Kommentarer från veckanEfter tre dagar åter i Lidköping och får läsa att S kan tänka sig att höja skatten med 50 öre för att klara åtagandet gällande skola , vård och omsorgen !

Vi sitter ju i budgetförhandlingar med S och V och detta får ju tas med in i beräkningarna från våran sida förståss.. !

Återkommer i detta !

I tre dagar har jag varit på möte med Mp,are i region och landsting och då bla besökt Norges nya sjukhusbygge i Akershus som skall bli Europas modernaste universitetsjukhus för en kostnad på 8 milliarder norska kronor.. Helt färdig byggt 2010 !
Det var andra gången som jag besökte detta sjukhus och jag är mycket impornerad av detta projket som oxå handlar om att bygga ett sjukhus som sätter patienten helt i focus och där organisation och logistik helt utgår från detta !!

Jag måste oxå kommentera konkursen av Matmagasinet och förmedla en stark förhoppning om en fortsatt satsning på denna affär och detta tykte jag förmedlades väl av vad som stod i tidningen och som kom fram i skarborgsradion där bl,a Kija intervjuvades.

/ GL

Arn-inspelningen( Brölloppet)

16/17-04
Två dagars filmispelning med svensk/marokansk/norsk/dansk skådespelar/regisör elit var verkligen en fantastisk upplevelse samt en helt ny för mig när jag var med och spelade in bröloppet mellan Arn och Cecilia i Film i Västs lokaler. Skådespelarna var mycket trevliga och ödmjuka mot oss statister och gav oss god stöd vilket underlättade enormt. Drottning Blanka, Cecilia, Arn, kungen, Harald och Biskopen mfl !

Sf,s personal är otroligt proffsiga och alla vi ca 25 statister med olika roller som , musiker, dansare/adelsmän, norrmän, mm blev fantastiskt bra bemötta samt styrda att utföra det vi skulle göra.

Det kommer att bli en alldeles fantastisk bra film som är den största SF har gjort till dags datum. Över 200 millioner kronor kostar filmen . Kommuner i skaraborg samt regionen har sponsrat filmen som gör det möjligt att producera mycket på hemmaplan.  Som på kållandsö, axvall mm.

Filmen har också stöd från våra nordiska grannar. Regisören Peter är Dansk,f.ö. Han var mycket bra och gav oss statister mycket stöd och hans sätt att leda oss gjorde det klart lättare att klara av bla mitt uppdrag som dansare/adelsman . Det var 8 kvinnor/män som hade detta uppdrag.
Vi var flera från skaraborg vilket var mycket trevligt.

Filmen kommer att spelas in fram till mitten av sommaren för att lanseras på film i december !

Jag hoppas verkligen att många kommer och tittar på filmen !

ca 2000 statister används och dessa känner jo många människor och det finns ju ett stort intresse kring detta med Arn och generelt från historia bland många så jag tror att filmen kommer att bli mycket populär i hela landet samt i våra nordiska grannländer, tyskland mm.

Hur såg jag då min egen statist roll !

Jo det var mycket kul och framför all mycket nytt då jag inte varit med om detta tidigare. Jag gillar att träffa nya människor och det var fantastiskt att träffa alla skådespelare samt inte minst alla statister.
Vi som var statister hoppas kunna hålla kontakten via MAIL framöver. Det skulle var kul att hitta på något tillsammans tidigare.
Jag måste säga att allt var över förväntan,
Kläderna, sf,s personal, de andra statisterna, skådespelarna och inte minst regisören.
Så jag rekomenderar att söka som statist till filmer  .. Sf behöver oss och vi dem skulle man kunna säga.

mvh
Göran som är en trött och nöjd brölloppsgäst på Cecilia och Arn,s bröllopp.

kort o gott


En ny vecka med allt vad det innebär startar och det händer verkligen mycket nu !

Statist roll i Arn filmen samt träningsläger i Danmark med Kållandsö GoIF .

Jag tror att man måste ha ett rikt och innehållsrikt innehåll i livet för att man ska orka med både arbetet som sjuksköterska i äldreboendet samt de politiskauppdrag man har i kommun och region.

Jag är en aktiv människa som gärna prövar nya utmaningar här i livet och nu händer det mycket på alla plan skulle man kunna säga.

Jag återkommer i veckan.....


Göran


Filmen om Arn ?

76717-12 Bild: Kija

Mycket bra att vi vill sammarbeta med Mariestad och Kristinehamn gällande Vänern och riskerna med ett högre vattenläge.

Kjell skriver om polisernas trafiksäkerhetsarbete och jag tycker inte exakt som han in detta , då det är viktigt att få ner hastigheterna totalt på vägarna och den förra regeringen stöttad av Mp och V satsade på detta , samt utvecklingen av 2+1 vägar samt kameror som bavakar bilisterna och dess hastighet.
Motorvägar är absolut inte en lösning då det ökar hastighetenerna på vägen och riskerna vid olyckor.

Det har hänt en rolig grej, då jag provade kostym som statist för  Arn-filmen ! Få se om jag kommer med ?
Återkommer om detta !

/ Göran


 


Inför BUDGET 2008

Inför detta året 2007 , hade vi sammarbetspartier följande överenskommelse(se nedan) som ligger som grund när vi nu skall lägga en budget till 2008.
/GL

Överenskommelse om budgetramar för 2007 och prel. verksamhetsplan mellan Socialdemokraterna ? Vänsterpartiet - Miljöpartiet i Lidköping

 

Överenskommelse

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Lidköping har enats om förslag till budgetramar för kommunens verksamheter 2007 och prel. verksamhetsplan. Partierna konstaterar att behoven och de politiska ambitionerna medför att det är nödvändigt att tillföra mer pengar till vissa verksamheter. Det är partiernas bedömning att kommunens kapitalförvaltning generar sådana belopp att det är möjligt och realistiskt att skriva upp intäkterna från kapitalförvaltning med 18 miljoner eller till en genomsnittlig intäkt på 73 miljoner kr/år.

 

I förhållande till de föregående år planerade ekonomiska ramarna för 2007 vill vi göra följande tillägg:

 Barn o Skola            +10 miljonerVård o Omsorg          +6 miljonerUtbildning                 + 2 miljonerSocialnämnden           +2 miljonerLöner                        +10 miljonerKommunstyrelse        +2 miljoner 

Barn och skola:

Partierna är överens om att sänka antalet barn i barngrupperna i förskolan. Samtidigt är det allt fler barn som vill gå i förskolan. För att klara att ta emot ett ökat antal barn och samtidigt påbörja arbetet med att minska antalet barn i grupperna måste Barn- och skolnämnden få ett rejält tillskott.

 Vård- och omsorg:

Kostnaderna för omsorg om de funktionshindrade har ökat. Samtidigt är det viktigt att slå vakt om äldreomsorgen. Partierna är överens om att äldres och funktionshindrades behov inte ska konkurrera med varandra. Vård- och omsorgsnämndens ram måste därför förstärkas.

 

Utbildningsnämnden:

Partierna anser att vuxenutbildning är viktig. Det handlar t.ex. om att ge möjlighet för arbetslösa med ofullständig grundskole- eller gymnasieutbildning eller de som behöver byta inriktning i arbetslivet och därför behöver komplettera. För att kommunen ska kunna fortsätta att tillhandahålla bra vuxenutbildning utökas utbildningsnämndens ram.

 Socialnämnden:

Att sänka arbetslösheten, inte minst ungdomsarbetslösheten, är en av de absolut viktigaste frågorna. Socialnämnden har ansvaret för arbetsmarknadsenheten och därmed kommunens satsningar mot arbetslösheten genom enheten. Socialnämndens ram höjs så att ytterligare satsningar för att minska framförallt ungdomsarbetslösheten möjliggörs.

     Löner:

Kommunen har kommit en bit på väg i arbetet för att kvinnor och män ska ha jämställda löner i jämförbara arbeten. För att fullfölja den gjorda satsningen krävs mer pengar. Det är därför nödvändigt att anslå ytterligare medel för löner.

 

Kommunstyrelsen:

Det finns en del projekt och verksamhet som kräver pengar eller utökade medel varför kommunstyrelsens ram förstärks. Främst handlar det om att

 • pengar måste satsas på brottsförebyggande verksamhet.
 • medel till skapande av det ?nya? Rörstrand måste fram.
 • flygplatsbolagets underskott måste täckas.
 • Partierna är också överens om att kollektivtrafiken är viktigt såväl som service som ur miljösynpunkt. För att uppmuntra kollektivtrafikresandet vill partierna därför börja med avgiftsfri lokaltrafik under lördagar.
 Övrigt
 • Partierna är överens om att satsa på en konstgräsplan redan under 2006.
 • Motorstadion kan komma att kosta mer och vi måste ha beredskap för detta.
 • Kring frågan om mer isyta och byggandet av en ishall/evenemangshall rådet det oklarheter för närvarande men partierna är beredda att medverka om det kommer fram bra lösningar som medför bättre förutsättningar för isidrotterna.
 

Andra områden som vi särskilt vill framhålla är att

 • åtgärder måste vidtas för att förbättra Kinnevikens vattenkvalité och därmed också vårt badvatten.
 • Näringspolitiken är viktig för arbetstillfällena och samarbetet med det lokala näringslivet skall fortsätta. Kommunikationer och kompetensutveckling är några sådana områden som stärker näringslivet och därmed möjligheten till fler jobb i Lidköping.
 • Lidköpings skall vara väl framme i energiomställningen och vi skall stödja näringslivets satsningar på hållbara framtidslösningar inom miljöområdet
 • Vi har tidigare avsatt 1 miljon kr/år för Ungdomens Hus. Avsikten är inte att hela denna summa ska till gå till kommunal verksamhet. En del av summan går till Föreningen Kulturmuren för verksamhet i Sockerbruket redan 2006.
 Socialdemokraterna                    Vänsterpartiet                Miljöpartiet   

                                                                 

 

76717-10

76717-10

Jag tror att vi alla måste komma till eftertanke av och till och reflektera om sig själv , för att utveckla sig och nå längre. Stagnation sker lätt när man inte orkar se sig själv och ens färdigheter och svagheter. Man lägger sig platt när förändringarna sker och man orkar inte anta nya krav och prövningar som förändringar kräver.
Glad Påsk / gl

GLAD PÅSK


Nu är det påsktider och jag vill önska eder alla en riktig glad sådan!

Jag har haft en vecka med rörelse skulle jag vilja säga. Jag är ju B Lagsledare för Kållandsö GoIF och vi hade träningsmatch i dag mot Lundsbrunn som slutade med en förlust med 3-5 men vi spelade offensift och hade bra med chanser.
Jag själv som fyller 40 den 12 december fick snöra på mig skorna och på detta sättet starta min 30,e fotbollssäsong.

Det är viktigt att röra på sig och att kunna göra detta på ett socialt sätt som med fotboll är fortfarande kul och det är trevligt att tjata med grabbarna i omklädningsrummet !
 
För att man skall orka i politiken så krävs det att man håller i gång och det är mycket viktiga möten framöver på både kommunal och regional plan.
Vi mp i Lidköping kommer att fortsätta att verka för en stark kollektivtrafik och det är viktigt med recesentrum.
Vi vill också se till att vi fortsätter att ta steg mot ett grönare Lidköping . Biogasanläggningen ligger i pipeline och vi vill se till att vi tar krafttag gällande vattenkvaliteten och det finns ju nu en utredning.
Vi ska ha möte på söndag och då ta ställning till prioriterade mål för oss i budgeten. Vi ser fram mot en stark rödgrön eller grönröd budget för 2008 med plan 09-10. Vi kommer att anta den i mitten av juni !
Kom och lyssna på den debatten... är den intresantaste på hela året skulle jag vilja påstå !

Jag är ju sjukvårspolitiskt ansvarig i regionen och i tisdags så hade jag och Tony Johansson ett mycket bra arbetsmöte när det gäller att utveckla vår gröna hälso o sjukvårdspolitik. Jag jobbar med grunden för våra kommande sjukvårdspolitiska prioriteringar. Mycket intressant arbete och jag tror att det kommer att uppmärksammas när vi presenterar vårt regionala budgetförslag i mitten av maj.

I politik är allt möjligt bara engagemaget, kreativiteten och viljan finns. Jag känner själv spirande sådan och det kan måhända bero på den spirande våren...

Göran Larsson 

Glad Påsk

Hej !

Tiden rullar fram i rasande tempo och själv så funderar man ibland på om detta med vart den bär en förutom det schema man har att följa på jobb såväl som i politiken.

Jag måste säga att utan alla fantastiska människor som hela tiden finns och stöttar en så hade man inte orkat och detta innebär naturligtvis att jag riktar ett tack till er alla där ute !

Jag anser att detta med att ge tillbaka och visa tacksamhet är mycket viktigt och något vi inte kan göra för lite av !

I helgen hade vi regionens årsmöte och i lördags så var vi ett 100 tal mp,are som fullföljde ett årsmöte som på många sätt kan karakteriseras som typiskt miljöpartistiskt i form av energi, spontanitet mm mm.
Det kan inte beskrivas till fullo utan måste upplevas !

Jag rekommenderar er som inte varit på ett sådant möte att göra det !

Jag själv gör nu `lovar`mitt sista år i Mp väst styrelse och vill också gratulera Peter Rådberg till att han blev omvald till Ordförande .
Vi kommer detta året lägga grunden till en fortsatt utveckling av vår unga organisation som är nödvändigt i en föränderlig omvärld.
Man kan inte sitta still i båten som det heter och allas goda ideer behövs i tider av förändring !

I söndags så var det en diskusion om kommande infrastrukturplan och det var en mycket vital och bra sådan från ett 30 tal medverkande samt så var det mycket intressant att lyssna på Karin Svensson Smith förståss.

Jag ser nu framåt mot påskveckan !

Det blir en lugn vecka politisk för mig och mer av jobb och fritid men det är skönt oxå och det är viktigt att få distans till sig själv och ens politiska gärning.

Jag måste till sist säga att det gläder mig att gratisbussarna nu är igång på lördagar...!
 GL