MP gillar rehab , beslut RF 26/11

http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.2517441-rehab-organiseras-som-vardcentralerna

Till er intreserade att läsa. kandiderar till Riksdagen !

 
.Hej , här kommer mina svar ; 
 
 
 
Vad väckte ditt intresse för detta förtroendeuppdrag?
 
Har efter att ha varit kommunpolitiker sedan 1998 och regionpolitiker sedan 2000 en gedigen bas att stå på för att klara av att hantera ett bli Riksdagsledamot. 
 
Vad tror du att du skulle bidra med/tillföra i detta uppdrag?
 
 
Har min tydliga engagemang i välfärdsfrågorna som Regionpolitiker i snart tre mandatperioder , samt mitt kommunal politiska engagemang och bedömer att jag kan bidraga med en utvecklad " grön " välfärdspolitik , och stärka riksdagsgruppen i dessa frågor . Det berör konkret behov av att stärka välfärden och minska de sociala klyftorna som ökat i Sverige , med nuvarande förda Allianspolitik med skattesänkningar .
Jag bedömer att jag tack vare den långa erfarenhet jag erhållit inom mina lokala uppdrag direkt kan komma igång och göra nytta som riksdagsledamot . 
 
 
Har du några hjärtefrågor?

Jag vill med hela min gröna politiska erfarenhet använda denna min erfarenhet till att utveckla vår gröna välfärdspolitik och detta  är hela grunden till att jag nu söker uppdraget som riksdags ledamot ; 
 
Mina prioriterade frågor är  
1 : Socialpolitik och skulle gärna sitta i socialutskottet i första hand och socialförsäkringsutskottet i andra hand .
Anser att MP måste ytterligare stärka sin profil inom välfärdsfrågorna och det är väldigt viktigt att vi nu agerar nationellt inom välfärdspolitiken för att minska de  allt mer ökade sociala klyftorna och det krävs särskilda satsningar som minskar dessa klyftor .
Det krävs skattehöjningar och jag är väldigt kritisk till de kommande femte jobbskatteavdraget,  som ytterligare spär på skillnaderna i Socioekonomi ! 
2. Hälso- och sjukvårds politiken på nationell nivå måste justeras så att vi värnar om den generella välfärden och inte spär på fortsatt utförsäljning till större privata aktörer med vinst intresse mm . 
Jag har i min roll som ledande Hälso-och sjukvårds politiker i regionen möjligheter att agera och direkt kunna påverka ny lagstiftning inom välfärden och Hälso- och sjukvårdslagstiftningen HSL om jag blir riksdags ledamot .
Det är förstås en fördel med denna erfarenhet när utskott ska fördelas inom den nyvalda riksdags gruppen efter valet 14 
 
Har du någon tidigare erfarenhet från förtroendeuppdrag och har du några andra förtroendeuppdrag i dagsläget ? 
I dagsläget är jag bland annat ; 
 
Ordinarie i kommunfullmäktige och regionfullmäktige .
Ordinarie i kommunstyrelsen och ersättare i regionstyrelsen .
Ordinarie i klimat och miljö utskottet och ordinarie i Hälso- ochbsjukvårdsutskottet .
1 ,e Vice ordförande i servicenämnden .
 
Har historiskt bl,a haft sedan 1998 i kommunen Lidköping varit;
Ersättare i kommunfullmäktige 
1998-2006 och 
Ordinarie i kommunfullmäktige 
2006 - 2010
Ordinarie i regionfullmäktige 
2002 - 2010 
Har i kommunen suttit 
Adjungerad i kommunstyrelsen 2002-2006 
och ersättare i kommunstyrelsen 2006-2010

Har i regionen varit ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Västra Skaraborg 2000-2002 och 
ordinarie i Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Västra Skaraborg . 
2002-2010 
 
Har du några erfarenheter som du tror är extra relevanta i förhållande till det aktuella uppdraget och som du vill lyfta fram? (utbildningar, jobb, händelser etc)
 
Det är så att min långa utbildning som sjuksköterska , psyksköterska och sedan 40 poäng sociologi som jag gjorde mellan 1990 till 1998 och klarade har gett mig en gedigen kunskapsbank , samt att jag blev heltids anställd som kommun sjuksköterska 1999 har ytterligare stärkt min egna kunskapsbank . 
Jag upplever att det ger mig en grund trygghet som stärker min tilltro att mina politiska värderingar är väl underbyggda och att jag kan hantera politiken på den nivån som riksdagen kommer kräva av mig som riksdags ledamot .

Det är enligt min bedömning så att mina politiska erfarenheter stärker min bas och även mina teoretiska och praktiska erfarenheter i arbetslivet inom sjukvården ger mig en styrka att föra ut vår gröna politik inom inte minst mitt politiska huvudområde Hälso- och sjukvårdspolitiken .
 
 
 
Vad är din bild av uppdraget rent praktiskt? (Tidsåtgång, tillgänglighet, medlemskontakt, mediakontakt etc)
 
 
Har just nu med främst regionuppdraget i regionen tjänstledigt från min tjänst som kommunsjuksköterska på 85 procent för att jag ska kunna hantera detta viktiga uppdrag  och med detta i bagaget ät jag mer förberedd att ta mig an ett heltids politiskt uppdrag som riksdagsledamot . Jag har ju en gedigen erfarenhet inom partiet och har varit ordförande för MP Skaraborg 2002-2011 och det har ju byggt på mitt engagemang för den gröna rörelsen . Detta sammantaget har gett mig en värdefull erfarenhet att ta mig an ett riksdagsuppdrag och jag är beredd på att ge mig an riksdagsuppdraget och samtidigt möta upp medlemmar, väljare i min valkrets via sedvanliga möten och förstås även vanliga medier och sociala medier . Har sedan 2006 en blogg och sedan 2010 aktiv på facebook , twitter mm . Jag har en beredskap för att ta mig an helheten utifrån riksdagsuppdraget mycket utifrån den erfarenhet jag byggt upp genom åren . Jag har också genom mitt kontaktnät inom partiet genom åren utvecklat en förståelse för riksdagsuppdraget och vad det innebär . 
Har också för avsikt att om jag ges uppdraget kontinuerligt till valkretsen vidarbefodra informationer och möta upp kommun och Regionpolitiker , medlemmar från valkretsen . 
 
Om dina vänner skulle beskriva dig som person, vilka egenskaper skulle vara utmärkande i beskrivningarna? Vad skulle du själv säga är dina styrkor?
 
 Stark som person , Snäll , ödmjuk , energisk , entusiasmerande är väl de egenskaper som de ser hos mig ..
Jag ser mig själv som uthållig , positiv , lösnings inriktad och självkritisk . 
 
Vad skulle du säga är dina svagheter, eller områden du skulle vilja utvecklas inom?
 
Detta är det tuffaste uppdrag jag sökt och det kommer krävas väldigt mycket av mig och följande tre punkter vill jag nu nämna som viktiga utvecklingspunkter ; 
 
Att utveckla förmågan att självkritiskt granska de underlag jag tar del av inom riksdagsuppdraget kommer att krävas av mig för att kunna se helheten och berömma konkret vad som politiskt behöver göras .
 
Att utveckla förmågan till att snabbt konkretisera kärnan i det budskap jag ska för ut .
 
Att utveckla ännu större nätverk för att kunna klara uppdraget
 
 
Har du några politiska uppfattningar som inte är samma som Miljöpartiets partiprogram eller regionpolitiskt handlingsprogram?
 
Jag är mycket tillfreds med det nya partiprogrammet för partiet och jag delar i all väsentlighet den principiella kursen för partiet , sedan så finns det skrivningar som detta med välfärds och energi / klimat politiken  som ytterligare kunna skärps men samtidigt är ju vårt nya PP mer övergripande och inte nere på allt för många exakta detaljer vilket i sig är bra tycker jag .
Det var en väldig bra process som jag medverkade aktivt i och är som sagt väldigt nöjd med det nya partiprogrammet.
 
