Rödgröna Lidköping justerar skatt med ökning 40 öre - 21,26


Lidköping 2016 11 17
Pressmeddelande:
En hållbar budget för framtiden och ett solidariskt Lidköping
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktig kommer på måndag den 21/11 att behandla Strategisk plan och budget för perioden 2017 – 2019 samt fastställa skattesats. Redan vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 november godkände styrelsen de förslag som fanns för respektive nämnder och styrelser. Beslutet om skattesats förslogs att fastställas vid ett extra sammanträde för kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige. Motivet till att beslutet flyttades fram i november är att skattesatsbeslutet måste samfasas med den beredning av förslagen till investeringsbudget som har pågått i partigrupper.
Det rödgröna samarbetet är nu överens om att den kommunala skattesatsen justeras med 40 öre från 20,86 till 21,26 för kronor 2017
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag utgår från den strategiska planen och budgeten som antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2015 och som innebar en kraftig och prioriterad satsning på välfärdssektorn. För att kunna ha en fortsatt god ekonomi och kunna möta framtida behov och säkra beskrivna satsningar behövs inkomstförstärkningar. Därför föreslår vi den det rödgröna samarbetet en skattehöjning med 40 öre. Majoritetet anser att arbetet med att förbättra kommunens ekonomi måste också ske genom ett kontinuerligt förbättringsarbete, att göra nödvändiga prioriteringar, kostnadseffektiviseringar och andra intäktsförstärkningar. Med anledning av detta föreslår att ett uppdrag ges till kommunen och de politiska nämnderna som reducerar kostnader eller förbättrar intäkterna om minst 20 miljoner kr för perioden 2018-19.
- Vi lever i en tid där vi kan förvänta oss att kommunen kommer växa snabbare än tidigare och det kräver lösningar framför allt inom barn och skola. Satsningen innebär bland annat en tidigareläggning och nybyggnation av två skolor samt minst två nya förskolor och fler förskoleplatser. Behovet av en ny s k F-6-skola vid Sjölunda är planerat med anledning av områdets attraktivitet för nybyggnation. En nybyggnation av Majåkerskolan har påbörjats för att kunna möta dagens krav på standard, miljö- och energieffektivitet säger det socialdemokratiska kommunalrådet Kjell Hedvall. Vi har en god ekonomi men för att klara nödvändiga investeringar och samtidigt säkra verksamheten så är en skattehöjning nödvändig.
- Vi står inför omfattande investeringar i välfärdsektorn. Vi skall klara ett ambitiöst program för om- och tillbyggnad av äldreboenden inom kommunen. Utöver detta så behöver vi insatser som säkrar personalförsörjning och infrastruktur. Vi har varit tydliga med att vi prioriterar välfärdssektorn och för att klara det så måste vi justera skattesatsen säger Claes-Göran Borg, vänsterpartiets gruppledare.
- Vi rödgröna visar tydligt med vår budget och nödvändiga skattejustering på 40 öre att vi tydligt tar ansvar för välfärden säger Göran Larsson från . Vi vill har en hållbar budget som tar ansvar för kommande generationer samtidigt som vi i grunden också möjliggör en bas för en aktiv miljö och klimat politik.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback