Dialog

Vill på alla sätt understryka behov av djupare dialoger som bara kan göras via personliga samtal och är ersättningsbar mot mail och sociala medier ! Hade viktiga och bra dialoger under gårdagen !!

Kommunfullmäktige tar skattesats för 2017 i november !

2016 är redan i oktober och det är snart dags att för Lidköpings del fastställa en skattesats utifrån den budget som beslutades i juni för 2017-18-19 ! 
Läget är att skatteprognosen för augusti är det som ligger till grund och med oförändrad budget utifrån det vi beslutade i juni så är frågan nu oförändrad skattesats eller ej ? Vi kommer i den rödgröna ledningen diskutera frågan och återkomma inom kort då fullmäktige tar beslutet i november ! 
 
Det är många viktiga ärenden nu som pågår som miljöplan där miljö och klimatutskottet ordnar en workshop den 1/11 på Lidbeckska huset kl 08 - kl 11 ! Menigen är ju att miljöplanen strategiskt ska tas under 2017 ! 
 
två år har gått lika med halva mandatperioden och vi i det rödgröna styret i Lidköping fortsätter att leverera en bra välfärd och stark miljö och klimat politik som sätter Lidköping i förarsätet i en Sverige jämförelse ! 
 
En mycket positiv sak är att en reform fr.o.m. 2017 är att alla kollektiv resenärer över 65 år får gratis kollektivtrafik inom Lidköpings kommun resor såväl inom stadstrafik som zonen Lidköping vid nyttjande av länsbussar o kinnekullebanan !!