1 Augusti så Välkomnas Jonas Sundström som nu KSO och Tack Kjell Hedvall!

Denna i Lidköpings politiken historiska dag då Kjell Hedvall ersättes av Jonas Sundström går nu snart till ända!

Nu har du rodret Jonas och jag är personligen mycket säker på att du kommer klara detta galant!
Det är så att vi rödgrönt i Lidköping styrt denna kommun under många mandatperioder och inte minst sedan starten av denna blogg i maj 2006!
Historia;
1988-1991 var det en majoritet rödgrönt!
1991-1994 var det Hemberg KSO och borgarna som styrde!
1994-1998 var det S och.V som var majoriteten,
1998- 2002 var det fortsatt S och V som var majoritet med att vi gröna samverkade.
2002-2006 Var det S och V som majoritet med en tydligare samverkan med oss gröna som resulterade i tydlig gemensam budget för 2005-2006, ! 
2006-2010 Rödgrön förhandlad majoritet med gemensam plan och tydlig budget som har fortsatt under mandatperioderna ;
2010-2014
2014- och framåt tom 2018!
Varit bra för Lidköping och visat sig ge resultat med en progressiv välfärdspolitik och miljö/klimat politik.

Du är som sagt hjärtligt välkommen ombord som högste ledare KSO samt också för den ledande majoriten som skötts så väl av Kjell Hedvall!