 200 vårdcentraler, ca 200 folktandvårdskliniker och inte minst Västrafik

Ni har tid att läsa igenom alla partiers valinformation innan valet och vi gröna har en helhetspolitik för en utökad kollektivtrafik och förbättrad hälso och sjukvård för alla efter behov.

Vill ni ha en Alliansstyrdregion med risk för utförsäljning av t,ex Lidköpings sjukhus mm !
Eller en majoritet med MP som en garant för en trygg och säker utveckling för regionen mot framtidens utmaningar !


OMVAL 11


Hej

Omvalet blir troligtvis den 15 maj och nu rustar vi i MP oss för att nå ett resultat bättre än de 11 vi fick den 19 september.

Vi har en grön politik som har en helhetssyn som berör alla politiker områden och i regionen tar vi nu ett stort ansvar för en region som har ca 50 000 anstälda , 19 sjukhus, ca 200 vårdcentraler och 200 folktanvårdskliniker,

Vi har en politik för alla och där alla skall ges en chans och vi är för mångfald men inte till bekostnad på den solidariska synen om att vård skal ges efter behov och inte efter resurser..

Vi kan inte tänka oss att sälja ut några sjukhus mm !

Vi har ca 300 000 människor var dag som åker med västtrafik som vi gröna vill i folkmun skall vara `bästtrafiken `!
Vi vill bygga ut trafiken och förbättra tillgängligheten mm !

Vi vill att vårt järnvägssystem i regionen förstärks och vi vill nyutreda karlsborgsbanan mm !

Om ni vill ha en human och grön region för alla 1, 6 millioner människor i Västragötaland så är en röst på oss en säker väg dit !


Regionvalet görs om !

 • Hej
 •  

   VARFÖR OMVAL?

  Att varje röst räknas är en ofta obekräftad sanning. I regionen tappades 16 st centerröster bort inför sluträkningen, vilket ledde till att det sista utjämningsmandatet for över till S. Därför blir det senare i vår omval till Regionfullmäktige. Läs pressmeddelande mm här: http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=236412

  OMVALET - HUR GÅR DET TILL?
  Efter valnämndens beslut om omval tidigare under fredagseftermiddagen har Valmyndigheten lagt ut information om saken. Ännu finns igen valdag fastställd, men info läggs ut kontinuerligt på "omvalswebben". Se mer: http://www.val.se/omval_vg/info_partier/index.htm


   

   

 •  

    

    


GL nytt

Bloggen är viktig trots alla andra sociala medier.

Jag gillar det politiska livet och ibland så är det väl så att jag känner likheter med min 20 åriga fotbollskarriär gällande detta med laganda, teambilding och att lita på varandras färdigheter mm !

vi har ju nämndsarbetetet och det interna styrelsearbetet att likna med träningar inför själva matchen som i politiken blir i själva fullmäktiget oavsett om det är i regionen eller i kommunen !

Vad måste man då vara bra på ?
Väl förberedd måste man vara inför såväl matchen som fullmäktiget
och man måste på själva matchen eller fullmäktiget vara fokuserad på sin uppgift !

Jag gillar att vara fokuserad på själva matchdagen och det ger extra adrenalin ! Jag jobbar med att koncentrera mig på vad jag tänker säga och hur känslan är i salen på fullmäktiget !

Jag upplevde att jag på förra regiionfullmäktige kände en stark känsla för det jag sade när jag talade om detta med suicid och internet och jag bedömmer att min känsla gick igenom för åhörarna samt för radio lyssnarna !

Politik är att vilja och det måste man visa varje gång man går upp i en talarstol i et¨t fullmäktige precis som man gjorde det varje gång man vara involverad i olika matchsitvationer på en match.

Det krävs att man har viljan och entusiasmen och tron på sig själv att man kan göra skillnad av och till.

Under detta året 2011 så kommer jag att ha ca 20 fullmäktige möten (kommun/region) och min ambition är att agera så väl och trovärdigt som möjligt för mitt parti men naturligvis också för medborgarnas bästa utifrån min ideologi mm ! När jag spelade matcher ca 30 om året så var det på samma sätt att psykologiskt vara beredd att göra sitt bästa för laget och dessa spelide men att även ge besökarna värde genom att ge 100 % av engagemang och delaktighet !

Detta var lite funderingar på hur jag sammankopplar mitt psyke mellan tvä egentligen väsentskilda aktiviteter som sport och politik.
Jag har hård självkritik och försöker hela tiden utveckla mig och just nu handlar det om att tydligare i talarstolen koppla in mig med nya begrepp som vi i den politiska ledningen mm och få fram budskapet hos de som lyssnar i regionfullmäktige att jag är absolut trovärdig i min nya politiska roll som ansvarig hälso och sjukvårds politiker !GL-vecka 6

Kommande vecka !

7/2  Vänersborg och s-v-mp möte samt mp.rs beredning
8/2  Vänersborg och regionstyrelsen
9/2 Vänersborg och Hälso och sjukvårdsutskottet ( Beslut om den övergripande ambulanssjukvården)
Kväll Villa- och möte kl 17 på arenen först !
10/2 Falköping och servicenämnden med övernattning till 11/2 med fortsatt servicnämnd till kl 15
12/2 Lidköpings torg och klimatkampanj med GU kl 10 till 12,,,

Hör av er om ni undrar något på !
0730-204260

GL info

Det regionpolitiska arbetets centrum för mig är på residentet i Vänersborg och i hela januari har jag nu varit där mån till onsdag och det börjar nu klarna vilket enormt arbete det krävs när det gäller att sitta i en poliitisk ledning i en så stor region som detta med ansvar för nästan 50 000 anstälda.

Jag har fått jobba mycket med interna mp och s-v-mp möten men även hunnit med två offentliga uppdrag i Göteborg.
Den 27/1 var jag på folkets hus och talade på en konfererns om hur minska ohälsan bland narkomanerna.
Jag talade för regionens räkning och beskrev att regiionen vill förstärka detta arbete i dialog med Göteborg och andra kommuner i regionen. Det var ca 200 personer där som jobbar inom den sociala sektorn.
Bra möte ioch jag ser fram emot fler dialoger med bl,a politiken i Göteborg om denna så viktiga fråga som även talaren från Göteborg ; Dario Espiga var inne på.

Jag var i går på Dalheimers hus och var politisk deltagare i en utfrågning anordnat av Hjärtlungsjukas länsförening. Det var en bra utfrågning som mycket kom att handla om behovet av rehabilitering vilket jag underströk som eb prioriterad fråga .

I kommunen kör vi i den rödgröna på  och vi satsar på ridklubben nu med borgen nu för ett reperation samt anläggningsstöd för tre år,, mkt bra för detta är framdeles en kvinno idrott som behöver satsas på !

Den 12 februari mellan kl 10 till 12 är mp på torget,,,vi talar om klimarfrågorna som nu skall drivas ännu hårdare då en klimatplan 2011-2021 skall läggas samt att klimatutskottet nu är startat där jag ska sitt med som en av tre,, 1,a mötet är den 4,e mars !

till sist,,länge leve demokratin och låt Egyptens folk få detta,,!