Nej till flyg på Hovby !
MP i Lidköping kommer säga nej till utvecklingen av passagerar flyg från Hovby flygplats pga klimat/ miljö och ekonomiska skäl .
Det är helt emot kommunens vision om det hållbara Lidköping .
Vi vet att det ekonomiskt ej är sunt att satsa på passagerar flyg på så korta distanser. Vi vet hur det blev med Golden Air perioden med stora ekonomiska problem .

MP i Lidköping vill utreda möjligheterna till att utveckla ett nytt bostadsområde på flygfältet Hovby för det behövs att möjliggöra nya boende områden för att nå målet 45000 invånare .

Göran Larsson MP kommunalrådskandidat 

Europaparlamentsvalet 2014 !

Det är självklart väldigt trevligt om jag vi er medlemmars stöd att fä in röster till MP i valet till parlamentet "

Jag lyssnade på Maria Ferm i Vara i dag om MP,s migrationspolitiken och är det något som är viktigt i kommande EU val är det migrationspolitiken !

Landsbygdsdebatten igång med C

Läs lidkopingsnytt.nu och följ svaret mitt debatt inlägg mot Folkesson C ! Vi gröna agerar och Folkesson talar så att säga utan att få igenom politik inom Alliansen !

När ska C bli självständiga igen ! Men de vill drivas in i högerpolitiken ok !

MP


Miljöpartiet var tillsammans med V mycket tydligt mot cityairlineprojektet 2009 och det beroende partiets tydliga principiella motstånd mot passagerarflyg inom en 50 mils radie.
Jag yrkade emot att kommunen skulle utreda möjligheten i kommunstyrelsen och MP hade en kampanj emot projektet på torget mitt i vintern 2010 .

MP är i majoriteten och måste ta ansvar och gällande flygplatsbolaget så vill vi utreda kommunens engagemang  , men vi har ett ekonomiskt ansvar och det var ett beslut att behålla bolaget och hantera flygplatsen som förnärvarande är ett fritids flygfält .
MP tog ansvar och vi har under mandatperioden fått till en ny buss linje 9 som kommunen betalar . 
Detta var ett beslut som togs på medlemsmöte ocb var en del av budgeten 2012 , där vi satsade extre på skolan .

Det är så att vi har beslutat om att utreda en nytt systen för avfalls hantering där vi ska sortera sopor , samt utreda en sammanslagning av teknisk service verksamheter ocb Värmeverket AB till ett energi bolag för att bättre nå klimat och energi målen enligt fastställd klimat och energiplan i kommunfullmäktige 2013 .
Det är så att MP vill utveckla ett systen som medverkar aktivt till att kommunen minskar sina sopor enligt avfallstrappan och vi har som parti slagit fast vikten av att Värmeverket AB är ett hel ägt kommunalt bolag son garant för att kunna agera mer aktivt i utvecklingsfrågor som nu är på gång .

MP har haft medlemsmöten där bolagets tjänstemän var hos oss i april förra året och det har funnits en aktiv dialog omkring dessa frågor inom MP.
Det är självklart så att MP inte vill att vi ska ha ett systen som medverkar till beroendet att bränna så mycket sopor så mycket och det är därför vi jobbat så hårt för en strukturell förändring av vår avfallshantering samt att utreda ett energi verk som kan aktivt verka för målsättningen om minska sopförbränningen och sortera bl,à maten.

Det är så att det är enkelt att stå i opposition men svårt att vara i majoritet , men det är bara på det sättet man kan nå konkreta politiska framgångar och detta har MP i Lidköping verkar för.
Det är våra väljares vilja att vi ska nå konkreta resultat av vår politik ocb vi har valt att i majoritet med S och V få till en politik för hållbar välfärd och min bedömning är att det fungerar mycket bra .

MP måste som ansvarsfull parti i majoriteten verka för helheten och ocb det är så att det inte alltid går så fort som vi viljat men partiet har tagit ansvar för 7 års kommunbudgetar sedan 2006 och det har stärkt välfärden som miljö och klimat politiken ocb dessa budgetar har MP som parti på medlemsmöten antagit .

