Rödgrön budget 2016-2018

Det är nu en politisk höst där Lidköping i november mötet i kommunfullmäktige ska fastställa budgeten för 16-18 med fastställande av skattesats ! 
Vi den rödgröna majoriteten har sagt premisserna i juni beslutet på KF där vi lägger ert besparings riktlinje på 16 miljoner på två år ( 16-17 ) , vi skulle kolla om det för 16 går att få ut ytterligare 20 millioner ifrån kapitalet samt att vi för perioden 16-18 lyfte in ev justering för kommunikatören 20,86 uppåt på 30 öre !
Det är så att för min del är frågan om att hantera budgeten väldigt viktig och det är viktigt att det punkter vi grönröda har preciserat är viktig att vi kan genomföra ! 
Det kommer bli en dialog inom majoriteten om detta innan vi kommer med vårt slutliga avdömande inför KF i november.