När det gäller det nuvarande region politiska handlings programmet som beslutade 2009 och gäller 2010-2014 så var jag med i hela den processen inför framtagande av förslaget som Hälso- ochbisjukvårdsgruppledare för MP i regionen 2007- 
Detta program blev underlaget till det nuvarande regeringsunderlaget i regionen ( MP-S och V ) och det programmet ställde jag mig till sin helhet bakom .
Det ska nu tas beslut i slutet av november om den nya region politiska programmet 
2015-2019 som jag är mycket delaktig i förstås . 
 
 
På vilka sätt planerar du att arbeta i valrörelsen? Tänker du göra en personkampanj kring dig själv?
 
 Det är väldigt viktigt att vi kandidater gemensamt verkar för att föra ut partiets politik och att vi gemensamt jobbar tillsammans för den gröna rörelsen så att vi som parti ska få så stort inflytande som möjligt och min vilja är att agera på detta sättet . Tänker jobba i  de valkretsar jag ställer upp på som Bohuslän,Norra och Skaraborg !
Det är dags att MP Skaraborg får en riksdagsledamot igen efter Annika 1994-1998 och jag har kämpat för att bygga upp partiet i Skaraborg sedan 2002 och har byggt upp en gedigen plattform som jag bedömer gynnar partiet i Skaraborg och nu gäller det att vi kämpar gemensamt för att vi ska nå målet om en riksdagsplats för MP i Skaraborg. 
Jag har ett tänk att vi jobbar gemensamt och att partiet i Skaraborg samordnar valet med som det ser ut 15 lokalavdelningar i Skaraborg.Men även med riksdags / region andidaterna i Bohuslän,Norra ! 
Jag har som person varit personvald av väljarna ( 5 procent ) i de ordinarie regionvalen sedan 2002 och mycket nära i omvalet 2011 och nu sänks ju gränsen i riksdagsvalet till 5 procent , så som väl känd MP politiker i Skaraborg så ligger jag bra till att nå över de 5 procenten förstås och ser det som betydelsefullt för partiet i sig .
Jag tycker det är positivt till personval och ser det ut ett grönt perspektiv att vi som kandidater möter upp väljarna på det sättet men med utgångspunkten för den gröna rörelsens bästa och att vi som kandidater håller i hop .
 
 
Kan det bli ett problem för dig om du måste stå för ett majoritetsbeslut och inte offentligt kan deklarera din åsikt?
 
Det bedömer jag inte vara några problem, då min  nuvarande position i regionledning med S och V och samma i Lidköping har gett mig nödvändig erfarenhet att hantera den här typen av situationer 
 
Om media söker något att göra skandal kring dig om, vad hittar de då?
 
 
Det finns inget sådant om mig utan som regionpolitiker sedan 2002 har media bara gett en positiv bild av mitt engagemang i den gröna rörelsen som lokal politiker
 
 
Vilket/vilka förtroendeuppdrag kandiderar du till? Vilken placering på listan?
 
Jag kandiderar till Riksdagen för att bli Riksdags ledamot och de utskott jag siktar på är ; 
Socialutskottet och socialförsäkringsutskottet .
Jag siktar på plats ett i första hand och tvåa i andra hand .
Siktar på plats 10 och uppåt på Bohuslän / Norras lista och bidraga till ytterligare mandat till såväl region / riksdag för Bohuslän o Norra ! 
 
Vad kommer du att sysselsätta dig med om du inte blir heltidspolitiker?
Jag går till baka till min tjänst som kommunsjuksköterska . 
 
Har du några referenspersoner som det är okej att vi kontaktar?
 
Stefan Kristiansson  MP Göteborg och min gruppledare i regionen
2002-2010
 
Christer Holm         MP Falköping och en av de som grundade mitt engagemang påSkaraborgsnivån och som var ordförande i Skaraborg  före mig . 2000-2002 
 
 
 
Med vänlig hälsning, Göran Larsson