Kjell Hedvall

MP har idag genom mig; Göran Larsson och Kerstin Stenberg Karlsson tackat av Kjell Hedvall.
MP som parti har överlämnat en gåva på Kjells specifika önskan till det i Tanzania nu föräldralösa Hope, vars medel direkt kommer överföras till detta barn av kommunalrådet Kajsa Ezelius som besöker Lusaka i slutet av sommaren! Insamlingen benäms Hope to Hope! 
Som gruppledare lämnade jag också en underskrivet text om ett tack till Kjell Hedvall enligt nedan!
 
Tack för alla dessa år Kjell Hedvall.
Du har inspirerat, stimulerat och utvecklat det politiska landskapet i Lidköping!
Tack för dessa år jag har erhållit glädjen, stimulansen att mellan 1998-2017 få samverka politiskt i din så stora gärning för Lidköpings bornas bästa!
 
Du har sannerligen aldrig satt dig själv i främsta rummet utan alltid haft dina Lidköpings
bor främst!
Detta kan jag till 100 procent intyga som haft möjligheten att följa din politiska gärning som kommunstyrelsen ordförande sedan 1998 och tills nu 20170801 då du lämnar över ditt uppdrag till Jonas Sundström som KSO- Kommunstyrelsens ordförande. 
 
På fredag kommer jag som miljöpartiets gruppledare komma till din officiella avtackning och från oss gröna tacka det varmaste för alla dessa fantastiska åren som du såväl varit kommunstyrelsens ordförande sedan 1994 och även påminna alla er att Kjell Hedvall kom in i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 19774 i samband med valet 73.
fotnot. MP bildades 1981 och kommunavdelningen 1983! 
 
Det är så att Kjell Hedvalls varma handslag i mötet med honom är något som kännetecknar en varm och god människa! 
Det kännetecknar också den vision Lidköping har sedan början av 2000 talet, som mångt och mycket kommer från Kjells person!
 
Lidköping - en Välkomnande och hållbar kommun! 
 
Den politiska sammanfattningen är egentligen allt som nu händer för Lidköpings borna och det fantastiska politiska arbete Kjell Hedvall format ska ses i ljuset av en ledare som på ett jordnära sätt mött människor för att sedan i god samverkan inom det politiska landskapet forma en kreativ och positiv politik för alla Lidköpings bor!
 
 
Tack käre kamrat och god lycka med allt annat spännande som står framför din dörr! 
 
Göran Larsson gruppledare MP 
 
PS Du kommer dock inte helt sluta då du har kvar ditt uppdrag i kommunfullmäktige och som ordförande för Hovby flygplats så alla dina kamrater har möjlighet att fråga efter goda råd även framledes, men därefter kommer du att kunna bli den världsmedborgare på riktigt som jag tror du längtar efter, men din plats i Lidköping kommer du alltid ha och framför allt i allas våra hjärtan!! 
Tack!!

19/6 KF Lidköping antar budget och miljöplan!

I morgon förväntas kf anta budget för fortsatt stark välfärdsbygge och proaktiv klimat och miljö politik, samt miljöplan som bygger på att nå inga klimat utsläpp 2045 enligt den av riksdagen i fredags fastställda klimatpolitiska ramverk( klimatlagen). Känns som grön gruppledare mycket positivt!