God jul och gott nytt 2011


En god jul och ett gott nytt 2011 på er alla som av och till läser denna blogg.

Nu börjar det politiska arbetet ordentligt när vi nu går in i 2011.

Jag kommer som sagt bara jobba 15 % och sedan så kommer jag att vara politiker till 85 % i regionen och kommunen.

Jag vill vara en politiker som kan påverka och inte stå vid sidan om och nu sitter jag i två fullmäktigen (region och kommun) i majoritet.

Nu gäller det att visa att man kan anta denna prövning och få verkstad av politiken. Jag ska absolut inte ligga på latsidan och jag vill absolut få kontakt med er som följer mig så ring eller maila !

0730 204260
goran.larsson@mp.se

Min huvudlinje är att hela tiden verka för att samhället blir humanare och att samhället tar större ansvar för miljön i syfte att förstärka allas livsbetingelser.

Människan kan inte hugga av den gren man sitter på så klimatfrågan är viktig på alla nivåer. Lokalt, region,nationelt, världsdelar och globalt !

Nästa val om inget annat händer är den 7/6 2014 till Europaparlamentet !


GL nytt

Nu är jag invald till ordinarie i kommunstyrelsen i Lidköping och det känns bra och jag ska nu koncentrera mig på de övergripande miljö och klimatfrågorna som det snart inrättade miljö och klimatutskottet kommer att ha ansvar för där jag ska sitta med i som en av 3 ledamöter !

Kul att vår grupp i kommunen nu blir så stor då vi finns med i varje nämnd och styrelse förutom räddningsnämnden !

Herman Andersson kommer att som en av de yngsta i Sverige 18 år och några månader sitta som ersättare i kommunstyrelsen !

Madeleine Larsson i samhällsbyggnadsnämnden

Anna Ejstes Kelemen i Vård och omsorgsnämnden

Mirozlava T Hansson i Miljö och Byggnadsnämnden

Emma Holmen i teknisk service

Alexandra Ryberg  i kultur och fritidsnämnden

Peter Skallström i  utbildningsnämnden

Mikael Larsson i Social och arbetsmarknadsnämnd

Amanda Odhner i Barm och skolnämnden

Vi har oxå uppdrag som nämndeledamot, rörstrands kulturforum, och i värmeverket.

Jag kommer att vara med på skaraborgs kommunalförbunds årsmöte !

Samt sitta i arvodesberedningen !


Nu kör vi och det känns som det kan bli bra !


Hälso och sjukvård i regionen

http://svtplay.se/v/2251727/vastnytt/anvand_forskningspengar_till_alternat

Kolla på denna länk och fundera på erat ställningstagande i fråga om forskning inom fältet komplementärmedicin !
I dag var jag på HSU i Göteborg och det var trevlig och nu är avtalet med gratis tandvård upp till 21 år klart och det är bra samt att vi tar ut 50 millioner från överskottet i år till målstyrningspengar för sjukhusen redan detta år..Fastställes den 14/ 12...av HSU !

Intressant att vara mer inblandad direkt i regionens hälso och sjukvård än tidigare och jag ska försöka uppdatera denna blogg samt även min facebock av och till !


Hälso och sjukvård i regionen

http://svtplay.se/v/2251727/vastnytt/anvand_forskningspengar_till_alternat

Kolla på denna länk och fundera på erat ställningstagande i fråga om forskning inom fältet komplementärmedicin !
I dag var jag på HSU i Göteborg och det var trevlig och nu är avtalet med gratis tandvård upp till 21 år klart och det är bra samt att vi tar ut 50 millioner från överskottet i år till målstyrningspengar för sjukhusen redan detta år..Fastställes den 14/ 12...av HSU !

Intressant att vara mer inblandad direkt i regionens hälso och sjukvård än tidigare och jag ska försöka uppdatera denna blogg samt även min facebock av och till !