Jag respektera alla som vill verka politiskt ocb det är ju så att vill nu representanter för det nya partiet utveckla Lidköping ännu snabbare i en hållbar riktning så är ju detta MP,s prioriterade politik så ju fler som vill åt samma håll destå bättre . 
Det är väl så att man kan vilja exakt samma sak men vara väldig oenig om hur man ska göra och så är det i livet och ibland så kan saker och ting överraska oss alla , så låt  oss hoppas på ett ännu starkare vilja till ett hållbart Lidköping efter kommunvalet 14/9 !
Göran Larsson MP

Grönt i fokus

Politiskt liv är verkligen intressant och det är väldigt värdefullt just nu att vi har en så stark och trygg grön rörelse och när nu det nya partiet bildas som tar upp våra frågor och vill dessutom öppna upp dörren för Alliansen i Lidköping som bildades inför valet 2010 !
Detta välkomnar förstås Bertil Jonsson M , som brukar kalla att jag driver en politik till Vänster om Vänstern !
Det blir väldigt mycket fokus på MP och vårt samarbete med S och V och en sak är säker :
Vi ämnar i MP Lidköping fortsätta att driva en trovärdig politik med fokus på stark välfärd och progressiv miljö och klimat politik och vi har en maktpolitisk inriktning som är långsiktig och ansvarsfull ! Det vill säga att vi är en del av den starka Rödgröna majoriteten nu och väljer väljarna in en rödgrön majoritet sä jobbar vi vidare .
Det är Viktigt att väljarna känner trygghet med att veta vad de röstar på och vad det innebär maktpolitiskt .
Nu rockar vi in i Supervalåret som bara har börjat !

MP ett starkt och pålitligt parti !

Miljöpartiet de Gräna i Lidköping har sedan 1985 haft kommunfullmäktigemandat och sedan 1998 haft god samverkan med S och V .

Vi har som parti stått för en miljöpolitik och klimatpolitik som varit med och format majoritetens politik och faktisk i realiteten påverkat människor i Lidköping.

Detta innebär att väljare som lagt sin röst på MP i kommunen faktiskt har påverkat och det är detta vi politiskt har stått för .

Det var redan så att MP var med i majoritet med S och V 1988 till 1991 och då fick vi till en satsning på kollektivtrafiken . Det var också så att dåvarande gruppledare Jan Andersson var ordförande för miljö och byggnadsnämnden .

Det finna allts en genuin tradition i partiet att ta ansvar och faktiskt i verkligheten få igenom gröna frågor och detta är lite av ett varumärke för MP i Lidköping .

Vi har ståt för ansvar , långsiktighet och pålitlighet i vårt politiska arbete och det kommer vi självklart fortsätta med framgent sä att väljarna kam känna att de kan lita på oss , samt att en röst på oss spelar roll.

Det är bara att konstatera att vi har just nu ett gediget ocb konstruktivt samverkan med S och V och denna rödgröma samverkan har varit mycket positivt för Lidköping och ges vi fortsatt förtroende av väljarna så kan vi fortsatta arbetet för en progressiv klimat/miljöpolitik och en utvecklad välfärdspolitik .

Vi vet att Lidköpingsborna är mycket nöjda men det är hela tiden viktigt att jobba vidare för att möta upp de utmaningar som finns inom såväl välfärd som miljö och klimat frågorna .

Dessa frågor kommer förstås att diskuteras under den lokala valrörelsen och de ca 30000 väljarna kommer ha möjligheter att sätta sig in i kommunalpolitiken ocb jag är övertygad om att de styrkor som finns i MP Lidköpings budskap kommer visa sig i antal röstande på oss.

Avslutningsvis sä vill jag vara tydlig med att MP står sig starkare än någonsin då vi har fler aktiva ocb engagerade politiker än förut ocb vi står tydligt med våra gröna grundvärderingar samt långsiktiga politiska strategi.

Nytt år

 
Gott nytt år !
 
MP Lidköping står sig starkt och tillsammans med våra samverkans partier S och V , sä vinner vi enligt min bedömning väljarnas förtroende för fortsatt rödgrön majoritet !
 
Det är viktig att fortsätta en stark välfärdspolitik i  kombination med offensiv miljö och klimat politik !