SD,s Invandrings politik

jag vill vara tydlig med att jag till 100 procent är motståndare till SD,s invandringspolitik som inte på något sätt är rätt väg för vårt svenska , mångkulturella samhälle ! Vi ska verka för en utökar öppenhet och ännu mer human invandrar politik där vi ska se värdet av det mångkulturella ännu mer . MP är ett parti som ser varje enskild individ som en positiv kraft i vårt samhälle tvärtemot SD som vill höja upp svenskheten på ett nationalistiskt sätt och verka för en assimilering av människor med annan härkomst och kultur som är omodern och bakåtsträvande ! SD,s gruppledare Patrik Ehn i regionen personifierar politiker med en politik från en svunnen tid som på alla plan är i otakt med tiden och ger inga svar för det moderna samhället . Debatten om kulturen i regionen från SD,s sida är på alla sätt bevis på detta .

Görans Valtips

Det är nu mindre än två år kvar till valet och MP ligger i senaste SIFO på 10 procent och det känns verkligen bra att vara grön politiker just nu. Det finns tydliga tecken på en nedgång för Alliansen och det är en trött Reinfeldt som styr landet ! Jag ska nu ge mitt första valresultat tips inför riksdags valet och fudering på regering ! S. MP. V 33. 12. 6 M. FP. C KD 28 6.5 4.5 3 SD Övrr 6. 1 Regering S-MP - ?