Rödgrönt 1 Maj 2012 i Lidköping med start torget kl 14 !

Det är väl nu som alla riktigt känner att våren är här och med detta kommer en automatisk glädje inom många av oss och en känsla av hopp inför framtiden infinner sig, men detta handlar förståss inte bara om vädret och årstiderna utan om man ska vara allvarlig om hur vi egentligen vill se vårt samhälle i dag och i framtiden.

 

Jag är som grön stolt över att nu på 1 maj på arbetarrörelsens dag gå med i det rödgröna tåget under parollen `Byt Regering , Byt Politik ` här i Lidköping.

Det är verkligen så att det behövs en annan färdriktning för Sverige och för mig innebär det att bygga ett solidariskt välfärdsland , där alla har en plats och ett hållbart miljövänligt samhälle.

 

I Lidköping så började S-V och MP gå tillsammans 2009 och jag fick förtroendet att tala då och det jag då ville förmedla i mitt tal var just detta med att Sverige ska leda den nödvändiga klimatomställningen samt åter vara ett föredöme som välfärdsland.

 

Detta är lika aktuellt för mig nu som då och därför så hoppas jag att så många som kan sluter upp på årets 1 maj i Lidköping.

 

Vi kan inte längre tysta se hur dagens Allians regering splittrar samhället, där fattiga lämnas efter och de rika premieras på alla sätt och där den viktiga klimat och miljöfrågan lämnas där hän till var och en att agera i stället för att agera strategiskt på nationell plan.

 

Vi har nu två år kvar till super valåret 2014, där vi först i juni ska välja till Europa parlamentet och därefter i september det ordinarie valet.

Det kan tyckas lång tid till dess men det är det inte om man verkligen vill att Alliansen inte ska vinna valet till Riksdagen för tredje gången i rad.

 

Jag uppmanar alla som anser att denna fråga är viktig att börja nu att tänka på valet och inte några månader innan och därför så kan man ju se årets första maj i Lidköping som ett startskott mot valet 2014 .

 

Göran Larsson 

Gruppledare MP Lidköping

 


Modern och Hållbar strategi för E 20

YRKANDE
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen
Tillkommande ärende:
Dnr: RS
Till Regionstyrelsen
För en snabb utbyggnad av E20 med möjlighet till medfinansiering
Västra Götalandsregionen anser att en utbyggnad av E 20 i sin helhet bör prioriteras av Trafikverket och i den kommande nationella infrastrukturplanen. För att uppnå det är den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen beredd att, tillsammans med kommunerna och näringslivet, inleda en förhandling om medfinansiering med staten i syfte att finna en lösning för hela sträckan till år 2025. En dialog med ansvarig minister ska etableras snarast kring ovanstående inriktning, då besluten ytterst fattas av regeringen.
Medfinansiering av europavägar har inte genomförts av regionen tidigare. Regionen har medverkat vid infrastruktursatsningar genom förskottering och omprioriteringar av resurser inom den regionala infrastrukturplanen. För att klara en snabb utbyggnad av E 20 är den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen beredda att, tillsammans med kommunerna, medverka till en medfinansiering.
Syftet med att delta i en medfinansiering från Västra Götalandsregionens sida är att säkerställa att hela sträckan från Vårgårda till länsgränsen ingår i den nationella infrastrukturplanen fram till 2025.
För att uppnå kraven om ökad trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan, förbättrad framkomlighet samt att möta de ekonomiska ramar som omgärdar den nationella infrastrukturplanen anser vi att regionen framöver bör arbeta för en målstandard med 2+1F, vilket innebär en vägstandard som är förberedd för motorväg på hela sträckan, om kapaciteten så kräver i framtiden. .
För att nå målet om en snabb utbyggnad av E20 längs hela sträckan till 2025 utarbetas nu en strategi tillsammans med berörda kommuner inom ramen för E20-utredningen. Strategin syftar till att möta behoven av olika åtgärder för olika delsträckor, utifrån kostnadsläge och kommunala prioriteringar. Det betyder att på högt trafikerade sträckor kan 2+2 vara aktuellt, medan steg 1, 2 och 3-åtgärder kan vara aktuella på andra delsträckor.
Förslag till beslut
regionstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom det fortsatta arbetet med målstandard i enlighet med ovan,
att undersöka möjligheterna till medfinansiering, tillsammans med kommuner, näringsliv och regeringen, för att säkerställa att hela sträckan Vårgårda till länsgränsen byggs ut fram till 2025.
Gert-Inge Andersson (s)​    ​Birgitta Losman (mp)​Sören Kviberg (v)
(2)
Sänt från FirstClass med min iPad

E 20 och ett initiativ från oss Rödgröna i Regionen

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.908748-sa-har-vill-de-rodgrona-bygga-ut-e20

Rödgröna säkerställer välfärden i regionen

http://ttela.se/start/regionalanyheter/1.1584399-25-ore-per-hundralapp