GL nytt

I dag är det kommunfullmäktige och det ska bli trevligt då jag och Veronica ska lägga in en motion som vill att kommunen ska uttala sig mot slamspridning på våra åkrar-..

Anna Ejstes Kelemen ska också¨bli invald som ersättare i kommunstyrelsen i dag vilket är extra positivt för partiet i Lidköping.

Annars så blir det nog ett lugnt och trevligt möte !

läs Lidköpingsnytt som är på plats och direktrefererar samt NLT i morgon---

Nu börjar snart efter att vi haft en förvalrörelse där alla namn på våra listor ska spikas--

MP                                      S                                    V                                               
Göran Larsson               Kjell Hedvall       
Anna Ejstes Kelemen     Marita Bengtsson
  
M                                     C                        FP
                            
Bertil Jonsson             Kent Folkesson         Pär Johnson
Annika Håkansson      Hanna Bohrén           Charlotta Stark

KD
Tommy Larsson

är första/ andra namnen på listorna och vi väntar nu på Vänsterns med spänning ?

Ni får gärna spekulera på vem på denna blogg ?
Bara en sak är säker med kärnkraft: att den inte behövs i ett framtida energisystem.

Vårt energisystem måste vara säkert. Säkert för människors hälsa och miljön. Men det måste även vara säkert för samhället i stort - mot störningar och avbrott, säkert för plånboken och Sveriges ekonomi och för skiftande opinioner.


Kärnkraft uppfyller inga av de krav vi ställer på ett säkert energisystem. Bara en sak är säker med kärnkraft: att den inte behövs i ett framtida energisystem.

Kärnkraften står idag för en stor del av Sveriges elförsörjning och den kan inte "tänkas bort". Men genom en långsiktig och ansvarsfull politik kan den ersättas, kilowatt för kilowatt, med förnybara energikällor och smartare energianvändning.

För Miljöpartiet de Gröna är vägvalet självklart. Det framgångsrika arbetet med att bygga ett förnybart energisystem ska fortsätta. Sverige måste energisäkras. Det är i de förnybara energikällorna framtiden finns, i alla avseenden.

Förutom att de är förnybara och i praktisk mening aldrig tar slut, är de även renare, mer miljö- och hälsosäkra, förutsägbara, lättare och snabbare att bygga samt många och olikartade, vilket skapar tillförlitlighet i systemet. Förnybar energi är en framtidsindustri och dessutom är kostnadsutvecklingen positiv - de blir allt billigare.


Gl nytt

Bra med äldremässa i göteborg i fredags. Det handlade om att sprida goda exempel i regionen . Det var mycket bra o givande . Stroke arbetet i lidköping .närsjukvårdsarbetet i lidköping, medicinska äldrevårdsavdelning i uddevalla,var några bra exempel pa vård av multisjuka äldre. I morgon är det valupptaktmöte i vara för skaraborg. Ska bli kul o inspirerande.

Gl nytt

Ann ejstes kelemen som är 2 a på vår lista går nu in i kommunstyrelsen som ersättare i stället för rustan. Detta bestämde dagens mp lidköpingsmöte. Jag började dagen med att läsa nlt . Det blir inget med person flyget från hovby. Nu får vi se på Andra möjligheter. I dag var jag På hälso oci sjukvårdsutskott med bla frågan om primärvården. Bra dag.

GL info


Arbetarkommunen har faststält sina listor och det är bara att önska Kjell Hedvall lycka till även om jag som 1,a namn vill att så många som möjligt i valet väljer en MP valsedel men jag vill också att vi ska ha kvar vår majoritet i Lidköping som fungerar så väl enligt min mening. Jag kandiderar inte till kommunalrådsposten men naturligtvis vill jag sitta på den politiska makten och vår kandidat till denna post i de rödgröna är Kjell Hedvall därav mitt lycka till !

Vi ska alltså gå ut tillsammans och fira 1,a maj även detta år och både Herman Andersson och Helene Stiernstrand kommer att kunna höras där och jag själv också . Det finns en positiv känsla i partiet och i fredags diskuterade topptjänstmän och toppolitikerna vår kommande förvaltnings och politiska organisation på Arenan. Jag var nöjd med diskussionen och vi är överrens om mycket omän att det finns en del kvar att diskutera förståss. Vi kommer inte förändra mycket ska jag säga utan vi vill alla ha många fritidspolitiska uppdrag i kommunen vilket är bra för att stärka vår demokrati.

Nu på tisdag är den alltså 30 år sedan Kärnkraftsomröstningen 1980 och MP är i Skövde på Hertig Johans torg kl 15. Välkommen att deltaga i vår manifestation mot att ändra lagstiftningen till att möjliggöra nybygge av kärnkraftsverk i landet. Beslutet ska tas i Riksdagen den 17 juni.

GL nytt

Valtider är på gång och med detta mycket planering . Nästa vecka den 28 mars har vi i MP ett stort valupptakt möte i Vara på studieförbundet vuxenskolans lokaler. Vi bjuder in  MP, s topp politiker på riks,region och kommunnivå i skaraborg samt de valansvariga på distrikt och kommunnivå.
Det känns att det finns lite av `drag under galoscherna i partiet i skaraborg `och detta ska vi spinna på inför valspurten och själva valdagen den 19 september.

Vi ligger ju bra till opinionen och pendlar mellan 13,5 % till ca 9 % de senaste månaderna och är det tredje största partiet så jag får väl sticka ut hakan och säga att detta är också vårt mål att bli i Lidköping.
Jag bedömmer att vi skulle kunna komma upp till 5 mandat om denna goda opion för partiet bistår mot själva valdagen.

Jag får väl grattulera Bertil Jonsson M för 1,a platsen på deras lista men det rödgröna styret får han leva med.

I dag var det en fantastisk dag för Lidköpings klimatpolitik då det första spadtaget togs för bygget av den biogasanläggning (på kartåstippen) som ska färdigställa flytande biogas.
Läs gärna Kjells kommentar på hans blogg. Detta visar på gott grönt ledarskap från hans sida som kommunalråd sedan 1994.

GL nytt


Dagen regionfullmäktige var ok.. Diskuterade Tomatismetoden (ljudträning för barn med ADHD problem) som skall läggas ner på BUP i Strömstad med Britt Marie Andren Karlsson ordförande i Nu sjukvårdens styrelse.
Hon var nöjd med att lägga ner för att forska på resultatet emedan jag tykte att behandlingen kunde fortsätta emedan man forskade men det blir tyvärr inte på detta viset.

Jag fick också testa spirometri(andningstest för att upptäcka KOL) jag fick godkännt = ligger på normalvärde trots en relativ kraftfull förkylning..

Debatten i regionen i dag var också om Vänsterna negativa synsätt om VGPV(nya primärvården) vi har nu 205 vårdcentraler i stället för 141.. Jag bedömmer att det ska kunna bli bra och att vi ska kunna få bättre tillgänglighet och hälsovård med detta nya system som bygger på att du får resurser för att bibehålla patienten på enheten så man tjänar på att jobba förebyggande. Lite kul att debbatera mot Claes Göran Borg (V)..
Vi tycker mycket lika i många hälso och sjukvårdsfrågor men inte i denna..Jag bad han att avvakta med att utvärdera detta nya system som bara varit i gång sedan i oktober 09.

Jag och Birgitta Losmnan lämnade också in en motion om utvecklat folkhälsoarbete inom våra 12 hälso och sjukvårdsnämnder...


Val 2010


Hur deffinierar man en rödgrön riksvalrörelse på riks på skaraborgsnivå . Detta diskuteras nu mellan oss tre partier på skaraborgsnivån vilket verkligen känns inspirerande.

I dag var det träff i vår lokal i Skövde och det kändes mycket bra Det finns mycket positivt som detta rikssamarbete nu börjar visa på och vi kommer snart att redogöra för hur detta mer praktiskt ska se ut .

Den rödgröna budgeten är ännu inte klar men i April så finns den klar och sedan ska den redovisas ute i hela landet på distrikt/valkrets nivå.

I morgon är det årsmöte 2010 för MP Skaraborg.Jag är föreslagen att fortsätta som ordförande och detta blir i så fall mitt sista år som detta då jag 2002 den 27/3 i Skara valdes till detta uppdrag.

Det är ju min tredje valrörelse som ansvarig så det ska bli mycket kul och inspirerande på alla sätt då vi nu verkligen har chansen att nå vår målsättning på ett riksdagsmandat, två regionfullmäktigemandat och 30 kommunfullmäktigemandat.


GL nytt


Nu kommer vårvindarna och med detta så ökar den politiska aktiviteten. Vi i s-v-mp säger nu att vi vill införa redan till hösten för de som är 75 år och äldre avgiftsbefriade bussresor inom vår statstrafik. Vi vill också se hur vi kan utveckla vår statstrafik med ökad turtäthet upp till 30 minuters styftrafik med sikte mot 20 minuters samt sikta på mer kvälls och helgtrafik.
Vi vill utreda hur vi utan att lägga ner skolor ska klara en resursminskning på skoan med 5-10 millioner beroende på vad statistiken om antalet nyfödda säger 2009.
Vi vill därför i nuläget som Alliansen nu säger ¨återställa skattenivån fårn dagens 21,39 till 21,09.
Vi avvaktar till efter valet och vi har ju förhoppning på en ny rödgrön regering som kommer ge mer resurser till kommun och landsting-regioner om vi kan återställa skatten som vi på sikt vill redan 2011 eller ej.
Vi har ett gott samverkan inom vårt rödgröna `gäng`och jag ser verkligen fram mot kommande valrörelse..GL nytt

http://biogasregionen.se/index.php?page=sprakroer-laerde-biogas-i-skaraborg

Härligt möte i Fredags med vårt språkrör Peter Eriksson.
Vi var först i Karlsborg för att diskutera järnvägen (Karlsborgs banan) och detta med att man nu från Karlsborgs kommun vill ta ett omtag i frågan för att förhindra att rälsen mellan Karlsborg och Skövde rivs.
Peter var tydlig med att det krävs att alla tre kommuner vid banan vill detta (Karlsborg-Tibro och Skövde.)
Det kan ju finnas ett ljus i tunneln när nu Karlsborgs kommunalråd från C -som var med på denna träff-vill agera i frågan.
Därefter var vi i Skövde och träffade åkeriföreningen (se ovanstående länk !)

Vi avslutade med att medlemsmöte med Peter och ett 50 tal medlemmar från vår gröna rörelse i skaraborg.
Det känns verkligen positivt just nu och Peter avslutade med att han hoppades att vi efter valet 10 inte bara var med i regeringen utan även att vi hade en ks-ordförande i skaraborg !


Gl nytt

På våg till karlsborg med buss. Peter eriksson vårt språkrör kommer. Jag. Helene. Nils m.fl ska vara med under dagen för att träffa gruppen som jobbar för att bevara karlsborgsbanan. Den har ju ett nedläggningsbeslut på sig. Därefter ska vi träffa åkeriägare. De vill visa ny miljövänlig teknik inom lastbiltrafiken. Vi avslutar dagen med ett medlemsträff då peter kan inspirera oss inför valet. Kul ska det bli. I går var jag i vänersborg på debatt om nu sjukvården. Hjärt lungsjukas förening vars länsförbund har 5000 medlemmar anordnade detta. Bra debatt om bl.a vikten av den förebyggande vården samt detta med att bibehålla hälsa. Jag trykte mycket på detta. Ja nu har man varit på två debatter denna vecka då jag i lidköping i tisdag debbaterade detta med föräldrastöd till föräldrar med barn som har adhd. Föräldraföreningen compassen ordnade denna viktiga debatt.

GL info

Parker o grön områden är viktiga för hälsan och det sada man på tv4 nyheterna i kväll-.-.
jag och madde bor ca 100 meter från en park eller annan grönområde vilket vi tycker är bra.


statistiska centralbyrån har tittat på spridning och tillgång till grönområden i 39 av de största svenska städerna.
220 000 saknar ett grönområden i närheten i Stockholm.
Risken att åka ut för långvariga sjukdomar ökar när man inte visstas i grönområden enligt vissa forskare
300 meter som längst från ett grönområde är gränsen på att folk faktiskt går till området. 

Städer som Örebro och Stockholm har många invånare för långt .

I dag var det träff med s-v o mp och det börjar kännas att vi kommer närmre valet..
Vi har möte den 9, e mars nästa gång för att sedan ses den 12 april
Vi som träffades nu var för S-kjell-Kenneth och Marita.. för V Bo och Christina och för MP jag och Anna..
Jag känner stor tillförställelse inför framtiden..

den 5e mars kommer Peter Eriksson till skaraborg och vi ska vara i Karlsborg och diskuera järnvägen mellan karslborg-skövde (ska läggas nerf) och åkeriägare för att i Skövde mellan kl 15,30 till 17,30 ha medlemsmöte med Pater E..
Kul att M nu utmanar MP i miljöfrågan...det gynnar oss 10 ggr av 10.,.