Jag kandiderar

Jag kommer kandidera till Europaparlamentsvalet !
Jag vill att vi ska var den tuffa gröna oppositionen i Eu och motverka överstatlihet mm
mvh
Göran

Kalender inför valet till Europaparlamentet 2009

Valdagen infaller på en söndag i maj/juni. Parlamentet beslutar om valdag under 2008.

2008

1 mars

Valmyndigheten tar fram statistik över röstberättigade. Statistiken används när beslut ska fattas om indelning i valdistrikt och valkretsar.

1 december

Sista dag för länsstyrelsen att besluta om indelning i valdistrikt. Länsstyrelsens beslut går att överklaga hos Valprövningsnämnden.

2009

2 mars

Ansökan om registrering av partibeteckning ska ha kommit in till Valmyndigheten.

Sista dag som partierna ska ha anmält att deras partivalsedlar ska läggas ut i alla lokaler där man kan rösta. Detta gäller endast för partier som fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste valen till Europaparlamentet.

Början av mars (datum fastställs senare)

Partierna ska meddela att deras kandidater ska vara anmälda.

Partierna ska senast beställa valsedlar för att få leverans senast 45 dagar före valdagen. Valsedlar kan beställas även efter detta datum, men utan 45-dagarsgarantin.

Mars

Valmyndigheten skickar brev till alla EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige. De kan anmäla alternativt avanmäla att de vill finnas med i den svenska röstlängden vid valet till Europaparlamentet.

April

Valmyndigheten skickar ut information och brevröstmaterial till alla utlandssvenskar.

Dagarna före valdagen

45 dagar före

Brevröst får göras i ordning och skickas från utlandet.

30 dagar före

Rösträtten bestäms efter de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register.

Sista datum för utlandssvenskar som varit utvandrade i mer än 10 år att lämna in anmälan till Skatteverket om de vill tas upp i röstlängden.

Unionsmedborgare som vill rösta i Sverige ska ha anmält sig till röstlängden.

24 dagar före

Svenska ambassader och konsulat får börja ta emot röster.

Första dagen som budröst får göras i ordning.

18 dagar före

Väljare som är bosatta i Sverige bör ha fått sitt röstkort.

Förtidsröstningen startar.

12 dagar före

Om väljaren tycker att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den här dagen.

Dagen före

Länsstyrelsen ska senast den här dagen meddela tid och plats för den slutliga rösträkningen.

Röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat ska vara framme hos Valmyndigheten.

Valdagen

Vallokalerna är öppna mellan kl. 08:00 och 21:00. På vissa ställen har man kortare öppettider. Tiderna står på röstkortet.

Rösterna räknas en första gång i vallokalen. Resultaten från valnatten är preliminära.

Dagarna efter valdagen

Dagen efter

Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.

Länsstyrelsen börjar den andra räkningen av rösterna, dvs den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna.

Onsdagen efter

På onsdagen efter valdagen räknar kommunernas valnämnder sena förtidsröster.

Inom 10 dagar

Den som vill överklaga valet ska senast tio dagar efter det att valet avslutades lämna in en skrivelse till Valmyndigheten. Valet till Europaparlamentet avslutas genom att Valmyndigheten meddelar resultatet i Post- och Inrikes Tidningar.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback