budget mm

Hej !

Nu åker jag snart på semester!
17/6 tom 3/7 till Tyskland...

Det kan ju bli några inlägg där i från men ej säkert så gå gärna in och kommentera på denna sida !
Tack Rustan och Gunnar för era senaste kommentarer,,
och det var en fin trofe jag fick av dig Gunnar ! Kul att vinna tips-cupen !

I dag var det kommunfullmäktiges budgetdebatt och vi antog den grönröda budgeten utan problem !
I mitt tal sade jag följande:


Lidköping är en kommun i framkant inom många områden och då inte minst när det gäller en utvecklad offentlig sektor ( skola, vård och omsorg) ~Vi i miljöpartiet vill att vi ska föra en hållbar politik och denna budget är hållbar när det gäller de tre perspektiven~, sociala, ekonomiska och ekologiska !~Vi fortsätter arbetet med att förstärka barn och skola genom att minska barngrupperna till 18 per grupp och på det sättet förebygga att enskilda barn faller mellan stolarna och hamnar fel i ett samhälle som sätter allt hårdare individuellt tryck på våra barn !

Vi gör en särskild satsning på grundskolan genom att nyttja överskottet och använda 9 millioner på 3 år, för att öka kvaliteten och på detta sättet underlätta för eleverna att klara gymnasiekravet.

Vi avsätter 2 millioner i 2 år från överskottet inom äldreomsorgen och vi avser att eventuellt återkomma till hösten gällande LSS.

Vi har en rätt strategi när det gäller , hemvård/korttid och den avlastningsplatser och särskilda boendeplatser och att detta sköts inom kommunens egna regi och det gäller att stärka alla dessa områden framöver då vi vet att andelen äldre kommer att öka under den kommande perioden och då gäller det att vi står oss starka ? Vi behöver på sikt fler äldreboendeplatser än de vi planerar nu gällande ytterligare utbyggnad vid ågården, fler korttids och avlastningsplatser samt förstärka hemvården och detta kräver en långsiktighet i planeringen !

Vi har en bra samverkan mellan regionen och kommunen inom närsjukvården och detta skall vi fortsätta att satsa på. Vårdkedjan måste klaffa och ingen enskild skall hamna mellan stolarna !~~Vi behöver också se över LSS området och utveckla en långsiktig plan gällande hur vi ska klara av de framtida kraven inom detta område.. ~När det gäller planeringen av Lidköping framtida bebyggelse så är det av absoluta vikt att våra naturområden som : Östra Sannorna, Råda ås, Framnäsområden mellan båtgården och campingen och ågårdsområdet bevaras som rekreations områden för framtiden för den så viktiga ekologiska balansen mellan oss människor djur och växter samt att vi även utvecklar och bevarar våra grönområden centralt i staden som Stadsträdgården, örthagsparken och inte minst de grönytor vi har på Nya stadens torg och längs med lidan mm.. !Detta är fantastiska områden som skapar en härlig karaktär för vårt så vackra Lidköping och detta måste vi också låta framtida generationer få uppleva !

Vi har ju sedan inom kommunen fantastiska områden som hindensrev, kållandsö med hela den fantastiska skärgården !Vi får inte glömma vårt vatten och det utreds nu gällande hur vi på sikt skall göra lidans vatten rent och jag ser fram mot den dagen när det åter går att bada i den !

Glöm inte att vårt läge med vänern ger oss fantastiska möjligheter men med en fortsatt försämring av vattenkvaliteten i kinneviken och Lidan så riskerar de Lidköpings framtida utveckling inom alla de tre perspektiven sociala, ekonomiska och ekologiska

2008 har Naturskyddsföreningen på nationell nivå utsett Lidköping som 2,a bästa klimatkommun efter Trollhättan och för mig är detta ett klart tecken på att vi är på rätt väg här i Lidköping !

Vi i den grönröda majoriteten driver en politik för att göra Lidköping fritt från beroendet av fossila bränslen.

Det görs ett aktivt arbete inom ramen för vårt Miljöledningssystem och detta gäller inte minst detta med att vi upphandlar bilar som går på etanol , biogas och miljödisel,.

