MP I Tiden på väg mot 2013

Det är snart slut på 2012 och tiden rusar i väg och som politiker startade jag denna lilla blogg 
2006 i maj och har nu snart hållt igång denna blogg i 6 år .
 
Det var nytt då men bloggen är nu ett socialt medie som blivit ( nästan) utkonkurrerat av facebock mm , men den har ändock sin roll i den politiska dialogen .
 
Mina politiska löften för detta året är att :
 
Fortsätta blogga om intressanta politiska frågor 
I Lidköping lokalt är det förstås Råda Ås frågan och under 2013 så kommer troligvis miljödeligationen 
med sitt utlåtande och som alla vet så vill MP att brytningen avbryts av Råda Sand från 2015 ! 
 
2 Att vi ska få ett beslut om det nya klimat och enrgiplanen för Lidköpingi i enighet , då det gör att genomförandet underlättas av planen ! 

MP Står upp för ett solidariskt flykting mottagande i Lidköping

http://www.migrationsverket.se/download/18.7fd98c12137b901bc11800013525/overenskommelser.xls
 
ETT LÖFTE 
 
Du har 0 möjligheter att ändra kommunens inställning till att solidariskt mottaga flyktingar Curt !
 
MP står upp för allas lika värde och vi ser det mångkulturella samhällsutvecklingen som den enda rätta vägen