Rut är ett vackert namn och Gert Inge S är på rätt spår !

MP är ett bra parti säger Gert Inge Andersson S med politiker som tar ansvar !
Jag har suttit i den politiska ledningen i några månader och självklart har jag försökt att vara konstruktiv och lösningsinriktad !

Det är kul att vara med i HSU och vice ordförande i Servicenämnden !

Det ska bli intressant att komma till regionstyrelsen kommande tisdag och kanske finns det då ett klargörande kring kommande ledning i regionen !

Nu ska jag till kongressen i morgon...

Hoppas Åsa och Gustav blir valda !

Solen skiner alltid i Karlstad och förresten så gillar jag namnet Rut men släng rut systemet i papperskorgen !
Mikaela W har fel i sin slutssats ! 
 
Men man måste ju våga bryta ny mark men denna mark är för minerad för min del i alla fall !


Omval 11 analys

Ett röstdeltagande på något över 40 % är inget att hurra för men alldrig har nu så många satt sig in vilka dessa figurerer är som styr i regionpolitiken och detta kan ju båda för ett större intresse för de regionala frågorna när vi går till val 2014.

Jag har nu ett tydligt besked gällande detta med skilda valdagar ! Jag säger blankt nej till detta utan det viktigaste för legitimiteten av de styrande som väljarna vill ha är att det blir ett högt valdeltagande och då behövs det som jag ser det ett nationelt val innehållande alla tre beslutsnivåer i Sverige !

Vi vet att EP valet i Sverige inte har nått över 50 % ngn gång så därför är det väl så att det hade varit förunderligt om Västragötalandsregionens omval hade gjort detta !

Den gången som EP valet når över 70 % så får jag väl fundera på att ändra mig igen !

Nu måste vi se till att rodda ett valdeltagande i hamn och få till ett styre som tar ansvar för regionens 50 000 anstälda ! Detta måste ske under en relativt snabb tid då vi måste börja jobba med de politiska förutsättningarna !
De rödgröna har nu :
S, 52 mandat ,MP 12, V  9 mandat  = 73 mandat  
M  38 mandat ,FP 11 , C 9, KD 9 = 67 mandat
Sjukvårdspartiet åkte ur ! SD 9 mandat .

De rödgröna har egen majoritet i styrelser och nämnder !

Innan valet hade Alliansen 68 och de Rödgröna 67 !

Men Gert Inge Andersson är regeringsbildare och jag hälsade på honom i dag på trappan upp till ingången på Residentet i Vänersborg och grattade för S framgång med plus 5 mandat !

Nu får se vad månde bliva men jag hoppas verkligen att frågan med regering för regionen är klar inom en snar framtid !
De rödgrön vann påm tydlighet gällande att vara emot utförsäljning av sjukhusen !
Även frågan gällande enhetstaxan hjälpte till !

Jag bedömmer att Alliansen inte hade några gemensamma tydliga budskap som detta !
Därav att väljarna gick åt det rödgröna hållet !

Röstskolket var stort från medborgare upp till 40 års ålder och detta var förståss en nackdel för oss gröna som har våra naturliga väljare från dessa årsgrupper men vi lyckades vinna de äldre i detta omval !

På onsdag har länsstyrelsen räknat klart alla kryssen ! Så då återkommer jag med kommentar förståss !
5 % kryss på det antal totalröster sitt parti har krävs för att kunna klättra på sin egna lista !
MP i skaraborg fick ca 4000 röster ( 4,9 % ) vilket skulle innebära ca 200 personröster !


Katedralskolan den 13,e maj

Da ist keiner der egentlich verstehen woher man verstehen wer weiss wer den wahrheit sagen !

Jimmy Åkesson är en karikatyr av någon som jag inte vet vem han eller hon är !

Att lyssna utan att säga något i trettio minuter är oförstårligt !

Vem är Jimmy Åkesson !

Hans neutrala skånska säger inget eller så gör det detta !

Jag lyssnade denna dag den 13, e maj i Katedralskolans aula i tyst protest på denna karikatyr !

Vem är Jimmi Åkesson !

Ingen vet och ingen frågar !

Als alle damals nicht gesagt habe ! Bin ich wie alle andere ! 

Jag undrar forfarande ! varför säger vi inget utan låter det tyst gå förbi!

SD är inte det de säger sig vara utan mer en idealiserad bild av något som alldrig existerat !

Min mor föddes 33 i Tyskland och hennes bror gömdes undan i januari när Hienz var 14 från armen !

2011 i Skara var Jimmy tillbaka i något han inte ser men drömmer och idealiserar om utan att ha mött i verkligheten !

Ring mig Åkesson ! 0730 204260 !

C surar som en citron genom Jonäng emedan MP regerar efter omval 11


Det är så att det är viktigt med maten vi äter och jag vill att vi ska nyttja våra kök och utveckla avdelningarna i köksprocessen ! MP har en inriktning som innebär att måltidsförsörjningen på våra sjukhus kommer att bli av högsta kvalitet om vi får vara med och styra framgent ! Jag sitter som vice ordförande i servicenämnden och jag känner stor förtroende på vägen vi nu stakar ut ! Centern är ute och seglar och jag vet ärligt talat inte längre vad de har för politik men nu gömmer de sig under starke Johnny Magnussons (M) överrock ! Detta håller inte C men Jonäng är ju först och främst allianspartist efter att suttit uppe hos reinfeldts styre på riks 06 till 10 !

M vill sälja ut sjukhus det vet de som lyssnat på Johnny och det räcker inte som Johnny nu gör att fly detta uttalande och raskt bjuda in S till middagsbordet om de måste efter valet !!!

C är på väg att lägga ner sin självständighet i regionen och M hurrar förståss men snälla Jonas Andersson (FP) !
Du är en av de kompetentaste häls och sjukvårdspolitiker vi har ! Fundera noggrant och du inser att Alliansen i VGR inte är Alliansen på riktigt !
 
Jag tror på ett bra styre inkluderat MP efter valet och i och med detta så finns inget Alliansstyre ! Men det kan ju heta ett namn på de tre eller kanske fyra som väl bildar en som jag ser det troligen ett blocköverskridande styre !

Men Jonäng lär väl sura som en citron i så fall fram till 2014 !

Gert Inge (S) stödjer 500 kronan för regionens månadskort

http://www.expressen.se/nyheter/1.2377491/gert-inges-forslag-10-kronor-enkelresa-500-for-manadskort

S och deras gruppledare/ regionstyrelsens ordförande Gert Inga anser att nivån inom enhetstaxan på månadskortet skulle kunna vara 500 kr ! Såsom jag som MP,s ordförande i Skaraborg anser. Om jag får skaraborgarnas förtroende att fortsätta i rf så ska jag driva frågan hårt och S verkar vara med på tåget !

Omval 11 Rösta grönt om du vill ha billigare kollektivtrafik

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4495611


MP i Skaraborg anser att frågan om enhetstaxa för kollektivtrafiken är den mest prioriterade reformen för oss gröna och att det finns en möjlighet att om vi får väljarnas förtroende att inom budgeten med bibehållen skattenivå kunna lägga priset på 500 kr 2013/2014.

För detta krävs att skaraborgska väljer in oss gröna i regionfullmäktige att representera skaraborgs intresse inom kollektivtrafiken !!
Som jag bedömmer det krävs det att vi går fram till 2 mandat i skaraborg mot nuvarande 1.

Glöm inte att rösta och rösta grönt !!!!!

Val varje dag med valdag den 15,e

Jag kampanjar på torget den 10,e kl 08 till 09,30 och den 11,e på resecentrum fr kl 06 och Sedan är jag med i Västnytt tillsammans med Birgitta på slutdebatten...kl 17,30 Västnytt,,,kolla denna !!
i Skara på Katedralskolan den 12,e kl 09 till kl 15
o på lördag valfinal i lidköpings kl 09 till kl 13 på torget och sedan i Skövde på Hertig Johans torg.
På söndag valsedelsutdelning och valvaka på Rhodos från kl 20...

MP satsar på Ambulansjukvården i regionen !

Modern och trygg ambulanssjukvård

 

En av de viktigaste utvecklingsfrågorna inom hälso- och sjukvården är den prehospitala vården (ambulanssjukvården). Medborgarna efterfrågar en alltmer kompetent och säker sjukvård i sitt ordinära boende och detta måste regionen självklart eftersträva. I dag kan patienter ges avancerad vård i det ordinära boendet, något som för bara tio år sedan var sådant som endast kunde utföras på sjukhusen. Det innebär att vi får en allt högre andel sjukliga och sköra patienter som vårdas hemma, något som ställer krav på att den prehospitala vården också vårdar på plats.

 

Det finns också en strävan att kunna göra mer kvalificerade bedömningar på plats och prioritera rätt, så att vi t.ex. inom strokesjukvården kan erbjuda en större andel akut trombolys för att förhindra svåra bieffekter med förlamningstillstånd m.m. som ofta är konsekvenserna efter en emboli (propp) i hjärnan. Kan den behandlas och ges en god eftervård där sjukhusvård och kommunal vård samverkar i det ordinära boendet, kommer det innebära betydligt högre livskvalitet för den enskilde.  Men det ställer ökade krav på att den prehospitala vården kommer i rätt tid och vårdar på rätt plats med rätt behandling. Sådana insatser kräver mer av särskilda utbildningsinsatser för ambulanssjuksköterskor, men också en ökad andel läkarmedverkan i denna första linjens vård.

 

Miljöpartiet de Gröna anser att den prehospitala vården står inför en utveckling till att vara den främsta delen i den första linjens vård och att den ska ses som en mobil behandlande akutenhet. Vi vill därför att regionen uppmuntrar denna utveckling och för att det ska kunna genomföras behöver ambulansverksamheten vara en egen organisation som samordnas med SOS Alarm, ambualarm, 1177 samt andra sjukvårdande instanser, oavsett om det handlar om vårdcentraler, sjukhus, eller inom den kommunala hälso- och sjukvården med vård i hemmet, korttid/avlastning, gruppboenden eller särskilda boenden.

 

Den gränsdragning som finns mellan den regionala och kommunala vården gör det besvärligt att utveckla det som kallas vård på plats. Det finns dock pilotprojekt i bl.a. norra Bohuslän, något som vi vill införa och permanenta i hela regionen. Det behöver utvecklas program som tydligt beskriver ansvarsförhållande m.m. för den prehospitala vårdens samverkan med regional och kommunal hälso- och sjukvård.  Vår bedömning är att detta lättast kan ske om man utvecklar den prehospitala vården till en tydlig del av första linjens vård med en egen förvaltnings- och ledningsstruktur.

 

Miljöpartiet de Gröna föreslår Regionfullmäktige besluta

 

att       regionen organiserar den prehospitala vården med en egen förvaltnings- och ledningsfunktion

 

att       uppdra till Regionstyrelsen att utreda samverkansformerna med berörda aktörer och återkomma med förslag till en detaljerad organisation

 

För Miljöpartiets Regionfullmäktigegrupp

 

 

Birgitta Losman                                                                                         Göran Larsson


Omval 11 med slutspurtvecka

   Peter Eriksson och Göran Larsson

En vecka kvar till valdagen och hur intressant som helst eller hur !
Min vecka ser ut som följer !
I dag / Sätter ut affischer; Modernisera Västragötaland i skaraborg !
månd/ Kommukampanj i Skövde med språkrörskandidaten Åsa Romson och / kväll i Göteborg med Birgitta
tisdag/ kommunkampanj i Göteborg på station och i Lidköping på eftermiddag
onsdag/ kommunkampanj på Lidköpings torg och i Skövde på torget
torsdag/ kommunkampanj i Lidköping på resecentrum och sedan med i Västnytt som bisittare till Birgitta från kl 14
: sändning kl 17,30 i Västnytt !!
fredag/ Kommunkampanj i Skara på Katedral från kl 08 och Åsa Romson har tid kl 14 att tala med eleverna !
lördag/ kommunkampan på Lidköpings torg
söndag / Valdag och valvaka på Rhodos från kl 20 !!

