MP säger nej till FRI-skola på Gösslunda !

Miljöpartiet de Gröna är överens med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om följande inriktning för mandatperioden 2007-2010

 • Grunden för vår politik är att kommunen utför sin verksamhet i egen regi. Brukarnas valmöjligheter och inflytande skall öka inom den kommunala verksamheten.
 • Barngrupperna inom barnomsorgen skall minska under perioden. Kommunala vårdnadsbidrag skall inte införas.
 • Äldreboendeplatser skall finnas i kommunen i en sådan omfattning att inte några oacceptabelt långa kötider uppstår. Taxor inom vård- och omsorg skall hållas låga.
 • Innerstaden skall inom två till tre år få en sådan framkomlighet att även funktionshindrade kan ta sig fram.
 • Kollektivtrafikresandet i tätorten skall utvecklas.
 • Lidköpings tätortsnära stränder skall röjas och strandpromenaden rustas upp och successivt byggas ut. Området mellan båtgården och Lidans utlopp skall göras mer attraktivt och mer tillgängligt som rekreations- och strövområde.
 • Vattenkvalitén vid Framnäs skall förbättras. Hur Kinnevikens och Lidans vattenkvalitet kan förbättras skall utredas.
 • Kommunen skall i anslutning till satsningen på Sockerbruket tillförsäkra ungdomar billiga lokaler för musikutövande och andra kulturaktiviteter.
 • Kommunen skall vara en bra arbetsgivare med ett öppet klimat där alla anställda skall känna sig trygga, hörda och viktiga. Strävan efter lika lön för likvärdigt arbete oavsett kön skall fortsätta.
 • Dialog med medborgarna skall utvecklas.
 • Kommunen skall så långt som möjligt använda produkter som producerats lokalt och på ett miljömässigt hållbart sätt.
 • Kommunen skall medverka i en etapputbyggnad av isstadion med ett större utbud av isyta. För att ishall ska kunna förverkligas krävs privata finansiärer som huvudpersoner.
 • Satsning på biogas skall ske, med produktion och tankställe i Lidköping.

Vi i Mp kan inte på ena sidan säga nej till Gösslunda som egen verksamhet och sedan säga ja till friskola där !
Det förstår alla som kan något om politik. Det vore verkligen att göra oss politiskt inte trovärdiga.
Läs vår gemensamma överenskommelse så får man ett helhetsperspektiv.

Kul att det kommer en fråga om Gösslunda på måndag.. Jag har sagt det till Tobias och er andra som debbaterar denna fråga !  Viktigt att nyttja allmänhetens frågestund  på detta sättet !

Jag har och kommer alltid värna om demokratin och öppenhet för dialog och hoppas att detta ges respekt oavsett vilka åtskilda åsikter folk har mot mina

Göran Larsson


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback