Vårbudgetens satsning på Skövde och Sotenäs !

 
Skövde : 39  millioner 277 tusen 932 kronor !
 
Sotenäs : 9 millioner 578 tusen 417 kronor !
 
 

Vårbudgetens 10 miljarderssatsning på Västragötalandsregionens kommuner A-S!

 

Vårbudgetens satsning på Västragötalands regionens kommuner S-Ö !

 

Vårbudgetens 10 miljarder fördelat på Västragötalandsregionens kommuner del 1 A-G


Vårbudgeten 2016

S-MP Regeringen satsar 10 miljarder årligen på samhällsbygget ! Det ger ca 376 millioner till VGR för 2017 !