SÄS - Skene Specialistsjuhus med vårdplatser

Det är viktigt med en utvecklad vårdutbud på SÄS Skene , med en utvecklad process med såväl kommuner och primärvården för att skapa en " sömlös " vård där de olika huvudmanna gränserna inte uppfattas av patienter och invånare .

Det var ett viktigt beslut den 3/2 gällande SÄS - Skene Specialistsjukhus med vårdplatser !
Det gav ju uppdrag till presidiet på SÄS att föra dialog med kommunerna om att etablera ett hospice samt att med primärvården diskutera utvecklingen av ett pilotprojekt om förebyggande vård .
Det är en process som är igång och det är helt klart en viktig utveckling som ger SÄS - Skene en hållbar utveckling som sjukhus kopplat till närvårdsområdet : Tranemo- Svenljunga och Mark samt också för hela SÄS upptagningsområde !
Därtill är ju också processen igång kopplat till att kunna nyttja även den 4 e operationsavdelningen med ökade dagkirurgiska operationer kopplat till hela regionens produktion och kapacitets planering samt också möjligheten att fr.o.m. 2018 kunna flytta in den öppenvårds psykiatriska vuxenvårds verksamheten till SÄS - Skene specialist sjukhus utreds !
Det är en intressant och viktig process att vara del av och det kommer bli intressant att vara aktiv deltagande part som ordförande på SÄS !