Mars 09, 2015

Mitt engagemang som politiker är intressant och engagerande ! Var i dag på SÄS Adminstration där jag är 1-2 ggr i veckan sedan jag 1/1 15 gick på rollen som ordförande för SÄS !

Det kommer att vara presidie möte i Skene den 16/3 och styrelse möte den 25/3 !

Sjukvården är och förblir som jag ser det ett av de viktigaste politiker områden !

2 Mars

Det är redan mars på detta år 2015 ! 
 
Har nu följande uppdrag 
 
Ledamot i kommunfullmäktige Lidköping 
Ledamot i kommunstyrelsen 
Ledamt i miljö o klimatutskott
Ledamot Skaraborgs kommunfullmäktige 
Ledamot i Arvodesberedningen 
 
Ordförande för Södra Älfsborgs Sjukhus 
Vice Ordförand för Samrehab Mark Svenljunga
Ledamot i Sifelsen Anna Lisa Lidbecks . 
Det har varit två kf möten , två ks möten , ett klimat utskott möte, två SÄS styrelse möten
 
 
möte