2017 har startat ( jan - feb)

MP Lidköping har Årsmöte lördagen den 25 mars mellan kl 10-12.30 i kommunhuset för att på eftermiddag kl 13.30-15.00 ha ett klustermöte / mellan representanter från Essunga - Grästorp och Lidköping för att bestämma vem som ska vara ombud på årets kongress samt ev. Ersättare . 
 
Förövrigt så ligger ju partiet i planering inför valet och vi ska bestämma hur vår nomineringsprocess ska se ut och när listan ska tas till kommunvalet. 
 
Det är ju klart för alla vilket jag berättade offentligt på mitt 1 maj tal 2016 att jag avslutar som gruppledare och kommunfullmäktige ledamot i och med valet och andra krafter får ta över vilket jag bedömmer kommer bli mycket bra för MP Lidköping som jag så hårt engagerat mig sedan 1998 . Min nästa anhalt blir Borås och MP där vilket jag hoppas ska bli bra.
 
Nu den 11/3 ska SAP Lidköping välja en ersättare till Kjell Hedvall , som varit KSO sedan 1994 och nu 1 juli fyller 65 år och inriktningen som varit ute i media är att Kjell till efter sommaren inte längre ska vara KSO och det innebär självklart en förändring hos SAP i Lidköping .
Jag vil vara tydlig med att jag på alla sätt uppskattat den politiska samverkan jag som MP politiker haft med Kjell och kännt ett gott samverkan .
Det är självklart så att allt är föränderligt och så även de som under olika tider uppbär politiska uppdrag och den tid undertecknad varit politiker har Kjekl Hedvall varit politiker och nu när han planerar avslute tillika jag framgent så förändras förstås saker och ting då vi är ju alla olika individer och detta med hur vi människor umgås och uppfattar varandra spelar roll. 
 
Jag har all förhoppning om en fortsatt god samverkan framöver utan såväl Kjell och undertecknad som personer , mellan våra partier och önskar på alla sätt mina efterträdare ett stort lycka till i detta och deras framtida bedömningar om hur de önskar göra eller inte ! 
 
Nu på tisdag den 28/2 kommer valberedningen i SAP Lidköping vad jag förstår redovisa sitt förslag till media ! 
Intressant och spännande !
 
Annars så fortsätter politiken i såväl regionen som Orförande för Södra Älfsborgs sjukhus och mit kommunala uppdrag och till där kan jag nu också bifoga ett nytt uppdrag inom den nationella Patientskadenämnden som jag nu erhållit introduktion u och kommer mer aktivt finnas med under höstterminen . Det handlar om männidor som av vården erhållet av någon art skada som individ inom nuvarande regler överklagar till denna nämnd . Möten kommer mestadels vara på riksdagen så man kan säga att jag nu trots att jag inte nått riksdagen ändock når den på detta sättet vilket känns spännande / seriöst / viktigt / Ska göra det som krävs av undertecknad .
 
Hoppas nu att denna långa mörka höst och vinter nu snart går över till vår och ljusare tider är ju på gång !
 
må gott