Strategisk plan o budget 2014 för Lidköping ...

Lidköping kommer från och med 2012 ha en skattesats på 20,86 vilket innebär att vi sänker skatten med 43 öre samtidigt som regionen höjer skatten med 43 öre (från 10,45 till 10,88) .

Detta innebär inga skillnader för invånarna gällande det totala skattetrycket utan det är en växling pga att regionen tar över kostnaden för kollektivtrafiken from 2012 förutom det som är tillägg av typen gratis från 75 år som Lidköping har .

Vi har kommunfullmäktige på parketten i kväll och då fastställes vår Budget för 12 slutgiltigt !

Vi börjar mötet kl 18,15 ! Kan lyssnas till på närradion a 93,8 !


SKL Kongress i Norrköping 9 till 10 e november !

http://kongress2011.skl.se/

Trevligt som vanligt att deltaga på denna kongress som statthålles var 4,e år !

Jag var uppe ggr tre i debatten och talade om vikten av :

Whisselblowers system i hela landet med Göteborg som förebild !
Utredning om vård på lika villkor och riskerna med den allt ökande andel som tar egna sjukförsäkringar !¨
I dag snart upp mot 500 000 och i framtiden kanske 1,5 till 2 millioner och då kan man ju undra om vårt nuvarande system håller vilket jag och många andra vill !
Motionen från Helene Eliasson S (Hälso och sjukvårdsutskottets ordförande i regionen) om detta som krävde en SKL utredning om detta bifölls tyvärr inte . (185 för och 194 mot) !
Till sist var jag uppe om detta med sprututbytesprogram i hela landet och att SKL ska verka för detta som MP motionerade om vilket tyvärr inte bifölls men många var för det vilket visade sig i Försöksvoteringen och det blev en bra debatt i frågan och Monica Selin KD ( sitter i sjukvårdsberedningen på SKL nivån) replikerade mig vilket visade på tyngden i frågan !

MP gruppen som bestod av 30 ombud var aktiva och vi var 7 från Västragötaland av dessa och det var trevligt !