GL nytt.. skattehöjning i Lidköping

demostration mot uranbrytning Denna bild från kongressen får symbolisera vårterminens sista möte i Lidköping då vi i den röd gröna majoriteten antog budgeten på 60 öre i skattehöjning och 2% i besparing. Detta utifrån att jag känner allt mer att vi i S-V och MP bildar ett starkt lag som tillsammans vill motverka Alliansen i Lidköping att få makten i denna kommun som sedan 94 inte styrs av någon borgerlig majoritet. Linda som ska föda barn inom snar framtid gjorde mycket bra i från sig och hade ett tänkeväckande inlägg om visioner ! Här kommer nu mitt tal för er som har extra intresse: Budgetförslag för 2010 och plan 11-12     Jag vill börja med att yrka bifall till S-V och Mp ,s förslag till budgetramar för 2010 -11 och 12. Detta innebär en skattehöjning på 60 öre och en besparing på 2 % = 40 millioner på verksamheterna 2010,samt att vi i rödgröna har ett finansnetto på 5% vilket är 61 millioner som vi lägger in i budgeten.   Vi har en tuff ekonomisk situation i landet och detta påverkar förståss kommunekonomierna och vi i Lidköping är inget undantag. Det är viktigt med att vi gemensamt försöker klara denna utmaning att klara en hög och jämlik välfärdsnivå samt ett fortsatt progressivt miljö och klimatarbete där vi ska fortsätta och ligga i framkant bland landets kommuner.   Lidköping är som sagt var en kommun i framkant inom många områden och då inte minst när det gäller en utvecklad offentlig sektor ( skola, vård och omsorg) Det finns ingen anledning att byta en vinnande strategi gällande att vi i huvudsak vill driva vår offentliga sektor i egen regi.    Vi i majoriteten för en hållbar politik när det gäller de tre perspektiven , sociala, ekonomiska och ekologiska !    Vi har nu en förskola med i snitt18 per grupp och på detta sättet förebygger vi att enskilda barn faller mellan stolarna och hamnar fel i ett samhälle som sätter allt hårdare individuellt tryck på våra barn !   Vi sätter kvalitet i fokus i vår grundskola där eleven ska vara i centrum samt att vi har en prioritet på att vi ska ha landsbygdsskolor vilket är mycket viktigt för en levande landsbygd.     Vi har en rätt strategi när det gäller , hemvård/korttid /LSS och särskilda boendeplatser och att detta främst sköts inom kommunens egna regi och det gäller att stärka alla dessa områden framöver då vi vet att andelen äldre kommer att öka under den kommande perioden och då gäller det att vi står oss starka !   Vi behöver på sikt fler äldreboendeplatser och vi ska nu bygga ett äldreboende (skogsgläntan) på ågården som ska vara klart till slutet av 2010. Det är bra att vi då får särskilda platser för de som behöver detta, som tillhör omsorgen.(LSS) !   Vi har en bra samverkan mellan regionen och kommunen inom närsjukvården och detta skall vi fortsätta att satsa på. Vårdkedjan måste klaffa och ingen enskild skall hamna mellan stolarna !  .      När det gäller planeringen av Lidköping framtida bebyggelse så är det av absoluta vikt att våra naturområden som : Östra Sannorna som from nästa år blir ett kommunalt naturreservat, Råda ås, Framnäsområden mellan båtgården och campingen och ågårdsområdet( efter att nu skogsgläntan byggs så skall inget mer bebyggelse göras där)   bevaras som rekreations områden för framtiden för den så viktiga ekologiska balansen mellan oss människor djur och växter samt att vi även utvecklar och bevarar våra grönområden centralt i staden som Stadsträdgården(Växthusen är oerhört viktigt att vi har kvar i egen regi), örthagsparken och inte minst de grönytor vi har på Nya stadens torg och längs med lidan mm.. !   Detta är fantastiska områden som skapar en härlig karaktär för vårt så vackra Lidköping och detta måste vi också låta framtida generationer få uppleva !   Vi har ju sedan inom kommunen fantastiska områden som hindensrev, kållandsö med hela den fantastiska skärgården !Vi får inte glömma vårt vatten och det finns utrednings resultat nu gällande vad vi på sikt skall göra för att kunna göra lidans och kinnevikens vatten rent  !   Glöm inte att vårt läge med vänern ger oss fantastiska möjligheter men med en fortsatt försämring av vattenkvaliteten i kinneviken och Lidan så riskerar de Lidköpings framtida utveckling inom alla de tre perspektiven sociala, ekonomiska och ekologiska 2008 har  Naturskyddsföreningen på nationell nivå utsett Lidköping som 2,a bästa klimatkommun efter Trollhättan och för mig är detta ett klart tecken på att vi är på rätt väg här i Lidköping ! Vår målsättning är att ligga i framkant även i framtiden och vara ett gott exempel för andra inte bara nationellt utan även på den europeiska nivån.   Vi i den grönröda majoriteten driver en politik för att göra Lidköping fritt från beroendet av fossila bränslen.   Vi kommer att i december i år fastställa en klimatplan med inriktning mot just detta och hur det ska gå till.   Det görs ett aktivt arbete inom ramen för vårt Miljöledningssystem och detta gäller inte minst detta med att vi upphandlar bilar som går på etanol , biogas och miljödisel,.   Jag vill uppmana alla i kommunen att jobba hårt för att inga bilar inom kort tankas med bensin !   Vi har en bra utveckling av fjärrvärmen som är ett bar exempel på återvinning som gjort oss oberoende av oljan utan vi nyttjar vårt egna skräp i stället ! Arbetet när det gäller att utveckla egen biogas genom att vi under 2010 färdigställer en egen anläggning är på gång och planen är faststäld och det är självklart mycket positivt !          Ett annat viktigt område här är vindkraftverksutvecklingen vi ska utvärdera nuvarande policy under hösten och den ska därefter vara en del av översiktplanen för kommunen.  Det är positivt att etableringen på Hasslösafältet är under utredning och för oss i Mp är det själklart att vi ska göra allt vi kan för att vi ska kunna få till en vindkraftverkspark där trots de problem som finns ! Vi i Mp vill gärna diskutera frågan kring etablering i vänern samt möjliggörande av verk på Norra kålland !     Ca 2 % av vår samlade elproduktion kommer från vindbruket i dag och som jag sagt tidigare så hoppades vi i Mp att vi skulle nå 5 % strecket inom mandatperioden men det ser väl inte så ut men så vår reviderade ambition är detta inom kommande planperiod 10-11-12..Vi återkommer med denna fråga framöver !    Vi vill att Sverige och då även Lidköping skall gå i framkant när det gäller att ställa om vårt energiberoende från det ändlösa till det förnyelsebara . Lidköping är på rätt väg gällande vinkraft och biogas utveckling  !   När det gäller kollektivtrafiken så är det mycket positivt med ökningen på kinnekullebanan och trafiken mellan Lidköping och andra kommuner i främst skaraborg. För att skapa möjligheter och särskilt stimulera för människor att byta ut bilresandet mot kollektivtrafikresandet så krävs det satsning även på en ökat statstrafik och därför så har vi nu haft en utredning tillsammans med västtrafik där vi låtit   ett bolag vid namn trevector utrett hur vi ska kunna öka vårt resande ! Här handlar det om att vi långsiktigt ska få mer turer samt linjer som är anpassade till resenärerna. Vi har nu ett resande som är dubbelt så lågt som det var 1990 då vi hade 30 minuters trafik . Vi har nu ca 220 000 resande per år = 7 per person och detta kan vi naturligtvis öka och vi ska nu till hösten komma fram till hur denna plan ska se ut för att nå målet med ökat resande .   Vårt resecentrum som invigdes i oktober 2008 har blivit fantastiskt bra och vi har nu en stark grund för att nå en utvecklad kollektivtrafik .   När det gäller vår arbete med att stärka  kuturen  !  Vill mp framhålla vikten av fortsatta satsningar på kulturen och det innebär att vill framhålla ; Vänermuseet och inte minst biblioteket samt sockerbruket,  !Det behövs fortsatta satsningar här inom dessa områden som jag nämnt !Vi i Mp anser att sockerbruket är en mycket bra plats för biblioteket och stödjer flytten dit som nu ser ut att bli till 2012.   Inom kulturen så skapar man möten mellan människor som skapar ett fantastiskt mervärde och det är ju så att varje satsad krona på kultur ger mångfalt tillbaka ! Mp har fört upp diskussionen att ytterligare öka öppetiderna på Biblioteket..Många kommuner har söndagsöppet ! Mp har fört upp diskussionerna att stärka framnäs området som en kulturplats med vänermusseet som bas !Mp har fört upp diskussionerna att utveckla sockebruket för ungdomar/vuxna och inte minst våra äldre till en framtida viktig mötesplats mellan generationer!   Från majoritetens sida vill vi satsa på de ungdomar samt unga vuxna i åldern 16-24 som har det svårt genom att stärka samverkan mellan våra förvaltningar inom detta område.     Vi har en tuff ekonomisk tid framöver men genom att vi nyttjar vårt kapital på rätt sätt samt att vi höjer skatten med 60 öre vilket ger ca 35 millioner i ökade intäkter så ska vi klara våra utmaningar som vi fastställer i visionen om en välkomnande och hållbar kommun !             

Kommentarer
Postat av: Christer Holm

Härlig miljöpartistisk kommunpolitik genomförs i Lidköping i svåra tider!Tack Göran, för ditt föredömliga rödgröna samarbete i Lidköpings kommun, min födelse- och uppväxtkommun.Christer

2009-06-23 @ 08:38:38

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback