Dialogdagarna


Hej !

Två härliga dialogdagar är slut. Man blir faktiskt ganska trött av att lyssna intensivt i två dagar om lidköping nu och framöver. Här kommer lite nedslag från min sida utan att på ngt sätt rangordna eller prioritera ngt.
Jag dock säga att vi i Mp har som målsättning att vi den 18 juni tar ett beslut om en hållbar och stark rödgrön budget.

Vård och Omsorg : Har behov av täckning gällande de nya Eu regleringen av arbetstiden, där alla måste ha minst 11 timmars dygns vila.
Redan i år så krävs det flera millioner i extra anslag.
Inför framtiden så kommer kostanden gällande LSS att öka , som måste kompenseras med några millioner per år från 2008 om man inte ska spara på annat inom vård och omsorg.
Kostnaden totalt för LSS uppgår i dag till 26 % av totalen medan hemvården har ett belopp på 22% och boendet 52% ..

Barn och Skola : Här får vi en sänkning av elevantalet men kostnaderna för att minska barngrupperna i förskolan mm gör att det krävs prioriteringar som inte tål minskade anslag på totalen.

Utbildning : Puckeln är som störst inom kommande två år och vi maxar elevantalet till strax över 1900,
Detta innebär att tryck på nämnden och även här tåls inga minskade anslag.

Samhällsbygg: Här gäller satsningen på Nya Resecentrum med en kostnad på 22-24 millioner och i och med detta satsning på gamla stadens tord samt nya stadens torg.. Förbättrad kollektivtrafik samt en ny busslinje till sjölunda ....det nya bostadsområdet,,,
 Vi har satsning på badplatser, strandpromenad mm mm.
Här krävs det tydlig prio i budsget .

Teknisk/service  
Inget kommunbidrag klarar sig på taxor och avgifter som nästan är lägst i landet på el, vatten och avlopp,
mm mm- Det pågår utredning på lidans vatten vilket är utrmärkt och man tittar också på våra utrinningsplatser till kinneviken.. Man tittar på möjligheten att bygga över reningsverket mm.
Man jobbar med fastbit gällande bredbandsutvecklingen till landsbygden.. bra

Miljö och bygg
Liten budget ,,, en myndighetsnämnd.... jobbar nu med Vindkraftspolicyn som nu är ute på remiss.
Skall framöver fastställas på kommunfullmäktige...
Viktigt arbete ,,,

Socialnämnd

Mycket bra arbete,,, med behandling på hemmaplan ..
Projektet boendetrappan är mycket intressant och skall utvecklas,, Gäller personer med missbruksproblem.. Mycket bra initiativ.
Vi har också ett mycket bra integrationsarbete i kommunen., Över 80 % kommit till jobb eller utbildning.
Bäst i landet troligtvis,,..
Eloge till nämnden !

Kultur och Fritid

Vi satsar redan nu nästan mest i landet på detta område och vi skall naturligtvis hålla denna höga nivå.
Vi skall satsa på sockerbruket, biblioteket mm
Det gäller nu två stora utrednings områden:
Idrotts centret : Ågårdsområdet, Med evenemangshall mm mm..
Samt kultur centret Framnäs med kulturscen mm..
Investerings nivån framöver får påvisa hur satsningen ska se ut.......
Vi får tänka på helheten,.,.
Men man får tillstå att alla partiledare i kommunen har sagt ja till en evanemangshall i sammfinansiering med bl,a sparbanken innan beslut på demokratisk nivå har tagits så man kan inte belasta kultur och fritid för detta på ngt sätt.
De har lagt 23 millioner för den nya isen på nuvarande parkering framför tennishallen...
Jag är glad att leva i en stad som så tydligt satsar på kultur och fritiden...
Men allt måste ses ur ett helikopterperspektiv så vi får se hur vi till sist prioriterar i kommande budget beslut i kommunfullmäktige den 18 juni.

Nu träffas den 13/2 ett förstärkt KSAU med Mp och FP .
Vi börjar då processen med inriktningsbeslutet den 27/2 i Ks.
Sedan i April så blir det Ett Förstärkt KSAU med Mp och Fp.
Där vi träffar alla förvaltningar igen, För att under Maj och Juni via KSAU och KS komma med ett budget
förslag till KF den 18/6 med beslut gällande Budgeten för 2008 och plan för 09 och 10.


Dagens budget vilar på en kommunskatt på 21,09 , samt ett finansnetto på 73 millioner.
Vi ska verkligen vara glada åt vårt Gullspångskapital som vi förvärvade efter försäljningen 1997.
Utan den så hade vi för att klara dagens verksamhet fått haft en skatt på 22,29 kr.
68% av budgeten går till personalkostnader.
Vi har nästan 5000 som jobbar i kommunen varav några hundra av dessa inte är fastanstälda.

Jag tycker att dialogdagarna var mycket bra och informationsrika sen så utvecklas dem för var år. Det var andra gången och från politiken så var alla gruppledare inbjudna samt ordinarie arbetsutskott från varje nämnd och jag uppskattar att ca 70 % deltog vilket var klart mera än det 1,a året men jag hoppas att vi
når över 90 % nästa år.
Det är vilktigt att alla makthavare i Lidköping på politisk och tjänstemanna niv på detta sättet möts för att vi gemensamt kan ta del av det som sker i Lidköping och kommande utmaningar samt att får en gemensam förståelse för helheten, vilket är bra när vi sedan skall göra politiska prioriteringar .

Jag önskar alla en trevlig helg .
Göran


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback