20150715-20150913

Har pga sjukdom " minorstroke " ej varit uppdaterad men nu är jag tillbaka .
Livet har förändrats på det sättet att jag ställt om min kost och levt mycket disciplinerat .
Nu är politiken igång igen och framförallt så är flykting situationen mycket uppmärksammad och det är för mig självklart att vi ska vara frikostiga och generösa i denna situation inte minst för Syrierna. 

Vill avsluta detta inlägg med att säga att jag ej har några symtom på minor stroke och kommer jobba för att hålla god hälsa och undvika framtida problem. Jag medicineraR med blod tryck sänkande och blodfett sänkande .