Kort och gott

hej på er alla bloggläsare !

Tiden går fort i det förnärvarande ganska stressiga regionpolitiska arbetet då vi nu ska ta alla detaljbeslut ute i våra 12 hälso och sjukvårds nämnder i överrenskommelser med våra sjukhus mm !¨

Det handlar om att de viktiga inriktningar om förstärkt utveckling av den nära vården nu i detalj konkretiseras och gör att vi går på rätt väg med vår hälso och sjukvård !

Dessa beräknas vara så gott som klara i oktober/november !

Läget är tufft då vi har ett ekonomiskt läge som berör oss alla och vi har ju en regering som ännu inte aviserat några extra pengar till region/landsting och kommuner !

Jag sitter ju som ersättare i regionstyrelsen, ordinarie i hälso och sjukvårdsutskottet samt vice ordförande i servicenämnden ! Det är kul och entusiamierande och trevliga kollegor !

MP sitter ju för första gången i denna regions regering och det är mycket för oss att ta in men jag upplever att vi blir bättre och bättre på att regera tillsammans med S och V !

Men som sagt det stora jobbet nu är att ro alla detaljer utifrån vår ca 33 miljarder stora hälso och sjukvårdsbudget med dess inriktningar i land och sedan kommer Regionstyrelsen att fastsälla detaljbudgeten i november !

Jag återkommer om detta förståss !