Grönblå samverkan och rödgrön majoritet !

Har en intensiv tid bakom mig och sedan valet 14/9 , ej vilat mycket !
Har varit med om att i Lidköping efter valresultatet knyta ihop en rödgrön majoritet på 27 mandat mot 20 mandat för Alliansen och 4,à för SD och också på regionens sida haft som avgående sjukvårdsgruppledare varit förhandlare med Birgitta Losman förhandlat fram ett grönblått samverkan med 76 mandat mot S 43 , V 13 och SD 14 ! Den tidigare rödgröna ledningen med 73 mandat föll ett mandat och ingen möjlig majoritet fanns, så nu har vi fått en bra överenskommelse med en i dag satt skattejustering på 35 öre till 11,48 som ger stöd för sjukvårds satsning och kollektivtrafiks utveckling tillika vår gröna huvudfråga !
Detta är kluvet men läget är att jag nu aktivt samordnat rödgrönt i Lidköping och varit med och samordnat grönblått i regionen som ger bra förutsättningar för,samhälls och välfärdsutveckling såväl lokalt som regionalt ! Intressant är livet och politiken ! Har avvaktat att kommentera efter valet men nu ville jag kommentera !