Historiskt beslut


Marita Bengtsson (s) 1:e vice                       ordförande på mötet
Carin Lexmon (m) 2:e vice                                justerar protokollet
Kenneth Lundell (s)
Lisebritt Karlsson (s)
Sabina Johansson (s)
Bo Eliasson (v)
Petter Böckmann (m)
Inger Svensson (fp)

Ersättare
Per-Owe Fredriksson (s)                     

Morten Ryan (s)
Cristina Kvist (v)
Göran Larsson (mp)                        Gick in som ordinarie på mötet/ ersatte Kjell Hedvall

Lars Johansson-Åhl (m)
Bengt Nilsson (c)                             Gick in som ordinarie på mötet i stället för Henrik Arthursson
Michael Malmborg (kd)                   Gick in som ordinarie på mötet i stället för Tommy Larsson


Tjänsteman                                  Kommunchef      Kenth Lindström


Tid för mötet 16.30 till 17.35

Dragning av Kenth Lindström  16,30 till 16,50

Lite uttdrag från mötet
Sedan yttrade sig bl,a ; Jag själv ....

1  Jag ville lyfta in detta med fortsatt inriktning med solceller/solfångare
2 Jag vill lyfta in fråga om att skapa mer ståplatser i Arenan


Michael Malmborg   yttrade att han vill yrka på en attsats till beslutsförslaget gällande detta !

Kenneth Lundell  yttrade sig om båda mina frågeställningar i positiva ordalag

Debatten blev kring solcellsfrågan och vi kom överrens att bifalla Michael Malmborgs yrkande med ändringen att detta ska vera ett alternativ att beräkna på i kombination med fjärrvärmen samt att man också ska beräkna på ett alternativ förutom solceller/solfångare !

Jag var nöjd med detta för då kommer detta att finnas med när slutliga ställningstagandet tas i Juni mötet

Detta blev attsatstilläget emedan man till detta gav organisationsgruppen följande tilläggs-uppdrag :

Från Carin Lexmon : Att man ska titta på möjligheter  när det gäller driftbolaget och att få in andra sponsorer,
Från Bengt Nilsson : Att man ska ta in andra föreningars ( förutom isföreningar) eventuella intresse som typ pingis, schack när det gäller Arenan
Från mig själv och Kenneth : Att man ska se på detta med att öka maxkapaciteten på hallen med åskådare ,
Nu 3500 plus 1000 sittande/stå utifrån att öka antalet stå platser  !

Själva huvudförslager bygger på att det ursprungliga förslagets Arena på 17 000 m2 sänks med ca 2000 m2 utifrån att teknik rummer tas bort inom arenan, man har tagit bort ett mindra scen utrymme, man har tagit bort det tredje etaget för omklädningsrum mm, man har krymt ihop hallen ngt men bibehåller den av Svenska bandyförbundet bestämnda distans från mållinje till vägg , man har minskat vinklingarna på de båda huvudläktarna som gör att hallen kan krympa något på de båda långsidorna oxå ! man tar inte med loger mm !
Vi tar nu också med föreningslivet intresse för loger, restaurang......
Förprojektering på mark och byggnad ( 80% av kostanaden) som ska göras efter beslut i fullmäktige den 25 februari t o m maj kravas med att det slutliga beslutet om genomförande göres på junifullmäktige 2008.

Det som är inriktningen är ju kostnads kalkylen som låg på ca 235 milljoner med en drift kostnad på 17 till 20 millioner beräknat på Sparbankens 70 millioner ,,,

Vi beräknar att vi med kvadratmeter besparingen samt annat som att man ska spara på värmen i hallen och temperera vid behov !
(I Västerås som har en bublikkapacitet på nästan 6000 så ligger man på ca 10 grader under bandymatcher.).
Ska komma ner i 3 till 5 millioner i drift och det är just detta vi vet när beräkningen är klar till mötet i juni och detta kommer att vara en viktig parameter för set slutliga ställningstagandet !

Det var ett bra möte och bra samtalston och det leddes bra av Marita Bengtsson.
Till detta så ska vi nu utreda när det gäller att hela ågårdsområdet ska ingå i det kommunal ägda bolaget .
Jag stälde lite frågeställningar till detta om man kunde utreda bara arenan för sig men svaren om att allt hör ihop gjorde att jag nöjde mig med detta i nuläget !

mvh

Göran Larsson

I kväll hade jag möte i min egna styrelse i Mp skaraborg inför årsmötet den 9 mars 2008.
Det var trevligt och vi var överrens i  det mesta och vi avslutade med att äta tillsamms på ett av Falköpings Motell.


Kommentarer
Postat av: Gunnar

Tack för en trevlig kamratskap på vår färd i västerled.
Som du redan har sett har jag 'publicerat' rikligt med bilder på min sida, men ikväll har jag även ordnat så att man kan se några av dom fotografiska 'film-mästerverken' jag tog med min mobil.
Nåja, man kan iallafall höra att det var ett herrans liv!
Kvällshälsning
Gunnar

Postat av: Sussie Olofsson

Hej Göran!

I år fanns pengar i mängder över inom Västra Götalandsregionen, pengar som skulle använts inom vården (Malögården hade inte behövt läggas ned!) - använd nu dessa överblivna pengar till det dyrbaraste vi har; våra barn och ungdomar! Använd pengarna till resurser inom prevention för barn och ungdomar som ligger i riskzonen!

Det var länge sedan (20060530!) jag ställde frågan till Dig; var står Du och andra politiker i den här frågan angående förebyggande häslovård/prevention för barn och ungdomar med dolda funktionshinder i form av perceptionsstörningar - med största sannolikhet orsakade av de gifter och brister de idag (jmf med vad de INTE utsattes för för drygt 30 år sedan) får i sig via kosten - dessa perceptionsstörningar leder till neuropsykiatriska funktionshinder och andra psykiatriska störningar med utanförskap i skolan och på fritiden (likt barn och ungdomar med syn- och hörselstörningar skulle hamnat i om vi inte bedömde och behandlade samt bemötte deras störningar i tid utan lät dem gå utan kompensation m.m. !).

Dessa störningar går att, på ett mycket tidigt stadium, kompensera så att de känner "jag kan - fast så här i stället - jag duger!" och stimulera till positivare utveckling genom anpassade lek- och fritidsaktiviteter samt genom anpassad kost och kosttillskott kan vi få dessa störningar att sakta men säkert avta;

ett gott skäl är att anpassa kosten samt ge kostttillskott för att förebygga andra folksjukdomar!

Ett gott skäl till att öka resurserna vad gäller förebyggande hälsovård är att man då med största sannolikhet kommer att se en radikal minskning av köerna till Barn och ungdoms- samt vuxenpsykiatrin.

Ökade resurser kommer även att bidra till att våra barn och ungdomar får en ökad livskvalitet och att risken att hamna i utanförskap elimineras - ett utanförskap som de nu är i - ett utanförskap som är en av de bidragande orsakerna till att många av dem inte längre vill vara kvar i livet!

Vad tänker ni politiker göra åt den här situationen? Pengar i mängder fanns över inom Västra Götalandsregionen!

Mitt förslag är att de används till förebyggande hälsovård, prevention, för barn och ungdomar som ligger i riskzonen att hamna inom BUP, VUP, social- och kriminalvård samt utanförskap!

Kopierad från kommentar till maj 2006

2008-02-13 @ 11:33:24

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback