Grön styrka

Vi gröna vill stärka miljö och klimat politiken i Lidköping . Det pågår en process som är viktig gällande klimat och energi planen och den ska fastställas enligt plan nu på kommunfullmäktige i juni !

MP jobbar hela tiden med att stärka den gröna politiken i alla dess områden och då inte minst sopsorteringen !