GRÖN BLÅ SAMVERKAN

Det är väldigt positivt att , VGR, ges en stabil majoritet med stora möjligheter att sätta kurs emot framtiden .

Den spännande möjligheten är att politiken ges friheten att möjliggöra medborgarnas samlade drömmar om framtiden och ge möjlighet till en vård som garanterar kvalitet , säkerhet och inte minst tillgänglighet .

Def är politikernas vilja att skapa en förändring som medverkar till ovanstående som grön blå samverkan ges utrymme till !

Har medverkat i alla processer för att möjliggöra denna kreativitet och proaktivitet !

Det är väldigt positivt att det nu i. VGR finns en majoritets regering som kan möjliggöra en stabil.utveckling inom regionen !