Råda Ås

Råda Ås har varit en tänt med brytning sedan 1913 och det senaste tillståndet fick man för utvidgad täkt 2002 t o m dec 2014.
Swerock har nu sökt förlängning på alternativt 25 år eller 15 år.
Länsstyrelsen kommer inom ca en månads tid skicka ut en remiss till kommunen , som har ca en månad på sig att svara , så till vida man inte begär förlängning . Andra som enskilda och föreningar kan yttra sig oxå.
Länsstyrelsen kommer behandla ärendet och troligtvis i början av 13 komma med ett utlåtande som kommun och andra åter har chans att yttra sig om .
Därefter så kommer Länsstyrelsen att komma med ett beslut som är möjlig att överklaga till Mark och miljödomstolen.
Det berörda företaget har yrkat på att oavsett vad som sker ha fortsatt brytning även utanför nuvarande tidsgrens utifrån att slugiltigt beslut äger laga kraft .
MP är i princip emot fortsatt brytning och hade redan 2002 liknande åsikt.Vi har årsmöte nu på lördag och behandlar det principiella ställningstagadet.
Not . Brytningen av sand/ grus är ett riksintresse och kommunen har inte det avgörande beslutsmandatet . VI i MP är oroliga för det framtida områdets värde som naturskydds och rekreations område och vi ser betydande möjligheter för detta område som en lunga eller pärla för människorna och det ekologiska systemet.

Grattis till det nyfödda barnet !

Torsdagen den 23/2 föddes en prinsessa på Karolinska i Stockholm.
Mina allra största gratulationer till Kronprinsessan Viktoria och Prins Daniel.
Detta är en glädjens dag .

Inget storkök i Regionen . Vad var det jag sagt hela tiden Centern !

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Vastra-Gotalandsregionen/