Vädret ska bli fint men jag hoppas innerligt att intresset för omvalet stegras och att vi når upp till 60 % som röstar !! Helst förståss samma och mer som i Val 10 då 82 % röstade !!!
Rösta och helst grönt förståss i Omvalet

M vill privatisera (sälja ut ) Lidköpings Sjukhus !

Jonny Magnusson M talar ut ; (M) vill sälja ut sjukhus | Regionala nyheter

Det är klart tydligt att M verkligen vill sälja ut (privatisera) Dalslands, Skene och Lidköpings Sjukhus !

Detta innebär att om M blir regeringsbildare så hotas dessa sjukhus nuvarande uppdrag samt tänkt uppdrag som närvårds motorer i grunden !
Privata storbolag skall ta över tydligen , för små lär inte ha en chans i en sådan upphandling...

Vid M regering i Regionen så kommer vi att kopiera Filippa Reinfeldts vårdideologi !
Vill man detta tro !

MP säger tydligt nej till denna utveckling av vår häls och sjukvård !!


VALET ÄR I GÅNG OM NÅGRA MINUTER...VOTE GREEN


MP SÄGER NEJ TILL STORKÖK INOM VÄSTRAGÖTALANDSREGIONEN
MP SÄGER NEJ TILL MOTORVÄG PÅ E 20
MP SÄGER NEJ TILL UTFÖRSÄLJNING AV SJUKHUSEN

MP SÄGER JA TILL UTVECKLING AV VÅRA KÖK MED LOKALA KOCKAR OCH ÖKAD UPPHANDLING AV EKOLOGSIKT OCH NÄRPRODUCERAT MAT
MP SÄGER JA TILL ATT INFÖR ENHETSTAXAN SOM SKULLE KUNNA INNEBÄRA BETYDLIGT LÄGRE PRISER PÅ MÅNADSKORTET MOT DAGENS 1465 MED GTB OCH 865 UTAN GTB TILL MELLAN 600 TILL 500 KR.
MP SÄGER JA TILL HÄLSOVALET PÅ VÅRA VÅRDCENTRALER SOM KAN GE DE MED 55 ÅR OCH ÄLDRE EN UTVECKLAD HÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ATT FÖREBYGGA LIVSTILSSJUKDOMAR SOM HJÄRTKÄRL SJUKDOMAR MM !
MP SÄGER JA TILL ATT UTVECKLA NÄRVÅRDSSTYRELSER PÅ SJUKHUSEN I SKENE OCH DALSLAND-STRÖMSTAD-BÄCKEFORS !GILLAR DU VÅR VAL AV POLITIK SOM ÄR DITT VAL ENKELT I DETTA VAL SOM BÖRJAR I MORGON OM 4 MINUTER..
NÄMLIGEN OSS GRÖNA FÖR VI MENAR ALLVAR AV VÅR POLITIK OCH KOMMER ATT GÖRA ALLT FÖR ATT SITTA I EN MAJORITET DÄR VÅR POLITIK FÖR GENOMSLAG...
RÖSTA GRÖNT DET ÄR GOTT PÅ ALLA SÄTT


Omval 11

http://svt.se/2.34007/1.2411484/debatt_om_sjukvarden?lid=puff_2411484&lpos=rubrik

Omvalsdebatten om sjukvården i radio och västnytt webb..

kändes ok efteråt att kunna delge en större publik vår gröna hälso och sjukvårdspolitik..


