S-V-MP är den nyvalda politiska ledningen efter omval 11 ! BRA !


Nu den 14 juni väljs nu den nya regionstyrelsen in för den 3 åriga mandatperioden på regionfullmäktigemötet.
Jag har fått mp,s förtroende att fortsätta som ersättare i regionstyrelsen samt så innebär det att jag också kommer vara MP,s representant i det högsta hälso och sjukvårdsorganet i regionen = HSU !

Den 21 juni kommer resterande över 100 uppdrag att väljas igen för 3 år och de gäller från den 20/7.

Jag kommer att fortsätta som vice ordförande i servicenämnden .


S-V-MP kommer att ha egen majoritet i alla styrelser och nämnmder.

I Regionfullmäktige har vi 73 mandat och alliansen har 67 och SD har 9.
Här är vi en mineoritets ledning men det var vi också innan omvalet och vi rödgröna har nu stärkt oss från 67 till 73 mandat emedan alliansen tappat 1 mandat,

I September tar vi budgeten och nu börjar arbetet i detalj med detta ! Kul att vi gröna är kvar i ledningen !