Kandidaturen till VAL 2014 !

  kandiderar ju till Kommunfullmäktige valet och listan tas den 28/9 ! 
 
Spännande och intressant  ! 
 
Vi har en väldig stor chans att växa i den gröna rörelsen och ser fram emot valet 2014 ! 

Kandidature