Grön Halvtid på mandatperiod 14-18

Vill kommentera att vi gröna aldrig tidigare haft en sådan stark maktställning i svensk politik på alla nivåer inom parlamentarismen och det är en utmaning att styra och leda samt också att inom oss själva ständigt utveckla vår gröna politik och inte minst när det blåser tunga opinionsvindar emot oss !! Men en viktig sak är att bibehålla vår egna tilltro och självkänsla till oss själva och hela tiden stödja varandra i detta och den betydelsen är allt igenom mycket viktig i dessa tider !! Det är därför jag vill passa på att ge beröm till er alla gröna för det så viktiga ansvar ni alla tar för det gröna samhällsbygget på alla nivåer och då såväl i ledande ställning som i opposition och ni är guld värda !! Vi är det finaste och fantastiskaste av partier och vi försöker hela tiden väglett av vårt fantastiska partiprogram sedan 2013 utveckla för allas bästa vårt samhälle !!

Vi har trots allt ett mycket starkt parti och jag ber er alla om att vi alla ska stödja varandra till att ha tålamod med det vi nu håller på och gör för alla effekter syns inte på en gång och glöm inte att vi faktiskt är det mest toleranta av partierna och så förblir det och inga tecken finns på annat !!

Vill på detta sättet nu så här i advents tider önska er alla en fridfull tid framgent och ta hand om er , nära och kära och era själar !!!

Glöm inte att vi gröna aldrig som nu haft den reella möjligheten att bygga landet på alla nivåer och att denna möjlighet vet vi att vi har till och med 2018 men att vi sedan inte kan veta mer än att vi varje dag kan få våra väljare att tänka grönt och fortsatt ge oss denna fantastiska möjlighet vi nu fick efter valet 2014 !

Därför så måste vi alltid försöka se ljuset det gröna hur motigt de än kan vara , för ingen annan än oss själva kommer göra detta gröna jobb för oss !

Slutligen vill jag också tillägga att vi gröna på alla nivåer från kommun, landsting /region , riksdag - regering och Europaparlament gjort ett enligt mitt tycke ett fantastiskt väl grönt politiskt arbete och det märker människorna / medborgarna / väljarna också redan men kommer än mer göra det framöver så tack till oss själva för detta !!

Må väl