1,a Maj i Lidköping en grön succe


1,a maj blev en historisk dag än en gång för oss i den gröna rörelsen och så underbart att många gröna vänner dök upp för att manifestera Nej till Utförsäljning av Lidköpings sjukhus :

Mölndal ; Laila Åkerberg Ordförande för MP i Västragötaland/ gröna seniorer
Lerum  ; Mona Eriksson Gröna seniorer
Bollebygd; Birgitta Losman Regionråd och årets MP talare ( tredje året)
Borås    ;   Bo Lennart Bäcklund Ekonomiansvarig för MP i Västragötaland
Lidköping ; Madeleine Larsson Organisationssekreterare för MP i Västragötaland
Lidköping ; Göran Larsson  Ordförande för MP i Skaraborg
Lidköping ; Anna Ejstes Kelemen Valarbetare 
Lidköping ; Margarete Larsson Valarbetare
Lidköping ; Synnergren 
Vara       ; Solveig Andersson gröna seniorer
Vara       ; Filip Hallbäck  Grön Ungdom
Vara       ; Mikael Zetterberg
Mariestad; Nils Farken  Valsamordnare för MP Skaraborg
Gullspång; Christer Eriksson Valarbetare för MP Skaraborg
Falköping; Lars Nordgren  ersättare i styrelsen för Skaraborgs sjukhus
Falköping ; Martin Solberg Grön Ungdom
Falköping ; Christer Holm  

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=241772

MP Lidköping Tackar för edert deltagande på detta årliga arr. sedan 2009.
Ideer på utveckling av detta mottages gärna samt Glöm nu inte att rösta i detta så viktiga val !
5 maj till den 15 maj...


omval 11


http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=208294

Kolla mig och mina andra kollegor på mp,s skaraborgslista inför omvalet 11 .

Omvalet i Västragötalandsregionen /prel program för GL

En dag i kampanjens tecken med uppgång kl 05,15 och buss och tåg till Vänersborg och där med Mona till Dals ED, s stora vårmarknad som var proppad av folk och där möttes vi av Tony och Hulda,,
Hejade på Gert Inge Andersson S och pratade med Martin Andreasson M ( bor i kommunen)
Kul var det och trevligt att i den varma solen möta medborgare , ung som gamla som många tog vårt nya material ! Ställ om och modernisera Västragötaland.
Hemfarten stannade vi upp i Mellerud och lämnade material mm ! Som tack bjöd MP Mellerud på mat på ett trevligt värdshus.
Mona körde mig sedan till Grästorp där Solveig tog vid och vi åkte till Lidköping för att sätta upp 6 affischer och sedan lämnade hon mig hos min mor där vi bladade in ( Valsedlar i broschyr) ca 1000 av de 1500 som en kollegas som skall dela ut (Gustav )
När detta var klart så var kl 00,15...och nu ska jag snart sova lite denna 1,a valspurts dag..
I dag kl 09 ska jag börja med planeringr inför 1,a maj manifestationen !

Hoppas vädret håller sig någorlunda trots att det blivit en nordlig vind o några grader kallare !

Nu kör jag så det ryker i valspurten

1/5 1,a maj i Lidköping
2/5 Borås och radiodebatt kl 16 till kl 18 !
3/5 Falköping kl 11 och Borås debatt kl 18 på Högskolan om framtidens hälso och sjujvård
4/5 Vänersborg och HSU
5/5 Förröstnngslokaler öppnar/ Skövde med Gunvor G Eriksson o presskonferens vid ca kl 15
6/5 Kampanj i skaraborg
7/5 ledig dag
8/5 debatt dag och planering utspel
9/5 Lidköpings resecentrum på morgon samt kampde med Åsa Romson i Skövde o kvälls möte med Birgitta
10/5 Lidköping / Varar
11/5 Göteborg station samt kl 12 till kl 14 debatt om sjukvården med Matsson som moderator !
12/5 Skövde o kärnkrafts kampanj o kl 17,30 slutdebatt i Västnytt
13/5 Lidköping/ Götene
14/5 Lidköping/ Skövde
kväll med Madde o Gunnar och Maria
15/5 Valdagen kl 08 till kl 20  Jag röstar kl 09 !
Valvaka på Rhodos kl 20
16/5 måndagsmorgon möte i Vänersborg och sedan rf grupp och även disk om VGPV !