Vi har en bra utveckling av fjärrvärmen som är ett bar exempel på återvinning som gjort oss oberoende av oljan utan vi nyttjar vårt egna skräp i stället !~Arbetet när det gäller att utveckla egen biogas genom att vi anskaffar en egen anläggning är på gång och det är självklart mycket positivt !~Ett annat viktigt område här är vindkraftverksutvecklingen de ca 20 stycken !Detta innebär något över 2 % av vår samlade elproduktion och som jag sagt tidigare så hoppas vi i Mp att vi ska nå 5 % strecket inom mandatperioden och att för att vi ska kunna göra detta så utreder vi nu möjligheten att äga egna verk !(

Vi återkommer med denna fråga framöver !

~Vi vill att Sverige och då även Lidköping skall gå i framkant när det gäller att ställa om vårt energiberoende från det ändlösa till det förnyelsebara .

Lidköping är på rätt väg gällande vinkraft och biogas utveckling !

När det gäller kollektivtrafiken så är det mycket positivt att den avgiftsfria lördagstrafiken som varit ett 1 års försök fråm ¼ 07 till juni 08 för att stärka resandet gett ett ökat bussåkande på över 20 %.

För att skapa möjligheter och särskilt stimulera för människor att byta ut bilresandet mot kollektivtrafikresandet så krävs det satsning på en ökat trafik och därför så har nu kommunstyrelsen sagt till samhällsbyggnad att räkna på kostnaden att redan från i höst ha 30 minuters trafik mellan 08 till 15 i stället för dagen timmes trafik mellan 08,30 till 12,30.

Nu i oktober invigs resecentrum vid nuvarande järnvägsstation och bygget kommer att starta igång efter semestern och när detta är klart så lägges alla linjer om mot resecentrum och under 2009 så kommer en ny busslinje igång(sjölunda linje~!

När det gäller vår arbete med att stärka kuturen !~

Vill mp framhålla vikten av fortsatta satsningar på kulturen och det innebär att vill framhålla ; Vänermuseet och inte minst biblioteket samt sockerbruket, !Det behövs fortsatta satsningar här inom dessa områden som jag nämnt !Vi i Mp anser att sockerbruket är en mycket bra plats för biblioteket om det flyttas.

Inom kulturen så skapar man möten mellan människor som skapar ett fantastiskt mervärde och det är ju så att varje satsad krona på kultur ger mångfalt tillbaka !~Mp har fört upp diskussionen att ytterligare öka öppetiderna på Biblioteket..Många kommuner har söndagsöppet ! Mp har fört upp diskussionerna att stärka framnäs området som en kulturplats med vänermusseet som bas !Mp har fört upp diskussionerna att utveckla sockebruket för ungdomar/vuxna och inte minst våra äldre till en framtida viktig mötesplats mellan generationer!

Från majoritetens sida vill vi satsa på de ungdomar samt unga vuxna i åldern 16-24 som har det svårt genom att stärka samverkan mellan våra förvaltningar inom detta område.

~Vi har en hållbar skattenivå och vi nyttjar vårt kapital på rättsätt vilket innebär att vi avsätter för våra pentionsåtagande och att vi värdesäkrar vårt kapital !~Vi i Miljöpartiet ser inte att någon skattesänkning är möjlig framöver och vill varna för vilka risker som gör att man kanske måste justera skatten uppåt !~Lss kostnaderna : Kostnaderna har ökat mycket och Lss kostnaderna överstiger i dag kostnaden för hemvården


Kommentarer
Postat av: Jane

Ha det så jättetrevligt i Tyskland! Hitta gärna på mycket roligt, men glöm inte att ta det lungt emellanåt. Bra tal förövrigt! Mvh Jane.

Postat av: BjörnJ

Ha en trevlig semester!

Jag blir imponerad av att du genomför vätternrundan relativt otränad,,,du är dig lik:)

2008-06-26 @ 10:15:51
Postat av: Peder

Om och när du kommer hem. Vill du följa med och fira Erken på Lördag den 5 Juli? Vi börjar kl 14:00. Hör av dig till mig eller Micke.

2008-06-30 @ 11:28:26

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback