När det gäller självmord behövs en nollvision

Att antalet självmord är så många som över 200 stycken om året i regionen måste tas på allvar. Här, om någonstans, borde vi arbeta för en "nollvision".

Vi måste våga diskutera frågan, vi kan inte tyst acceptera att fyra människor tar livet av sig varje vecka i regionen. Min mening med interpellationen är att synliggöra frågan, och få igång en diskussion med de ansvariga politikerna kring hur vi förbättrar arbetet med självmordsprevention.

Kommentarer
Postat av: Sussie Olofsson

Prevention; förebyggande hälsovård och komplementär medicin (kan väl även kallas alternativ medicin?) är områden som har svårt få genomslagskraft inom Västra Götaland, enligt mina erfarenheter.
Har själv sökt, tillsammans med min kollega, som är sjukgymnast, vårdavtal för barn och ungdomar med speciella behov; det vill säga barn och ungdomar som har avvikande fysiskt och/eller psykiskt beteende och oftast får någon form av neuropsykiatrisk diagnos men även barn och ungdomar med "lite ovanligare diagnoser" såsom exempelvis Törnesrs-, Klinerfelters-, Angelmans- och Downs Syndrom, barn och ungdomar med "ebklare" neuromuskulära sjukdomar (ex. HSMN typ II), vissa barn inom "hjärtebarns-spektrat" etc.
Svaret på ansökan är sammanfattningsvis "Nej, det behövs ingen konkurrens inom detta område". Detta innebär i princip att Barn och Ungdomshabiliteringen, Barn och Ungdomspsykiatrin etc. anser sig ha de resurser som behövs för att möta ala dessa barns och ungdomars behov.
Likadant är det inom området avlastning/korttidshem med inrikting råd och stöd med "röd tråd" att stötta barnet i dess psykiska och fysiska utveckling - till barn och ungdomar som "lyder under" LSS och SoL - när man vänder sig till kommunerna inom Västra Götaland och talar om att vi har ett sådant avlastnings-/korttidshem så svarar kommunerna att de har vad de behöver vad gäller egna avlastnings-/korttidshem och täcka upp det behov som finns samt att behandlingsdelen ansvarar ju sjukvården för så den delen är man ej intresserad av!
Men ute i verkligheten; bland dessa föräldrar, till dessa barn, så tycks verkligheten vara en annan; de får ej vad de ropar efter vad gäller bedömning, behandling, råd och stöd till sina barn!
När jag läser Hälso- och sjukvårdslagen, Prioriteringsutredningen samt FN:s Barnkonvention så skall dessa barn (med dolda funktionshinder) ha samma rätt till bedömning, behandling och bemötande som gruppen barn med synliga funktionshinder!
Ett av de mest handikappande området idag är läs- och skrivsvårigheter - för denna gruppen tar sjukvården absolut ej det ansvar som den har; på något mystiskt vis "går man och väntar på" att Primärvården här skall ta sitt ansvar samtidigt som man "vältrar över" allt ansvar på skolan och pedagogerna! Tänk om vi skulle göra likadant med syn- och hörselstörningar! Hur skulle det se ut? Vad skulle det få för konsekvenser?
Varför jag nämner läs- och skrivsvårigheter är för att det är en av de mest kostsamma inivider vi får, i dagens samhälle, OM vi ej möter deras speciella behov i GOD tid (kallas prevention) - om vi ej möter detta funktionshinder i god tid hamnar de inom psyk-, social- och/eller kriminalvården och kostar då "enormt mycket mer pengar" ( ja det handlar om hissnande summor!) än om vi möter deras behov redan på förskole och lågstadienivå (precis som vi gör med syn- och hörselstörningar!)
I denna gruppen döljer sig många av de som tar sitt liv, de Du talar om! Många i den gruppen Du talar om har Omega-3 brist, ett känt faktum bland forskare på essentiella fettsyror är att denna brist bl.a. kan leda till depression men även till en del neuropsykiatriska "sjukdomar" bl.a. ADHD och läs- och skrivsvårigheter samt känt är även att schizofreni och psykoser kan må avsevärt mkt bättre med hälp av bl.a. kosttillskott och en del, precis som i andra gruppen, kan tillfriskna med hjälp av anpassad kost (eftersom många av dem kan ha en matallergi/proteinintolerans).
INGET intresse för detta finns idag inom sjukvården - nämner man det så riskerar man attt få gå ifrån sin arbetsplats; själv har jag av etiska skäl varit tvungen säga upp mig från min arbetsterapeuttjänst på Barn och ungdomshabiliteringen!
VAR STÅR DU I DENNA FRÅGA OCH HUR KAN VI LYFTA FRAM DEN INFÖR VALET SÅ ATT VI HÖJER DESSA BARN OCH UNGDOMARS LIVSKVALITE' SAMT FÖREBYGGER ATT DE HAMNAR INOM PSYK-, SOC- OCH/ELLER KRIMINALVÅRDEN! DET BEHÖVS ETT KRAFTTAG! NU!
MVH
Sussie
Sussie Olofsson
När

2006-05-30 @ 16:24:52
Postat av: Sussie Olofsson

Hej Göran!
I år fanns pengar i mängder över inom Västra Götalandsregionen, pengar som skulle använts inom vården (Malögården hade inte behövt läggas ned!) - använd nu dessa överblivna pengar till det dyrbaraste vi har; våra barn och ungdomar! Använd pengarna till resurser inom prevention för barn och ungdomar som ligger i riskzonen!

Det var länge sedan (20060530!) jag ställde frågan till Dig; var står Du i den här frågan angående förebyggande häslovård/prevention för barn och ungdomar med dolda funktionshinder i form av perceptionsstörningar - med största sannolikhet orsakade av de gifter och brister de idag (jmf med vad de INTE utsattes för för drygt 30 år sedan) får i sig via kosten - dessa perceptionsstörningar leder till neuropsykiatriska funktionshinder och andra psykiatriska störningar med utanförskap i skolan och på fritiden (likt barn och ungdomar med syn- och hörselstörningar skulle hamnat i om vi inte bedömde och behandlade samt bemötte deras störningar i tid utan lät dem gå utan kompensation m.m. !).

Dessa störningar går att, på ett mycket tidigt stadium, kompensera så att de känner "jag kan - fast så här i stället - jag duger!" och stimulera till positivare utveckling genom anpassade lek- och fritidsaktiviteter samt genom anpassad kost och kosttillskott kan vi få dessa störningar att sakta men säkert avta;

ett gott skäl är att anpassa kosten samt ge kostttillskott för att förebygga andra folksjukdomar!

Ett gott skäl till att öka resurserna vad gäller förebyggande hälsovård är att man då med största sannolikhet kommer att se en radikal minskning av köerna till Barn och ungdoms- samt vuxenpsykiatrin.

Ökade resurser kommer även att bidra till att våra barn och ungdomar får en ökad livskvalitet och att risken att hamna i utanförskap elimineras - ett utanförskap som de nu är i - ett utanförskap som är en av de bidragande orsakerna till att många av dem inte längre vill vara kvar i livet!

Vad tänker ni politiker göra åt den här situationen? Pengar i mängder fanns över inom Västra Götalandsregionen!

Mitt förslag är att de används till förebyggande hälsovård, prevention, för barn och ungdomar som ligger i riskzonen att hamna inom BUP, VUP, social- och kriminalvård samt utanförskap!


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback